Klinikos

 • Elgesio medicinos klinika

  LSMU Slaugos fakultetas
  Elgesio medicinos klinika
  Adresas: Vydūno al. 4, Palanga
  El.paštas: narseta.mickuviene@lsmuni.lt
  Tel. +370 460 30019
  Kontaktai

   

  Elgesio medicinos klinikos vadovė

   

   

   

    Docentė Narseta Mickuvienė
    El. paštas: narseta.mickuviene@lsmuni.lt
    Tel. +370 612 08735

   

   

  Apie kliniką

  Informacija rengiama.

   

 • Geriatrijos klinika

  LSMU Slaugos fakultetas
  Geriatrijos klinika
  Adresas: Kauno klinikinė ligoninė, Josvainių g. 2, LT-47144 Kaunas
  El. paštas: geriatrija@lsmuni.lt 
  Tel. +370 37 306071
  Kontaktai

   

  Geriatrijos klinikos vadovė

   

   

    Porfesorė Vita Lesauskaitė
    Tel. +370 37 306070
    El. paštas: vita.lesauskaite@lsmuni.lt

   

   

  Apie kliniką

  1922 m. Kauno universitete buvo įkurtos terapijos klinika ir katedra. 1922-1938 m. jai vadovavo prof. K. Buinevičius, 1938-1940 – prof. P. Gudas-Gudavičius, 1940-1946 m. – prof. J. Kupčinskas. 1946 m. nuo katedros atsiskyrė Vidaus ligų propedeutikos katedra. 1954 m. vietoj Vidaus ligų katedros buvo įkurtos Hospitalinės terapijos (vedėjas doc. Z.Januškevičius) ir Fakultetinės terapijos katedros. 1954-1971 m. vadovavo prof. J. Kupčinskas, 1971-1972 m. – doc. B. Vasiliauskas, 1972-1992 m. – prof. P. Šnipas. 1985 Fakultetinės terapijos katedra pavadinta II vidaus ligų katedra (vedėjas prof. P. Šnipas), o nuo 1992 m. – II vidaus ligų klinika. Ją sudarė II vidaus ligų katedra ir Kauno II klinikinės ligoninės vidaus ligų skyriai.

  1995 m., pasikeitus pedagoginio, klinikinio ir mokslinio darbo turiniui, klinika buvo reorganizuota į Geriatrijos kliniką. Nuo 1994 m. klinikai vadovauja prof. V. Lesauskaitė.

  Geriatrijos klinikos bazė - Kauno klinikinės ligoninės vidaus ligų skyrius. Pagal geriatrinės tarnybos išvystymo programą 2013 m. vidaus ligų skyrius bus reorganizuotas į geriatrijos skyrių.

  Kauno klinikinės ligoninės bazėje įkurta geriatrinės medicinos tarnyba, atminties sutrikimų ambulatorinis konsultacinis poskyris, kurio funkcijos:

  • kvalifikuotos ir kokybiškos medicininės pagalbos suteikimas sergantiems demencija ir jų artimiesiems;
  • specialistų kvalifikacijos kėlimas;
  • visuomenės supažindinimas su atminties sutrikimu ir demencijų problemomis.

  Dėstytojai mokslininkai:

  Jūratė Macijauskienė, prof.dr., tel. +370 37 306070; el. paštas: jurate.macijauskiene@lsmuni.lt

  Vita Lesauskaitė, prof., habil.dr., tel. +370 37 306070; el. paštas: vita.lesauskaite@lsmuni.lt

  Gytė Damulevičienė, dr. , tel. +370 37 306070; el. paštas: gytedamu@gmail.com

   

  Pedagoginė veikla

  Medicinos fakulteto VI kurso studentai bei rezidentai klinikoje studijuoja geriatriją, o Slaugos fakulteto – geriatrinę slaugą. Geriatrijos klinikoje vyksta kvalifikacijos kėlimo kursai bendrosios praktikos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, geriatrams. Rezidentūroje rengiami gydytojai geriatrai. Klinikos darbuotojai išleido 5 geriatrijos vadovėlius, skirtus medicinos ir slaugos fakultetų studentams. Išleistas mokomasis kompaktinis diskas apie demencijos problemas.

   

  Mokslinė veikla

  Geriatrijos klinikoje vykdoma mokslinio darbo  tema: „Sveiko senėjimo prielaidų tyrimas ir kūrimas“.  Mokslo temos vadovė: prof. Vita Lesauskaitė

  Vykdomi moksliniai darbai klinikinės geriatrijos tematika, nagrinėjantys ankstyvą senyvų žmonių ligų diagnostiką, funkcinius sutrikimus ir jų korekciją, gyvenimo kokybę, demencijų problemą. Vienas iš klinikos kompleksinio darbo uždavinių – gerontologinė slauga. Slaugos mokslas, gerontologinė slauga Lietuvoje aktuali problema, nes tiek slauga, tiek geriatrija pradėtos kurti visai naujai tiek bazių, tiek mokslo požiūriu, reorganizuojant Lietuvos sveikatos apsaugos sistemą pagal Vakarų modelį ir stengiantis užpildyti egzistuojančią didžiulę spragą pagyvenusių žmonių priežiūroje.

  Tarptautiniai projektai

  Studijos. Slaugos fakulteto edukacinis projektas „Slaugos, kineziterapijos ir ergoterapijos mokymo(si) metodų ir formų įgyvendinimas“ buvo skirtas dėstymui gerinti. Pagal šį projektą   išleistas vadovėlis  ir 3 mokymo knygos. Projekto dėka atnaujinta mokymo medžiaga, be to, visi dėstytojai pabaigė DEKC rengiamus kursus.

  Mokslo projektai:

  1) Baigti rinkti duomenys  „Kauno sveiko senėjimo studijai“. Kauno mieste atliktas žvalgomasis tyrimas, norint įvertinti demencijų, depresijos paplitimą, ryšį su sociodemografiniais, kardiovaskulinės, neinfekcinių ligų rizikos veiksniais. Projektą finansavo Norvegija, Oslo universitetas.

  2) Projektas PREDICT. Jame dalyvauja 9 Europos Sąjungos šalys. Projektą finansavo Europos Komisija (HEALTH-F4-2008-201917). Tyrėjai bandė nustatyti,  kaip padidinti pagyvenusių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų tyrimuose. Pagyvenę žmonės yra pagrindiniai vaistų vartotojai, tačiau vaistai dažnai pagyvenusiems žmonėms neišbandomi.  Projekto PREDICT vykdytojai  sukūrė chartiją:  rekomendacijas, kaip pagerinti vyresnių žmonių dalyvavimą klinikiniuose vaistų tyrimuose ir užtikrinti etikos taisyklių laikymąsi. Daugiau informacijos apie projektą galite gauti PREDICT interneto svetainėje:www.predictEU.org/

  3) Projektas EUREKA – tai paskirstyto intelekto funkcinės būklės įvertinimo sistema pagyvenusiems ir neįgaliesiems. Siekiama užtikrinti pagyvenusių  žmonių stebėseną ligoninėse, namuose, senelių namuose. Nustatomi pagrindiniai saugumo poreikiai ir  kaip juos užtikrinti: griuvimo rizika, namų saugumas, kaip nustatyti besivystančius ritmo sutrikimus.  Jį finansuoja Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra.

  4) GUARANTEE, arba „Angelas sargas išplėstai namų aplinkai“–  tai projektas, kuriuo pagyvenusiems žmonėms siekiama  sukurti saugią aplinką, juos stebėti. Pagyvenusiems žmonėms nelaimingi atsitikimai įvyksta ne darbe, gatvėje, o  namuose, buityje. Reikia  užtikrinti saugią namų aplinką,  taip pat stebėti, kad pagalbą žmogus galėtų prisišaukti. Visa turi būti atliekama nenusižengiant etikai.  GUARANTEE konsorciumą  sudaro 55 institucijos iš 12 ES šalių.  Finansuoja   tarptautinė mokslo ir technikos plėtros programų agentūra.

  5) Tarptautinis projektas “qEEG in Diagnosis of Dementia using Statistical Pattern Recognition”, kuriame dalyvauja mokslininkai iš Islandijos, Danijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos ir Lietuvos, bendradarbiaujantys per Demencijų diagnostikos tematinį tinklą (Nordic Network in Dementia Diagnostics).

   

  Tarptautinis bendradarbiavimas:

  1)  Demencijų diagnostikos tematinis tinklas (Nordic Network in Dementia Diagnostics)

  2)  interRAI tematinis tinklas (www.interrai.org) 

   

 • Reabilitacijos klinika

  LSMU  Slaugos fakultetas
  Reabilitacijos klinika
  El. paštas:
  reabilitacijos.klinika@kaunoklinikos.lt
  Tel. +370 37 326395
  Faks. +370 37 326324
  Kontaktai

  Reabilitacijos klinikos vadovas

   reabilitacijosrkubilius.jpg (376x240, 152x240)

   

   

    Profesorius Raimondas Kubilius
    Tel. +370 37 326495
    Faks. +370 37 326324

    El. paštas: raimondas.kubilius@kaunoklinikos.lt

   

   

   

  Apie kliniką

  Reabilitacijos kliniką sudaro šie padaliniai:

  1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (vadovas gyd. A.Keizeris)
  1.1. Ambulatorinės reabilitacijos padalinys
  1.2. Logoterapeutų kabinetas (logoterapeutė L.Račkauskienė)
  2. Neuroreabilitacijos skyrius (vadovas prof. dr. R.Savickas)
  3. Kineziterapijos skyrius (vadovė doc. dr. I.Rimdeikienė)
  4. Sporto medicines kabinetas (dr. G.Tankevičius)

  Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje pacientų gydymui taikomi performuoti fizikiniai veiksniai bei hidroterapijos procedūros. Per metus apsilanko per 15000 ligonių, kuriems atliekama daugiau kaip 160000 procedūrų. Skyrius yra universitetinės ligoninės padalinys, todėl čia pirmiausiai Lietuvoje buvo įdiegti ir šiuo metu naudojami pažangiausi gydymo metodai – smūgio bangos terapija, didelės galios lazerio terapija, magneto terapija, ultragarso terapija, atliekama raumenų ir nervų sistemos funkcijų atkūrimas elektrostimuliacijos procedūromis, jų efektyvumą vertinant elektromiodiagnostika ir miotonusometrija. Sunkiems ligoniams čia atliekamos elektrostimuliacijos procedūros. Šiuo metu raumenų elektros stimuliacija dažniausiai taikoma pacientams pooperaciniame periode tromboembolinių komplikacijų, pragulų profilaktikai, taip pat esant šlapimo nelaikymui, diafragmos stimuliacijai, periferinių nervų neuropatijų atvejais; vaikams - kreivakaklystės, plokščiapėdystės korekcijai. Skausmo atveju taikoma nuskausminanti elektrostimuliacija, kuri dažnai skiriama ir ortopedijos - traumatologijos klinikoje ligoniams po kelio ir klubo operacijų.

  Neuroreabilitacijos skyrius įsteigtas 1997-04-03. Jame yra 20 stacionarinių lovų. Čia gydomi ligoniai su žymiais biosocialinių funkcijų sutrikimais po galvos, nugaros smegenų traumų ar operacijų, kraujotakos sutrikimų, daugybinių kaulų lūžimų; taikoma ankstyva stacionarinė suaugusiųjų reabilitacija („reabilitacija III“) neurologinio, judamojo-atramos aparato profilio ligoniams, kuriems pirmojo reabilitacijos etapo paslaugos buvo suteiktos LSMU ligoninėje „Kauno klinikos“. Per metus skyriuje reabilituojama apie 130 ligonių, kuriems atliekama per 35 000 procedūrų. Skyriuje dirbama reabilitacijos specialistų komandos principu, taikant individualizuotą kompleksinę reabilitaciją: gydymą vaistais, kineziterapiją, ergoterapiją, logoterapiją, fizioterapiją, konsultuoja psichologas, socialinis darbuotojas. Taikomos mokslu pagrįstos, diegiamos inovatyvios reabilitacijos metodikos: egoterapijos ir logoterapijos procedūrų metu pažintinių funkcijų testavimui ir lavinimui naudojama interaktyvi sistema, naudojama virtualios realybės įranga. Slaugos fakulteto Dailės terapijos magistrantūros studentai taiko dailės terapiją. Neuroreabilitacijos skyrius priklauso fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų – rezidentų bei neurologijos gydytojų – rezidentų ruošimo programos privalomų bazių sąrašui: trečiais rezidentūros metais gydytojai - rezidentai 1-2 mėnesius dirba skyriuje, kuruodami 7-10 ligonių.

  Ambulatorinės reabilitacijos poskyris įsteigtas 1999 m. Vienu metu čia galima gydyti iki 30 neurologinio, artrologinio, traumatologinio, kardiologinio, pulmonologinio profilio ligonių pagal nustatytas indikacijas. Poskyryje darbas organizuojamas specialistų komandos principu - su ligoniu dirba gydytojas, slaugytoja, kineziterapeutas, pagal poreikį socialinis darbuotojas, psichologas, ergoterapeutas. Į ambulatorinės reabilitacijos poskyrį pacientus nukreipia gydytojai specialistai (reumatologai, neurologai, kardiologai) arba šeimos gydytojai, užpildę visus dokumentus (išrašas iš ligos istorijos arba ambulatorinės kortelės f.027-a, o f.070-a, pateikiama TLK pažymai, patvirtinančiai gydymo apmokėjimą, gauti). Ambulatoriškai gydomiems pacientams, turintiems siuntimą FMR gydytojo konsultacijai ir LSMU Šeimos klinikos pacientams taikomos reabilitacijos paslaugos papildomai ligoniui pageidaujan gali būti skiriamos ir mokamos paslaugos.

  Logoterapijos kabinete kalbos korekcija taikoma ligoniams, sergantiems centrinės nervų sistemos ligomis. Kalbos sutrikimų šalinimo pratybos taikomos neurologiniuose, neurochirurginiuose, onkologiniuose, neuroreabilitacijos, vaikų skyriuose.

  Kineziterapijos skyriuje gydoma judesiu. Per metus stacionare ir ambulatorijoje kineziterapija taikoma apie 17 000 ligonių, atliekama per 78000 procedūrų. Skyriuje dirbantys kineziterapeutai įvertina ligonio funkcinę būklę ir atlieka fizinius pratimus, naudodami šiuolaikines kineziterapijos metodus bei metodikas.

  Sporto medicinos kabinete teikiamos paslaugos:sportuojančių asmenų medicininė priežiūra, sportinių traumų prevencija, diagnostika, gydymas, reabilitacija (atsigavimas po traumų ir operacijų).

   

  Pedagoginė veikla

  Kasmet fizinės medicinos ir reabilitacijos rezidentūrą baigia 6-7 jaunieji gydytojai.

  Klinikos darbuotojai dėsto gydytojų bei slaugytojų tobulinimosi kursų klausytojams, LSMU MA Medicinos, Odontologijos, Slaugos ir Visuomenės sveikatos fakultetų studentams, LSMU VA Gyvulininkystės technologijos fakulteto studentams.
  Reabilitacijos klinika kuruoja 10 podiplominių studijų programų: Aktualūs ergoterapijos klausimai, Aktualūs kineziterapijos klausimai, Funkcinės būklės vertinimas darbingumo ir neįgalumo ekspertizėje, Kariškių funkcinės būklės vertinimas ir jos korekcija nemedikamentinėmis priemonėmis, Kalbos korekcijos pagrindai”, Bendri reabilitacijos klausimai”, Šiuolaikinė neurologinių ligonių reabilitacija, Refleksoterapijos įvadinis kursas, Aktualūs fizinės medicinos klausimai, Mokslu pagrįstas fizikinių veiksnių taikymas reabilitacijoje

  Klinikoje veikia 4 studentų moksliniai būreliai: reabilitacijos (doc. L.Varžaitytė); ergoterapijos (doc. J.Rapolienė), kineziterapijos (doc. G.Krutulytė); sporto medicinos (P.Valentukonis).

  Klinikos dėstytojai rengia metodines priemones studentams. 2008 metais išleisti vadovėliai “Reabilitacija”, “Kineziterapija”, “Ergoterapija”, mokomosios knygos “Šviesos taikymas pacientų ir neįgaliųjų reabilitacijai”, “Kineziterapija vandenyje, sergant stuburo ligomis”, “Plaštakos sužalojimų gydymo ir reabilitacijos pagrindai”, paskaitų konspektai “Ergoterapija, esant sensorinės integracijos sutrikimams”, “Ultragarso taikymas fizinėje medicinoje”, 2009 m. - dvi studijų priemonės (kartu su kitų Slaugos fakulteto padalinių dėstytojais), 2011 m. – “Pragulos ir jų profilaktika”, “Širdies ligų gydymas (algoritmai ir schemos)”, “Vaikų cerebrinis paralyžius”, 2012 m. – “Reabilitacija po ortopedinių – traumatologinių operacijų”, 2014 m. – “Reabilitacijos pagrindai”, 2015 m. – “Asmenų, patyrusių trauminį galvos smegenų sužalojimą”, 2017 m. – “Atraminio-judamojo aparato ligos: ortopedija traumatologija, plastinė rekonstrukcinė chirurgija, reabilitacija”, mokslinis straipsnių leidinys “Menas.Terapija.Sveikata”, “Biomechanikos praktikos darbai”.

   

  Mokslinė veikla

  Reabilitacijos klinikos mokslininkų vykdomas mokslinis darbas „Ligonių biopsichosocialinių sutrikimų vertinimas ir jų korekcija reabilitacijoje“. Mokslinę veiklą temoje vykdo 5 doktorantai bei klinikos darbuotojai.  

  Reabilitacijos klinika kartu su Kulautuvos reabilitacijos ligonine, LSMU MA Kardiologijos instituto Klinikinės kardiologijos laboratorija, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika, vykdo mokslinį tyrimą „Pacientų, po aortos vožtuvo operacijos, ilgalaikio fizinio treniravimo poveikis širdies ir kvėpavimo funkcijai, kairiojo skilvelio (KS) remodeliavimuisi, fizinio krūvio tolerancijos kitimui bei gyvenimo kokybei“. Vykdomi mokslo tiriamieji darbai aktyviai bendradarbiaujant su KTU mokslo tiriamaisiais centrais

  Dalyvavimas LMT finansuojamuose projektuose:

  • kartu su KTU mokslininkais dalyvaujama Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių vykdomame rojekte „Automatiniai algoritmai prieširdžių virpėjimo išsivystymo rizikai po ūminio miokardo infarkto prognozuoti“ (Nr. MIP-15391, trukmė: 2015-2017);
  • 2015-2019 m. vykdomas mokslinis darbas „Didelio galingumo lazerio poveikio vertinimas, esant kliniškai nustatytiems lėtiniams plantarinės fascijos, Achilo sausgyslės pažeidimams“. Kauno klinikų gydytojai pirmieji Lietuvoje pradėjo taikyti aukšto intensyvumo lazerio terapiją, kurios skvarba į audinius siekia 12 cm. Aukšto intensyvumo lazerio šviesa stimuliuoja audinių gijimą, biologinius audinių regeneracijos procesus.

   

  Tarptautinis bendradarbiavimas

  Priklausome tarptautinėms organizacijoms:

  Europos aukštųjų kineziterapijos mokyklų tinklui (ENPHE)

  Europos aukštųjų ergoterapijos mokyklų tinklui (ENOTHE)

  Europos menų terapijų mokymo konsorciumui (ECARTE)

  Klinika bendradarbiauja su Bergeno universitetine kolegija (Norvegija); Olšteino universitetu (Lenkija), Viskonsino-Madisono universitetu (JAV); PXL universitetine kolegija (Belgija);  Ulmo universitetu (Vokietija). Sutartis su Jana Kochanovskiego v Kielcach universitetu (Lenkija).

  Pasirašytos Erasmus+ sutartys su Ispanijos, Austrijos, Kroatijos, Estijos universitetais, Oslo universitetine kolegija  (Norvegija), PXL universitetine kolegija (Belgija).

  Plėtojami ryšiai su Kazachstanu: klinikos dėstytojai vyksta skaityti paskaitų reabilitacijos tema sveikatos priežiūros specialistams.

 • Vaikų reabilitacijos klinika

  LSMU Slaugos fakultetas
  Vaikų reabilitacijos klinika 

  Adresas: Lopšelio g. 10, Kaunas
  Tel. +370 37 260 425, fax. +370 37 260 425
  El. paštas: vrk@lsmuni.lt
  Kontaktai

  Vaikų reabilitacijos klinikos vadovė


   

   

    Docentė Audronė Prasauskienė
    Tel. +370 37 260 425
    Faks. +370 37 260 425
    El. paštas: audrone.prasauskiene@kaunoklinikos.lt

   

   

  Apie kliniką

  Vaikų reabilitacijos klinika įkurta 2014 m., klinikos vadovė nuo įkūrimo doc. Audronė Prasauskienė. Klinikos tikslas - Lietuvos vaikų sveikatos gerinimas.

  Klinikos funkcijos: organizuoti studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą; rengti specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas; organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą; efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai reikalingą aparatūrą ir įrangą; rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones; svarstyti ir teikti pasiūlymus dėl kandidatų į pedagogines, Klinikos vadovo ir į Klinikos sudėtį įeinančios laboratorijos mokslo darbuotojų ir vadovo konkursines vietas, tvirtinti teiktiną kandidatūrą; Universiteto nustatyta tvarka dalyvauti atviros prieigos centro veikloje, kai atviros prieigos centras yra suformuotas Klinikos pagrindu.

  Vaikų reabilitacijos klinika turi dvi doktorantes: gyd. Indrė Bakanienė ir gyd. Erika Kuzmenkovienė.

   

  Pedagoginė veikla

  Laipsnį suteikiančios studijų programos:

  Antrosios pakopos (magistro):

  • Sveikatinimas ir reabilitacija fiziniais pratimais (nuolatinės);
  • Jungtinė programa su Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetu – Dailės terapija (nuolatinės ir ištęstinės studijų programos);
  • Sveikatinimas ir reabilitacija (šaka Vaikų reabilitacija) (nuolatinės);
  • Sveikatos psichologija (magistro).

  Klinikoje rezidentūrą atlieka rezidentai: šeimos; psichiatrijos; vaikų neurologai; vaikų ligų; fizinės medicinos ir reabilitacijos.

  Vaikų reabilitacijos klinika turi parengusi tobulinimos programas:

  •  Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos metodai 36 val.
  • Vaikų kalbos, kalbėjimo, valgymo sutrikimų diagnostika ir šalinimas 36 val.

   

  Klinikinė veikla

  Vaikų reabilitacijos klinikoje sutrikusios raidos ir funkciją praradusiems vaikams teikiamos paslaugos:ankstyvosios reabilitacijos; reabilitacijos; paliatyvios pagalbos.

   

  Mokslinė veikla

  Vaikų reabilitacijos klinikoje vykdoma mokslinio darbo  tema:  „Vaikų raidos ir funkcinės būklės sutrikimas“.  Mokslo temos vadovė: doc. Audronė Prasauskienė.

  Moklsinės veiklos kryptys: Celebrinis paralyžius: epidemiologija, komorbidiškumas, ankstyvoji diagnostika; Mielomeningocelė:  epidemiologija, komorbidiškumas, gyvenimo kokybė.

   

  Tarptautinis bendradarbiavimas

  Vaikų reabilitacijos klinika dalyvauja tarptautiniuose mokslo projektuose:

  • Multicentrinis tyrimas: „Pediatrinio šeimos poreikių klausimyno validizacija“;
  • Tyrimas „Tėvų, auginančių vaikus su neurologiniu raidos sutrikimu, patiriamo streso vertinimas Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje“;
  • Spastinį cerebrinį paralyžių turintiems vaikams taikomos kompleksinės reabilitacijos efektyvumo vertinimas.

   

  Darbuotojai

  Studijų administratorė Žydrūnė Inčiūrienė  
  Tel. +370 26 0425
  El. paštas: zydrune.inciuriene@lsmuni.lt, vrk@lsmuni.lt

  Klinikos dėstytojai

  Doc. dr. Audronė Prasauskienė  
  Tel. +370 37 260 425
  El. paštas: audrone.prasauskiene@kaunoklinikos.lt

  Lektorė Indrė Bakanienė 
  El. p. indre.bakaniene@kaunoklinikos.lt
  Tel. +370 37 260 425

  Klinikos asistentai

  Aušra Šlečkienė
  El. p. ausrasleckiene@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425

  Asta Eitmantytė-Keleckė 
  El. p. asta.eitmantyte@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425

  Vaida Vasiliauskienė
  El. p. vasiliauskiene.vaida@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425

  Aistė Urbonavičė
  El. p. aistemitaite@gmail.com
  Tel. +370 37 260 425