Spausdinti

Aplinkos ir darbo medicinos katedra

LSMU Visuomenės sveikatos fakultetas
Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Adresas:
Tilžės g. 18, Kaunas LT-47181
El. paštas:
 aplinkos.katedra@lsmuni.lt
Kontaktai

Rūta Ustinavičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorius. Katedros vedėja. Kabineto nr. 226
Tel. 327360 , 5056, ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

Sigutė Šuliauskė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Studijų administratorius. Kabineto nr. 225
Tel. 327374, 5055, aplinkos.katedra@lsmuni.lt


Apie katedrą

Aplinkos ir darbo medicinos katedroje dėstoma aplinkos medicina, darbo medicina, sveikatos ekologija, dirbančiųjų sveikatos priežiūra, sveika mityba ir mitybos pagrindai, kelionių medicina, aplinkos toksikologija, baltijos jūros aplinka ir sveikata, asmens ir karinė higiena, ergonomika,  darbų saugos pagrindai bei kitos disciplinos, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

Pagrindinės katedros mokslinio darbo kryptys:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.

Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

Istorija

1922 metais Lietuvos Universitete įkurta Higienos-bakteriologijos katedra, kuriai iki 1934 m. vadovavo prof. Antanas Jurgeliūnas (1872-1943).  1934-1968 m. Higienos katedrai vadovavo prof. Jonas Šopauskas (1900-1968),  1968-1980 m. doc. Juozas Rauba. 1977 metais Higienos katedra buvo sujungta su Socialinės higienos ir sveikatos apsaugos organizavimo katedra, šiai jungtinei katedrai 1980-1986 m. vadovavo doc. Vytautas Obelenis,   o 1986 – 1991 m. prof. Jadvyga Petrauskienė. 1991 metais higienos katedra vėl tapo savarankiška, jos vadovu nuo 1991 iki 2004  buvo prof. Vytautas Obelenis. 1995 metais Higienos katedra pavadinta Aplinkos ir darbo medicinos katedra. Nuo 2004 metų katedrai vadovauja doc. Rūta Ustinavičienė.

Studijos

Privalomieji dalykai

                                                                                                                                                                    

 

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams

Magistrams

Doktorantams

Aplinkos medicina Aplinka ir sveikata Modernioji visuomenės sveikata (kartu su kitomis VSF katedromis)
Darbo medicina    
Aplinkos sveikata    
Sveikatos ekologija    
Profesinės sveikatos priežiūra    
Privaloma sveikatos ekologijos praktika    
                                                                                                                                                                     

 

Pasirenkamieji dalykai

                                                                                                                                                                    

Bakalaurams ir vientisųjų studijų studentams

Magistrantams

Ekologija Aplinkosauga
Ekologijos pagrindai Buitis ir sveikata
Baltijos jūros aplinka ir sveikata Medikų darbo sauga ir sveikata
Aplinkos toksikologija Ergonomika
Sveika mityba Darbuotojų sveikatos priežiūra ir sauga
Mitybos pagrindai Moters darbas ir sveikata
Sveika mityba ir maisto sauga Vaiko aplinka ir sveikata
Sveika mityba ir jos priežiūra Vaikų aplinkos sveikata ir kineziologija (kartu su Kineziologijos katedra)
Karinė higiena ir epidemiologija Įvadas į mitybos mokslą
Ergonomikos pagrindai Sveikos mitybos priežiūra
Darbų saugos pagrindai Medicinos darbuotojų profesinė sveikata
Odontologų darbas ir sveikata Sveikatos ekologija
Medikų darbas, stresas ir sveikata  
Medikų darbas ir sveikata  
Vaikų ir jaunimo sveikata  
Sveikatos ekologijos praktika  
                                                                                                                                                                     

 

Podiplominės studijos

Rezidentūra

Magistrantūra

Tobulinimosi kursai

Darbo medicina Visuomenės sveikata, specializacija - Sveikatos ekologija Darbo medicina
    Sveikatos ekologija
    Sveika mityba ir jos priežiūra
    Fiziniai veiksniai gyvenamojoje ir darbo aplinkoje
    Profesiniai skeleto – raumenų sistemos pakenkimai ir jų profilaktika
    Medicinos darbuotojų sauga ir sveikata
    Medikų sveikata ir saugus darbas
                                                                                                                                                                     

 

Mokslinė veikla

Katedros mokslinio darbo tema – Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai ir jos pakenkimų profilaktika

Pagrindinės katedros mokslinio darbo temos:

  • Dirbančiųjų su kompiuteriais darbo sąlygos ir jų įtaka sveikatai, vaikų darbo kompiuteriu įvertinimas.
  • Psichosocialinių darbo aplinkos veiksnių įtaka sveikatai.
  • Medicinos darbuotojų darbo sąlygos ir sveikata
  • Aplinkos bei klimatinių veiksnių sąsajos su širdies kraujagyslių ligų simptomais bei sergamumu.

Taip pat yra vystomi tyrimai, vertinantys aplinkos veiksnių, mitybos įtaka sveikatai.

Projektinė veikla

2006-2008 metais katedroje vykdytas ESF projektas  „Praktinės veiklos simuliavimo modelio (PVSM) sukūrimas ir taikymas studentų mokymui Kauno medicinos universitete“. Šio projekto eigoje Aplinkos ir darbo medicinos katedroje įdiegtas Praktinės veiklos simuliavimo modelis (PVSM), kuris naudojamas iki šiol. PVSM – tai kompiuterinė programa (simuliatorius) + praktinės veiklos simuliacinė situacija, kurią sudaro  temos teorinė informacija + vaizdinė informacija + teisinė duomenų bazė + virtualus praktinis darbas + probleminė situacija + savikontrolės testas. Laboratorinių darbų metu įrengtoje kompiuterizuotoje darbo vietoje studentai atlieka virtualų laboratorinį darbą, sprendžia kompleksinę probleminę situaciją. 2009 metais šis projektas sulaukė didžiausio Lietuvos gyventojų palaikymo ir laimėjo Europos burių apdovanojimus už visuomenei naudingą e-idėją.

Katedros darbuotojai dalyvavo  moksliniuose tyrimuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimo žemės ūkio įmonėse priemonių planas ir monitoringo projektas“, „Profesiniai raumenų ir skeleto pakenkimai dirbant krovinių kėlimo ir patalpų valymo darbus“, „Medicinos darbuotojų psichosocialinių darbo sąlygų tyrimas ir rekomendacijų kaip jas gerinti parengimas“ bei OSHA Europos agentūros biuro projekte „Darbuotojų sauga ir sveikata“.

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos aukštojo mokslo institucijomis – VU Visuomenės sveikatos institutu, KTU Ergonomikos katedra, ŠU Tęstinių studijų centru. Aktyviai bendradarbiaujama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Sveikatos ministerija, Visuomenės sveikatos priežiūros institucijomis. Katedros darbuotojai dalyvauja rengiant teisės aktus bei higienos normų projektus. Katedros darbuotojai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos darbe.

Tarptautiniai ryšiai palaikomi ir plėtojami su Lenkijos Lodzės Noferio vardo darbo medicinos institutu, Latvijos darbo medicinos centro mokslininkais, aktyviai dalyvaujama Tarptautiniame Sveikatą stiprinančių ligoninių tinklo veikloje, bendradarbiaujant su Higienos institutu dirbama profesinės sveikatos politikos formavimo srityje.

Darbuotojų kontaktai

Rūta Ustinavičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorius. Katedros vedėja. Kabineto nr. 226
Tel. 327360 , 5056, ruta.ustinaviciene@lsmuni.lt

Sigutė Šuliauskė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Studijų administratorius. Kabineto nr. 225
Tel. 327374, 5055, aplinkos.katedra@lsmuni.lt

Šarūnas Alasauskas
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentas.
Tel. 242935,5035,  sarunas.alasauskas@lsmuni.lt

Vidmantas Januškevičius
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Docentas
Tel. 242936, 5036 , vidmantas.januskevicius@lsmuni.lt

Gintarė Kalinienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Tel. 242938, 5038, gintare.kaliniene@lsmuni.lt

Jolita Kirvaitienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Tel. 242939, 5039, jolita.kirvaitiene@lsmuni.lt

Dalia Lukšienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Docentas
Tel. 242937, 5037, dalia.luksiene@lsmuni.lt

Vilija Malinauskienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Docentas
Tel. 242935,5035, vilija.malinauskiene@lsmuni.lt

Ričardas Radišauskas
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Profesorius
Tel. 242933, 5033, ricardas.radisauskas@lsmuni.lt

Sigita Radzevičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentas
Tel. 242939, 5039, sigita.radzeviciene@lsmuni.lt

Rita Raškevičienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Tel. 242934, 5034, rita.raskeviciene@lsmuni.lt

Lina Škėmienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Tel. 242937, 5037, lina.skemiene@lsmuni.lt

Audrius Spirgys
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Tel. 242934, 5034, 326323 ,audrius.spirgys@lsmuni.lt

Vidmantas Vaičiulis
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Tel. 242938, 5038, vidmantas.vaiciulis@lsmuni.lt

Paulius Vasilavičius
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Lektorius
Fakulteto tarybos pirmininkas
Tel. 327329, 5054, paulius.vasilavicius@lsmuni.lt

Rasa Žutautienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Asistentas
Tel. 242935, 5035, rasa.zutautiene@lsmuni.lt

Rasa Žutautienė
MA Visuomenės sveikatos fakultetas Aplinkos ir darbo medicinos katedra
Laborantas
Tel. 242935, 5035, rasa.zutautiene@lsmuni.lt