STUDENTŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO TVARKA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO MEDICINOS AKADEMIJOS

SLAUGOS FAKULTETO

STUDENTŲ PRAKTIKŲ VYKDYMO TVARKA

Tvarka patvirtinta Slaugo fakulteto Taryboje įsigalioja nuo 2013 m. lapkričio 1 d.

pdf.png (90x68, 68x68)