Spausdinti

Antrosios pakopos studijų programa "Visuomenės sveikatos vadyba"

Studijų programos komiteto sudėtis:

Komiteto pirmininkas – doc. dr. Paulius Vasilavičius, Visuomenės sveikatos fakulteto prodekanas;

Komiteto pirmininko pavaduotoja – prof. Skirmantė Sauliūnė, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto sekretorė – dr. Jurgita Vladičkienė, Sveikatos vadybos katedra;

Komiteto nariai:

prof. dr. Mindaugas Stankūnas, Sveikatos vadybos katedra;

asist. Laurynas Dilys, Sveikatos vadybos katedra;

doc. dr. Rima Kregždytė, Profilaktinės medicinos katedra;

doc. dr. Vytenis Kalibatas, Sveikatos vadybos katedra;

asist. Vilma Jasiukaitienė, Sveikatos vadybos katedra;

asist. Kristina Astromskė, Sveikatos vadybos katedra;

Socialinis partneris – Tomas Kuzmarskas (LSMU ligoninės Kauno klinikų direktoriaus valdymui ir plėtrai pavaduotojas);

Studentų atstovybės deleguotas(-ti) studentų atstovas(-ai).

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2016-2017 m.m. pavasario semestras

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m. pavasario semestras

2015-2016 m.m. rudens semestras

2014-2015 m.m. pavasario semestras

2014-2015 m.m. rudens semestras

2013-2014 m.m. pavasario semestras

2013-2014 m.m. rudens semestras

2012-2013 m.m. pavasario semestras

 

Informacija atnaujinta 2017.09.25