Sporto institutas

 • Sporto instituto veikla

  LSMU Sporto institutas
  Adresas: Tilžės g. 18, 9 korpusas, Kaunas
  Tel. (8 37) 362249
  El.paštas: sporto.institutas@lsmuni.lt
  Kontaktai

   

  Apie institutą

  Mokslinį darbą institutas dirba nuo pat įkūrimo. Jame buvo tiriama studentų fizinio išsivystymo ir fizinio pasirengimo dinamika, raumenų elektrinės stimuliacijos poveikis specialiųjų medicininių grupių studentų sveikatai ir darbingumui. Instituto mokslininkai dalyvavo kuriant sveiko miesto projekto mokslinį ir praktinį pagrindimą.

  Iki 2000 m. plėtojo temą – "KMA studentų ir Kauno miesto gyventojų fizinės kondicijos ir sveikatos rodiklių korekcija, taikant individualizuotus ir adekvačius organizmui fizinius krūvius".

  2001-2004 m. buvo nagrinėta tema "Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų laikysenos, antropometrinių rodiklių ypatumai ir jų ryšys su sportine veikla".

  2005-2011 m. vykdomas mokslinis darbas  "Integralios kineziologijos diagnostinių technologijų ir jų taikymo praktikoje tyrimas".

  2007 m. vykdant Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Vyriausybės valstybinį užsakymą išleista mokomoji knyga "Gyventojų fizinio pajėgumo testavimo ir fizinės būklės nustatymo metodika".

  2008 m. vykdant projektą  "Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų krypčių inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas" parengtos mokymo knygos  "Kineziologija" ir "Sporto medicinos pagrindai"  bei praktikos vadovas "Asmens fizinės sveikatos vertinimas".

  instituto dėstytojai prisidėjo rengiant valstybinę programą "Valstybinė kurortologijos tyrimų 2009-2011 metams programa".

  Kolektyvo iniciatyva jau daugiau kaip 15 metų atliekami universiteto studentų fizinio pajėgumo, fizinės būklės, fizinio aktyvumo, kūno kompozicijos tyrimai.

  Mokslinių darbų, atliekamų institute, interesų sritys:

  1. Žmogaus judėjimo ir struktūros tyrimai, optimalių poveikių paieška.
  2. Kompleksinių sistemų teorijos taikymai (sistemų biologija).
  3. E. Sveikatos technologijų taikymai.
 • Sporto instituto istorija

  Istorija

  1948 metais dar Kauno Vytauto Didžiojo universitete savo gyvenimo kelią pradėjo kaip Fizinio auklėjimo ir sporto katedra. Po Vytauto Didžiojo universiteto reorganizacijos (nuo 1951 metų) katedra rūpinosi jau Kauno medicinos instituto studentų fiziniu lavinimu, teikė jiems žinių apie fizinių pratimų bei judamosios veiklos ypatumus ir taikymo metodiką saugant ir stiprinant sveikatą. 2003 metais katedros pavadinimas pakeistas į Kineziologijos ir sporto medicinos katedros.

  Nuo 1948 m. iki 1975 m. katedrai vadovavo doc. m. dr. Zigmas Vegertas. Pirmą kartą Lietuvoje pradėjo dėstyti Sporto medicinos ir kineziterapijos kursą studentams medikams ir stomatologams, paruošė 4 šių disciplinų  vadovėlius. Pirmą kartą šalyje buvo dėstomas sporto medicinos ir kineziterapijos kursas Medicinos ir Odontologijos studentams. Beveik du dešimtmečius katedrai vadovavo doc. Gerardas Šauklys, o nuo 1993 iki 2003 m. – prof. Valerijus Jasiūnas. 1998 m. Fizinio auklėjimo ir sporto medicinos katedros pavadinimas pakeistas į Kineziologijos katedros, 2003 m. ji pervadinta į Kineziologijos ir sporto medicinos katedrą. Tais pačiais metais katedros vedėjo pareigos patikėtos prof. Alfonsui Vainorui. 2012 m. kovo 1 d. pavadinimas pakeistas į Sporto institutą. Dabartinis jo vadovas - prof. Rimtautas Gudas - šias pareigas užima nuo 2011 m.

 • Sporto instituto kontaktai

  Sporto institutas

  Administracija:
  Tilžės 18 (9 korpusas)
  Tel. (8 37) 362249
  El. paštas: sporto.institutas@lsmuni.lt

   

  Padaliniai

  Kalniečių g. 231, Kaunas

  Tel. (8 37) 320028 

  Didžioji LSMU sporto salė
  M. Jankaus 2, Kaunas
  Tel. (8 37) 362249

  Sporto centras
  Tilžės g. 18 (9 korpusas), Kaunas
  Tel. (8 37) 795484
  El. paštas: sporto.centras@lsmuni.lt

   

  Rimtautas GUDAS, prof. dr.
  Instituto vadovas
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas
  El. paštas: rimtautas.gudas@kaunoklinikos.lt

  Ingrida DAUNORAVIČIŪTĖ
  Studijų adminstratorė
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas I a.
  El. paštas: ingrida.daunoraviciute@lsmuni.lt 

  Tomas BARDAUSKAS, asist.
  Treneris
  Tel. (8 37) 795484, Jankaus g. 2
  El. paštas: tbardauskas@gmail.com

  Kristina BERŠKIENĖ, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: k.berskiene@gmail.com            

  Virginija BERTAŠIŪTĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vrgnsed@gmail.com

  Algė DAUNORAVIČIENĖ, doc. dr.
  tel. (8-37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: algevita@gmail.com

  Ryta DRUTIENĖ
  Laborantė
  Tel. (8 37) 362249, Tilžės g. 18
  El. paštas: kuno.kultura@lva.lt

  Ernesta GURSKIENĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: ernesta.gurskiene@gmail.com

  Alma KAJĖNIENĖ, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: akajene@gmail.com

  Vilma MAURICIENĖ, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vilma.mauriciene@lsmuni.lt

  Pranas MOCKUS, doc. dr.
  Treneris
  Tel. +370 699 91560
  El. paštas: p.mockus@gmail.com

  Jonas PODERYS, prof. habil. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: Liudas.Poderys@lsu.lt

  Vytautas POŠKAITIS, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vposkaitis@gmail.com

  Viktorija REPŠAITĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: viktorija.repsaite@lsmuni.lt   

  Saulė SALATKAITĖ, dokt.
  Vr. laborantė
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: ssalatkaite@yahoo.com

  Edvinas SUTKUS
  Treneris
  Tel. +370 605 36539, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: edvinas.sutkus@gmail.com

  Laimonas ŠIUPŠINSKAS, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas:laimonas.siupsinskas@lsmuni.lt

  Agnė SLAPŠINSKAITĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: agne.slapsinskaite@gmail.com

  Alfonsas VAINORAS, prof. habil. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, I a.
  El. paštas: alfavain@gmail.com

  Deivydas VELIČKA, lekt. dokt.
  Treneris, studentų sportinės veiklos organizatorius
  Tel. (8 37) 362249, Tilžės g. 18
  El. paštas: Velicka.d@gmail.com

  Brigita ZACHOVAJEVIENĖ, lekt. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: brigitaz@medi.lt

  Vidmantas ZAVECKAS, lekt.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: vidmantas.zaveckas@gmail.com

  Renata ŽUMBAKYTĖ-ŠERMUKŠNIENĖ, doc. dr.
  Tel. (8 37) 362249, Sporto institutas, II a.
  El. paštas: renukz@gmail.com

   

  Rokas JURKONIS, dokt.
  El. paštas: rokas.jurkonis@gmail.com

  Toma GARBENYTĖ - APOLINSKIENĖ, dokt.
  El. paštas: tomagarbenyte@gmail.com

  Aušra PIKTUIŽYTĖ, dokt.
  El. paštas: ausra.piktuizyte@gmail.com 

  Gilija BERNOTIENĖ, dokt.
  El. paštas: gilija_is@yahoo.com 

  Justinas MAČIULAITIS, dokt.
  El. paštas: justinas.maciulaitis@yahoo.com 

   

   

 • Studijų programos

  Sporto institutas dalyvauja šiose  studijų programose

  Laipsnį suteikiančios studijų programos:

  • Pirmosios pakopos: Burnos higiena, Ergoterapija, Gyvulininkystės technologija, Gyvūnų mokslas, Kineziterapija, Maisto mokslas, Sveikatos psichologija, Veterinarinė maisto sauga, Visuomenės sveikata;
  • Antrosios pakopos: Gyvensenos medicina, Išplėstinė Slaugos praktika, Slaugos lyderystė, Sveikatinimas ir reabilitacija, Veterinarinė medicina;
  • Vientisųjų studijų: Farmacija, Medicina, Odontologija;
  • Trečiosios pakopos: Biologijos, Medicinos ir Slaugos krypčių doktorantūra.

  Laipsnio nesuteikiančios studijų programos:

  • Sporto medicinos rezidentūra.

  Dėstytojai vadovauja bakalauro ir magistro darbų rengimui, dalyvauja naujų studijų programų kūrimo darbo grupėse, rengia vadovėlius, mokomąsias knygas ir metodines priemones.

 • Dalyvavimas moksliniuose projektuose

  • Lietuvoje:

   • Projektas Nr. VP1-1.1-SADM-10-V-01-007 „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“, Kvalifikacijos tobulinimo kursai ,,Sveikatos stiprinimas, sveikos gyvensenos skatinimas, širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“.
   • Krepšininkų žaidybinio efektyvumo analizė po kelio sąnario kremzlės rekonstrukcinių operacijų.
   • Gebėjimas atstatyti prieš pažeidimą buvusius fizinio aktyvumo lygius po skirtingo diametro priekinio kryžminio raiščio rekonstrucijų.
   • Šlaunikaulio tarpkrumplinio tarpo indekso įtaka priekinio kryžminio raiščio plyšimui.
   • Sporto traumų ir ligų registras.
   • Radiologinė aukštos girnelės ir “šuolininko kelio” koreliacija.
   • Apatinio girnelės poliaus konfiguracijos ir “šuolininko kelio” ryšys.
   • Kelio sąnario kremzlės pažeidimų stebėsenos sistema.
   • Dubens dugno, diafrgamos ir liemens funkcinių ryšių aiškinimas.
  • Tarptautiniai:

   • Interreg IVB projektas „ICT for Health – Strenthening social capacities for the utilisation of eHealth technologies in the framework of ageing population“.
   • Eureka projektas EDFAS „Paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sistema pagyvenusiems ir neįgaliesiems“.
   • Eureka ITEA2 projektas GUARANTEE „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“.
   • "PrimCareIT-Counteracting brain drain and professional isolation of health professionals in remote primary health care (PrimCareIT)".

  Dalyvavimas 2011 m. lapkričio 16 – 18 dienomis Vokietijoje Diuseldorfe vykusioje kasmetinėje medicinos technologijų parodoje Compamed 2011. Asociacijos Santakos slėnis mokslininkų grupė iš LSMU ir KTU. Pristatyta „Kompleksinė fizinės sveikatos vertinimo sistema“, skirta asmens fizinės būklės, fizinio pajėgumo ir fizinio aktyvumo duomenų rinkimui, saugojimui bei analizei.

  Organizuotos konferencijos

  • Lietuvoje -
  • tarptautinės: 3-rd International Congress „Complex Systems in medicine and sport“.

  Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinio sąrašo leidiniuose – 5.

  Tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose – 7.

  Kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose (Lietuvos mokslo leidiniuose,  Konferencijų pranešimų medžiagoje) – 5.

  Kituose periodiniuose leidiniuose, vienkartiniuose straipsnių rinkiniuose ir kt. – 1.

  Kitos metodinės priemonės – 2.

  Kitos publikacijos – 38.

 • Tarptautinis bendradarbiavimas

  Institutas bendradarbiauja su:

  • Barselonos INEFC institutu, Ispanija;
  • Mainzo Johano Gutenbergo universiteto Sporto institutu, Vokietija;
  • Seinajoki Taikomųjų mokslų universitetu, Suomija;
  • Flensburgo Taikomųjų mokslų universitetu, Vokietija;
  • Skopjė  Ss. Kirilo ir Methodius universitetau, Makedonija;
  • Tartu universitetu, Estija.
 • CONFERENCE Exercise for Health and Rehabilitation

  LSMU Sporto instituto ir Lietuvos sporto medicinos federacijos organizuojama

  III-oji mokslinė-praktinė konferencija

  FIZINIAI PRATIMAI SVEIKATINIMUI IR REABILITACIJAI

  2017 m. gruodžio 8 d.

  Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva


   

  Džiaugiuosi galėdamas pakviesti Jus dalyvauti jau trečiojoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Fiziniai pratimai sveikatinimui ir reabilitacijai” („Exercise for Health and Rehabilitation”). Šios konferencijos tikslas - suburti kineziterapeutus, ergoterapeutus, taikomosios fizinės veiklos specialistus, sporto medicinos gydytojus, gydytojus reabilitologus, trenerius ir kitus specialistus, besidominčius sveikatinimu ir reabilitacija.

   

  Prof. dr. Rimtautas Gudas

  Organizacinio komiteto pirmininkas

   


   

  KONFERENCIJOS VIETA

  Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Tilžės g. 18, Kaunas, Lietuva

  picture1.png (regular, 500x363)

   


   

  KVIESTINIAI LEKTORIAI

   

  Sportininkų kelio sąnario kremzlės pažeidimai. Dažniausios priežastys ir gydymo bei prevencijos būdai

  Prof. dr. Rimtautas Gudas

   

  Ką daryti, jei sportininkui skiriami WADA draudžiami vaistai?

  Lietuvos antidopingo agentūros atstovas(-ė)

   

  Netiesinis psichodinaminis modelis fizinio krūvio sukelto psichosomatinio skausmo dinamikai

  Dr. Agnė Slapšinskaitė

   

  Mioskeletinio skausmo valdymas. Dabartinis požiūris

  Prof. dr. Kęstutis Petrikonis

   

  Achilo skausmas - struktūros ir funkcijos diagnostika

  Dr. Saulius Rutkauskas

  Doc. dr. Laimonas Šiupšinskas

   

  Klubo sąnario regiono skausmas sporto medicinoje

  Gyd. Dalius Barkauskas

  Kinez. Kęstutis Laurinskas

   


   

  DATOS

  Išankstinė registracija ir tezių priėmimas vyksta iki 2017m. lapkričio 27 d. imtinai.

  Apie tezių priėmimą/atmetimą bus pranešama iki 2017 m. gruodžio 4 d.

   


   

   DAUGIAU INFORMACIJOS:

   http://www.healthrehabconference.eu/

   http://www.healthrehabconference.eu/Konferencijos-skrajute-LT-2017.pdf

   


   

  2015 METŲ KONFERENCIJOS TEZIŲ KNYGA

  2016 METŲ KONFERENCIJOS TEZIŲ KNYGA

  2017 METŲ KONFERENCIJOS TEZIŲ KNYGA

   


   

  RĖMĖJAI

     abili_logo_1_7.png (200x200, 200x57)

  gedeonrichterlogo.jpg (200x126, 200x84)

      ortopedijoscentras.jpg (170x260, 170x170)

  logotipas-teida-web-1.png (200x200, 200x118)

   berlin-chemie-menarini.jpg (200x200, 200x32)

   ironmanlogo.png (226x169, 226x38)

   sportija.png (200x200, 200x74)

  356582pirmaszingsnis.png (200x200, 200x91)

   bauerfeind.gif (200x200, 200x38)

  ot-logo.jpg (200x200, 200x79)

    pharmhouse.png (200x200, 200x59)

   

  DALYVIŲ PIETŲ IR KAVOS PERTRAUKOMIS RŪPINASI:

  servantas_logotipas.jpg (200x200, 200x69)

   

   

 • Sporto centras

  LSMU Sporto instituto Sporto centras – Lietuvos studentų sporto asociacijos, Lietuvos studentų krepšinio lygos, Kauno krepšinio mėgėjų B, C lygų, Lietuvos aerobikos federacijos, Lietuvos bendrosios gimnastikos asociacijos, Lietuvos stalo teniso asociacijos narys. Remiantis minėtų organizacijų nuostatais ir tvarkaraščiais, reprezentacinės universiteto sporto rinktinės garbingai atstovauja savo Alma Mater studentų universiadose, taurės varžybose, tarptautinėse SELL (Suomija-Estija-Latvija-Lietuva) studentų žaidynėse, minėtų federacijų, asociacijų čempionatuose, taurės varžybose, festivaliuose ir kituose renginiuose.

  LSMU sporto bazė:

  • Sportinių žaidimų salė
  • Sveikatingumo aerobika
  • Aerobinė gimnastika
  • Sveikatos stiprinimo užsiėmimų salė

  LSMU reprezentacinėms rinktinėms papildomai nuomojamos sportinės bazės (Kauno „Vilijos“ plaukimo baseinas, LKKA lengvosios atletikos maniežas, Nacionalinės futbolo akademijos dengta futbolo maniežo aikštė ir kt.).

  LSMU Sporto centras, kuris 1951-2011 m. vadintas Sporto klubu „Medikas“, nuo 2011 m. jungia Medicinos, Odontologijos, Farmacijos, Visuomenės Sveikatos, Slaugos, Veterinarijos ir Gyvulininkystės technologijos fakultetų studentus – sporto mėgėjus. Įvairiapusė sportinė ir sveikatos stiprinimo veikla aprašyta metraštyje, kuris vedamas nuo 1975 metų. Kartu kaupiama sportinių tradicinių renginių vaizdinė medžiaga.

  Universitete sudarytos sąlygos ir galimybės pasireikšti individualiems studentų poreikiams, ugdant sveikatą ir siekiant sportinių rezultatų.

  Sporto centro veiklos tikslas – organizuoti ir vykdyti popaskaitinę fizinio aktyvumo veiklą, nukreiptą ugdyti fiziškai aktyviam studentui, siekiančiam fizinio ir dvasinio tobulumo, ir garsinti savo Alma Mater sportiniais pasiekimais. Sporto centro organizuojama veikla yra reikšminga tiems, kurie rūpinasi savo sveikata ir nori patirti džiaugsmą dalyvaujant šalies sporto sąjūdyje.

  Sporto centro veiklos kryptys:

  • Užsiėmimai-fakultatyvai: krepšinis, tenisas, tinklinis, sveikatingumo aerobika ir sveikatos stiprinimo grupė.
  • Sporto rinktinės: lengvoji atletika, krepšinis, plaukimas, tenisas, stalo tenisas, aerobinė gimnastika, moterų futbolas, šachmatai, badmintonas, tinklinis.

  LSMU studentai sportininkai universitetą individualiai atstovauja sporto šakos: kulkinis šaudymas, imtynės, sambo, dziudo, akademinis irklavimas, sunkioji atletika, fechtavimas ir kt.

  Kasmet renkami ir garsinami LSMU savaitraštyje „Ave Vita“ geriausi metų sportininkai. Be to jie pagerbiami tradicinėje universiteto sporto šventėje.

  Už visais studijų metais savanorišką sportinę veiklą ir gerus sporto rezultatus visais studijų metais ir gerus rezultatus atstovaujant Alma Mater įvairaus masto varžybose absolventai – sportininkai apdovanojami vardiniu LSMU Sporto centro prizu, kurį universiteto Rektorius iškilmingame Senato posėdyje įteikia prie aukštojo mokslo diplomo.

  Sporto centras partnerystės pagrindu rengia projektus, įgyvendinant kryptingas užimtumo, prevencijos ir edukacines programas, sąlygojančias sėkmingą jaunimo socializaciją, ugdančią jų kultūrinę brandą bei saviraišką, su Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu, Lietuvos studentų sporto asociacija, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos aerobikos federacija ir Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“.

  LSMU studentai kasmet Alma Mater atstovauja Lietuvos studentų sporto asociacijos čempionatuose (lengvoji atletika, plaukimas, tenisas, stalo tenisas, tinklinis, aerobinė gimnastika, akademinis irklavimas, badmintonas, šachmatai, kulkinis šaudymas, imtynės, sunkioji atletika, dziudo, fechtavimas), studentų Lietuvos ir Pasaulio universiadose, sportinių žaidimų (krepšinio, tinklinio, futbolo) įvairaus masto lygose. Be to nariai aktyviai dalyvauja tradiciniuose šalies renginiuose: Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalyje Palangoje, Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje Kaune, Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ gimnastiadoje įvairiuose miestuose.

  Sporto centro sveikatingumo aerobikos trenerės su Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“ organizuoja, vykdo bendrus šalies ir tarptautinius projektus.

 • Sporto centro vykdomi projektai

  Sporto centras rengia bendrus projektus su Lietuvos kūno kultūros ir sporto departamentu, Lietuvos studentų sporto asociacija, Lietuvos asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos asociacija „Gimnastika visiems“. Partnerystės pagrindu įgyvendinamos kryptingos užimtumo, prevencijos ir edukacinės programos, sąlygojančios sėkmingą jaunimo socializaciją, ugdančios jų kultūrinę brandą bei saviraišką. Kasmet atstovaujame Alma Mater LSSA čempionatuose (lengvoji atletika, plaukimas, tenisas, stalo tenisas, sportinė aerobika, badmintonas, šachmatai, imtynės, sunkioji atletika, dziudo, fechtavimas), krepšininkai dalyvauja Lietuvos studentų krepšinio lygoje, Kauno krepšinio mėgėjų B, C lygose. Be to, dalyvaujame tradiciniame Lietuvos asociacijos „Sportas visiems“ festivalyje Palangoje, Lietuvos studentų olimpiniame festivalyje, Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“  rengiamose Lietuvos gimnastiadose bei bendradarbiaujame su kitomis aukštosiomis mokyklomis. Tarptautiniuose projektuose atstovaujame šalį Lietuvos asociacijos „Gimnastika visiems“ sudėtyje.

 • Sveikatos stiprinimo grupės ir rinktinės

  lietuviskai_1.jpg (zoomed, 900x695)

  angliskai_1.jpg (zoomed, 900x695)

  lietuviskai_2.jpg (zoomed, 900x695)

  angliskai_2.jpg (zoomed, 900x695)