Katedros

 • Slaugos ir rūpybos katedra

  LSMU Slaugos fakultetas
  Slaugos ir rūpybos katedra
  Adresas:

  LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas (MLK) 6 aukštas
  Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
  Kontaktai

   

  Slaugos ir rūpybos katedros vedėja

   

   

    Aurelija Blaževičienė, profesorė, biomedicinos mokslų daktarė
    El. paštas: aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt
    Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
    LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, 606 kab.
    Tel. 8 37 327147, vietinis tel. 5776

   

   

  Slaugos ir rūpybos katedros misija

  Slaugos ir rūpybos katedros misija – rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, tapsiančius sveikatos priežiūros lyderiais ir dalyvausiančius formuojant sveikatos politikos strategiją; tobulinti slaugos specialistus praktikus.

   

  Slaugos ir rūpybos katedros uždaviniai

  • Užtikrinti slaugos ir akušerijos programų įgyvendinimą, atitinkantį Europos Sąjungos direktyvos reikalavimus.
  • Integruoti slaugos ir akušerijos studijų programas ir mokslinius tyrimus.
  • Pasitelkiant informacines technologijas ir efektyvius mokymo metodus, rengti aukštos kvalifikacijos slaugytojus ir akušerius, kurie gebėtų prisitaikyti besikeičiančioje darbo rinkoje.          

  Didžioji dauguma Slaugos ir rūpybos katedros dėstytojų – slaugytojai, Kauno medicinos akademijos Slaugos fakulteto absolventai, įgiję klinikinės slaugos, vadybos ar visuomenė sveikatos vadybos magistro laipsnį bei biomedicinos srities, slaugos krypties mokslo daktaro laipsnius.

   

  Istorija

  1990 m. buvo įkurtas Kauno medicinos akademijoje medicinos seserų su aukštuoju išsilavinimu skyrius prie Medicinos fakulteto. Plečiantis slaugos studijoms ir atsižvelgiant į universiteto nuostatus ir reikalavimus, 1994 m. buvo įkurta Slaugos ir rūpybos katedra. Katedra yra pirmoji Lietuvoje tokio profilio katedra.

  Katedros vedėju tapo prof. A. Šeškevičius. Šioje katedroje pirmosiomis asistentėmis buvo pakviestos Slaugos fakulteto absolventės Audra Adomavičiūtė, Rasa Lipovskienė, Birutė Baliulevičiūtė ir Vilma Emužienė, taip pat kunigas Ričardas Repšys ir VDU asistentė Laima Sajienė, studijų administratorė Kristina Jonaitienė.

  Nuo 2008 m. katedros vedėja išrinkta prof. A. Balževičienė. Visi katedros dėstytojai – slaugytojai, Slaugos fakulteto absolventai: prof. O .Riklikienė, doc. L. Spirgienė, lektorės: D. Kriukelytė, J. Gulbinienė, A. Vaškelytė, V. Grigaliūnienė ir asistentės: A. Lekauskaitė, J. Demskytė, V. Bulikaitė. Kiti darbuotojai: studijų administratorė R. Markauskienė, administratorė S. Zviagincevienė ir laborantė L. Kiburienė.

  1999 m. buvo įkurtos „Klinikinės slaugos“ magistrantūros studijos, tais pačiais metais pradėtas priėmimas į slaugos doktorantūrą. Nuo 2003 m. priimti pirmieji studentai į ištęstines slaugos studijas, vykdomas neakivaizdiniu būdu.

  Nuo 2010 m. pradėta nauja bakalauro studijų programa „Akušerija“.

  Nuo 2013 m. priimti pirmieji studentai į nuolatines neakivaizdiniu būdu organizuojamas pirmos studijų pakopos „Akušerijos“ programos studijas.

  Pirmosios pakopos studijų programos „Slauga“ ir „Akušerija“ atitinka ES direktyvos 2013/55 / ES reikalavimus ir tarptautiniai ekspertai programas akreditavo 6 metams.

  Nuo 2015 m. Slaugos ir rūpybos katedra pirmoji Lietuvoje pradėjo rengti antrosios pakopos „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistro studijas, kurios turi tris specializacijas. Nuo 2017 m. vykdomos antrosios pakopos „Slaugos lyderystės“ studijos, atliepiančias PSO ir Tarptautinės Slaugytojų Tarybos rekomendacijas.

   

  Darbuotojai

  Katedros vedėja - profesorė, dr. Aurelija Blaževičienė – aurelija.blazeviciene@lsmuni.lt, telefonas – 327147, vietinis – 5776, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 606 kab.

  Studijų administratorė Regina Markauskienė – regina.markauskiene@lsmuni.lt, telefonas – 327196, vietinis – 5774, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 602 kab.

  Administratorė Sandra Zviagincevienė – sandra.zviaginceviene@lsmuni.lt, telefonas – 327196, vietinis – 5774, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 602 kab.

  Laborantė Lina Kiburienė – lina.kiburiene@lsmuni.lt, telefonas - 200070, Kauno klinikinė ligoninė (Laisvės al. 17), III a. 301 kab.

  Profesorė dr. Olga Riklikienė – olga.riklikiene@lsmuni.lt, tel.787382, vietinis – 5777, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 607 kab.

  Lektorė dr. Viktorija Grigaliūnienė – viktorija.grigaliuniene@lsmuni.lt, telefonas – 787328, vietinis – 5779, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 609 kab.

  Lektorė dr. Daiva Kriukelytė – daiva.kriukelyte@lsmuni.lt, telefonas – 327310, vietinis – 5781, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 637 kab.

  Lektorė dr. Jurgita Gulbinienė – jurgita.gulbiniene@lsmuni.lt, telefonas – 327235, vietinis – 5775, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 605 kab.

  Lektorė dr. Alina Vaškelytė – alina.vaskelyte@lsmuni.lt, telefonas – 787328, vietinis – 5779, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 609 kab.

  Docentė dr. Lina Spirgienė – lina.spirgiene@lsmuni.lt, telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

  Asistentė Aušra Lekauskaitė – ausra.lekauskaite@lsmuni.lt, telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

  Asistentė Jovita Demskytė – jovita.demskyte@fc.lsmuni.lt, telefonas – 327310, vietinis – 5781, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 637 kab.

  Asistentė Virginija Bulikaitė – virginija.bulikaite@lsmuni.lt, telefonas – 327235, vietinis – 5775, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 605 kab.

  Lektorė dr. Aurika Vanckavičienė – aurika.vanckaviciene@kaunoklinikos.lt, telefonas - 327253, vietinis – 5778, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 608 kab.

  Lektorė dr. Daiva Zagurskienė – daiva.zagurskiene@kaunoklinikos.lt, tel.787382, vietinis – 5777, LSMU Mokomasis laboratorinis korpusas, VI a. 607 kab.

  Slaugos ir rūpybos katedroje dirba 2 profesoriai, 1 docentas, 6 lektoriai, asistentai bei doktorantai.

  Dabartiniu metu katedroje yra 4 doktorantai.

  Katedroje dirba įvairių sričių ekspertai. Prof. dr. O.Riklikienė yra TAIEX ekspertė, vertinanti kitų šalių slaugos programas.

  Prof. dr. A.Blaževičienė yra SKVC išorinio programų vertinimo ekspertė, SAM įvairių darbo grupių narė, Sigma Theta Tau International (STTI) Phi Gama grupės valdybos narė, PSO bendradarbiaujančio centro viena iš vadovių.

   

  Studijos

  Slaugos studijų programa

  Pirmos pakopos studijų programa „Slauga“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Taip pat studijos yra organizuojamos neakivaizdiniu būdu; jas gali rinktis turintieji aukštąjį neuniversitetinį išslavinimą ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją. Slaugos studijų programos apimtis – 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis slaugos bakalauro laipsnis ir bendrosios praktikos slaugytojo profesinė kvalifikacija.  

  Akušerijos studijų programa

  Pirmos pakopos studijų programa „Akušerija“ yra nuolatinės studijos, skirtos įgijusiems vidurinį išsilavinimą. Taip pat studijos organizuojamos neakivaizdiniu būdu; jas gali rinktis  turintys aukštąjį neuniversitetinį išslavinimą  ir akušerio profesinę kvalifikaciją.  Akušerijos  studijų programos apimtis - 240 ECTS kreditų. Baigus studijas suteikiamas universitetinis slaugos bakalauro laipsnis ir akušerio profesinė kvalifikacija.  

  Magistrantūros studijos

  „Slaugos lyderystės“ programos trukmė 2,5metų. Šios programos paskirtis- parengti slaugos magistrus, kurių profesinė ir mokslinė veikla grindžiama naujausiomis slaugos mokslo žiniomis ir įrodymais, sveikatos politikos supratimu, slaugos ir akušerijos paslaugų teikimo koordinavimu, vadovavimu, alternatyvių sprendimo variantų numatymu ir pasirengimu lyderiavimui, akademiniam bei moksliniam darbui.

  Programa parengta atliepiant PSO strateginį dokumentą, Strateginės slaugytojų ir akušerių vaidmens stiprinimo Europos regione kryptys, siekiant „Sveikata 2020“, kurio vienas iš prioritetinių uždavinių yra  pagerinti lyderystę ir dalyvavimu paremtą valdymą sveikatos labui. Pagrindiniai įgalinantys mechanizmai slaugytojus ir akušerius tapti lyderiais reglamentavimas, moksliniai tyrimai, partnerystė, vadyba ir lyderystė 

  2015 m. įkurta „Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūra. Studijų trukmė – 2 metai. Išplėstinės slaugos praktikos“ magistrantūros tikslas – parengti kompetentingą išplėstinės praktikos slaugytoją, įgijusį naujausių žinių, praktinių įgūdžių, pasižymintį kritiniu mąstymu ir besivadovaujantį suformuota profesinių bei asmeninių vertybių sistema, gebantį taikyti moksliniais tyrimais grįstus išplėstinės slaugos praktikos sprendimus, savarankiškai dirbti įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose bei vadovauti ir lyderiauti besikeičiančioje, daugiaprofesinėje aplinkoje, siekiant efektyviai spręsti sveikatos priežiūros sistemos problemas.  

  Doktorantūros studijos

  Asmenys, įgiję magistro laipsnį ir norintys pradėti mokslininko karjerą, gali studijuoti slaugos doktorantūroje. Doktorantūros studijų trukmė – 4 metai. Apgynus daktaro disertaciją, suteikiamas biomedicinos srities, slaugos krypties daktaro laipsnis.

   

  Mokslas ir projekinė veikla

  Projektas: ,,Kompetencijų kėlimas tarptautinėje konferencijoje EC RSH'', Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0167

  Katedros mokslo tiriamieji darbai analizuoja pacientų bei slaugytojų gyvenimo kokybės klausimus, slaugytojų kompiuterinio raštingumo klausimus bei slaugos rezultatų efektyvumo įvertinimo klausimus. Nuo 2016 m. katedra, kartu su kitomis 28 Europos ir pasaulio šalimis, dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos administruojamoje COST veikloje “Normavimas: neatlikti arba uždelsti slaugos veiksmai – tarptautinė daugiaaspektė problema”.

  2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdys Lietuvos mokslo tarybos projektą Dvasingumas slaugoje: onkologinių ligonių dvasinė gerovė ir dvasiniai poreikiai - mišrių metodų tyrimas“ (SPIRITcare).

  2017 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra  kartu su Šeimos klinika vykdys Lietuvos mokslo tarybos projektą "Integrali psichinę negalią turinčių vyresnio amžiaus asmenų priežiūra: tarpsektorinio bendradarbiavimo modelio sukūrimas" (i-PSINERA).

  2018 m. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Slaugos ir rūpybos katedra vykdys projektą: „Tarpdisciplinis požiūris stiprinant lėtinėmis ligomis sergančių pacientų ir vyresnio amžiaus žmonių dvasinės pagalbos kokybę"Projekto vadovas profesorė Olga Riklikienė.

   

  Tarptautiniai ryšiai

  Slaugos ir rūpybos katedra dalyvauja multiprofesinių tinklų - Rosa Linea, Nordman, Trollnet, Nordinnett – veiklose, finansuojamose Nord Plus programos. Slaugos ir rūpybos katedra turi 18 Erasmus/Socrates mainų sutarčių su įvairiais Europos universitetais. Katedroje kasmet lankosi arba yra įdarbinami užsienio universitetų profesoriai (Suomija, UK,  JAV), kurie skaito paskaitas studentams bei organizuoja mokymus dėstytojams.