Spausdinti

Sveikatos psichologijos katedra

Sveikatos psichologijos bakalauras:

studijų planas 2017–2018 m. m.

Sveikatos psichologijos magistras:

studijų planas 2017–2018 m. m.

 

Gyvensenos medicina: studijų planas

Gyvensenos medicinos studijų programa

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Sveikatos psichologijos katedra
Adresas:
Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
Tel. +370 37 354 087, psichologija@lsmuni.lt

 

Katedros vedėja
prof. dr. Nida Žemaitienė, tel. +370 37 242 913

Bakalauro studijų administratorė
Akvilė Birbilaitė, tel. +370 37 354 087, akvile.birbilaite@lsmuni.lt

Magistro studijų administratorė
Aušra Pauliukienė, tel. +370 37 370 112, ausra.pauliukiene@lsmuni.lt

fb_icon_325x325.png (325x325)

Mes socialiniame tinkle

 

 

 

Darbuotojų kontaktai

   

 

 


Artėjantys renginiai

Diena Laikas Renginys Vieta

2017-10-28

10:00 Psichologų dienos „Psi Di '17 Kaunas“. Domiesi psichologija? Jei nori labiau pažinti šią sritį bei save patį, atrasti patinkančią kryptį ir turiningai praleisti laiką, spalio 26 d. išbandyk jėgas protmūšyje, o spalio 28 d. išgirsk geriausių specialistų paskaitas bei sudalyvauk savęs pažinimo patyriminiuose užsiėmimuose. Tai puiki proga gyvai pasinerti į psichologijos įdomybes, nepraleisk jos! Skaityti išsamiau...

LSMU Farmacijos sveikatos fakultetas,

Eivenių g. 4

 

 


Sveikatos psichologijos bakalauro programos tikslas – ugdyti kompetentingus psichologijos bakalaurus, pasižyminčius moksliniu įžvalgumu ir poreikiu tobulėti, turinčius tvirtus mokslinių psichologijos žinių pagrindus ir gebančius juos profesionaliai taikyti asmens bei visuomenės sveikatos ir gerovės srityje.  Šia programa siekiama užtikrinti būtiną universalų pirmos pakopos psichologo pasirengimą ir išsamiai supažindinti studijuojančiuosius su sveikatos priežiūros sistemos veikla, asmens ir visuomenės sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo uždaviniais, poreikiais ir psichikos sveikatos specialistų vaidmeniu juos sprendžiant. Todėl ši specializuota plataus profilio programa ypač tinka studentams, kurie domisi sveikatos, elgesio ir ligų sąsajomis, sveikatos stiprinimu, sutrikimų prevencija bei gydymu ir tolesnes studijas bei karjerą norėtų sieti su sveikatos sritimi. Baigusiems sveikatos psichologijos studijų programą  suteikiamas psichologo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Daugiau informacijos apie priėmimą į pirmosios pakopos studijų programą Sveikatos psichologija galite rasti http://www.lamabpo.lt


Sveikatos psichologijos magistro programos tikslas – parengti sveikatos, sveikatos sutrikimų ir sveikatos priežiūros sistemos veiklos ypatumus išmanančius psichologijos profesionalus, gebančius dirbti įvairių specialybių komandose, moksliniais argumentais grįsti ir veiksmingai taikyti konkrečios sveikatos psichologijos veiklos sritims tinkamus metodus, vertinti savo veiklos veiksmingumą ir savarankiškai tobulėti. 

Antroji psichologijos studijų pakopa leidžia psichologijos bakalauro studijas baigusiam asmeniui specializuotis siauresnėje psichologijos srityje, taip pat įvaldyti sudėtingesnius tyrimų metodus ir įgyti įgūdžių, įgalinančių tęsti studijas doktorantūroje.

Nuo kituose universitetuose siūlomų antros pakopos LSMU Sveikatos psichologijos studijų programa skirsis tuo, kad šios programos absolventai, šalia plataus spektro sveikatos psichologijos žinių ir praktinių įgūdžių, galės įgyti specialiųjų kompetencijų ir įgyti jas patvirtinantį sertifikatą keturiose sveikatos priežiūrai aktualiose srityse. Per pasirenkamuosius dalykus, praktiką ir mokslo tiriamąjį darbą, studijuojantieji galės specializuotis sveikatos psichologijos organizacijoje, onkopsichologijos, reabilitacijos psichologijos, sporto psichologijos, priklausomybių psichologijos srityse. Šios siūlomos specializacijų sritys numatytos atsižvelgiant į aktualiausias Lietuvos visuomenės sveikatos problemas ir didėjantį psichologinių paslaugų poreikį šiose srityse. Aukštą teorinę ir praktinę specialiųjų kompetencijų suteikimo kokybę padės užtikrinti didelę darbo patirtį šiose srityse turinčių LSMU psichologų ir medikų dalyvavimas bei puiki praktinė bazė.

 


Apie katedrą

Sveikatos psichologijos katedra įkurta 2012 m. vasario 1 d. reorganizavus Profilaktinės medicinos katedrą.

Katedros vizija – žinių ir pažangos siekiu besivadovaujanti kolegiali aukštos akademinės kultūros bendruomenė, teikianti aukščiausios kokybės specialistų rengimo paslaugas, aktyviai prisidedanti prie psichologijos ir sveikatos mokslų plėtros, visose veiklos srityse besivadovaujanti mokslo ir praktikos integracijos siekiniu.

Mūsų misija – vadovaujantis pažangiausiomis ugdymo idėjomis ir geriausiomis mokslininko-praktiko rengimo tradicijomis,  ugdyti rytdienos lyderius sveikatos psichologijoje, kurti naujas mokslo žinias, prisidėti prie pažangiausių psichologijos mokslo laimėjimų panaudojimo asmens ir visuomenės sveikatai bei gerovei, užtikrinti asmenybės dvasiniam tobulėjimui ir savirealizacijai palankią akademinę aplinką.

 

 wordcloud.png (regular, 500x281)


Sveikatos psichologijos katedroje dėstomi:

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai: Įvadas į sveikatos psichologijos studijas.

Studijų programos pagrindų dalykai: Psichologijos įvadas, Bendravimo psichologija, Neurofiziologija ir biologiniai psichikos pagrindai, Kiekybiniai ir kokybiniai tyrimo metodai bei mokslinės literatūros analizė, Kognityvioji psichologija: jutimai ir suvokimas; atmintis, dėmesys ir mokymasis; emocijos ir elgesys; mąstymas, kalba ir intelektas; Raidos psichologija, Klinikinė psichologija, Psichiatrija, Mokslinio tyrimo planavimas ir vykdymas, Socialinė psichologija, Sveikatos priežiūros sistema, ekonomika ir vadyba, Sveikatos politika.

Specialaus lavinimo dalykai: Asmenybės psichologija, Kursiniai darbai, Sveikatos psichologija, Profesinė psichologo etika, Ugdymo psichologija ir praktika, Krizių ir katastrofų psichologija, Psichologinis įvertinimas ir praktika, Baigiamasis darbas, Darbo ir organizacijų psichologija, Elgesio medicina, Psichologinis konsultavimas, Statistinės analizės metodai psichologiniuose tyrimuose, Akademinis rašymas, Reabilitacijos psichologija, Stebimoji praktika.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

 


 

Katedros laimėjimai

2016 m. vasarį žurnale „Reitingai“ LSMU sveikatos psichologijos bakalauro programa įvertinta kaip antroji geriausia Lietuvoje psichologijos programa.  reitingai2016.png (thumb, 100x53)
2015 m. vasarį pristatyta Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Rektoriaus veiklos ataskaita: Sveikatos psichologijos katedros dėstytojų įvertinimas studentų nuomone – 2-oji vieta LSMU. Lyginant su praėjusiais mokslo metais, vidutiniai dėstytojų įvertinimai žymiai pagerėjo. Išsamiau žr. 281 psl. Rektoriaus veiklos ataskaitoje. ataskaita2015.jpg (thumb, 100x59)
2014 m. gruodį žurnale „Reitingai“ LSMU sveikatos psichologijos bakalauro programa įvertinta kaip pati geriausia Lietuvoje psichologijos programa.  reitingai2014.jpg (thumb, 100x61)
2014 m. birželį Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Studentų atstovybės įvertinimas: geriausias LSMU padalinys.  kubelis2014.jpg (thumb, 100x92)

 

 

 

Įvykę renginiai ir naujienos


 • 2017-06-08 Kauno klinikose surengta Apsikabinimų akcija. Jos metu LSMU Sveikatos psichologijos katedros dėstytojai ir studentai, Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA) atstovai, persirengę gyvūnėlių ir pasakų herojų kostiumais, dalijosi šiluma bei apsikabinimais teigdami, kad tai turi gydantį poveikį. Išsamiau apie renginį – universiteto svetainėje ir laikraštyje „Ave Vita“ (5 psl.).
 • 2017-02-06 LSMU karjeros centras ir Sveikatos psichologijos katedra suorganizavo renginį su socialiniais partneriais. Diskusijoje su mokslininkais ir studentais susirinko įstaigų vadovai ir atstovai, psichologai, sporto federacijų nariai, savanoriškių organizacijų koordinatoriai. Išsamiau apie renginį – „Ave Vita“ (5 psl.).
 • 2016-09-23 įvyko tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Seksualinis priekabiavimas: problemos ir jų sprendimai“. Jos metu Lietuvos ir užsienio specialistai kalbės apie seksualinio priekabiavimo biologines, psichologines ir socialines priežastis. Praktinį autorinį seminarą ves JAV psichologai dr. David Hof ir dr. Daniel Hof, turintys didelę darbo patirtį su klientais, kuriems reikia padėti keisti netinkamą seksualinį elgesį. Konferencijos organizatoriai įsteigė 10 stipendijų, suteikiančių teisę Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams konferencijoje dalyvauti nemokamai. Išsamiau žr. konferencijos svetainėje
 • 2016-08-24 vyko katedros darbuotojų susitikimas su bibliotekos atstove Laura Petrauskiene. Bibliotekininkė plačiai supažindino su LSMU mokslinės informacijos duomenų bazėmis, jų perspektyva ir plagijavimo sistemos ypatumais.
 • 2016-06-21 surengti du seminarai Sveikatos psichologijos katedros darbuotojams. Kastytis Šmigelskas vedė 3 valandų seminarą „Tyrimo planavimas ir metodai“. Jo metu buvo pristatyti ir aptarti tyrimo objekto, tikslo, uždavinių ir metodologijos aspektai studijų ir mokslo procese. Linas Leonas vedė seminarą „Probleminio mokymo principai, galimybės ir iššūkiai“.
 • 2016-06-15 Sveikatos psichologijos katedros studentai ir mokslininkai jau ketvirtą kartą originaliai pažymėjo pasaulinę apkabinimų dieną. Studentai ir dėstytojai apsirengė minkštais žvėreliais ir dalijo apkabinimus visiems – ligoniams, juos slaugantiems draugams ir medikams. Išsamiau – „Kaunodiena.lt“ / „Kasvyksta.lt“ / „15min.lt“
 • 2016-04-15 – 2016-06-10 LSMU Sveikatos psichologijos katedra, bendradarbiaudama su Romuvos klinika ir Psichikos sveikatos institutu, surengė praktinių seminarų ciklą „Psichoterapijos proceso supratimas ir organizavimo pagrindai“. Studentai taip pat galėjo dalyvauti šiame seminarų cikle, pasinaudodami puikia galimybe gauti labai vertingų žinių, kurios pravers tiek mokymosi procese, tiek darbo praktikoje ateityje.
 • 2016-05-25 LSMU visuomenės sveikatos fakulteto pastate vyko Sveikatos psichologijos magistro studijų programos pristatymas. Buvo kalbama apie stojimo reikalavimus, mokymosi programą ir specializacijas. Taip pat buvo atsakoma į auditorijos klausimus. Išsamiau apie renginį
 • 2016-04-22 LSMU bibliotekoje įvyko susitikimas-diskusija su psichologu-psichoterapeutu Timu Petraičiu. Susitikime psichologas pristatė ir papasakos apie save ir savo knygą „Tikras Timas“. Renginį organizavo LSMU biblioteka, bendradarbiaudama su Sveikatos psichologijos katedra.
 • 2016-03-19 Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA), bendradarbiaudama su LSMU Sveikatos psichologijos katedra ir LSMUL Psichiatros klinika, surengė teorinę-praktinę konferenciją „Bendravimas su pacientais, iššūkiai gydytojo darbe“. Konferenciją atidarė Medicinos fakulteto dekanas Algimantas Tamelis, Sveikatos psichologijos katedros profesorius Aurelijus Veryga ir LiMSA prezidentas Rytis Kalinauskas. Išsamiau – „Ave Vitoje“ (5 ir 7 psl.)
 • 2016-03-10 surengtos dvi viešosios paskaitos „LSMU psichologija moksleiviams“: 1) Fizinis aktyvumas: nauda tavo atminčiai ir savijautai 2) Viešo kalbėjimo iššūkiai: kaip suvaldyti nerimą? Išsamiau
 • 2016-02-22 – 2016-02-29 – 2016-03-07 LiPSA LSMU organizavo paskaitų ciklą: „Psichikos sutrikimas – iššūkis artimiesiems“, kurį vedė gydytoja psichiatrė Aidana Lygnugarytė-Grikšienė. Renginys atnešė šviežio oro gūsį ne tik LiPSA bendruomenei, bet ir plačiajai visuomenei. Paskaitų ciklą sudarė trys paskaitos, per kurias buvo aptartos šiuolaikinei visuomenei aktualios, bet mažai garsinamos temos: bendri pagalbos principai, bendraujant su žmonėmis, turinčiais psichikos sutrikimų, taip pat diskutuota apie pagalbą savižudžių artimiesiems. Susitikimai vyko Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto patalpose. Jie pritraukė studentus arba visus, kurie domisi psichologija ir psichiatrija. Išsamiau – „Ave Vitoje“ (6 psl.)
 • 2016-02-25 muzikos klube „Punto Jazz“ įvyko Lietuvos psichologijos studentų asociacijos (LiPSA LSMU) organizuojamas akustinės muzikos vakaras. Jau trečius metus iš eilės vykstantis renginys sulaukė didelio žmonių antplūdžio: neliko nė vienos sėdimosios vietos, o kai kuriems teko ir pastovėti. Tačiau tai netrukdė džiaugtis muzikos pripildytu vakaru. Juk renginyje pasirodė daug žavių jaunuolių, negalinčių gyventi be muzikos. Išsamiau – „Ave Vitoje“ (7 psl.)
 • 2016-02-23 Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje lekt. dr. Šarūnas Klizas vedė 10–12 klasių moksleiviams pamoką apie sporto psichologiją.
 • 2016-02-17 studentams, besidomintiems moksline veikla, buvo surengta Lino Šablinsko paskaita „Jaunųjų mokslininkų ir tyrėjų konferencija – kaip pasiruošti?“ Paskaitą surengė LSMU studentų mokslinės draugijos (SMD) Sveikatos psichologijos būrelis.
 • 2016-02-11 surengtos dvi interaktyvios viešosios paskaitos „LSMU psichologija moksleiviams“: 1) Pozityvios emocijos: ar gali būti jų per daug? 2) Norite aukštų įvertinimų? Ieškokite efektyvių mokymosi būdų! Paskaitas moksleiviams vedė katedros dėstytojai Jolita Jonynienė, Jolanta Žilinskienė, Šarūnas Klizas ir Ingrida Pilkionienė. Paskaitose dalyvavę moksleiviai gavo pažymėjimus. Išsamiau
 • 2016-01-29 A. Stulginskio universitete vyko Aukštųjų mokyklų mugė, kurioje Sveikatos psichologijos katedrą atstovavo dėstytojai ir studentai. Išsamiau
 • 2015-11-30 įvyko LSMU studentų mokslinės draugijos (SMD) Sveikatos psichologijos būrelio surengta paskaita-diskusija prievartos prieš moteris tematika. Psichologės Roza Joffė ir Jolanta Žilinskienė skaitė paskaitos apie aukos bei smurtautojo vaidmenis problemos epicentre. Išsamiau
 • 2015-11-27 LSMU klinikų teritorijoje vyko LSMU studentų mokslinės draugijos (SMD) Sveikatos psichologijos būrelio ir LiPSA surengta viešoji akcija „Nusifotografuok ir pasakyk prievartai prieš moteris – NE!“ tarptautinės kovos prieš moterų prievartą dienos proga. Studentai, dėstytojai, gydytojai ir pacientai buvo kviečiami išreikšti savo poziciją prieš smurtą bei nusifotografuoti su plakatais, skelbiančiais žinutes, skirtas mažinti šios problemos mastą. Akcija susilaukė didelio susidomėjimo ir  palaikymo. Išsamiau
 • 2015-11-19 įvyko LSMU studentų mokslinės draugijos (SMD) Sveikatos psichologijos būrelio organizuojama paskaita su prof. Aidu Perminu ir Gabija Jarašiūnaite. Profesorius pasakojo, kaip efektingai įveikti stresą, kaip išmokti save nuraminti ir pradėti keisti požiūrį į save, paaiškino apie biogrįžtamojo ryšio aparato veiklą ir naudą. Doktorantė Gabija Jarašiūnaitė pravedė progresuojančią raumenų relaksaciją, kurios metu dalyviai gavo žinių ir praktinių įgūdžių, kaip teisingai ją atlikti. Tai buvo jaukus, turiningas vakaras, kurio metu kiekvienas sužinojo naujų, aktualių būsimai profesijai žinių. Išsamiau
 • 2015-11-10 įvyko antrasis LSMU studentų mokslinės draugijos (SMD) Sveikatos psichologijos būrelio susirinkimas. Jo metu studentė Evelina Sabaitytė pristatė savo pavasarį atliktą mokslinį darbą „Kūdikio negalinčių susilaukti moterų patyrimas“, pasidalijo jo rezultatais ir kokybinio tyrimo patirtimi. Vėliau, magistrantė Ugnė Vasiliauskaitė trumpai apžvelgė savo bakalauro baigiamojo darbo tyrimo rezultatus tema „Akademinio saviveiksmingumo ir nesąžiningumo ryšys“.
 • 2015-11-08 vyko LiPSA konferencija „Psichologo karjera: nuo savanorystės iki praktikos“. Šiame renginyje savanorystės patirtimi ir jos įtaka pasirinktam gyvenimo keliui dalijosi ir Sveikatos psichologijos katedros dėstytojai. Išsamiau
 • 2015-10-25 vyko katedros posėdis-išvyka, kurio metu kolegos dalijosi profesine patirtimi, pristatė savo srities naujienas, dalijosi nuomonėmis, diskutavo, prasmingai praleido laiką ir tiesiog pailsėjo.
 • 2015-10-22 įvyko pirmasis šių mokslo metų LSMU studentų mokslinės draugijos (SMD) Sveikatos psichologijos būrelio susirinkimas, kurio metu aptarėme metų veiklos planą. Būrelio narės Justė Lukoševičiūtė, Žydrūnė Kaklauskaitė ir Gerda Liudvinavičiūtė pasidalijo įdomia patirtimi vasaros praktikų metu. Taip pat buvo registruojami naujieji būrelio nariai. Labai džiugu, kad prie mūsų veiklos prisijungė visas būrys naujų, motyvuotų, besidominčių moksline veikla narių. Išsamiau
 • 2015-09-09 Lietuvos Respublikos Seime pristatytas pranešimas žiniasklaidai apie „Vaikų linijos“ ir „Jaunimo linijos“ teikiamą emocinę pagalbą telefonu. Pirmąjį telefoninės pagalbos kokybės tyrimą atliko LSMU Sveikatos psichologijos katedros ekspertai, vadovaujami vienos žymiausių savižudybių prevencijos specialisčių Lietuvoje, profesorės Nidos Žemaitienės. Išsamiau

 


Projektai

2015 m. pavasarį Sveikatos psichologijos katedros mokslininkų komanda dalyvavo projekte „Savanoriškos nuotolinės emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybės gerinimas“. Septyni sveikatos psichologijos katedros darbuotojai kaip projekto ekspertai turėjo unikalią galimybę iš arčiau susipažinti ir įvertinti šešių emocinę paramą teikiančių telefoninių linijų darbą. Apibendrinus surinktą medžiagą buvo konstatuota, kad Vilniaus, Kauno, Klaipėdos jaunimo ir vaikų linijų savanoriai dirba labai intensyviai ir profesionaliai. Projekto dalyvių nuomone, dauguma vaikų ir jaunimo linijos konsultantų ne tik pasižymi gerais emocinės paramos teikimo įgūdžiais, bet ir geba puikiai spręsti itin sudėtingus konsultavimo atvejus, tokius kaip patirta prievarta, didelė savižudybės grėsmė, psichikos sutrikimai ir kt. Skambinantieji neretai išsako konsultantams dėkingumą už jų pastangas padėti, džiaugiasi galėdami atvirai, be nerimo ar baimės kalbėti apie tai, kas jiems svarbu. Įvertinę telefonu teikiamos emocinės paramos vaikams ir jaunimui kokybę, ekspertai pateikė rekomendacijas linijų veiklai tobulinti. Tikimės, kad jų įgyvendinimas padės prasmingą savanorių pagalbą padaryti dar veiksmingesnę, kokybiškesnę ir lengviau pasiekiamą žmonėms, kuriems to reikia.

Daugiau informacijos apie projekto rezultatus rasite čia.

Kokybės tyrimas finansuotas Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo lėšomis.


eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

HBSC – tai tarptautinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas (Health Behaviour in School-aged Children), atliekamas Pasaulio sveikatos organizacijos iniciatyva kas 4 metai daugiau nei 40 Europos šalių, taip pat JAV ir Kanadoje. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 5, 7 ir 9 klasių moksleiviai. Lietuvoje tyrimai yra atliekami nuo 1994 metų.

Greta įvairių sveikatos veiksnių (fizinio aktyvumo, mitybos, rizikingos elgsenos) tyrime taip pat yra nagrinėjami psichologiniai ir socialiniai veiksniai, tokie kaip pasitenkinimas gyvenimu, šeimos ir mokyklos aplinka, bendravimas su draugais, pagalbos ieškojimo būdai ir kt. Tyrimą vykdo LSMU Sveikatos tyrimų institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Sveikatos psichologijos katedra.

 hbsc.png (regular, 140x140)

2015 m. liepos–gruodžio mėn. Sveikatos psichologijos katedros tyrėjai atliko Intervencinės programos smurtautojams šeimoje veiksmingumo vertinimo tyrimą. Tyrimo metu apklausta didžioji dauguma visoje Lietuvoje programą vykdančių probacijos tarnybų darbuotojų, organizuoti „focus“ grupės susitikimai su programoje dalyvavusiais asmenimis. Atliktas tyrimas atskleidė didelę šios psichoedukacinės programos naudą: pačių dalyvių teigimu, dalyvavimas programoje juos paskatino susimąstyti, pakeitė požiūrį į smurtą. Programos dėka jie išmoko geriau valdyti ir suprasti savo emocijas konfliktinėse situacijose, tapo ramesni, ėmė geriau suvokti alkoholio vartojimo poveikį ir pasekmes, pradėjo sveikiau gyventi ir riboti alkoholio vartojimą. Tyrėjai taip pat pateikė praktinių rekomendacijų programos vykdymo, užsiėmimų organizavimo, metodinės medžiagos pateikimo patobulinimui.

Projektą finansavo Kalėjimų departamentas prie LR Teisingumo ministerijos.

 kaldep.png (226x169, 226x28)

Tarptautinį projektą „Nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų rizikos vaikams ir šeimoms plėtra, pasinaudojant norvegų patirtimi“ vykdo VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras. Šiame projekte dalyvauja ir Sveikatos psichologijos katedros darbuotojai. Projekto tikslas – Lietuvoje adaptuoti norvegų sisteminį šeimos konsultavimo modelį; sustiprinti regionų paslaugas rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikiančių NVO socialinių bei jaunimo darbuotojų, psichologų gebėjimai teikti kvalifikuotas socialines paslaugas. Daugiau apie projektą rasite čia.

Projektą remia Europos Ekonominės Erdvės 2009–2014 m. finansinis mechanizmas: NVO Programa Lietuvoje.

 eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

Tarptautinį projektą „Savivaldybių įstaigų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“ vykdo VšĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras. Projekte dalyvauja ir Sveikatos psichologijos katedros darbuotojai. Projekto tikslas – patobulinti ir pristatyti „Naratyvinę terapiją“ kaip norvegų sisteminės šeimos konsultavimo modelio svarbiausiąją dalį; sustiprinti paslaugas rizikos grupės vaikams ir jaunimui teikiančių socialinių bei jaunimo darbuotojų, psichologų gebėjimus teikti kvalifikuotas socialines-psichologines paslaugas. Projekto pagrindinis rezultatas – patobulintas ir pristatytas naratyvinės terapijos modelis kaip dalis norvegų taikomo sisteminis šeimos konsultavimo. Daugiau apie projektą rasite čia.

Projektą remia Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa Gebėjimų stiprinimas ir institucinis valstybės, paramos gavėjos, ir Norvegijos viešųjų institucijų, vietos ir regioninės valdžios bendradarbiavimas.

 eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

Projektas „Pagyvenusių žmonių psichinė gerovė ir širdies ir kraujagyslių ligos“. Tyrimo tikslas – įvertinti pagyvenusių Kauno gyventojų psichinę gerovę, jos pokyčius ir įtaką sergamumui bei mirtingumui nuo kraujotakos ligų. Projekte analizuojama atsitiktinė pagyvenusių Kauno gyventojų imtis (50–74 m.), stratifikuota pagal lytį ir amžių. Įvertinta vidutinio ir pagyvenusio amžiaus tiriamųjų psichologinė gerovė, depresijos simptomai, pažintiniai gebėjimai ir gyvenimo kokybė, nustatyti psichinės gerovės pokyčiai per dešimties metų laikotarpį, šiai kohortai senstant. Pokyčių analizė leis įvertinti, kas sąlygoja psichinės gerovės pokyčius ir išskirti rizikos veiksnius, būdingus vyresniam amžiui. Esminis dėmesys skiriamas psichinės gerovės sąsajoms su sergamumu ir mirtingumu nuo kraujotakos ligų, stebint naujus šių ligų atvejus tiriamoje kohortoje. Tyrimo rezultatai padės nustatyti psichinės gerovės ypatumus pagyvenusių asmenų imtyje ir įvardyti gyvensenos, biologinius ir socialinius rizikos veiksnius, susijusius su psichinės gerovės pokyčiais vyresniame amžiuje.

Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba.

 lmt_logo.jpg (226x169, 226x118)

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas kartu su partneriais Higienos institutu, Klaipėdos universitetu ir Vilniaus universitetu 2014–2016 m. įgyvendino projektą „Sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelio sukūrimas“. Projekte taip pat dalyvavo ir Sveikatos psichologijos katedros darbuotojai. Projekto tikslas – sukurti sveikatos netolygumų nustatymo ir mažinimo gebėjimų stiprinimo modelį, kuris bus parengtas įvertinus tarptautinę ir nacionalinę patirtį sveikatos netolygumų nustatymo, vertinimo ir mažinimo srityje, atlikus teisinių dokumentų (nacionalinio ir regioninio lygmens) analizę, įvertinus žmogiškąjį potencialą ir jo kompetencijas bei parengus su tuo susijusias rekomendacijas ir mokymo programas nacionalinio ir regioninio lygmens darbuotojams. Itin didelis dėmesys yra skiriamas tarpsektoriniam bendradarbiavimui skatinti, siekiant užtikrinti kompleksišką socialinių-ekonominių netolygumų, ir tuo pačiu – sveikatos netolygumų mažinimą.

Projektą rėmė Europos 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programa nr. 11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“.

eea_color_logo.jpg (226x169, 169x169)

 

 


Katedros darbuotojai

 

Darbuotojas

Sritis

 nida_foto.jpg (thumb, 73x100)

Prof. dr. Nida Žemaitienė

 • Traumų  ir krizių psichologija
 • Onkopsichologija
 • Savižudybių rizikos veiksniai ir prevencijos galimybės
 dantiniene.jpg (thumb, 81x100)

Prof. dr. Dalia Antinienė

 • Socialinės nuostatos
 • Emocinis intelektas
 • Socialinė kompetencija
 • Asmens tapatumas
 j-almonaitiene.jpg (thumb, 81x100)

Doc. dr. Junona Silvija Almonaitienė

 • Socialinė psichologija
 • Socialinė organizacijų, inovacijų ir kūrybiškumo psichologija
 • Psichologijos istorija ir filosofija
 jonyniene.jpg (thumb, 82x100)

Lekt. dr. Jolita Jonynienė

 • Šeimos psichologija
 • Pozityvios tėvystės įgūdžiai, jų stiprinimas ir poveikis vaikui
 • Asmenybės psichologija
 • Psichologinis konsultavimas (darbas su asmeniu ir grupėmis)
 smigelskas.jpg (thumb, 71x100)

Doc. dr. Kastytis Šmigelskas

 • Mokslinių tyrimų metodologija
 • Asmenybė ir sveikata, sveikatą skatinantys asmenybės ypatumai
 • Vaikų ir jaunimo sveikata
 • Sveikatos netolygumai
 giedrefoto2014.jpg (thumb, 100x99)

Doc. dr. Giedrė Širvinskienė

 • Motinystės, tėvystės, šeimos psichologija
 • Vaiko raida
 • Pozityvioji psichologija
 stripeikiene.jpg (thumb, 100x71)

Lekt. dr. Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė

 • Psichikos sveikata (depresiškumas, nerimastingumas, suicidinė rizika)
 • Krizių psichologija
 • Psichologinio konsultavimo modeliai (individualus, porų, šeimos konsultavimas)
 • Psichologija ir teisė
 • Vaikų psichologija (tėvų atstūmimo sindromas, skyrybų įtaka vaikų savijautai, smurto ir prievartos įtaka vaikų psichikos sveikatai)
 sapranaviciut.jpg (thumb, 100x99)

Lekt. dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva

 • Psichologinių veiksnių sąsajos su sveikata
 • Stresas ir jo įveika
 • Senėjimas
 jnn_1197-s.klizas.jpg (thumb, 66x100)

Doc. dr. Šarūnas Klizas

 • Sporto edukologija
 • Sporto psichologija
 • Fizinio aktyvumo įtaka psichikos sveikatai
 pilkioniene.jpg (thumb, 66x100)

Lekt. Ingrida Pilkionienė, doktorantė

 • Vaikų ir paauglių psichikos sveikata (socialinis nerimas, nerimastingumas, depresiškumas)
 • Pozityvūs vaikų auklėjimo būdai ir strategijos
 linasleonas.jpg (thumb, 76x100)

Lekt. Linas Leonas

 • Kognityvieji neuromokslai
 • Mokymosi metodai
 • Aukštojo mokslo didaktika
 gitaargustaite-zailskiene.jpg (thumb, 88x100)

Lekt. Gita Argustaitė-Zailskienė, doktorantė

 • Seksualinė sveikata
 • Seksualinė elgsena
 • Krizių ir traumų psichologija
 rozajoffe.png (thumb, 83x100)

Lekt. Roza Joffė-Luinienė, doktorantė

 • Tarpasmeniniai poros santykiai ir jų reikšmė sveikatai
 • Vidinė darna ir jos reikšmė psichikos sveikatai
 • Emocinis intelektas
 irinabaniene.jpg (thumb, 66x100)

Lekt. Irina Banienė, doktorantė

 • Onkopsichologija
 • Lėtinės ligos psichosocialiniai aspektai
 • Klinikinė psichologija (psichikos ir elgesio sutrikimų požymiai)
 • Gydymo aplinka: pacientų ir artimųjų bei medicinos personalo bendravimas, medicinos personalo psichologinė ir socialinė gerovė, darbo komandoje ypatumai, psichologo darbas somatinėje klinikoje ir kt.
 img_95501.jpg (thumb, 82x100)

Jolanta Žilinskienė, doktorantė

 • Diabeto psichologija
 • Vaikų su specialiais poreikiais psichologija
 • Šeimos ir porų psichologija
 • Medicinos darbuotojų psichosocialinė gerovė
 • Gydytojo ir paciento santykis
 jevgenij-razgulin.jpg (thumb, 67x100)

Lekt. Jevgenij Razgulin, doktorantas

 • Užsieniečių prisitaikymas naujoje aplinkoje ir kultūroje
 • Vaikų autizmo spektro sutrikimai
 kukulskiene.png (907x711) Asist. Milda Kukulskienė
 • Kokybinių tyrimų metodologija
 • Nėštumo ir gimdymo psichologija
 • Motinystės, tėvystės, šeimos psichologija
 • Kūrybiškumo psichologija
 gedmintaite.jpg (90x68, 68x68) Asist. Lina Gedmintaitė
 • Savarankiškumas po galvos smegenų insulto
 • Asmeninės karjeros planavimas ir valdymas
 vaiciunas.jpg (thumb, 78x100) Tomas Vaičiūnas
 • Vaikų ir jaunimo sveikata
 • Sveikatos politika
 • Rizikinga elgsena
 • Gyvensena ir sveikata
sml.jpg (200x126, 134x126) Šarūnė Magelinskaitė-Legkauskienė
 • Vaikų socialinė kompetencija
 • Vaikų subrendimo mokyklai ypatumai
 • Vaikų prisitaikymo mokykloje ypatumai
  Darja Norbutė
 • Kokybinių tyrimų metodologija
  Artiom Charkavliuk  

 

2016-08-30