Spausdinti

Pirmosios ir antrosios pakopų studijų programos "Sveikatos psichologija"

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Komiteto pirmininkė – prof. Nida Žemaitienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto sekretorius – doc. Kastytis Šmigelskas, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto techninės sekretorės:

studijų administratorė Akvilė Birbilaitė, Sveikatos psichologijos katedra;

administratorė Aušra Pauliukienė, Sveikatos psichologijos katedra;

Komiteto nariai:

prof. Dalia Antinienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Irina Banienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Lina Gedmintaitė, Sveikatos psichologijos katedra;

asist. Milda Kukulskienė, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Linas Leonas, Sveikatos psichologijos katedra;

lekt. Ingrida Pilkionienė, Sveikatos psichologijos katedra;

prof. Jolanta Kuznecovienė, Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra;

dr. Kristina Selli, Sveikatos vadybos katedra;

lekt. Vesta Steiblienė, Psichiatrijos klinika;

Socialinis partneris – Mindaugas Jasulaitis, UAB „Romuvos klinika“, psichiatras – psichoterapeutas.

Studentų atstovybės deleguoti studentų atstovai.

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2018-2019 m.m.

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2017-2018 m.m. pavasario semestras

2017-2018 m.m. rudens semestras

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. veiklos ataskaita

2014-2015 m.m. veiklos ataskaita

2013-2014 m.m. veiklos ataskaita

2013-2014 m.m. plano įvykdymas

2012-2013 m.m. veiklos ataskaita

 

Informacija atnaujinta 2018.10.02