Spausdinti

Naujai rengiama antrosios pakopos studijų programa "Integruotų paslaugų valdymas"

Antrosios pakopos tarpkryptinė studijų programa "Integruotų paslaugų valdymas"

 

Studijų kryptys: Socialinis darbas (dominuojanti); slauga; visuomenės sveikata

Kvalifikacinis laipsnis:

Socialinių mokslų magistras (studijų krypčių grupė)
Socialinis darbas (studijų kryptis)

Studijų programos tikslas: parengti aukštos kvalifikacijos specialistus gebančius organizuoti, teikti, tirti ir plėtoti į pacientą orientuotu modeliu pagrįstas integralios pagalbos paslaugas. Tokių specialistų kompetencijos apima praktinius ir mokslinio darbo rengimo įgūdžius orientuotus į:

a) inteprofesinį komadinį darbą,

b) atvejo vadybą,

c) bendruomenės išteklių telkimą, integruojant sveikatos priežiūros ir socialines paslaugas.

 

Programos rengimo grupės – studijų programos komiteto sudėtis:

Komiteto pirmininkė – doc. dr. Rūta Butkevičienė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra. 

Komiteto nariai: 

Prof. dr. Jolanta Kuznecovienė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; 

Doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; 

Doc. dr. Giedrė Širvinskienė, VSF Sveikatos psichologijos katedra; 

Doc. dr. Gvidas Urbonas, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; 

Doc. dr. Paulius Vasilavičius, VSF prodekanas (administracijos atstovas); 

Lekt. dr. Lina Danusevičienė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; 

Lekt. dr. Žydrūnė Luneckaitė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; 

Lekt. dr. Polina Šedienė, VSF Socialinių ir humanitarinių mokslų katedra; 

Lekt. dr. Jurgita Vladičkienė, VSF Sveikatos vadybos katedra; 

Lekt. dr. Daiva Zagurskienė, Slaugos fakultetas, Slaugos ir rūpybos katedra; 

Guoda Bernotaitė, pirmosios pakopos studijų programos „Socialinis darbas medicinoje“ studentė.

 

 

 

Informacija atnaujinta 2017.11.02