Sporto institutas

 • Sporto institutas

  LSMU Slaugos fakultetas
  Sporto institutas
  foto.jpg (250x170, 250x138)
  Adresas: Tilžės g. 18, 9 korpusas, Kaunas
  Tel. +370 37 362249                               
  El.paštas: sporto.institutas@lsmuni.lt
  Kontaktai

   

   Sporto instituto vadovas

   

   

   

   

    Profesorius Rimtautas GUDAS
    Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas
    El. paštas: rimtautas.gudas@kaunoklinikos.lt 

   

   

   

  ISTORIJA

  1948 metais dar Kauno Vytauto Didžiojo universitete savo gyvenimo kelią pradėjo kaip Fizinio auklėjimo ir sporto katedra. Po Vytauto Didžiojo universiteto reorganizacijos (nuo 1951 metų) katedra rūpinosi jau Kauno medicinos instituto studentų fiziniu lavinimu, teikė jiems žinių apie fizinių pratimų bei judamosios veiklos ypatumus ir taikymo metodiką saugant ir stiprinant sveikatą. 2003 metais katedros pavadinimas pakeistas į Kineziologijos ir sporto medicinos katedra. Nuo 2012 metų kovo 1 dienos pavadinimas pakeistas į Sporto institutą.

  Nuo 1948 metų iki 1975 metų katedrai vadovavo doc. m. dr. Zigmas Vegertas. Pirmą kartą Lietuvoje pradėta dėstyti Sporto medicinos ir kineziterapijos kursą studentams medikams ir odontologams, paruošti 4 šių disciplinų vadovėliai. Beveik du dešimtmečius katedrai vadovavo doc. Gerardas Šauklys, o nuo 1993 metų – prof. Valerijus Jasiūnas. 2003 metais katedros vedėjo pareigos patikėtos prof. Alfonsui Vainorui. Dabartinis Sporto instituto vadovas - prof. Rimtautas Gudas - šias pareigas užima nuo 2011 metų.

   

  PEDAGOGINĖ VEIKLA

  Sporto institutas dalyvauja šiose studijų programose:

  Laipsnį suteikiančios studijų programos:

  • Pirmosios pakopos (bakalauro): Burnos higiena, Ergoterapija, Gyvulininkystės technologija, Gyvūnų mokslas, Kineziterapija, Maisto mokslas, Sveikatos psichologija, Veterinarinė maisto sauga, Visuomenės sveikata.
  • Antrosios pakopos (magistro): Gyvensenos medicina, Išplėstinė Slaugos praktika, Slaugos lyderystė, Sveikatinimas ir reabilitacija.
  • Vientisųjų studijų: Farmacija, Medicina, Odontologija, Veterinarinė medicina.
  • Trečiosios pakopos: Biologijos, Medicinos ir Slaugos krypčių doktorantūra.

  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos:

  • Sporto medicinos rezidentūra.

  Dėstytojai vadovauja studentų bakalaurų, magistrų baigiamiesiems darbams, padeda jiems parengti publikacijas bei pranešimus konferencijoms. Taip pat Sporto institute veikia SMD Kineziterapijos būrelis (mokslinė vadovė lekt. dr. Agnė Slapšinskaitė). Nuoroda į būrelio tinklapį: https://www.facebook.com/groups/201326079999500/

  Sporto instituto dėstytojai rengia metodines priemones studentams:

  Vadovėliai:

   „Sporto medicinos pagrindai“ (2008),

  • „Atraminio-judamojo aparato ligos: Ortopedija-traumatologija. Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija. Reabilitacija“ (2017),
  • „Sporto medicinos pagrindai“ (2017),
  • „Sveikatos netolygumai: patirtis ir perspektyvos“ (2017).

  Mokomosios knygos:

   „Asmens sveikatos ugdymas“ (2000),

  • „Kineziologijos pagrindai“ (2004),
  • „Lietuvos gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodika“ (2007),
  • „Asmens fizinės sveikatos vertinimas“ (2008),
  • „Kineziologija“ (2008),
  • „Reabilitacija po ortopedinių-traumatologinių operacijų“ (2012),
  • „Klubo sąnario artrozė ir endoprotezavimas. Kineziologija ir kineziterapija“ (2014),
  • „Sportinės traumos: diagnostika, gydymas, reabilitacija ir prevencija“ (2015).

   

  MOKSLINĖ VEIKLA

  Mokslinė veikla vykdoma patvirtintoje Sporto instituto mokslinėje temoje „Kompleksinis fizinės sveikatos vertinimas daugiadisciplininiu požiūriu“.

  2001-2018 m. apginta 15 daktaro disertacijų:

  Rokas Jurkonis. Transplanto tipo ir diametro įtaka kelio sąnario funkcijos atgavimui po priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos (2018).

  Margarita Radžiūnienė. Motorikos pokyčiai kūdikystėje ir vaikystėje, taikant pagal amžių adaptuotą judesių mokymą (2016).

  Viktorija Repšaitė. Diferencinio mokymo poveikis asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, funkciniams judesiams ir savarankiškumui (2015).

  Virginija Bertašiūtė. Vyrų širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų funkcinių rodiklių kaita ties anaerobinės apykaitos slenksčiu (2015).

  Giedrė Taletavičienė. Elektrokardiografinių rodiklių ir jų dinaminių sąsajų kaita bendrosios krioterapijos ir peloidoterapijos procedūrų metu (2014).

  Brigita Zachovajevienė. Dubens dugno, diafragmos ir liemens raumenų funkcinių ryšių ir jų kaitos įvertinimas vyrams po radikalios prostatektomijos (2013).

  Sandra Bardauskienė. Trumpalaikio badavimo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkciniams rodikliams (2012).

  Aura Leonaitė-Evans. Alternation of the cardiovascular system functional state during two relaxation techniques in men after myocardial infarction (2010).

  Inga Muntianaitė Dulkinienė. Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitos kompleksiškumo matematinis įvertinimas atliekant judamąsias užduotis (2010).

  Ernesta Gurskienė. Studenčių, lankančių aerobikos pratybas, širdies ir kraujagyslių sistemos bei nerimo ir depresijos simptomų įvertinimas (2009).

  Kristina Poderytė. Ilgalaikės adaptacijos fiziniams krūviams įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai (2009).

  Kristina Bačiulienė. Vaikų laikysenos rodiklių, širdies ir kraujagyslių sistemos bei jėgos parametrų sąsajų vertinimas (2006).

  Laimonas Šiupšinskas. Kompleksinis studentų fizinio aktyvumo vertinimas fizinės sveikatos, fizinio pajėgumo ir kūno masės kompozicijos rodikliais (2006).

  Vilma Mauricienė. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų kūno laikysenos ypatumai ir sąsajos su kūno kompozicijos parametrais bei dalyvavimu sportinėje veikloje (2005).

  Algė Daunoravičienė. Ilgalaikis lokaliųjų fizinių pratimų poveikis raumenims bei širdies ir kraujagyslių sistemai (2001).

   

  DALYVAVIMAS MOKSLINIUOSE PROJEKTUOSE

  Lietuvoje:

  Projektas „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, Kvalifikacijos tobulinimo kursai “Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“. Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-007. 2009-2014 m.

  Projektas „Arterinės hipotenzijos epizodų prognozavimo inovacinės sistemos technologinė plėtra“. Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-003. 2013-2015 m.

  "Alogeninio kremzlės ir kaulo komplekso transplantacijos poveikis sąnario kremzlės regeneracijai eksperimentiniame kremzlės pažeidimo modelyje (CHONDRO)". VP1-3.1-ŠMM-07-K-03-078. 2013-2015 m.

  „3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai“. Nr. SEN-20/2015. 2015-2018 m.

  "Pažangios ląstelinės terapijos prototipų, skirtų sąnarinės kremzlės ūminių ir lėtinių pažeidimų prevencijai ir gydymui, vystymas (RECART)". Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-02-0011. 2018-2021 m. 

  Tarptautiniai:

  Eureka projektas EDFAS „Paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sistema pagyvenusiems ir neįgaliesiems“. 2008-2012 m.

  Eureka ITEA2 projektas GUARANTEE „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“. 2009-2011 m.

  Interreg IVB projektas „ICT for Health – Strenthening social capacities for the utilisation of eHealth technologies in the framework of ageing population“. 2010-2012 m.

  "PrimCareIT-Counteracting brain drain and professional isolation of health professionals in remote primary health care (PrimCareIT)". 2011-2014 m.

   Klinikinis tyrimas, skirtas NOVOCART® 3D plus saugumui ir veiksmingumui įvertinti, lyginant su mikrolūžių procedūra, pacientams, kuriems yra kelio sąnario kremzlės defektų. Nr. AAG-G-H-1202. 2016-2019 m.

   

  ORGANIZUOTOS KONFERENCIJOS

  • Tarptautinė konferencija “Exercise for health and rehabilitation”,
  • II-oji tarptautinė konferencija “Exercise for health and rehabilitation”,
  • III-oji mokslinė-praktinė konferencija “Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai”.
  • 3-rd International Congress „Complex Systems in medicine and sport“.

   

   2017 METŲ MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS

  Straipsniai Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse – 3.
  Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose – 5.
  Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (Lietuvos mokslo leidiniuose, Konferencijų pranešimų medžiagoje) – 3.
  Vadovėliai, mokymo ir metodinės priemonės – 5.
  Kitos publikacijos – 21.

   

  BENDRADARBIAVIMAS

  Institutas bendradarbiauja su:

  • HeartMath institutu, JAV - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU) bei Širdies matematikos institutas („Institute of HeartMath“, JAV) nuo 2014 m. kovo 3 d. vykdo bendradarbiavimą Globalinio Žemės magnetinio lauko matavimo ir registravimo bei analizavimo procese, kartu su šio instituto mokslininkais rašo mokslines publikacijas tarptarutiniuose žurnaluose;
  • Mainzo Johano Gutenbergo universiteto Sporto institutu, Vokietija - Sporto instituto dėstytojai aktyviai bendradarbiauja su prof. W.I. Schöllhorn, bendradarbiavimo sritys yra susijusios ne tik su ECG monitoravimu bei "Kaunas-krūvis" sistemos naudojimu moksliniuose tyrimuose, bet taip pat ir ECG bei EEG sistemų naudojimas bei signalų registravimo sinchronizuotu metu išgavimas. Diferencio mokymo taikymas ne tik sporte, bet ir fiziniame aktyvume, skirtame sveikatinimui bei šio metodo paplitimas Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių šio bendradarbiavimo rezultatų. Dabartinė bendradarbiavimo kryptis yra tradicinės kinų medicinos ir tokių jos elementų kaip Čigongas integravimas į kasdienį fizinį aktyvumą.
  • Kartu su Seinajoki Taikomųjų mokslų universitetu (Suomija) bei Flensburgo Taikomųjų mokslų universitetu (Vokietija) dalyvaujama HORISONT 2020 bei INTERREG programose, aktyvi Erasmus+ veikla, bendradarbiaujama taikant IT technologijas sveikatos sistemoje;
  • Skopjė Ss. Kirilo ir Methodius universitetu, Makedonija - su šiuo Universitetu ir jame dirbančiu profesoriumi R. Hristovski bendradarbiavimas vystomas ieškant optimalių matematinės analizės metodų, kuriuos būtų galima pritaikyti duomenų apdorojime. Dinaminių sistemų teorija ir jos taikymas yra vienas iš kertinių šio bendradarbiavimo aspektų; 
  • Barselonos INEFC institutu, Ispanija - Sporto Instituto dėstytojai dalyvauja bendrame moksliniame projekte 'Unified framework for the study of sport related phenomena', kurio pagrindinis tikslas yra taikant dinaminių sistemų teoriją studijuoti sporte bei fiziniame aktyvume atsirandančius fenomenus (pvz., nuovargis, skausmas) bei pasiūlyti inovatyvius modelius nei sprendimo būdus šiems fenomenams apibūdinti. Kompleksinių sistemų teorija ir jos taikymas sporto moksluose yra vienas iš esminių šias dvi institucijas vienijančių interesų sričių. Mokslininkai skaito paskaitas pagal Erasmus mainų programą ir nuolat kelia savo kompetenciją pasaulio lygmenyje. Sporto Instituto dėstytojai dalyvavo organizuojant tarptautinį Komplekisnių sistemų sporte kongresą, vykusį FCB Camp Nou, Barcelonoje 2017 m.; http://www.complexsystemsinsport.com/?p=5138
  • Tartu universitetu, Sporto mokslų ir kineziterapijos institutu, Estija – Sporto instituto dėstytojai bendradarbiauja su kolegomis iš Tartu universiteto sporto kineziterapijos tema. Taip pat vykdomi Erasmus mainai;
  • Kartu su Lietuvos krepšinio federacija kasmet atliekami sportinių traumų rizikos vertinimai įvairioms jaunučių, jaunių merginų ir vaikinų rinktinėms, nacionalinei vyrų bei moterų rinktinėms. Taip pat traumų rizika vertinama ir Lietuvos moterų krepšinio lygos komandoms, vykdomi įvairūs projektai, tokie kaip Lietuvos moterų krepšinio lygos Sporto traumų ir ligų registras; krepšininkų žaidybinio efektyvumo analizė po kelio sąnario kremzlės rekonstrukcinių operacijų; gebėjimas atstatyti prieš pažeidimą buvusius fizinio aktyvumo lygius po skirtingo diametro priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijų sportininkų tarpe ir daugiau;
  • KTU, Sveikatos telematikos mokslo institutu;
  • KTU, Matematikos ir gamtos mokslų fakultetu, Mechatronikos institutu;
  • LSMU, Kardiologijos institutu, Kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorija;
  • LSMU gimnazija.
 • Sporto instituto kontaktai

  Sporto institutas

  Administracija:
  Tilžės g. 18 (9 korpusas)
  Tel. (8 37) 362249
  El. paštas: sporto.institutas@lsmuni.lt

   

  Padaliniai

  Kalniečių g. 231, Kaunas

  Tel. (8 37) 320028 

  Didžioji LSMU sporto salė
  M. Jankaus 2, Kaunas
  Tel. (8 37) 362249

  Sporto centras
  Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas
  Tel. (8 37) 795484
  El. paštas: sporto.centras@lsmuni.lt

   

  Rimtautas GUDAS, prof. dr.
  Instituto vadovas
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas
  El. paštas: rimtautas.gudas@kaunoklinikos.lt

  Ingrida DAUNORAVIČIŪTĖ
  Studijų adminstratorė
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas I a.
  El. paštas: ingrida.daunoraviciute@lsmuni.lt 

  Ernesta AUKŠTUOLYTĖ
  Vr. laborantė
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas I a.
  El. paštas: aukstuolyte.ernesta@gmail.com

  Tomas BARDAUSKAS, asist.

  Treneris
  Tel. (8 37) 795484, Jankaus g. 2
  El. paštas: tbardauskas@gmail.com

  Kristina BERŠKIENĖ, prof. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: k.berskiene@gmail.com            

  Virginija BERTAŠIŪTĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vrgnsed@gmail.com

  Algė DAUNORAVIČIENĖ, doc. dr.
  tel. (8-37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: algevita@gmail.com

  Ernesta GURSKIENĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: ernesta.gurskiene@gmail.com

  Alma KAJĖNIENĖ, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: akajene@gmail.com

  Viktorija KAKTIENĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: viktorija.repsaite@lsmuni.lt 

  Vilma MAURICIENĖ, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vilma.mauriciene@lsmuni.lt

  Pranas MOCKUS, doc. dr.
  Treneris
  Tel. +370 699 91560
  El. paštas: p.mockus@gmail.com

  Jonas PODERYS, prof. habil. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: Liudas.Poderys@lsu.lt

  Vytautas POŠKAITIS, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vposkaitis@gmail.com

  Saulė SALATKAITĖ, dokt.
  Vr. laborantė
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: ssalatkaite@yahoo.com

  Edvinas SUTKUS
  Treneris
  Tel. +370 605 36539, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: edvinas.sutkus@gmail.com

  Laimonas ŠIUPŠINSKAS, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas:laimonas.siupsinskas@lsmuni.lt

  Agnė SLAPŠINSKAITĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: agne.slapsinskaite@gmail.com

  Alfonsas VAINORAS, prof. habil. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: alfavain@gmail.com

  Deivydas VELIČKA, lekt. dokt.
  Treneris, studentų sportinės veiklos organizatorius
  Tel. (8 37) 362249, Tilžės g. 18
  El. paštas: Velicka.d@gmail.com

  Brigita ZACHOVAJEVIENĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: brigitaz@medi.lt

  Vidmantas ZAVECKAS, lekt.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vidmantas.zaveckas@gmail.com

  Renata ŽUMBAKYTĖ-ŠERMUKŠNIENĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: renukz@gmail.com

   

   

  Aušra PIKTUIŽYTĖ, dokt.
  El. paštas: ausra.piktuizyte@gmail.com 

  Gilija BERNOTIENĖ, dokt.
  El. paštas: gilija_is@yahoo.com 

  Justinas MAČIULAITIS, dokt.
  El. paštas: justinas.maciulaitis@yahoo.com 

 • CONFERENCE Exercise for Health and Rehabilitation

  Institute of Sports of Lithuanian University of Health Sciences and Lithuanian Federation of Sports Medicine

  4th Scientific – Practical Conference

  EXERCISE FOR HEALTH AND REHABILITATION

  The 29th of November, 2018

  Kaunas, Lithuania


   

  It is a great honour to invite You to take part in the 4th Scientific – Practical scientific conference „EXERCISE FOR HEALTH AND REHABILITATION”. The aim of the conference is to bring together physiotherapists, occupational therapists, adapted physical activity specialists, sports medicine doctors, physical medicine and rehabilitation physicians, trainers and other specialists who are interested in the health strengthening and rehabilitation modalities.

   

  Prof. Dr. Rimtautas Gudas
  Chairman of Organizing Committee

   


   

  CONFERENCE VENUE

  Lithuanian University of Health Sciences, Tilžės str. 18, Kaunas, Lithuania.

  zemelapisva.png (original, 772x474)

   

   


   

  INVITED SPEAKERS

  Prof. Dr. Wolfgang I. Schöllhorn (Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany) is the creator of the Differential Learning System. For many years he trained national and international athletes in different sports. His work in the field of athletics, biomechanics, and motor learning has received several national and international prizes. 

  Dr. Josef Mattes (University of Vienna, Vienna, Austria) is teaching Mindful Movement and body-involving approaches as Feldenkrais Method and Mindfulness-based stress reduction (MBSR). Interested in their applications in sports and psychotherapy. 

  Dr. Sandra Rozenstoka (Riga Stradiņš University, Riga, Latvia) is a president of Latvian Sports Medicine Association, the head of sports medicine residents at hospital of the Riga Stradiņš University, physician of Latvian Parolympic Committee and the head of Sport laboratory.

  Assoc. Prof. Dr. Alma Kajėnienė is a sports medicine doctor who supervised Lithuanian athletes in Beijing, London and Rio de Janeiro summer Olympic Games, Medical Commission member of the International Federation of Athletics Federations, associate professor at LSMU Sport Institute.

  Dr. Konstantinas Romualdas Dobrovolskis (Lithuania) is radiologist, a director of Clinics „Tomografija“.

  Dr. Asta Krikščionaitienė (Lithuanian University of Health Sciences, Department of Disaster Medicine, Lithuania) is an intensive care doctor. She is an experienced course instructor and educator certified by European Resuscitation Council (ERC) and American Heart Association (AHA). Her main field of research is cardiopulmonary resuscitation quality.

  Dr. Marijus Leketas (Lithuanian University of Health Sciences, Department of Maxillofacial Surgery) is an oral surgeon.

  Marco Daprà (Italy) is an international sales manager and product specialist of Microgate. After his studies in economic and many years of experience in economic fields, he approached the sport & medical industries becoming the responsible person for selling and correctly implementing the use of diagnostic and training Microgate’s tools in field of rehabilitation and movement analysis. Microgate has a sales network of distributor working in 40 different countries worldwide and customers from different typologies, from small rehabilitation center to big Olympic centers.

  Michele Sciannimanica, Sixtus Italia, consultant – expert.

  Irma Andriuškevičienė (Lithuanian Sports Medicine Center, Kaunas, Lithuania) is a pediatric cardiologist.

  Dalius Barkauskas (Lithuania) is Lithuanian Olympic team senior doctor who was responsible for Lithuanian athletes in Atlanta, Sydney, Athens, Beijing, London and Rio de Janeiro summer and in Salt Lake City, Turin, and Vancouver winter Olympics, chairman of the Medical Commission of the Lithuanian National Olympic Committee.

  Vidmantas Zaveckas (Lithuanian University of Health Sciences, Institute of Sports) is PT, kinesiologist, methodologist at Healthy Spine School and Healthy Spine Clinics, Board Member of Lithuanian Pain Society, certified instructor by Norwegian Neuromuscular Activation (Neurac) method and certified instructor of USA Thera-Band Academy methodology.

   


   

  DATES

  Abstract submission will open on the 29th of October, 2018.

  All abstracts should be submitted from the 29th of October 2018 till 18th of November 2018.

  Conference Secretariat will inform the abstract submitter about the acceptance/rejection of submitted abstracts by e-mail till the 23th of November, 2018.

   


   

   MORE INFORMATION

  http://www.healthrehabconference.eu/

  Informacija lietuvių kalba

   


   

  BOOK OF ABSTRACTS 2015

  BOOK OF ABSTRACTS 2016

  BOOK OF ABSTRACTS 2017

  BOOK OF ABSTRACTS 2018

   


   

  MAJOR SPONSOR

  gedeonrichterlogo.jpg (200x200, 200x84)

   

  SPONSORS

   

     abili_logo_1_7.png (200x200, 200x57)

   

  logotipas-teida-web-1.png (200x200, 200x118)

   

   bauerfeind.gif (200x200, 200x38)

   

  sportija.png (200x200, 200x74)

   

  356582pirmaszingsnis.png (200x200, 200x91)

   

  sporto-feja-viskassportui.jpg (200x200, 180x137)


   

  CATERING SERVICES supported by

  servantas_logotipas.jpg (200x200, 200x69)

 • Sporto centras

  LSMU Sporto centras

  Adresas: Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas
  Tel.: (8 37) 795484
  El. paštas: sporto.centras@lsmuni.lt

  Studentų sportinės veiklos organizatorius  Deivydas Velička

  Tel.: (8 37) 795484          El. paštas: deivydas.velicka@lsmuni.lt

   

  ISTORIJA

  LSMU Sporto centro šaknys siekia praėjusio amžiaus vidurį. Kol nebuvo sujungtas Kauno medicinos universitetas ir Lietuvos veterinarijos akademija, abiejų aukštųjų mokyklų sporto klubų kūrimąsis, jų veikla ir  kelias – tai atskiros istorijos.

  Į pirmąsias organizuotas treniruotes Veterinarijos akademijos studentai pradėjo burtis 1946m., o po dviejų metų jie dalyvavo pirmosiose šaudymo varžybose. Per visą sporto klubo „Akademikas“ gyvavimą beveik trims dešimtims studentų už aukštus sportinius rezultatus buvo suteikti sporto meistrų vardai. Sporto klubo „Akademikas“ nariai buvo kviečiami į Lietuvos įvairių sporto šakų rinktines (klasikinių imtynių, sunkumų kilnojimo, jojimo, rankinio, buriavimo, lengvosios atletikos), o patys garsiausieji dalyvavo Olimpinėse žaidynėse. Šioje aukštojoje mokykloje gražių, įspūdingų pergalių yra pasiekę tinklinio, rankinio komandos, svarsčių kilnojimo entuziastai. Pažymėtina, jog 1983 m. duris atvėrę nauji LVA sporto rūmai tuometinėje sovietų sąjungoje buvo pripažinti vieni geriausių tarp SSSR žemės ūkio aukštųjų mokyklų.

  Sporto klubo „Medikas“ įkurtas 1951 m., kai Vytauto Didžiojo universtitetas buvo reorganizuotas į Kauno medicinos institutą ir Kauno politechnikos institutą. Sporto klubo krikštatėviu galima būtų vadinti pirmąjį, ilgametį Fizinio auklėjimo ir sporto medicinos katedros vedėją doc. Z.Vegertą. Jaunų kūno kultūros dėstytojų, trenerių didžiulis entuziazmas, kūrybiškumas, atsidavimas pasirinktai profesijai buvo tvirtas sportinių tradicijų kūrimo pagrindas. Nors būsimųjų medikų studijos visada pasižymėjo dideliu mokymosi  krūviu, intensyvumu, vis dėlto jie yra pasiekę aukštų sportinių rezultatų tokiose sporto šakose kaip lengvoji atletika, orientavimosi sportas, plaukimas, šachmatai, stalo tenisas, tenisas. Be  abejonės, visais laikais studentai, dėstytojai mėgo ir mėgsta krepšinį. 2010 m. sujungus KMU ir LVA savo veiklą pradėjo LSMU Sporto centras.

   

  LSMU SPORTO CENTRAS – Lietuvos studentų sporto asociacijos, Lietuvos studentų krepšinio lygos, Kauno krepšinio mėgėjų lygos, Lietuvos studentų tinklinio lygos, Lietuvos stalo teniso federacijos, Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacijos narys. Reprezentacinės universiteto sporto rinktinės garbingai atstovauja savo Alma Mater studentų lengvosios atletikos, krepšinio, plaukimo, teniso, stalo teniso, aerobinė gimnastikos, šachmatų, badmintono, tinklinio čempionatuose, kasmetiniuose Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivaliuose ir kituose renginiuose. Stipriausieji universiteto sportininkai dalyvauja įvairaus lygio tarptautinėse varžybose:  Europos, pasaulio čempionatuose, studentų universiadose, SELL žaidynėse.

   

  SPORTO CENTRO VIZIJA sudaryti sąlygas LSMU bendruomenei užsiimti sportine veikla ir sveikatą stiprinančiu fiziniu aktyvumu,  remiantis mokslu grįsta praktika.

   

  VEIKLOS KRYPTYS

  Reprezentacinės sporto rinktinės:

  lengvoji atletika, krepšinis, plaukimas, tenisas, stalo tenisas, aerobinė gimnastika, šachmatai, badmintonas, tinklinis.

  Sveikatinimo užsiėmimai:

  krepšinis, tenisas, tinklinis, futbolas, sveikatingumo aerobika ir sveikatos stiprinimo grupė.

  Savarankiškas fizinis aktyvumas

    

  LSMU SPORTO BAZĖS

  Sportinių žaidimų salė, Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas

  Sveikatingumo salė, Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas

  Daugiafunkcinė salė, Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas

  Praktinių užsiėmimų – treniruoklių salė, Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas

  Sportinių žaidimų salė, M. Jankaus g. 2, Kaunas

   

  Visus naujausius Sporto centro įvykius galite sekti:

  https://www.facebook.com/LSMUsportas/

 • Sveikatos stiprinimo grupės ir rinktinės

  sveikatosstiprinimousimimai.png (zoomed, 900x617)

  combineteams.png (zoomed, 900x643)

  sveikatosstiprinimousimimai.png (zoomed, 900x617)

  healthstrengtheningactivities.png (zoomed, 900x566)