Spausdinti

Vaikų reabilitacijos klinika

LSMU  MA SF  Vaikų reabilitacijos klinika  (Departament of  Children‘s Rehabilitation)
Adresas: Lopšelio g. 10, Kaunas
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425
El. paštas: vrk@lsmuni.lt

Klinikos vadovė Doc. A. Prasauskienė

Doc. Audronė Prasauskienė
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425,
El. paštas: audrone.prasauskiene@kaunoklinikos.lt

Klinikos studijų administratorius
Ingrida Banikonė  tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425,
El. paštas: ingrida.banikone@lsmuni.lt, vrk@lsmuni.lt

Klinikos dėstytojai

Doc. dr. Audronė Prasauskienė  
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425
El. paštas: audrone.prasauskiene@kaunoklinikos.lt

Lektorė Indrė Bakanienė 
El. p. indre.bakaniene@kaunoklinikos.lt
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

Klinikos asistentai

Aušra Šlečkienė
El. p. ausrasleckiene@gmail.com
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

Asta Eitmantytė 
El. p. asta.eitmantyte@gmail.com
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

Vaida Vasiliauskienė
El. p. vasiliauskiene.vaida@gmail.com
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

Aistė Mitaitė
El. p. aistemitaite@gmail.com
Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

Vitalija Gresevičienė
El. p.  v.greseviciene@gmail.com
Tel. nr. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

 

Tikslas

Lietuvos vaikų sveikatos gerinimas.

Klinikos funkcijos

 • Organizuoti studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
 • rengti specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
 • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
 • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai reikalingą aparatūrą ir įrangą;
 • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones;
 • svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Klinikos vadovo ir į Klinikos sudėtį įeinančios laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas, tvirtinti teiktiną kandidatūrą;
 • Universiteto nustatyta tvarka dalyvauti atviros prieigos centro veikloje, kai atviros prieigos centras yra suformuotas Klinikos pagrindu.

Trumpa esminė informacija apie kliniką

 • Vaikų reabilitacijos klinika įkurta 2014 m., klinikos vadovė nuo įkūrimo doc. Audronė Prasauskienė.
 • Vaikų reabilitacijos klinika turi dvi doktorantes: gyd. Indrė Bakanienė ir gyd. Erika Kuzmenkovienė.

Mokslo veiklos kryptys

 • Celebrinis paralyžius: epidemiologija, komorbidiškumas, ankstyvoji diagnostika.
 • Mielomeningocelė:  epidemiologija, komorbidiškumas, gyvenimo kokybė.

Dalyvavimas tarptautiniuose mokslo projektuose:

 • Multicentrinis tyrimas: „Pediatrinio šeimos poreikių klausimyno validizacija“;
 • Tyrimas „Tėvų, auginančių vaikus su neurologiniu raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje“;
 • Spastinį cerebrinį paralyžių turintiems vaikams taikomos kompleksinės reabilitacijos efektyvumo vertinimas.

Studijų programos

Laipsnį suteikiančios studijų programos:

 

 • Antrosios pakopos (magistro):
 • Fizinė medicina ir reabilitacija (nuolatinės ir ištęstinės studijų programos),
 • Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais (nuolatinės);
 • Jungtinė programa su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu – Dailės terapija (nuolatinės ir ištęstinės studijų programos);
 • Sveikatinimas ir reabilitacija (šaka Vaikų reabilitacija) (nuolatinės);
 • Sveikatos psichologija (magistro).

  Klinikoje rezidentūrą atlieka rezidentai:
 • šeimos;
 • psichiatrijos;
 • vaikų neurologai;
 • vaikų ligų;
 • fizinės medicinos ir reabilitacijos.

Klinika turi parengusi tobulinimos programas:

 

 • Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos metodai 36 val.
 • Vaikų kalbos, kalbėjimo, valgymo sutrikimų diagnostika ir šalinimas 36 val.

 Klinikinės veiklos kryptys

Vaikų reabilitacijos klinikoje sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams teikiamos paslaugos:

 • ankstyvosios reabilitacijos;
 • reabilitacijos;
 • paliatyvios pagalbos.