Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU  Medicinos akademija
Odontologijos fakultetasLSMU Odontologijos fakultetas

Adresas: A. Lukšos - Daumanto g. 6, LT-50106 Kaunas
Tel. (8 37) 338366
Faksas: (8 37) 338365
El. paštas: odontologijos.fakultetas@lsmuni.lt
Kontaktai


Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odontologijos fakultetas siūlo puikias galimybes ne tik įgyti gydytojo odontologo specialybę, bet ir garantuoja kokybišką bei patrauklų studijų procesą. Mūsų patirtis rodo, kad ne veltui, šią studijų programą renkasi patys geriausi absolventai. Odontologija - tai medicinos mokslo šaka – gabiems, energingiems ir atsakingiems už savo pasirinkimą studentams. Odontologijos fakultete yra vientisosios vienos pakopos studijos.

Mūsų fakultetas mielai sutinka kiekvieną jauną žmogų apsisprendusį tapti gydytoju odontologu. Jų norus įgyvendinti mielai padeda kvalifikuoti dėstytojai, dirbantys atnaujintoje ir modernioje mokymo bazėje. Išskirtinis mokymo proceso bruožas – atviri ir geranoriški pedagogų ir studentų santykiai. Abipusiu supratimu ir atviru bendravimu mes siekiame kokybiško edukacinio proceso.

Odontologijos fakultetas yra pagrindinė Lietuvos gydytojų odontologų rengimo bazė. Fakultetas specialistų rengimo, mokslinio darbo ir klinikinės praktikos srityse yra pelnęs tarptautinį pripažinimą. Europos sąjungos komisija inicijavo ir finansavo projektfacultyofodonology2.jpg (regular, 500x333)us DentEd ir DentEdEvolve. Projektų tikslas įvertinti ar Europos universitetų Odontologijos fakultetai atitinka ES standartus.

LSMU Odontologijos fakultetas yra ADEE (Association of Dental Education in Europe) asociacijos narys. 2001 m. Dented projekto komisija atlikusi ekspertizę pripažino, kad LSMU Odontologijos fakultetas puikiai atitinka ES specialistų rengimui keliamus reikalavimus. Tokią pat išvadą 2002 m. pateikė ir ES TAIEX nepriklausomų ekspertų komisija įvertinusi fakulteto studijų programas. Odontologijos fakulteto mokslininkai dirba ekspertais tarptautinėse darbo grupėse, rengiančiose Europos vieningų odontologijos studijų projektą, aktyviai dalyvauja mokslinių žurnalų redkolegijų veikloje ir skaito pranešimus tarptautiniuose simpoziumuose.

Fakulteto tikslas yra suteikti galimybes įgyti aukštąją gydytojo odontologo kvalifikaciją, išmokyti praktinių įgūdžių ir išlavinti visapusišką asmenybę, galinčią kvalifikuotai dirbti gydytoju odontologu ar tęsti tolimesnes podiplomines studijas. Suteikti studentams universitetines odontologijos žinias, sudaryti tinkamas sąlygas savarankiškam klinikiniam darbui bei tolimesnėms podiplominėms studijoms. Suteikti gydytojams odontologams medicinos pagrindų ir prevencinės medicinos žinių kiekį, užtikrinančių sėkmingą jų praktinę veiklą. Tobulinti odontologijos studijų programą ir studijų bazę, kuri padėtų atsirasti pozityviai konkurencijai.

Odontologijos fakultetas bendradarbiauja su Danijos Aarhus bei Suomijos Oulu universitetų Stomatologijos fakultetais, taip pat su Rygos medicinos akademijos ir Tartu universiteto stomatologais. Mums padeda Lundo, Ilinojaus ir kitų universitetų specialistai. Atliekant mokslinius tyrimus bendradarbiaujama su Skandinavijos šalimis, Vokietija ir D. Britanija.

 

Mokslinių tyrimų kryptys:

 • Veido traumų ir skausmų etiologijos, patogenezės bei klinikos tyrimai ir diagnostikos bei gydymo tobulinimas.
 • Burnos ligų etiologijos, patogenezės, gydymo reikmės ir jo vertinimo tyrimai bei profilaktikos galimybės.
 • Stomatognatinės sistemos biomechaninių savybių modeliavimas baigtinių elementų metodais ir struktūrinių pokyčių eigos matematinis prognozavimas.
 • Ortodontinių anomalijų epidemiologija, diagnostika, gydymas ir profilaktika.
 • Rizikos veiksnių įtakos dantų ėduonies ir periodonto ligų išsivystymui įvertinimas bei pirminės profilaktikos galimybių nustatymas.

 

Istorija

Odontologijos studijų ir mokslinio darbo tradicijos siekia Aukštųjų kursų, Lietuvos universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto laikus. 1921 m. buvo įsteigta Aukštųjų kursų medicinos skyriaus odontologijos sekcija, o tų pačių metų rugsėjo l dieną buvo priimti ir pirmieji studentai.

1922 m. vasario 16 d. Aukštuosiuose kursuose įvyko iškilmingas Lietuvos universiteto atidarymas. Jame buvo Medicinos fakultetas su odontologijos skyriumi, kurio vadovu buvo paskirtas dantų gydytojas A.Petrauskas. 1950 m. Vytauto Didžiojo universitetas buvo pertvarkytas į Kauno medicinos ir Kauno politechnikos institutus. Kauno medicinos institute pradėjo veikti du fakultetai: Gydomosios medicinos ir Stomatologijos-farmacijos.

1922 m. sudarant mokymo planus Medicinos fakulteto Taryba pasirinko Rusijos ir Vokietijos universitetų gydytojų ir stomatologų rengimo sistemą, nes dauguma fakulteto profesorių buvo baigę šių šalių universitetus. Rusų ir vokiečių aukštosiose mokyklose buvo išlaikoma pusiausvyra tarp teorijos ir praktikos. 1940 m. rudens semestre pradėta mokymo planus ir visą mokymo sistemą suvienodinti su Sovietų Sąjungos aukštųjų medicinos mokyklų planais ir mokymo sistema. Prasidėjus karui, vėl grįžta prie buvusios studijų tvarkos. Karui pasibaigus, studijos buvo pradėtos pertvarkyti pagal bendras Sovietų Sąjungos aukštosios medicinos mokyklos programas. 1946 m. pereita prie sesijinės egzaminų tvarkos. Ji galutinai įgyvendinta po metų. Tuo laikotarpiu didelis dėmesys buvo skiriamas politiniams, bendriems teoriniams ir medicininiams dalykams ir labai sumažintas specialybės praktinių dalykų dėstymas. 1922 – 1940 m. Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto Odontologijos skyriuje buvo paruošti 386 dantų gydytojai. 1941–1950 m. 401, o 1951–1996 m. 2786 gydytojai stomatologai.

 

LSMU Odontologijos fakulteto taryba

Tarybos nariai:

 • Prof. dr. Alvydas Gleiznys 
 • Prof., habil. dr. Ričardas Kubilius
 • Prof. dr. Vita Mačiulskienė
 • Prof. dr. Julija Narbutaitė
 • Studentė  Vida Petraitytė
 • Socialinis partneris Gitana Rederienė
 • Doc. dr. Dalius Sakavičius
 • Studentė  Erika Segalytė
 • Prof. dr. Antanas Šidlauskas
 • Prof. dr. Gediminas Žekonis