Spausdinti

Mokslo projektai

Geriatrijos klinika

Tarptautiniai projektai:

1. ADVANTAGE. (Joint Action, H2020). Trukmė: 2016-2019 m. Kartu su Reabilitacijos klinika.

Nacionaliniai projektai:

1. Išmanioji gerontechnologija sveikam senėjimui. (IGeronTech). Trukmė: 2016-2018 m. Kartu su Kauno technologijos universitetu. Nacionalinės Sveiko senėjimo mokslo programos projektas.

Institutciniai projektai:

1. Sotis. Kartu su Kauno technologijos universitetu.

 

Reabilitacijos klinika

Nacionaliniai projektai:

1. Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti. (Nr. MIP-15391). Trukmė: 2015-2017 m. Kartu su Kauno technologijos universitetu. Finansuojamas LMT.
Plačiau: https://spektras.lmt.lt/anotacija.php?oLU4eoliYQY1zuSqxA29CvA3iSTrbGhpG6OkwIFyUIQ

2. Didelio galingumo lazerio poveikio vertinimas, esant kliniškai nustatytiems lėtiniams plantarinės fascijos, Achilo sausgyslės pažeidimams. Trukmė: 2015-2019 m. Finansuojamas LMT.

3. Vizualinės kūrybos fenomenas ir sveikata. Parašyta paraiška LMT projektui, tarptautiniam mokslo renginiui. Tarptautinė konferencija įvyko 2017 m. lapkričio 23-24 dienomis.
Plačiau: http://www.lsmuni.lt/lt/struktura/medicinos-akademija/slaugos-fakultetas/studentai-studentams/tarptautine-moksline-konferencija-vizualines-kurybos-fenomenas-ir-sveikata.html

4. Kokybiška praktika-karjeros pagrindas. (PRAKA). Projekto kodas 09.03.1.-ESFA-K-731-01-0033. Trukmė: nuo 2017-12-19 iki 2019-12-19. Finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Vykdytojas Lietuvos ligonių asociacija, partneriai - Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; Lietuvos slaugytojų vadovų sąjunga; Lietuvos vaistinių asociacija; Lietuvos veterinarijos gydytojų asociacija. Bendradarbiaujant su LSMU Karjeros centru, Reabilitacijos klinikos dėstytojai prisideda prie projekto vykdymo, atnaujinant papildomų praktikų metodikas Kineziterapijos ir Ergoterapijos programų studentams.
Plačiau: http://lsmuni.lt/media/dynamic/files/13738/projektoinformacija.pdf

Instituciniai projektai:

1. Pacientų, po aortos vožtuvo operacijos, ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis širdies ir kvėpavimo funkcijai, kairiojo skilvelio (KS) remodeliavimuisi, fizinio krūvio tolerancijos kitimui bei gyvenimo kokybei. Trukmė: nuo 2015 m. rugsėjo mėn. iki 2017 m. spalio mėn. Kartu su Kulautuvos reabilitacijos  ligonine, LMU MA Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorija, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika.

 

Slaugos ir rūpybos katedra

Tarptautiniai projektai:

1. Inovatyvi kvalifikacijos programa slaugytojams „Transportavimas ir padėties keitimas“ (angl. European innovative programme for vet of nurses - "Moving and Handling"). (Nr. 2015-1CZ01-KA202-014029). LSMU ligoninės Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymas 2017 05 15 V639. Projektas įgyvendinamas pagal Erasmus+ programą.

2. COST tinklo veikla  “Normavimas: neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai – tarptautinė daugiaaspektė problema”. Trukmė: 2016-2020 m.
Plačiau: https://www.rancare-action.eu/

3. Improving Healthcare Outcomes in Chronic Disease - Enhancing the Curriculum at Masters Level / IHOD. Trukmė: 2017-2020 m. Finansuojama ES.
Plačiau: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium/

4. TRACE: TRA-ining of Informal C-aregivers in E-lderly Care. Finansuojama ES. Projekto vadovas prof. A.Blaževičienė, tyrėjas – dr. A. Vaškelytė.
Plačiau: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-projects-compendium/

Nacionaliniai projektai:

1. Integrali psichinę negalią turinčių vyresnio amžiaus asmenų priežiūra: tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio sukūrimas. (i-PSINERA). (P-MIP-17_121). Finansuoja LMT.  Projekte prof. A. Blaževičienė yra vyresnysis mokslo darbuotojas.
Plačiau: http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/10/vii-i-s_finans.pdf

2. Dvasingumas slaugoje: onkologinių ligonių dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai - mišrių metodų tyrimas, SPIRITcare. (P-MIP-17-168). LMT konkurso Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių jaunųjų mokslininkų projektas. Projekto vadovas Slaugos ir rūpybos katedros prof. O. Riklikienė. Doc. dr. L. Spirgienė projekte pagrindinis tyrėjas, mokslo darbuotojas.
Plačiau: http://www.lmt.lt/data/public/uploads/2017/07/priedas-2.pdf

 

Sporto institutas

Tarptautiniai projektai:

1. Complexity and metabolic risk project. Trukmė 2015-2018 m. Kartu su INEFC. Finansuojamas Instituto de Salud Carlos III FIS (PI12/02220) ir INEFC-AGAUR (INEFCCP- 2015).
Plačiau: http://www.complexsystemsinsport.com/?page_id=3325

2. Psychobiology of exercise project. Trukmė 2015-2017 m. Kartu su INEFC, Ispanija. Finansavimas  AGAUR, Ispanija.
Plačiau: http://www.complexsystemsinsport.com/?page_id=3327

Nacionaliniai projektai:

1. 3D mikrostruktūrizuotų ir kolageninių konstruktų su chondrogeninėmis ląstelėmis sukūrimas ir jų transliacinis panaudojimas kremzlės regeneracijai (REGEN). Nacionalinės mokslo programos "Sveikas senėjimas" projektas, Nr. SEN-20/2015. Trukmė: nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Sutarties nr. SEN20/2015. Finansuoja LMT.

 

Vaikų reabilitacijos klinika

Tarptautiniai projektai:

1. Šeimos poreikių klausimyno (FNQ-P) kultūrinės adaptacijos ir validacijos procesas (Validation of the Pediatric Family Needs Questionnaire (FNQ-P) Across Five Countries). Trukmė: nuo 2015 kovo 3 d. iki 2017 m. kovo 31 d. Multicentrinis tęstinis 5 valstybių projektas. Partneriai: Caron Gan & Virginia Wright - Kanada, Ingrid Van Hooft - Švedija, Naomi Brooks - Australija, Audronė Prasauskienė ir Laura Žiūkienė - Lietuva, Dr Carolyn Dunford – Anglija. Finansuoja ir organizuoja - Bloorview Research Institute (Bloorview tyrimų institutas), Holland Bloorview Kids Rehabilitation Hospital (Holland Bloorview Vaikų reabilitacijos ligoninė) - Kanada. Sutarties neesame pasirašę jokios. Lietuva prisijungė prie projekto nuo 2016 m. Rezultatai pristatyti 2017 m. rugsėjo 23 d. Romoje Antrojoje tarptautinėje pediatrinėje įgytų galvos traumų konferencijoje.
Plačiau: https://research.hollandbloorview.ca/outcomemeasures/fnqp/aboutthefnqp