Spausdinti

Antrosios pakopos studijų programa „Dailės terapija“

Studijų programos komiteto (SPK) sudėtis:

Antrosios pakopos studijų programos „Dailės terapija“ studijų komitetas

doc. Jolita Rapolienė, Reabilitacijos klinika (komiteto pirmininkė)

doc. Stasys Mostauskis, Vilniaus dailės akademija

dr. Jovita Varkulevičienė, Vilniaus dailės akademija

dr. Audronė Brazauskaitė, Reabilitacijos klinika

Vaida Adomaitienė, Vilniaus dailės akademija

Socialinis partneris - Irma Žemaitienė, Menų terapijos centras

Studentų atstovybės deleguoti atstovai

 

 

Metiniai darbo planai (SPK nuostatų 16 p.):

2017-2018 m.m.

2016-2017 m.m.

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m.

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.

 

Veiklos ataskaitos (SPK nuostatų 14 p.):

2016-2017 m.m.

2016-2017 m.m. rudens semestras

2015-2016 m.m.

2014-2015 m.m. 

2013-2014 m.m.

2012-2013 m.m.