Spausdinti

Profilaktinės medicinos katedra

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Profilaktinės medicinos katedra
Adresas:
Tilžės g. 18, LT-47181 Kaunas
Tel.  +370 37 337 672, viet. 5047
El. paštas: prevmed@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 306

Katedros vedėjas
prof. dr. Linas Šumskas

Tel. +370 37 396 057, viet. 5045
El. paštas: linas.sumskas@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

                                         Studijų administratorės
Justina Vaitkevičiūtė
                                                  Monika Grincaitė           
Tel. +370 37 337 672, viet. 5047                                  Tel. +370 37 337 672, viet. 5047
El. paštas: justina.vaitkeviciute@lsmuni.lt                   El. paštas: monika.grincaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 306                                                           Kabineto Nr. 306

Katedros darbuotojų kontaktai


 Apie katedrą

Profilaktinės medicinos katedra (toliau - PMK) įkurta 1994 metų rugsėjo 1 dieną. Tuo metu katedros vedėju buvo paskirtas prof. Vilius Grabauskas, kuris vadovavo katedros darbui iki 2007 m. gegužės mėnesio. Nuo 2007 iki 2013 metų katedrai vadovavo prof. Žilvinas Padaiga. 2013-2014 metais laikinai katedros vedėjo pareigas ėjo prof. Giedrius Vanagas. Šiuo metu katedrai vadovauja prof. Linas Šumskas. PMK yra struktūrinis Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinys, priklausantis Visuomenės sveikatos fakultetui.

Katedros prioritetas - įgyvendinti studijų programas, vykdyti mokslo tiriamąją veiklą bei tobulinti sveikatos specialistų kompetenciją

Katedros veiklos tikslas: vykdyti visų pakopų studijas, specialistų kvalifikacijos tobulinimą, siekiant parengti šiuolaikinį tarptautinį lygį atitinkantį sveikatos priežiūros specialistą, gebantį nuolat mokytis, dirbti greitai kintančiame sveikatos priežiūros sektoriuje ir sprendžiantį kompleksines visuomenės sveikatos problemas; vykdyti tarpdisciplinius visuomenės sveikatos mokslų tyrimus ir į gyventojų sveikatos stiprinimą ir ligų profilaktiką orientuotas veiklos programas.

Katedros tikslas grindžiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis visapusiško asmenybės ugdymo, studijų ir mokslo vienovės, akademinės laisvės, integracijos į Lietuvos ir užsienio akademinę bendriją principais. Katedra aktyviai dalyvauja įgyvendinant pagrindinį Universiteto tikslą - ugdyti sveiką ir išsilavinusią visuomenę, dalyvauti rengiant biomedicinos srities specialistus ir mokslininkus, vykdyti studijų procesą.

Katedros funkcijos:

  • organizuoti studijas ir mokslinius tyrimus;
  • rengti studijų planus ir programas, dėstomų dalykų aprašus ir specializacijų planus;
  • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
  • rengti ir kaupti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones;
  • produktyviai dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą, ugdant būsimų specialistų, katedros darbuotojų dalykinę ir edukacinę kompetencijas;
  • skelbiant mokslo tyrimų rezultatus pripažintuose tarptautiniuose ir Lietuvos mokslo leidiniuose;
  • rengti ir įgyvendinti nacionalinius ar tarptautinius projektus/programas bendradarbiaujant su Universiteto struktūriniais padaliniais ir išoriniais partneriais.

Dauguma katedros dėstytojų dirba ekspertais ES, SAM, PSO, Nacionalinėje sveikatos taryboje ir kitose tarptautinėse bei nacionalinėse organizacijose bei profesinėse asociacijose, draugijose.


 Mokslinės veiklos kryptys

Katedros mokslinės veiklos tema: sveikatos politikos, sveikatos technologijų ir žmogiškųjų išteklių vertinimas.

Katedros mokslinės veiklos tikslas: tirti sveikatos politikos įgyvendinimą, atliekant sveikatos technologijų ir žmogiškųjų išteklių vertinimą bei sveikatos rodiklių stebėseną.

Mokslinės veiklos uždaviniai:

  • nustatyti informacinių ir sveikatos technologijų pritaikymo galimybes sveikatos rodiklių ir sveikatos priežiūros kokybei vertinti;
  • vertinti prevencinių programų poreikį ir įgyvendinimo galimybes;
  • vertinti sveikatos žmogiškųjų resursų poreikio ir parengimo kokybę.

 Katedroje dėstomi dalykai

Privalomieji dalykai bakalauro ir vientisųjų studijų programose

Pasirenkamieji dalykai bakalauro ir vientisųjų studijų programose

Baigiamasis darbas Apskaita ir finansai
Edukologijos pagrindai Ekonomika ir vadyba
Ekonomika ir vadyba Fizinis aktyvumas ir sveikata
Ekonomikos ir vadybos pagrindai (Ekonomika) Informacijos vizualizacija
Ekonomikos pagrindai Įvadas į žmogaus ugdymą
Fundamentinė epidemiologija Organizacinės elgsenos įvadas
Fundamentinė epidemiologija ir profilaktinė medicina Projektų metodas ugdyme
Mityba ir sveikata Suaugusiųjų mokymasis
Mokslinio darbo organizavimas Šeimos edukologija
Profilaktinė medicina Šeimotyros pagrindai
Specializacijos praktika (Sveikatos edukologija) Ugdymo filosofijos įvadas
Sveikatos politika ir programų planavimas  
Sveikatos priežiūros ekonomikos pagrindai  
Sveikatos priežiūros sistema, ekonomika ir valdymas  
Sveikatos ugdymas  
Ugdymo psichologija ir praktika  
Statistika maisto moksle (LSMU VA)  
Finansai ir apskaita-gyvulininkystės technologijos (LSMU VA)  
Žemės ūkio ekonomika  
Žemės ūkio ekonomika ir vadyba (Žemės ūkio ekonomika) (LSMU VA)  

 

Privalomieji dalykai magistro studijų programose

Pasirenkamieji dalykai magistro studijų programose

Baigiamasis darbas Fundamentinė epidemiologija ir duomenų analizės metodai
Duomenų analizės metodai Mitybos epidemiologija
Ekonomika ir vadyba Mokslo tiriamasis darbas (Sveikatos edukologija)
Mokslo tiriamasis darbas Mokslo tiriamasis darbas (Vaikų ir jaunimo sveikata)
Pokyčių valdymas Mokslo tiriamaisi darbas (Visuomenės sveikata ir mityba)
Sveikatos ekonomika Socialinė pediatrija
Sveikatos ekonomika ir taikomieji finansai Specializacijos praktika (Sveikatos edukologija)
Sveikatos informacijos valdymas  Specializacijos praktika (Vaikų ir jaunimo sveikata)
Sveikatos informacijos valdymas ir moksliniai tyrimai Specializacijos praktika (Visuomenės sveikata ir mityba)
Sveikatos politika ir strategija Sveikata ir įgalinimas
Taikomoji epidemiologija Vaiko sauga
Taikomoji epidemiologija, biostatistika ir kokybinių tyrimų metodai Vaikų ir jaunimo sveikata bei elgsena
Bioekonomika (LSMU VA) Visuomenės sveikata ir mityba

 

Doktorantūros studijos

Lėtinių neinfekcinių ligų epidemiologija
Modernioji visuomenės sveikata
Socialiniai vaikų sveikatos raidos klausimai
Sveikatos mokslinių tyrimų metodologija
Sveikatos ugdymo sistema

 


 Projektai

COSI nutukimo stebėsenos iniciatyva, kuris nuo 2016 m. metų keičia pavadinimą ir vadinsis – Europos vaikų augimo stebėsenos iniciatyva (European Childhood Growth Surveillance Initiative). 2016 m. pavasarį bus vykdomas jau ketvirtasis visos Lietuvos šalį reprezentuojantis pirmų klasių vaikų antropometrinis ir anketinis tyrimas.  Projektą finansuoja LSMU Mokslo fondas ir PSO. Projekto vykdytojai (prof. A. Petrauskienė – koordinatorė ir pagrindinė tyrėja; V.Žaltauskė, J. Vaitkevičiūtė – tyrėjos). Projektą taip pat padeda vykdyti VSF magistrantai ir bakalaurai bei savivaldybių visuomenės sveikatos biurai. Išsamiau.

CRO SCREENING. 2015 m. pradėtas vykdyti Europos Sąjungos dvynių programos projektas “Nacionalinės vėžio programos kokybės gerinimas” (angl. CRO SCREENING) . Projektą parengė LSMU (prof. G. Vanagas, doc. R. Ivanauskienė, ir kt.) kartu su Nacionaliniu vėžio institutu, Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija bei Centrinės projektų valdymo agentūros atstovais. Projekto tikslas – didinti Kroatijos Nacionalinės vėžio kontrolės programos įgyvendinimo kokybę. Projekto trukmė – vieneri metai. Projektą vykdys LSMU ir NVI ekspertai kartu su partneriais iš Slovėnijos.

ES COST - ADAPT. Nuo 2011 metų yra vykdoma ES COST veikla IS1103 ADAPT “Europos sveikatos paslaugų sistemos pritaikymas įvairovei” (angl. Adapting European health services system to diversity). Projektas tikslas – paskatinti Europos šalyse diegti sveikatos paslaugų sistemą, kuri būtų pritaikyta įvairių žmonių grupių (migrantų, tautinių mažumų) poreikiams tenkinti. Projekto valdymo komiteto narys, šalies koordinatorius - prof. dr. L. Šumskas.

HBSC. Tarptautinis moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas HBSC (angl. Health Behaviour in School-aged Children), yra vienas iš seniausiai (nuo 1994 m.) katedros darbuotojų vykdomų PSO tyrimų. Moksleivių anketinės apklausos atliekamos kas 4 metai. Tarptautiniame tyrime dalyvauja per 40 Europos ir kitų šalių. Šio tyrimo tikslas yra geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą. Tyrimo tikslinė grupė yra 11, 13 ir 15 metų moksleiviai. Tyrimą koordinuoja LSMU Sveikatos tyrimų institutas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Profilaktinės medicinos katedra.

CINDI Health Monitor. Suaugusių Lietuvos žmonių gyvensenos tyrimas vykdomas nuo 1994 m. Tyrimą inicijavo Suomojos ir Baltijos šalių mokslininkai. Jis eilę metų buvo atliekamas kaip tarptautinis FinBalt projektas. Tikslinė tiriamoji grupė – suaugę 20-64 m. Lietuvos gyventojai. Paštinė anketinė apklausa atliekama kas 2 metai (paskutinis tyrimas atliktas 2014 m.). Tyrimo pagrindinė tyrėja prof. dr. J. Klumbienė.


 Katedros darbuotojai

 linassumskas.jpg (170x260, 170x212)

Katedros vedėjas
prof. dr. Linas Šumskas

Tel. +370 37 396 057, viet. 5045
El. paštas: linas.sumskas@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 304

 publication1.jpg (90x68, 35x32)
Prof. habil.dr. Žilvinas Padaiga

Žilvinas Padaiga, prof.habil.dr.
Tarptautinių ryšių ir studijų centras
Tel. 8 37 395807, (viet. 1436)
El.paštas:zilvinas.padaiga@lsmuni.lt

publication1.jpg (90x68, 35x32)

tamosiunas.jpg (regular, 389x500) Abdonas Tamošiūnas, prof.habil.dr.
Kardiologijos institutas

Tel.  8 37 302886 (viet. 1231)
El.paštas:abdonas.tamosiunas@lsmuni.lt

publication1.jpg (90x68, 35x32)
 

petkeviciene.jpg (170x260, 170x214) Janina Petkevičienė, prof. dr.
Sveikatos tyrimų institutas
Tel. 8 37 242922, (viet. 5022), Tilžės g. 18, 310 kab.
El.paštas: janina.petkeviciene@lsmuni.lt


 publication1.jpg (90x68, 35x32)

zemyna.milasauskiene.jpg (170x260, 170x200) Žemyna Milašauskienė, prof. dr.
LSMU Kauno klinikos
Tel.8 37 326467

El.paštas:zemyna.milasauskiene@kaunoklinikos.ltpublication1.jpg (90x68, 35x32)
 

zaborskis.jpg (170x260, 170x254) Apolinaras Zaborskis, prof.habil.dr.
Tel. 8 37 242920, (viet. 5020), Tilžės g. 18, 303 kab.
El.paštas: apolinaras.zaborskis@lsmuni.lt

 publication1.jpg (90x68, 35x32)

 kregzdyter1.jpg (170x260, 170x228) Rima Kregždytė, doc.dr.
Tel. 8 37 242917, (viet.nr. 5017), Tilžės g. 18, 309 kab.
El.paštas:rima.kregzdyte@lsmuni.lt

publication1.jpg (90x68, 35x32)

petrauskien.jpg (170x260, 170x219)  Aušra Petrauskienė, prof.dr.
Tel. 8 37 242916, (viet. 5016), Tilžės g. 18, 311 kab.
El.paštas: ausrapet@gmail.com

publication1.jpg (90x68, 35x32) 

 vilma.kriaucioniene.jpg (170x260, 170x206) Vilma Kriaučionienė, doc.dr.
Tel. 8 37 242917, (viet. 5017), Tilžės g. 18, 309 kab.
El.paštas: vilmabor@yahoo.co.uk

 publication1.jpg (90x68, 35x32)

 vaclovas.jpg (200x126, 85x126)

Vaclovas Šveikauskas, doc. dr.
Tel. 8 37 327328, (viet. 5046), Tilžės g. 18, 313 kab.
El. paštas: vaclovas.sveikauskas@lsmuni.lt

publication1.jpg (90x68, 35x32) 

  Jurgita Buivydienė, dr., lektorė
Tel. 8 37 242918, (viet. 5018), Tilžės g. 18, 314 kab.
El.paštas: jurgutei@yahoo.co.uk

 publication1.jpg (90x68, 35x32)

 rugile.ivanauskiene.jpg (regular, 218x254)

Rugilė Ivanauskienė, doc. dr., lektorė

Vaiko priežiūros atostogose
Tel. 8 37 396057, (viet. 5108), Tilžės g. 18, 307 kab.
El.paštas: rugile.ivanauskiene@lsmuni.lt


 publication1.jpg (90x68, 35x32)

 mickeviciene.gif (170x260, 170x230) Aušra Mickevičienė, dr., lektorė
Tel. 8 37 242918, (viet.nr. 5018), Tilžės g. 18, 307 kab.
El.paštas: ausra.mickeviciene@lsmuni.lt

publication1.jpg (90x68, 35x32) 

 stelemekas1.jpg (170x260, 170x227) Mindaugas Štelemėkas, dr., lektorius
Tel. 8 37 242905, (viet.nr. 5005), Tilžės g. 18, 343 kab.
El.paštas: mindaugas.stelemekas@lsmuni.ltpublication1.jpg (90x68, 35x32) 

  Aušra Jurkštienė, dr., lektorė
Tel. 8 37 242915, (viet.nr. 5015), Tilžės g. 18, 314 kab.
El.paštas: ausra.jurkstiene@ism.lt
 publication1.jpg (90x68, 35x32)
 1.jpg (226x169, 95x169) Vilma Žaltauskė, doktorantė
Tel. 8 37 242916, (viet. 5016), Tilžės g. 18, 311 kab.
El.paštas: vilma.zaltauske@lsmuni.lt
 publication1.jpg (90x68, 35x32)
 

Justina Vaitkevičiūtė,  doktorantė, studijų administratorė
Tel. 8 37 337672, (viet. 5047), Tilžės g. 18, 304 kab.
El.paštas: justina.vaitkeviciute@lsmuni.lt,prevmed@lsmuni.lt

publication1.jpg (90x68, 35x32)

 laimosdobiliensfoto.jpg (200x126, 84x126)

Laima Dobilienė, doktorantė
Tel. 8 37 327209.
El.paštas: laima.dobiliene@lsmuni.lt

 publication1.jpg (90x68, 35x32)
 

Justina Paulauskiene, doktorantė
Tel. 8 37 242915, (viet.nr. 5015), Tilžės g. 18, 314 kab.
El.paštas: justina.paulauskiene@yahoo.com

 publication1.jpg (90x68, 35x32)