Klinikos

 • Vaikų reabilitacijos klinika

  LSMU  MA SF  Vaikų reabilitacijos klinika  (Departament of  Children‘s Rehabilitation)
  Adresas: Lopšelio g. 10, Kaunas
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425
  El. paštas: vrk@lsmuni.lt

  Klinikos vadovė Doc. A. Prasauskienė

  Doc. Audronė Prasauskienė
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425,
  El. paštas: audrone.prasauskiene@kaunoklinikos.lt

  Klinikos studijų administratorius
  Ingrida Banikonė  tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425,
  El. paštas: ingrida.banikone@lsmuni.lt, vrk@lsmuni.lt

  Klinikos dėstytojai

  Doc. dr. Audronė Prasauskienė  
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425
  El. paštas: audrone.prasauskiene@kaunoklinikos.lt

  Lektorė Indrė Bakanienė 
  El. p. indre.bakaniene@kaunoklinikos.lt
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

  Klinikos asistentai

  Aušra Šlečkienė
  El. p. ausrasleckiene@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

  Asta Eitmantytė 
  El. p. asta.eitmantyte@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

  Vaida Vasiliauskienė
  El. p. vasiliauskiene.vaida@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

  Aistė Mitaitė
  El. p. aistemitaite@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

  Vitalija Gresevičienė
  El. p.  v.greseviciene@gmail.com
  Tel. nr. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425

   

  Tikslas

  Lietuvos vaikų sveikatos gerinimas.

  Klinikos funkcijos

  • Organizuoti studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
  • rengti specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
  • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
  • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai reikalingą aparatūrą ir įrangą;
  • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones;
  • svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Klinikos vadovo ir į Klinikos sudėtį įeinančios laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas, tvirtinti teiktiną kandidatūrą;
  • Universiteto nustatyta tvarka dalyvauti atviros prieigos centro veikloje, kai atviros prieigos centras yra suformuotas Klinikos pagrindu.

  Trumpa esminė informacija apie kliniką

  • Vaikų reabilitacijos klinika įkurta 2014 m., klinikos vadovė nuo įkūrimo doc. Audronė Prasauskienė.
  • Vaikų reabilitacijos klinika turi dvi doktorantes: gyd. Indrė Bakanienė ir gyd. Erika Kuzmenkovienė.

  Mokslo veiklos kryptys

  • Celebrinis paralyžius: epidemiologija, komorbidiškumas, ankstyvoji diagnostika.
  • Mielomeningocelė:  epidemiologija, komorbidiškumas, gyvenimo kokybė.

  Dalyvavimas tarptautiniuose mokslo projektuose:

  • Multicentrinis tyrimas: „Pediatrinio šeimos poreikių klausimyno validizacija“;
  • Tyrimas „Tėvų, auginančių vaikus su neurologiniu raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje“;
  • Spastinį cerebrinį paralyžių turintiems vaikams taikomos kompleksinės reabilitacijos efektyvumo vertinimas.

  Studijų programos

  Laipsnį suteikiančios studijų programos:

   

  • Antrosios pakopos (magistro):
  • Fizinė medicina ir reabilitacija (nuolatinės ir ištęstinės studijų programos),
  • Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais (nuolatinės);
  • Jungtinė programa su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu – Dailės terapija (nuolatinės ir ištęstinės studijų programos);
  • Sveikatinimas ir reabilitacija (šaka Vaikų reabilitacija) (nuolatinės);
  • Sveikatos psichologija (magistro).

   Klinikoje rezidentūrą atlieka rezidentai:
  • šeimos;
  • psichiatrijos;
  • vaikų neurologai;
  • vaikų ligų;
  • fizinės medicinos ir reabilitacijos.

  Klinika turi parengusi tobulinimos programas:

   

  • Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos metodai 36 val.
  • Vaikų kalbos, kalbėjimo, valgymo sutrikimų diagnostika ir šalinimas 36 val.

   Klinikinės veiklos kryptys

  Vaikų reabilitacijos klinikoje sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams teikiamos paslaugos:

  • ankstyvosios reabilitacijos;
  • reabilitacijos;
  • paliatyvios pagalbos.

   

   

 • Elgesio medicinos klinika

 • Geriatrijos klinika

  LSMU Slaugos fakultetas
  Geriatrijos klinika
  Tel.
  (8 37) 306071
  Kontaktai

  Apie kliniką

  1922 m. Kauno universitete buvo įkurtos terapijos klinika ir katedra. 1922-1938 m. jai vadovavo prof. K. Buinevičius, 1938-1940 – prof. P. Gudas-Gudavičius, 1940-1946 m. – prof. J. Kupčinskas. 1946 m. nuo katedros atsiskyrė Vidaus ligų propedeutikos katedra. 1954 m. vietoj Vidaus ligų katedros buvo įkurtos Hospitalinės terapijos (vedėjas doc. Z.Januškevičius) ir Fakultetinės terapijos katedros. 1954-1971 m. vadovavo prof. J. Kupčinskas, 1971-1972 m. – doc. B. Vasiliauskas, 1972-1992 m. – prof. P. Šnipas. 1985 Fakultetinės terapijos katedra pavadinta II vidaus ligų katedra (vedėjas prof. P. Šnipas), o nuo 1992 m. – II vidaus ligų klinika. Ją sudarė II vidaus ligų katedra ir Kauno II klinikinės ligoninės vidaus ligų skyriai.

  1995 m., pasikeitus pedagoginio, klinikinio ir mokslinio darbo turiniui, klinika buvo reorganizuota į Geriatrijos kliniką. Nuo 1994 m. klinikai vadovauja prof. V. Lesauskaitė.

  Geriatrijos klinikos bazė - Kauno klinikinės ligoninės vidaus ligų skyrius. Pagal geriatrinės tarnybos išvystymo programą 2013 m. vidaus ligų skyrius bus reorganizuotas į geriatrijos skyrių.

  Kauno klinikinės ligoninės bazėje įkurta geriatrinės medicinos tarnyba, atminties sutrikimų ambulatorinis konsultacinis poskyris, kurio funkcijos:

  kvalifikuotos ir kokybiškos medicininės pagalbos suteikimas sergantiems demencija ir jų artimiesiems;

  specialistų kvalifikacijos kėlimas;

  visuomenės supažindinimas su atminties sutrikimu ir demencijų problemomis.

   

  Dėstytojai mokslininkai:

  Jūratė Macijauskienė, prof.dr., tel. 837 – 306070; el. paštas: jurate.macijauskiene@lsmuni.lt

  Vita Lesauskaitė, prof., habil.dr., tel. 837 – 306070; el.paštas: vita.lesauskaite@lsmuni.lt

  Gytė Damulevičienė, dr. , tel. 837-306070; el.paštas: gytedamu@gmail.com

   

  Studijos

  Medicinos fakulteto VI kurso studentai bei rezidentai klinikoje studijuoja geriatriją, o Slaugos fakulteto – geriatrinę slaugą. Geriatrijos klinikoje vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai bendrosios praktikos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, geriatrams. Rezidentūroje rengiami gydytojai geriatrai. Klinikos darbuotojai išleido 5 geriatrijos vadovėlius, skirtus medicinos ir slaugos fakultetų studentams. Išleistas mokomasis kompaktinis diskas apie demencijos problemas.

   

  Mokslas

  Vykdomi moksliniai darbai klinikinės geriatrijos tematika, nagrinėjantys ankstyvą senyvų žmonių ligų diagnostiką, funkcinius sutrikimus ir jų korekciją, gyvenimo kokybę, demencijų problemą. Vienas iš klinikos kompleksinio darbo uždavinių – gerontologinė slauga. Slaugos mokslas, gerontologinė slauga Lietuvoje aktuali problema, nes tiek slauga, tiek geriatrija pradėtos kurti visai naujai tiek bazių, tiek mokslo požiūriu, reorganizuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą pagal Vakarų modelį ir stengiantis užpildyti egzistuojančią didžiulę spragą pagyvenusių žmonių priežiūroje.

   

  Tarptautiniai projektai

  Studijos. Slaugos fakulteto edukacinis projektas „Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas“ buvo skirtas dėstymui gerinti. Pagal šį projektą   išleistas vadovėlis  ir 3 mokymo knygos. Projekto dėka atnaujinta mokymo medžiaga, be to, visi dėstytojai pabaigė DEKC rengiamus kursus.

   

  Mokslo projektai

  1)      Baigti rinkti duomenys  „Kauno sveiko senėjimo studijai“. Kauno mieste atliktas žvalgomasis tyrimas, norint įvertinti demencijų, depresijos paplitimą, ryšį su sociodemografiniais, kardiovaskulinės, neinfekcinių ligų rizikos veiksniais. Projektą finansavo Norvegija, Oslo universitetas.

   

  2)      Projektas PREDICT. Jame dalyvauja 9 Europos Sąjungos šalys. Projektą finansavo Europos Komisija (HEALTH-F4-2008-201917). Tyrėjai bandė nustatyti,  kaip padidinti pagyvenusių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų tyrimuose. Pagyvenę žmonės yra pagrindiniai vaistų vartotojai, tačiau vaistai dažnai pagyvenusiems žmonėms neišbandomi.  Projekto PREDICT vykdytojai  sukūrė chartiją:  rekomendacijas, kaip pagerinti vyresnių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų tyrimuose ir užtikrinti etikos taisyklių laikymąsi. Daugiau informacijos apie projektą galite gauti PREDICT interneto svetainėje:www.predictEU.org/

   

  3)      Projektas EUREKA – tai paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sistema pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Siekiama užtikrinti pagyvenusių  žmonių stebėseną ligoninėse, namuose, senelių namuose. Nustatomi pagrindiniai saugumo poreikiai ir  kaip juos užtikrinti: griuvimo rizika, namų saugumas, kaip nustatyti besivystančius ritmo sutrikimus.  Jį finansuoja Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

   

  4)      GUARANTEE, arba „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“–  tai projektas, kuriuo pagyvenusiems žmonėms siekiama  sukurti saugią aplinką, juos stebėti. Pagyvenusiems žmonėms nelaimingi atsitikimai įvyksta ne darbe, gatvėje, o  namuose, buityje. Reikia  užtikrinti saugią namų aplinką,  taip pat stebėti, kad pagalbą žmogus galėtų prisišaukti. Visa turi būti atliekama nenusižengiant etikai.  GUARANTEE konsorciumą  sudaro 55 institucijos iš 12 ES šalių.  Finansuoja   tarptautinė mokslo ir technikos plėtros programų agentūra.

   

  5)      Tarptautinis projektas “qEEG in Diagnosis of Dementia using Statistical Pattern Recognition”, kuriame dalyvauja mokslininkai iš Islandijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos, bendradarbiaujantys per Demencijų diagnostikos tematinį tinklą (Nordic Network in Dementia Diagnostics).

   

  Bendradarbiavimas:

  1)      Demencijų diagnostikos tematinis tinklas (Nordic Network in Dementia Diagnostics)

  2)      interRAI tematinis tinklas (www.interrai.org) 

   

 • Reabilitacijos klinika

  LSMU  Slaugos fakultetas
  Reabilitacijos klinika
  Adresas:
  reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt
  Tel. (8 37) 326395
  Faks.(8 37) 326324
  Kontaktai
  Klinikos vadovas doc. Raimondas Kubilius

  Klinikos vadovas doc. Raimondas Kubilius

  Tel. (8 37) 326495 Faks. (8 37) 326324
  El.paštas: raimondas.kubilius@kaunoklinikos.lt

   

  Reabilitacijos kliniką sudaro šie padaliniai:

  1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (vadovas gyd. A.Keizeris)

  1.1. Ambulatorinės reabilitacijos poskyris

  1.2. Logoterapeutų kabinetas (logoterapeutė L.Račkauskienė)

  2. Neuroreabilitacijos skyrius (vadovas prof. dr. R.Savickas)

  3. Kineziterapijos skyrius (vadovė doc. dr. I.Rimdeikienė)

  Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje gydoma fiziniais veiksniais. Per metus gydoma per 15 000 ligonių, atliekama per 160 000 procedūrų. Skyriuje naudojami gydymo metodai – lazerio terapija, magnetolazerio terapija, ultragarso terapija, atliekama raumenų ir nervų elektrodiagnostika, miotonusometrija, smūgio bangos terapija. Sunkiems ligoniams čia atliekamos elektrostimuliacijos procedūros. Raumenų elektros stimuliacija taikoma įvairių operacijų metu, pooperaciniame periode tromboembolinių komplikacijų, pragulų profilaktikai, taip pat esant žarnyno funkcijų sutrikimams, šlapimo nelaikymui, diafragmos stimuliacijai, esant periferinių nervų neuropatijoms, diabetinėms polineuropatijoms; vaikams - kreivakaklystės, plokščiapėdystės korekcijai. Elektrostimuliacija taikoma esant įvairios kilmės artritams, atrozėms. Skausmo atveju taikoma nuskausminanti elektrostimuliacija. Elektrostimuliacija taikoma ir traumatologijos — ortopedijos klinikoje ligoniams po kelio ir klubo operacijų, kurių mobilumas sumažėjęs. Skyriuje pacientams taikomos hidroterapijos procedūros.

  Neuroreabilitacijos skyriuje gydomi ligoniai su žymiais biosocialinių funkcijų sutrikimais po galvos ir nugaros smegenų traumų ar operacijų, daugybinių traumų ir po galvos smegenų kraujotakos sutrikimų (trečio lygio reabilitacija). Skyriuje dirbama specialistų komandos principu, individualiai su kiekvienu ligoniu. Taikoma kineziterapija, ergoterapija, kalbos korekcija, fizioterapijos procedūros, techninės reabilitacijos priemonės, konsultuoja socialinis darbuotojas, psichologas ir kiti specialistai.

  Ambulatorinės reabilitacijos poskyris įsteigtas 1999 m. Vienu metu čia gali gydytis 30 neurologinio, artrologinio, traumatologinio, kardiologinio, pulmonologinio profilio ligonių pagal nustatytas indikacijas. Poskyryje darbas organizuojamas taip pat specialistų komandos principu. Su ligoniu dirba gydytojas, kineziterapeutas, socialinis darbuotojas, psichologas, ergoterapeutas, slaugytoja. Į ambulatorinės reabilitacijos poskyrį pacientus siunčia gydytojai specialistai (reumatologai, neurologai, kardiologai) arba šeimos gydytojai, užpildę visus dokumentus (išrašas iš ligos istorijos arba ambulatorinės kortelės f.027-a, siuntimas f. 027-a, f. 070-a, pateikiama kasai, gauti TLK pažymą patvirtinančią apmokėjimą). Ambulatoriškai gydomiems ligoniams, turintiems gydytojų siuntimą reabilitologo konsultacijai ir LSMU Šeimos klinikos pacientams gali būti skiriamos mokamos masažo ir vandens procedūros.

  Logoterapijos kabinete kalbos korekcija taikoma ligoniams, sergantiems centrinės nervų sistemos ligomis. Kalbos sutrikimų šalinimo pratybos taikomos neurologiniuose, neurochirurginiuose, onkologiniuose, neuroreabilitacijos, vaikų skyriuose.

  Kineziterapijos skyriuje gydoma fiziniais pratimais. Per metus stacionare ir ambulatorijoje kineziterapija taikoma apie 17 000 ligonių, atliekama per 79000 procedūrų. Skyriuje dirbantys kineziterapeutai įvertina ligonio funkcinę būklę ir atlieka fizinius pratimus, naudodami šiuolaikines kineziterapijos metodikas bei priemones.
   

  Pedagoginė veikla

  Reabilitacijos klinika dalyvauja šiose studijų programose:

  Laipsnį suteikiančios studijų programos:

  • Pirmosios pakopos (bakalauro): Ergoterapija, Kineziterapija, Slauga, Socialinis darbas medicinoje, Visuomenės sveikata, Gyvūnų mokslas (nuolat. ir ištęst.)
  • Antrosios pakopos (magistro): Sveikatinimas ir reabilitacija, jungtinė programa su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu - Dailės terapija (nuolatinės ir ištęstinės studijų programos), Gyvūninių išteklių valdymas (nuolat. ir ištęst.);
  • Vientisųjų studijų: Medicina, Odontologija;
  • Trečiosios pakopos  - Slaugos krypties doktorantūra,

  Laipsnio nesuteikiančios studijų programose:

  • Rezidentūros programos: Fizinė medicina ir reabilitacija.
  • Įdiegtos probleminės studijos MF IV k. studentams, kuriems dėstoma 2-juose moduliuose.

  Vykdant pedagoginį, mokslinį-tiriamąjį darbą bendradarbiaujama su  LSMU ligoninės viešosios įstaigos Kauno klinikų filialais: Kulautuvos reabilitacijos ligonine,  Vaikų reabilitacijos ligonine „Lopšelis“, Kauno klinikine ligonine, Palangos reabilitacijos ligonine, AB “Ortopedijos technika”, firma “Pirmas žingsnis”. Praktikos darbai studentams vyksta Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centre, Kauno apskrities kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre, Kauno statybininkų mokyklos profesinės reabilitacijos skyriuje, Panemunės senelių namuose. 

  Klinikoje veikia 4 studentų moksliniai būreliai: reabilitacijos (doc. L.Varžaitytė); ergoterapijos (doc. J.Rapolienė), kineziterapijos (dr. G.Krutulytė); sporto medicinos (P.Valentukonis).

  Dėstytojai vadovauja studentų baigiamiesiems darbams, padeda jiems parengti publikacijas bei pranešimus konferencijoms (ne tik LSMU organizuojamose studentų mokslinės draugijos, bet ir Lietuvos reabilitologų asociacijos (Birštone), Respublikinės reabilitacijos ir slaugos studijų krypties jaunųjų tyrėjų (Klaipėdoje).

  Klinikos dėstytojai rengia metodines priemones studentams. 2008 metais išleisti vadovėliai “Reabilitacija”, “Kineziterapija”, “Ergoterapija”, mokomosios knygos “Šviesos taikymas pacientų ir neįgaliųjų reabilitacijai”, “Kineziterapija vandenyje, sergant stuburo ligomis”, paskaitų konspektai “Ergoterapija, esant sensorinės integracijos sutrikimams”, “Ultragarso taikymas fizinėje medicinoje”, 2009 m. - dvi studijų priemonės (kartu su kitų Slaugos fakulteto padalinių dėstytojais), 2011 m. – “Pragulos ir jų profilaktika”, “Širdies ligų gydymas (algoritmai ir schemos)”, “Vaikų cerebrinis paralyžius”, 2012 m. – “Reabilitacija po ortopedinių – traumatologinių operacijų”, 2014 m. – “Reabilitacijos pagrindai”, 2015 m. – “Asmenų, patyrusių trauminį galvos smegenų sužalojimą”, 2017 m. – “Atraminio-judamojo aparato ligos: ortopedija traumatologija, plastinė rekonstrukcinė chirurgija, reabilitacija”.

   

  Mokslinė veikla

  Mokslinė veikla vykdoma patvirtintoje Reabilitacijos klinikos mokslinėje temoje “Ligonių biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija Reabilitacijoje“.

  LSMU Reabilitacijos klinika kartu su Kulautuvos reabilitacijos ligonine, LMU MA Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorija, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika, vykdo mokslinį tyrimą “Pacientų, po aortos vožtuvo operacijos, ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis širdies ir kvėpavimo funkcijai, kairiojo skilvelio (KS) remodeliavimuisi, fizinio krūvio tolerancijos kitimui bei gyvenimo kokybei”. Mokslinę veiklą temoje vykdo 4 doktorantai bei klinikos darbuotojai.

  2005-2014 m. apginta 12 daktaro disertacijų:

  Aušrinė Urbonienė. Veiksniai, turintys įtakos ambulatorinės reabilitacijos efektyvumui, esant juosmens – kryžmens nervų šaknelių ir rezginio ligoms (2014).

  Gediminas Tankevičius. Sportininkų po ūmios čiurnos raiščių traumos izometrinės eversijos ir inversijos jėgų pokyčių vertinimas reabilitacijos eigoje (2014).

  Rimdeikienė Inesa. Labai mažo gimimo svorio naujagimių motorinės raidos įvertinimas bei kineziterapijos veiksmingumas atskirais kūdikystės laikotarpiais (2010).

  Butvilas Dainius. Veiksniai, įtakojantys jaunų asmenų, sergančių epilepsija, gyvenimo visavertiškumą (2010).

  Bagdžiūtė Edita. Veiksniai, įtakojantys vaikų po trauminio galvos smegenų sužalojimo pažintinių funkcijų ir motorikos atsigavimą, taikant kineziterapiją (2009).

  Kavaliauskienė Giedrė. Vaikų, augančių globos namuose, lietimo suvokimo sutrikimai ir jų korekcija, taikant ergoterapiją (2009).

  Franckevičiūtė Eglė. Veiksnių, įtakojančių kineziterapijos efektyvumą ankstyvuoju reabilitacijos etapu asmenims po trauminio galvos smegenų sužalojimo, įvertinimas (2007).

  Rapolienė Jolita. Sergančiųjų reumatoidiniu artritu plaštakos ir riešo funkcinės būklės ir veiklos sutrikimų vertinimas bei korekcija ergoterapijos priemonėmis (2007).

  Kerpė Ričardas. Sergančiųjų I tipo cukriniu diabetu pėdos raumenų tonuso įvertinimas ir korekcija funkcine elektrostimuliacija (2006).

  Mingaila Sigitas. Ligonių po nugaros smegenų pažeidimų funkcinės būklės ir sutrikusios veiklos korekcija, taikant ergoterapiją, ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu (2005).

  Petruševičienė Daiva. Sergančiųjų galvos smegenų insultu veiklų, motorikos, pažintinių ir psichosocialinių funkcijų bei ergoterapijos efektyvumo įvertinimas ankstyvuoju reabilitacijos laikotarpiu (2005).

  Varžaitytė Lina. Ligonių, po galvos smegenų traumų, reabilitacijos efektyvumo įvertinimas ankstyvame periode (2005).

   

  Dalyvavimas projektuose

  Klinikos darbuotojai dalyvavo vykdant projektus:

  “EQUAL ANGELAS: atviros aplinkos neįgaliojo integracijai į darbo rinką kooperacijos modelis“.

  “Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos studijų krypčių inovatyvių mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas“.

  „Penkių universitetų rengtame  projekte – Europos magistrantūros programa “Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais”.

  Šiuo metu dalyvaujama: 

  Trijų universitetų rengiamas tarptautinis projektas – “Inovatyvios ergoterapijos” bakalauro studijų programa;

  Šiaurės šalių aukštojo mokslo vystymo projekte „Rosa Linea“;

  „Slaugos, reabilitacijos ir visuomenės sveikatos imitacinio centro praktiniam mokymui kūrimas'';

  “Visuomenės sveikatos, slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos pirmos pakopos studijų programų atnaujinimas, plėtojant studentų savarankišką mokymąsi ir diegiant į problemą orientuoto mokymosi metodus''.

  Vykdomi paieškomieji mokslo tiriamieji darbai aktyviai bendradarbiaujant su KTU mokslo tiriamaisiais centrais. Dalyvaujama LMT finansuojamuose projektuose:

  kartu su KTU mokslininkais dalyvauja vykdomame Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projekte „Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti“ (Nr. MIP-15391, trukmė: 2015-2017);

  2015-2019 m. vykdomas mokslinis darbas “Didelio galingumo lazerio poveikio vertinimas, esant kliniškai nustatytiems lėtiniams plantarinės fascijos, Achilo sausgyslės pažeidimams”.

   

  Tarptautinis bendradarbiavimas

  Klinika bendradarbiauja su Bergeno universitetine kolegija (Norvegija); Olšteino universitetu (Lenkija), Viskonsino-Madisono universitetu (JAV); Limburgo universitetine kolegija (Belgija); Ulmo universitetu (Vokietija).

  Plėtojami ryšiai su Kazachstanu: klinikos dėstytojai vyksta skaityti paskaitų reabilitacijos tema sveikatos priežiūros specialistams.

   

  Personalo kontaktai:

  Inga FALENTINIENĖ, studijų administratorė, inga.falentiniene@lsmuni.lt, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Rūta SMALINSKAITĖ, administratorė, ruta.smalinskaite@lsmuni.lt, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Daiva BALTADUONIENĖ, asistentė, daibalt@gmail.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Audronė BRAZAUSKAITĖ, dr., lektorė, a.brazauskaite@gmail.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Lina BYKOVIENĖ, asistentė, liserna@gmail.com, tel. (+37037) 327172, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

  Tomas ČIUPKEVIČIUS, asistentas, t.ciupkevicius@gmail.com, tel. (+37037) 326064, Neurologijos korp. IV a., Kineziterapijos salė

  Jurgita DAUBARIENĖ, asistentė, daubarienejurgita@gmail.com, tel. (+37037) 326064, Neurologijos korp. IV a., Kineziterapijos salė

  Venta DONEC, asistentė, venta.donec@gmail.com, tel. (+37037) 327172, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

  Erika ENDZELYTĖ, asistentė, endzelyte@gmail.com, (+37037) 327051, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Rosita GUDĖNAITĖ, asistentė,  r.gudenaite@gmail.com, tel. (+37037) 327073, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Edita JAZEPČIKIENĖ, dr., lektorė, edita.jazepcikiene@kaunoklinikos.lt, tel. (+37037) 326939, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 5 kab.

  Alvidas KEIZERIS, asistentas, alvidas.keizeris@kaunoklinikos.lt, tel. (+37037) 326406, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Centriniai rūmai, rūsys

  Gražina KRUTULYTĖ, dr., lektorė, grazina.krutulyte@gmail.com, tel. (+37037) 332955, Kineziterapijos studijų centras, Kalniečių g. 231

  Evelina LAMSODIENĖ, asistentė, evaeimis@gmail.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Lina LEIMONIENĖ, dr., lektorė, linaleimoniene@gmail.com, tel. (+37037) 326939, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 5 kab.

  Eglė LENDRAITIENĖ, dr., docentė, egle_77@yahoo.com, Kineziterapijos studijų centras, Kalniečių g. 231

  Eglė MILINAVIČIENĖ, dr., docentė, egle.milinaviciene@gmail.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Sigitas MINGAILA, dr., lektorius, sigitas.mingaila@lsmuni.lt, tel. (+37037) 327051, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Tomas MORKEVIČIUS, asistentas, tomasmork@gmail.com, tel. (+37037) 327172, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

  Justina NALIVAIKAITĖ, asistentė, j.nalivaikaite@yahoo.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Dovilė NARUŠEVIČIŪTĖ, asistentė, dovilenaruseviciutefmr@gmail.com, tel. (+37037) 326540, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Centriniai rūmai, rūsys

  Toma PETKUTĖ,  asistentė, tomapetkute@yahoo.com,  tel. (+37037) 326064, Neurologijos korp. IV a., Kineziterapijos salė

  Daiva PETRUŠEVIČIENĖ, dr., profesorė, daiva.petruseviciene@lsmuni.lt, Kineziterapijos studijų centras, Kalniečių g. 231

  Jolita RAPOLIENĖ, dr., docentė, jolita.rapoliene@gmail.com, tel. (+37037) 327051, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Inesa RIMDEIKIENĖ, dr., docentė, inesa.rimdeikiene@kaunoklinikos.lt, tel. (+37037) 326939, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 5 kab.

  Laura RUTKAUSKIENĖ, asistentė,  rutkauskienelaura@gmail.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Jūratė SAMĖNIENĖ, dr., docentė, juratesamenie@gmail.com, tel. (+37037) 326066,Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 4 kab.

  Raimondas SAVICKAS, dr., profesorius, raimondas.savickas@kaunoklinikos.lt, tel. (+37037) 327011, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Brigita SIPARYTĖ, asistentė, brigita.brig@gmail.com, tel. (+37037) 326939, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 5 kab.

  Linas ŠABLINSKAS, asistentas, lablinskas@gmail.com, tel. (+37037) 326395, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 6 kab.

  Rasa ŠAKALIENĖ, dr., lektorė, rasa222000@yahoo.comKineziterapijos studijų centras, Kalniečių g. 231

  Violeta ŠARKINIENĖ, asistentė, violeta.sarkiniene@gmail.com, tel. (+37037) 327182, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Jolanta ŠITOVIENĖ, asistentė, jolantash@yahoo.com, tel. (+37037) 327073, Neurologijos korp. VI a., Neuroreabilitacijos skyrius

  Gediminas TANKEVIČIUS, dr., lektorius, gedastank@yahoo.com, tel. (+37037) 787333, Konsultacinės poliklinikos 4 kab.

  Lina VARŽAITYTĖ, dr., docentė, lina.varzaityte@gmail.com, tel. (+37037) 326540, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Centriniai rūmai, rūsys

  Audronė ZASIMAUSKIENĖ,  asistentė,  zasimauskiene.audrone@gmail.com, tel. (+37037) 327094, Kardiologijos korp., I a., Ambulatorinės reabilitacijos 3 kab.

  Vilija ŽEBRAUSKAITĖ, asistentė, vilija.zeb@gmail.com, tel. (+37037) 326939, Kardiologijos korp. I a., Ambulatorinės reabilitacijos 5 kab.

  Greta ŽEMAITYTĖ, asistentė, gretazem@gmail.com,  tel. (+37037) 327094, Kardiologijos korp., I a., Ambulatorinės reabilitacijos 3 kab.