Spausdinti

Artimiausi posėdžiai ir planuojamos darbotvarkės

Gerbiami fakulteto tarybos nariai, fakulteto bendruomene,

 

Artimiausias fakulteto tarybos posėdis vyks 2019 m. vasario 25 d. 13 val. VSF 106 auditorijoje. Planuojama posėdžio trukmė apie 2 val.

Planuojama darbotvarkė:

1. Visuomenės sveikatos fakulteto padalinių vadovų metinės ataskaitos.

2. Einamieji klausimai.

 

Primename, jog vadovaujantis LSMU senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintų LSMU VSF nuostatų 19.4 punktu visi fakulteto tarybos nariai turi pareigą informuoti kitus fakulteto tarybos narius iš anksto apie negalėjimą dalyvauti posėdyje raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Fakulteto tarybos posėdžio.

 

Visuomenės sveikatos fakulteto taryba veikia vadovaudamasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 68-15 patvirtintais Visuomenės sveikatos fakulteto nuostatais ir 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 14-07 patvirtintu LSMU fakulteto tarybos reglamentu, tiek kiek jie neprieštarauja vienas kitam.

 

Primename, kad visą medžiagą fakulteto tarybos svarstymui prašome pateikti tarybos sekretorei el. paštu ar kitomis priemonėmis likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki posėdžio.

 

Fakulteto tarybos pirmininkas

doc. dr. Paulius Vasilavičius

 

 

Informacija atnaujinta 2019.02.07