Spausdinti

Slaugos ir rūpybos katedra

LSMU Slaugos fakultetas
Slaugos ir rūpybos katedra
Adresas:
Eivenių g. 2, LT –50009 Kaunas
Kontaktai

Slaugos ir rūpybos katedros vedėja

Aurelija Blaževičienė, docentė, biomedicinos mokslų daktarė
El. paštas: aurelija.blazeviciene@gmail.com;  aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt
Eivenių g. 4, LT –50009 Kaunas
LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, 606 kab.
Tel. 8 37 327147, vietinis – 5776

Istorija

1990 m. buvo įkurtas Kauno medicinos akademijoje medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu skyrius prie Medicinos fakulteto. Plečiantis slaugos studijoms ir atsižvelgiant į universiteto nuostatus ir reikalavimus, 1994 m. buvo įkurta Slaugos ir rūpybos katedra. Katedra yra pirmoji Lietuvoje tokio profilio katedra. 1999 m. buvo įkurtos „Klinikinės slaugos“ magistrantūros studijos, tais pačiais metais pradėtas priėmimas į slaugos doktorantūrą. Nuo 2003 m. priimti pirmieji studentai į ištęstines slaugos studijas, vykdomas neakivaizdiniu būdu.

Nuo 2010 m. pradėta nauja  bakalauro studijų  programa „Akušerija“. Nuo 2013 m. priimti pirmieji studentai į nuolatines neakivaizdiniu būdu organizuojamas pirmos studijų pakopos „Akušerijos“ programos studijas. Nuo 2015 m. Slaugos ir rūpybos katedra pirmoji Lietuvoje pradėjo rengti antrosios pakopos „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistro studijas.

Slaugos ir rūpybos katedros misija

Slaugos ir rūpybos katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, tapsiančius sveikatos priežiūros lyderiais ir dalyvausiančius formuojant sveikatos politikos strategiją; tobulinti slaugos specialistus praktikus.

Slaugos ir rūpybos katedros uždaviniai

Užtikrinti slaugos ir akušerijos programų įgyvendinimą, atitinkantį Europos Sąjungos direktyvos  reikalavimus.

Integruoti slaugos ir akušerijos studijų programas ir mokslinius tyrimus.

Pasitelkiant informacines technologijas ir efektyvius mokymo metodus, rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, kurie gebėtų prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje.                    

Didžioji dauguma Slaugos ir rūpybos katedros dėstytojų – slaugytojai, Kauno medicinos akademijos Slaugos fakulteto absolventai, įgiję klinikinės slaugos ar vadybos magistro laipsnį bei biomedicinos srities, slaugos krypties mokslo daktaro laipsnius.

Darbuotojai

Katedros vedėja – docentė, dr. Aurelija Blaževičienė – aurelija.blazeviciene@gmail.com, aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt telefonas – 327147, vietinis – 5776, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 606 kab.

Studijų administratorė Regina Markauskienė regina.markauskiene@lsmuni.lt , telefonas – 327196, vietinis – 5774, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 602 kab.

Administratorė Sandra Zviagincevienė sandra.zviaginceviene@lsmuni.lt , telefonas – 327196, vietinis – 5774, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 602 kab.

LaborantėLina Kiburienė lina.kiburiene@lsmuni.lt , telefonas - 200070, Kauno klinikinė ligoninė (Laisvės al. 17), III a. 301 kab.

Profesorė dr. Olga Riklikienė – riklikiene@hotmail.com; olga.riklikiene@lsmuni.lt

tel.787382, vietinis – 5777, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 607 kab.

Lektorė dr. Viktorija Grigaliūnienė – viktorijagr@gmail.com; viktorija.grigaliuniene@lsmuni.lt

telefonas – 787328, vietinis – 5779, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 609 kab.

Lektorė dr. Daiva Kriukelytė – telefonas – 327310, vietinis – 5781 kr.daiva@gmail.com, daiva.kriukelyte@lsmuni.lt , LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 637 kab.

Lektorė dr. Jurgita Gulbinienė – jurgita.gulbiniene@gmail.com, telefonas – 327235, vietinis – 5775, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 605 kab.

Lektorė dr. Alina Vaškelytė – alina.vaskelyte@lsmuni.lt , telefonas – 787328, vietinis – 5779, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 609 kab.

Docentė dr. Lina Spirgienė – lina.spirgiene@gmail.com, lina.spirgiene@lsmuni.lt telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

Asistentė Aušra Lekauskaitė – ausra.lekauskaite@gmail.com, ausra.lekauskaite@lsmuni.lt telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

Asistentė Jovita Demskytė –jovita.demskyte@gmail.com, jovita.demskyte@fc.lsmuni.lt,  telefonas – 327310, vietinis – 5781, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 637 kab.

Asistentė Virginija Bulikaitė - bulikaitevirginija@yahoo.com, telefonas – 327235, vietinis – 5775, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 605 kab.

Slaugos ir rūpybos katedroje dirba 1 profesorius, 2 docentai, 6 lektoriai, asistentai bei doktorantai. Dabartiniu metu katedroje yra  4 doktorantai.

Katedroje dirba įvairių sričių ekspertai. Doc.dr. O.Riklikienė yra TAIEX ekspertė, vertinanti kitų šalių slaugos programas.  Doc. dr. A.Blaževičienė yra SAM  įvairių darbo grupių narė. 

 

Studijos

Slaugos studijų programa

Pirmos pakopos studijų programa „Slauga“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Taip pat studijos yra organizuojamos neakivaizdiniu būdu; jas gali rinktis turintieji bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Slaugos studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis slaugos bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.  

 

Akušerijos studijų programa

Pirmos pakopos studijų programa „Akušerija“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Taip pat studijos organizuojamos neakivaizdiniu būdu; jas gali rinktis  turintys akušerio profesinę kvalifikaciją.  Akušerijos  studijų programos apimtis - 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis slaugos bakalauro laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija. 

 

Magistrantūros studijos

1999 m. įkurta „Klinikinės slaugos“ magistrantūra. Studijų trukmė – 2 metai. Ištęstinių studijų trukmė – 3 m. „Klinikinės slaugos“ magistrantūros tikslas – suteikti studentams teorinių žinių slaugos kokybei įvertinti, planuoti mokslinius darbus ir sudaryti sąlygas mokslinių darbų rezultatų patikrinimui praktikoje.

2015 m. įkurta „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūra. Studijų trukmė – 2 metai.  „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūros tikslas – parengti kompetentingą išplėstinės praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių, praktinių įgūdžių, pasižymintį kritiniu mąstymu ir besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebantį taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas.

Doktorantūros studijos

Asmenys, įgiję magistro laipsnį ir norintys pradėti mokslininko karjerą, gali studijuoti slaugos doktorantūroje. Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai. Apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas biomedicinos srities, slaugos krypties daktaro laipsnis.

Mokslas ir projekinė veikla

Katedros mokslo tiriamieji darbai analizuoja pacientų bei slaugytojų gyvenimo kokybės klausimus, slaugytojų kompiuterinio raštingumo klausimus bei slaugos rezultatų efektyvumo įvertinimo klausimus. Nuo 2016 m. katedra, kartu su kitomis 28 Europos ir pasaulio šalimis, dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos administruojamoje COST veikloje “Normavimas: neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai – tarptautinė daugiaaspektė problema”.

COST Programa 15208

COST Action 15208

 

 

Tarptautiniai ryšiai

Slaugos ir rūpybos katedra dalyvauja multiprofesinių tinklų - Rosa Linea, Nordman, Trollnet, Nordinnett – veiklose, finansuojamose Nord Plus programos. Slaugos ir rūpybos katedra turi 18 Erasmus/Socrates mainų sutarčių su įvairiais Europos universitetais.