Aplinkos ir darbo medicinos katedra

 • Apie katedrą

  Aplinkos ir darbo medicinos katedroje dėstoma aplinkos medicina, darbo medicina, sveikatos ekologija, dirbančiųjų sveikatos priežiūra, sveika mityba ir mitybos pagrindai, kelionių medicina, aplinkos toksikologija, baltijos jūros aplinka ir sveikata, asmens ir karinė higiena, ergonomika,  darbų saugos pagrindai bei kitos disciplinos, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

  Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

  Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

  Pagrindinės katedros mokslinio darbo kryptys:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.

  Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

 • Istorija

  1922 metais Lietuvos Universitete įkurta Higienos-bakteriologijos katedra, kuriai iki 1934 m. vadovavo prof. Antanas Jurgeliūnas (1872-1943).  1934-1968 m. Higienos katedrai vadovavo prof. Jonas Šopauskas (1900-1968),  1968-1980 m. doc. Juozas Rauba. 1977 metais Higienos katedra buvo sujungta su Socialinės higienos ir sveikatos apsaugos organizavimo katedra, šiai jungtinei katedrai 1980-1986 m. vadovavo doc. Vytautas Obelenis,   o 1986 – 1991 m. prof. Jadvyga Petrauskienė. 1991 metais higienos katedra vėl tapo savarankiška, jos vadovu nuo 1991 iki 2004  buvo prof. Vytautas Obelenis. 1995 metais Higienos katedra pavadinta Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Nuo 2004 metų katedrai vadovauja doc. Rūta Ustinavičienė.

 • Studijos

  Katedroje dėstomi privalomieji dalykai:

  Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams:

  • Aplinkos medicina
  • Darbo medicina
  • Aplinkos sveikata
  • Sveikatos ekologija
  • Profesinės sveikatos priežiūra
  • Privaloma sveikatos ekologijos praktika

  Magistrantams:

  • Aplinka ir sveikata

  Doktorantams:

  • Modernioji visuomenės sveikata (kartu su kitomis VSF katedromis)

  Katedroje dėstomi pasirenkamieji dalykai:

  Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams:

  • Ekologija
  • Ekologijos pagrindai
  • Baltijos jūros aplinka ir sveikata
  • Aplinkos toksikologija
  • Sveika mityba
  • Mitybos pagrindai
  • Sveika mityba ir maisto sauga
  • Sveika mityba ir jos priežiūra
  • Karinė higiena ir epidemiologija
  • Ergonomikos pagrindai
  • Darbų saugos pagrindai
  • Odontologų darbas ir sveikata
  • Medikų darbas, stresas ir sveikata
  • Medikų darbas ir sveikata
  • Vaikų ir jaunimo sveikata
  • Sveikatos ekologijos praktika

  Magistrantams:

  • Aplinkosauga
  • Buitis ir sveikata
  • Medikų darbo sauga ir sveikata
  • Ergonomika
  • Darbuotojų sveikatos priežiūra ir sauga
  • Moters darbas ir sveikata
  • Vaiko aplinka ir sveikata
  • Vaikų aplinkos sveikata ir kineziologija (kartu su Kineziologijos katedra)
  • Įvadas į mitybos mokslą
  • Sveikos mitybos priežiūra
  • Medicinos darbuotojų profesinė sveikata
  • Sveikatos ekologija

  Podiplominės studijos:

  Rezidentūra

  • Darbo medicina

  Magistratūra

  • Visuomenės sveikata, specializacija - Sveikatos ekologija

  Tobulinimosi kursai

  • Darbo medicina
  • Sveikatos ekologija
  • Sveika mityba ir jos priežiūra
  • Fiziniai veiksniai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje
  • Profesiniai skeleto – raumenų sistemos pakenkimai ir jų profilaktika
  • Medicinos darbuotojų sauga ir sveikata
  • Medikų sveikata ir saugus darbas
 • Mokslinė veikla

  Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

  Pagrindinės katedros mokslinio darbo temos:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.

  Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

   

 • Projektinė veikla

  2006-2008 metais katedroje vykdytas ESF projektas  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“. Šio projekto eigoje Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegtas Praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kuris naudojamas iki šiol. PVSM – tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija, kurią sudaro  temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentai atlieka virtualų laboratorinį darbą, sprendžia kompleksinę probleminę situaciją. 2009 metais šis projektas sulaukė didžiausio Lietuvos gyventojų palaikymo ir laimėjo Europos burių apdovanojimus už visuomenei naudingą e-idėją.

  Katedros darbuotojai dalyvavo  moksliniuose tyrimuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo žemės ūkio įmonėse priemonių planas ir monitoringo projektas“, „Profesiniai raumenų ir skeleto pakenkimai dirbant krovinių kėlimo ir patalpų valymo darbus“, „Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas“ bei OSHA Europos agentūros biuro projekte „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

 • Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

  Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

 • Darbuotojų sąrašas

  Katedros vedėja: Rūta Ustinavičienė, doc., dr.

  Studijų administratorė: Sigutė Kerševičiūtė

  Vidmantas Januškevičius, doc., dr.

  Paulius Vasilavičius, lekt., dr.

  Sigita Marozienė, asist.

  Lina Škėmienė, asist., dr.

  Vidmantas Vaičiulis, dokt., asist.

  Rita Raškevičienė, lekt., dr.

  Ričardas Radišauskas, prof., dr.

  Jolita Kirvaitienė, lekt., dr.

  Dalia Lukšienė, doc., dr.

  Gintarė Kalinienė, dokt., asist.

  Audrius Spirgys, lekt., dr.

  Šarūnas Alasauskas, asist.

  Gailutė Bernotienė, doc., dr.

  Vilija Malinauskienė, doc., dr.

  Rasa Žutautienė, laborantė

 • Kontaktai

  Šiaurės pr. 57. (buvusi Vydūno mokykla)

  LT-50161 Kaunas

  El. paštas  aplinkos.katedra@lsmuni.lt

   

  Darbuotojų kontaktai