Neuromokslų instituto veikla

 • Apie institutą

  LSMU Neuromokslų institutasNeuromokslų institutas
  Adresas: Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
  Tel. (8 37) 302951
  Faks. (8 37) 302959
  Kontaktai

   

   

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Medicinos akademijos (MA) padalinys, įsteigtas tarptautinio ir nacionalinio lygio nervų sistemos ligų fundamentiniams, klinikiniams bei epidemiologiniams tyrimams vykdyti bei suteikiantis mokslinę bazę LSMU studentų trečio lygio (doktorantūra) studijoms ir dėstytojų mokslinės kvalifikacijos kėlimui.

  Šiuo metu Institutas vykdo mokslo programą "Nervų sistemos ligų tyrimai bei klinikinių sprendimų tobulinimas".

  Neuromokslų institutas pagal savo kompetenciją nuo 2014 m. dalyvauja Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Retų neurochirurginių ligų centro veikloje, ir kartu su LSMUL KK Neurochirurgijos klinika, nuo 2016 m. gruodžio mėn. dalyvauja EK Europos referentinių tinklų suaugusių žmonių retų galvos smegenų navikų programos veikloje (EUROCAN, European reference network for rare adult cancers (solid tumours), subgroup Brain tumours). Taip reikšmingais fundamentiniais tyrimais prisidedama prie retų ligų klinikinių sprendimų tobulinimo.

  Pagrindinė veiklos rūšis: biomedicinos  (biologijos (B01), biofizikos (B02) ir medicinos (B06) kryptys), ir fizinių (biochemijos ir metabolizmo (P04) kryptis) mokslų srities fundamentiniai tiriamieji ir klinikiniai darbai.

  Institute yra 9 laboratorijos, administracija ir ūkio bei paslaugų grupė. Institute šiuo metu dirba 57 darbuotojai, iš kurių 37 mokslo daktarai ir 8 mokslo tyrėjai, neturintys (iš jų – 5 doktorantai) mokslo laipsnio.


   Informacija atnaujinta 2017-03-09

 • Istorija

  LSMU Neuromokslų institutas (toliau Institutas, arba NI) įsteigtas 2011 m. liepos 1 d. reorganizavus LSMU MA Biomedicininių tyrimų institutą, kurio ištakos siekia 1957 m.

  LSMU MA Biomedicininių tyrimų institutas įsteigtas 1992 metais Kauno medicinos instituto trečiosios Centrinės mokslinio tyrimo laboratorijos (CMTL) pagrindu. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2003 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1385 patvirtino Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto Statutą, Švietimo ir mokslo ministerija 2003 m. lapkričio 26 d. perregistravo Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutą kaip biudžetinę valstybės mokslinių tyrimų įstaigą. Biomedicininių tyrimų institutas nuo 2006 m. įgijo Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų valdytojo statusą.

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. spalio 15 d. nutarimu Nr. XI-440 "Dėl pritarimo Kauno medicinos universiteto dalyvavimui reorganizavime" (Žin. 2009-10-20, Nr. 125-5374) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1733 "Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų instituto, Kauno medicinos universiteto Endokrinologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Kardiologijos instituto, Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto reorganizavimo prijungimo prie Kauno medicinos universiteto būdu sąlygų aprašas" (Žin. 2009-12-31 Nr. 157-7088), Kauno medicinos universiteto Biomedicininių tyrimų institutas nuo 2010 m. sausio 1 d. reorganizuotas prijungiant jį prie Kauno medicinos universiteto.

  Nuo 2010 m. rugsėjo 1 d., sujungus Kauno medicinos universitetą ir Lietuvos veterinarijos akademiją ir įsteigus Lietuvos sveikatos mokslų universitetą (Lietuvos Respublikos Seimo 2010 m. birželio 30 d. nutarimas Nr. XI-973 "Dėl Kauno medicinos universiteto ir Lietuvos veterinarijos akademijos reorganizavimo ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto statuto patvirtinimo" (Žin., 2010-07-10 Nr.81-4231)), Institutas vadinosi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Biomedicininių tyrimų institutas.

  Nuo 2011 m. liepos 1 d., reorganizavus LSMU MA Biomedicininių tyrimų institutą (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Tarybos 2011 m. sausio 31 d. nutarimas Nr. 1-3 "Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto struktūros pertvarkymo"), Institutas vadinasi LSMU Neuromokslų institutas.

   

   


   Informacija atnaujinta 2016-05-27

 • Projektai

   


   Informacija atnaujinta 2017-03-30

   

  2017-2021 – bendradarbiaujama EK programos Horizontas 2020 projekte "Europos žmogaus biomonitoringo iniciatyva" HBM4EU (The European Human Biomonitoring Initiative), Grant agreement No. 733032, projekto partneris - LSMU, dr. L.Strumylaitė

  2016-2020 – COST veiklų projektas MITOEAGLE “Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Environment", Lietuvos atstovė prof. V.Borutaitė

  2016-2017 – LSMU-KTU projektas „Virtualios realybės stimulo sukūrimas ir panaudojimas inovatyviame vestibulinės sistemos tyrimo prietaise“ (VIRVEST), dr. R.Liutkevičienė

  2016 m. – UAB "Ferentis" projektas "Gyvų audinių mimetikų/modelių vaizdinimo paslaugos", Sutarties Nr. PR16-82, dr. A.Jekabsone

  2015-2018 – bendradarbiaujama Nacionalinės mokslo programos projekte Nr.  SEN-01/2015 „Hiperterminės chemoterapijos efektyvumo gerinimas moduliuojant vėžio ląstelių karščio indukuojamus baltymus, energetinius procesus, adheziją“, prof. S.Trumbeckaitė

  2015-2018 – bendradarbiaujama LMT Nacionalinės programos „Sveikas senėjimas“ projekte Nr. SEN-07/2015 „Naujos provaistų aktyvavimo sistemos vėžio genoterapijoms“, dr. A.Kazlauskas

  2015-2018 – LMT Nacionalinės mokslo programos "Sveikas senėjimas" projektas Nr. MIP-11/2015 "Sveikų ir sergančių amžine geltonosios dėmės degeneracija naujų genetinių bei metabolinių žymenų paieška", vadovas prof. V.P. Deltuva

  2015-2018 – LMT projektas Nr. MIP‐44/2015 BRAINflame "Psichologinio distreso, uždegiminių veiksnių ir smegenų natriuretinio peptido ryšys su išeitimis tarp galvos smegenų naviku sergančių pacientų", vadovas dr. A.Bunevičius

  2015-2018 – LMT projektas Nr. MIP-52/2015 GlioProSer (GPS) "CNS gliomų angiogenezės ir invazyvumo baltymų kiekybinių profilių nustatymas kraujo serume", vadovė dr. D.Skiriutė

  2015-2016  – Lietuvos-Japonijos dvišalio bendradarbiavimo projektas "Biologinių žymeklių, aptiktų žmogaus kraujyje, vykdant tyrimą su S.pombe, analizė", vadovė dr. R.Liutkevičienė

  2015-2016 – bendradarbiaujama ES programos Horizontas 2020 projekte Nr. 664339 HEALTH-TECH “Centre of Excellence in Science and Technology for Healthy Ageing", prof. V.Borutaitė

  2015 m. – bendradarbiaujama Lietuvos verslo paramos agentūros administruojamame projekte Nr. VP2-1.3-ŪM-02-K-04-016 "Sintetinės matricos ant lusto surenkamiems audinių in vitro modeliams kūrimas", dr. A.Jekabsone

  2014-2016 – bendradarbiaujama LMT projekte MIP-008/2014 "Hipofizės adenomos naujų molekulinių prognozinių žymenų paieška ir jų sąsajos su regos funkcijomis", dr. R.Liutkevičienė

  2014-2015 – Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo projektas "Naujų biologinių žymenų žmogaus glijos navikuose identifikavimas ir charakterizavimas", vadovė dr. P.Vaitkienė

  2014-2015 – bendradarbiaujama LSMU-KTU projekte "Inovatyvios tyrimų sistemos periferinei vestibulinei funkcijai tirti sukūrimas", dr. R.Liutkevičienė

  2013-2015 – COST projektas FA 1005 INFOGEST „Maisto sveikatai savybių gerinimas dalinantis žiniomis apie virškinimo procesą“, vykdomojo komiteto nariai dr. J.Liobikas, dr. S.Trumbeckaitė

  2013-2015 – LMT finansuojamas mokslininko stažuotės (post doc) projektas BioMONDA "Biofizikiniais modeliais grįsta optinį nervą ir jo aplinką atspindinčių multimodalinių duomenų analizė", vadovas prof. A.Kriščiukaitis, dr. Asta Kybartaitė-Žilienė

  2012-2016 – EK 7BP projektas Nr. 318652 OpenScienceLink: Open Semantically-enabled, Social-aware Access to Scientific Data, Lietuvos atstovas dr. A.Bunevičius

  2012-2015 – bendradarbiaujama Visuotinės dotacijos projekte* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-060 "Geno-aplinkos sąveika jungianti mažos trijodtironino koncentracijos sindromą ir kardiovaskulinės ligos baigtis (GET-VASC)"

  2012-2015  – Visuotinės dotacijos projektas* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-059 „Dėmesio ir sensorinės informacijos virsmų mechanizmų tyrimas panaudojant genetinius neuronų aktyvumo moduliacijos metodus", vadovė dr. Tatiana Tkatch

  2012-2015 – bendradarbiaujama Visuotinės dotacijos projekte* VP1-3.1-ŠMM-07-K-02-062 "Kasos adenokarcinomos rezistentiškumo apoptozei ir chemoterapijai energetiniai, cheminiai ir epigenetiniai mechanizmai"

  2012-2014  – LMT projektas MIP-045/2012 „Nikotininė neuronų kolonėlės aktyvumo moduliacija", vadovas habil.dr. A.Kuras

  2012-2014  – LMT projektas LIG-12003 „Gliomų diagnostinių žymenų paieška tiriant gliomagenezėje dalyvaujančių genų raišką ir funkciją“, vadovas dr. A.Kazlauskas

  2012-2014  – LMT projektas LIG-04/2012 MALPAMA  „Molekuliniai Alzheimerio ligos patogenezės mechanizmai", vadovė prof. R.Morkūnienė

  2012-2014 –  ESF projektas VP1-3.1-ŠMM-08-K-01-022 „Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos, neuromokslų, virškinimo sistemos ligų klinikinių ir molekulinių tyrimų tematikose“, dr. G.Svirskis, prof. V.Borutaitė

  2012-2014  – bendradarbiaujama LMT projekte LIG-12002 STELLATA „Kasos žvaigždinių ląstelių aktyvumo ir redokso būsenos tyrimai"

  2011-2015 – Visuotinės dotacijos projektas* VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-130 "Mitochondrijos, azotomonoksidas ir citochromą c redukuojantys junginiai apsaugant miokardą ir smegenis nuo išeminių pažaidų", vadovė prof. V.Borutaitė

  2011-2014 – LMT projektas SVE-11008 HIBRIDAI „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai - naujas antocianinų šaltinis“, dr. J.Liobikas

  2011-2012 – LMT projektas MIP-11298 „Dviejų regos stimulų sukeltos neuronų atsakų sąveikos tektume tyrimas“, vadovas dr. G.Svirskis

  2011-2012 – bendras LSMU ir Institute of Public Health and Environment (Bilthoven, Olandija) projektas “Are supplements good for healthy ageing?”, habil.dr. L.Ivanov

  2010-2011 – LMT projektas “Žemos trijodotironino koncentracijos sindromo įtaka išeitims po galvos smegenų auglio operacijos“, vadovas prof. V.P. Deltuva

  2010-2011 – LMT projektas “Sinapsinės kotransmisijos varlės retinotektaliniame perdavime tyrimas”, vadovas habil.dr. A.Kuras

  2010-2011 – LMT projektas “Gliomų diagnozei ir prognozei reikšmingų klinikinių veiksnių ir molekulinių žymenų kompleksų paieška”, vadovas prof. A.Tamašauskas

  2010-2011 – bendadarbiaujama LVMSF projekte MIP-68/2010 "Daugiamatė analizė neinvaziniam centrinės kraujotakos vertinimui ir paciento būklės prognozavimui”, vadovas prof. A.Kriščiukaitis

  2010-2011 - LMT projektas Nr. MIP-10180 „Lektinų biologinio aktyvumo įvertinimas ir jų technologinis funkcionalizavimas“, dr. J. Liobikas, dr. D. Majienė

  2008-2010 – LVMSF projektas AMILOIDĖ „Patogeninių beta-amiloido oligomerų detekcija Alzheimerio ligos diagnostikai“, vadovė prof. V.Borutaitė

  2008 m. – LVMSF projektas “Varlės tektumo grįžtamo ryšio neuronų bistabilumo vaidmuo aktyvinant NMDA receptorius”, vadovas habil.dr. A.Kuras

  2007-2011 – COST veiklų projektas FA0602 MITOFOOD (A research community for nutritional optimization of mitochondrial function for health promotion and disease resistance), Lietuvos atstovė prof. V.Borutaitė

  2007-2009 – LVMSF finansuojamas mokslininko stažuotės (post doc) projektas „Molekulinių recidyvavimo žymenų tyrimai gerybinėse ir anaplastinėse galvos smegenų meningiomose“, vadovas prof. A.Tamašauskas, dr. D.Skiriutė

  2007-2009 – ES 6BP projektas SSPE-CT-2007-044159 PRONET (Pollution Reduction Options Network), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

  2007 m. – LVMSF projektas “Varlės tektumo neuronų dendrituose pavieniu retinaliniu įėjimu aktyvuojamų srovių tyrimas”, vadovas habil.dr. A.Kuras

  2006-2011 – ES 6BP projektas FOOD-CT-2006-016253 PHIME (Public Health Impact of Long-term, Low-level Mixed Element Exposure in Susceptible Population Strata), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

  2006-2009 – EUREKA projektas E! 3694 PROPOCREAM „Multifunkcionalaus kremo iš natūralių produktų sukūrimas“, atstovė dr. D.Majienė

  2006-2008 – ESF projektas ESF/2004/2.5.0-03-385/BPD-210/ES2006-01 "Medicinos fizikos ir nanofotonikos aukštųjų studijų realizacija", dr. K.Skauminas

  2006-2008 – ESF projektas BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0035 "Medicinos fizikinių technologijų ir nanofotonikos mokslo ir studijų centras", dr. K.Skauminas

  2006-2007 – ES 6BP Marie Skłodowska-Curie veiklų projektas MERG-CT-2006-044907 MITOCHONDRIA & ABETA (Mitochondria and beta-amyloid in brain ischemia/reperfusion), dr. A.Jekabsone

  2006 m. – LVMSF projektas „Galvos smegenų glijos navikų intraoperacinė fluorescencinė diagnostika“

  2005-2008 – ESF Projektas BPD2004-ESF-2.5.0-01-04/0046 "Farmacijos ir medicinos krypties magistrantūros, rezidentūros ir doktorantūros studijų programų plėtra farmacijos, biochemijos, biotechnologijos ir medicininės genetikos srityse", habil.dr. L.Ivanov

  2005 m. – LVMSF projektas “Varlės judančio krašto detektoriaus poveikio nerviniam tinklui tektume tyrimas“, vadovas habil.dr. A.Kuras

  2004-2007 – ES projektas 2004127 EMFnEAR (Exposure at UMTS electromagnetic fields: study on potential adverse effects on hearing), Lietuvos atstovė prof. I.Ulozienė

  2004-2006 – ES 6BP Marie Skłodowska-Curie veiklų projektas CT-2004-010313 MITOCHONDRIA (Role of nitric oxide/oxygen competition at mitochondria in neuronal death during ischemia and/or inflammation), dr. A.Jekabsone

  2004 m. – LVMSF projektas “NMDA receptorių aktyvacijos sąlygų tyrimas varlės tektumo neuronuose“, vadovas habil.dr. A.Kuras

  2003-2005 – ES 5BP projektas QLK4-2002-02395 PINCHE (Policy Interpretation Network on Children’s Health and Environment), Lietuvos atstovė dr. R.Naginienė

  2001-2004 – ES 5BP projektas QLRT-2001-00150 GUARD (Potential adverse effect of GSM cellular phone on hearing), Lietuvos atstovė prof. I.Ulozienė

   

   

   

  image_portrait.jpg (thumb, 100x42)

   Visuotinės dotacijos priemonė administruojama ESF lėšomis, įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslo tarybai pavestų funkcijų, įgyvendinant priemonę VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ vykdymas, projekto Nr. VP1-5.1-FM-01-V-02-001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo (ESF) lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą.

   

 • Svarbiausios publikacijos

   

  pdf-logo.jpg (90x68, 68x68)  Svarbiausios 2017 - 2011 m. publikacijos

   


   Informacija atnaujinta 2017-04-11

 • Džiaugiamės laimėjimais

  Informacija atnaujinta 2017-04-19 

      2017 metai

  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniajai mokslo darbuotojai, doktorantei Silvijai Jankevičiūtei, mokslo darbuotojai profesorei dr. Daivai Majienei, jaunesniajai mokslo darbuotojai dr. Kristinai Škėmienei, ir doktorantei Evelinai Rekuvienei įteikta Kauno Senamiesčio progimnazijos padėka už 2017 m. kovo 27 d. vykdytą edukacinę - mokslo populiarinimo programą "Profesija - mokslininkas. (Ne)paprastas mokslo pasaulis".
  • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesniajai mokslo darbuotojai, VDU magistrei Indrei Valiulytei, vadovė Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė, skirta Lietuvos mokslų akademijos premija už mokslinį darbą „Molekulinių žymenų paieška hipofizės adenomose taikant NDRG2 ir STAT3 promotorinių sekų metilinimo ir raiškos tyrimus“.
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniajai mokslo darbuotojai, doktorantei Silvijai Jankevičiūtei, profesorei dr. Daivai Majienei ir Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojui dr. Ramūnui Jokubkai įteikta Akademijos (Kauno r.) Ugnės Karvelis gimnazijos padėka už LSMU vykdytą mokslo populiarinimo - edukacinę programą "Profesija - mokslininkas. (Ne)paprastas mokslo pasaulis".

   

     2016 metai

  • LSMU Biochemijos katedros doktorantė Evelina Rekuvienė, doktorantūros darbą atliekanti NI Biochemijos laboratorijoje, vadovaujant profesorei dr. Ramunei Morkūnienei, už geriausią stendinį pranešimą „Barbiturate anesthesia decreases ischemia-induced injury in rat brains via blockade of mitochondrial permeability transition pore“ apdovanota Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijos, vykusios 2016 m. gruodžio 9 d., prizu.

   

     2015 metai

  • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Adomas Bunevičius laimėjo I-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Jaunasis mokslininkas 2015".
  • NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Paulius Petrolis laimėjo II-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Metų doktorantas 2015".
  • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesnysis mokslo darbuotojas, doktorantas Giedrius Steponaitis VII nacionalinėje doktorantų mokslinėje konferencijoje „Mokslas-sveikatai“ apdovanotas "Thermo Scientific" įsteigtu prizu už žodinį pranešimą “Gliomų diagnostinį ar prognostinį potencialą turinčių žymenų paieška analizuojant su gliomageneze susijusių genų epigenetinius ir genų raiškos pokyčius”.
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Silvija Jankevičiūtė apdovanota už geriausią jaunųjų mokslininkų stendinį pranešimą “Neurotoxic effects of biological fluids of Alzheimer's disease patients' on cerebellar granule cell cultures“ konferencijoje Meeting of the Federation of European Physiological Societies (FEPS) and the Baltic Physiological Societies, vykusioje 2015 m. rugpjūčio 26-29 d., Kaune.
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė Silvija Jankevičiūtė apdovanota už geriausią stendinį pranešimą “Alzheimer's disease patients' cerebrospinal fluid induces neuronal death“, 7-oje Lietuvos neuromokslų asociacijos konferencijoje, vykusioje 2015 m. lapkričio 27 d., Vilniuje.

   

     2014 metai

  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Kristina Škėmienė laimėjo III-ją  vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Metų doktorantas 2014".
  • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojui dr. Adomui Bunevičiui  paskirta Lietuvos mokslo akademijos Jaunojo mokslininko stipendija.
  • NI Biochemijos laboratorijos vyresniajai mokslo darbuotojai prof. dr. Sonatai Trumbeckaitei įteiktas Berlin-Chemie prizas laimėjus I -ją vietą už stendinį pranešimą EAU Baltijos šalių konferencijoje, vykusioje 2014 m. gegužės 23-25 d., Vilniuje.
  • NI Neuroonkologijos ir genetikos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Paulina Vaitkienė laimėjo „Thermo Fisher Scientific“ piniginį prizą reagentams įsigyti už mokslinį tiriamąjį darbą, pristatytą tarptautinėje Lietuvos biochemikų draugijos konferencijoje „Biochemijos studijoms Lietuvoje - 50 metų“.
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesniosios mokslo darbuotojos, doktorantės Silvijos Jankevičiūtės darbas "Dangiško mėlio snaigė" atrinktas eksponuoti viešose erdvėse VĮ "Mokslas ir menas" organizuotame projekte "Art in Science".

   

     2013 metai

  • NI Klinikinių tyrimų laboratorijos mokslo darbuotojas dr. Adomas Bunevičius laimėjo III-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Jaunasis mokslininkas 2013".
  • KTU magistrantė Solventa Krakauskaitė už magistro darbą tema "EKG T-bangos kaitos kas antrame širdies dūžyje tyrimas", vadovas NI Biofizikos ir bioinformatikos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas prof. Algimantas Kriščiukaitis, apdovanota Lietuvos mokslų akademijos prizu už geriausią 2013 m. magistro darbą fizinių ir biomedicinos mokslo srityje.

   

     2012 metai

  • NI Biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja prof. dr. Sonata Trumbeckaitė laimėjo I-ją vietą LSMU Mokslo fondo konkurse "Brandusis mokslininkas 2012".
  • NI Biochemijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja dr. Kristina Škėmienė apdovanota už geriausią pranešimą Nacionalinėje doktorantų mokslinėje konferencijoje "Mokslas – sveikatai“ ir laimėjo TermoScientific įsteigtą prizą jų gaminamiems regentams įsigyti ir kvietimą publikuoti duomenis žurnale "Medicina".

   

     2010 metai

  • NI Biochemijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja prof. dr. Vilmantė Borutaitė laimėjo I-II- ją vietas LSMU Mokslo fondo konkurse "Brandusis mokslininkas 2010".

   

     2009 metai

  • BMTI Biochemijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, FF Farmakognozijos katedros profesorė dr. Sonata Trumbeckaitė laimėjo I-ją vietą LSMU (KMU) Mokslo fondo konkurse "Produktyviausias jaunasis mokslininkas 2009".
  • BMTI Biochemijos laboratorijos doktorantė, MF Biochemijos katedros lektorė Odeta Arandarčikaitė laimėjo I-ją vietą LSMU (KMU) Mokslo fondo konkurse "Produktyviausas doktorantas 2009".

   

     2008 metai

  • prof. Adolfui Toleikiui, prof. Vilmantei Borutaitei ir prof. Vidai Mildažienei paskirta Lietuvos mokslo premija už 1986-2006 m. darbų ciklą "Mitochondrijų funkcijų valdymo ir jų atsako į stresą mechanizmai". 
 • Renginiai

   


  Informacija atnaujinta 2017-03-30

  Svarbiausi organizuoti renginiai

  LSMU Neuromokslų institutas, LSMU Studentų mokslinė draugija, Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija (LieAKTA), Lietuvos neuromokslų asociacija (LNA) 2017 m. kovo 13-22 dienomis organizavo pasaulinės Smegenų pažinimo savaitės ir Apsinuodijimų prevencijos savaitės renginius. Programą rasite čia, LNA bei LieAKTA svetainėse.

    
  LSMU Neuromokslų institutas, bendradarbiaujant su Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmais, 2016 m. gruodžio 1 d. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto “Santakos” slėnio Naujausių farmacijos bei sveikatos technologijų centre (Kaunas) organizavo konferenciją „Santaka: kur susitinka mokslas ir verslas“. Konferencija skirta identifikuoti galimas verslo nišas ir pramonės šakas, kurioms Universitete atliekami mokslo tyrimai ir naudojami metodai, teikiamos paslaugos gali būti įdomūs ar naudingi, taip pat išryškinti mokslo ir verslo poreikius, bendradarbiavimo galimybes ir sąlyčio sritis, ir orientuota į mokslo ir verslo kontaktų paiešką bei partnerystės stiprinimą. Konferencijos programą ir daugiau informacijos rasite čia.

    

  LSMU Neuromokslų institutas bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universitetu dalyvavo renginyje "Tyrėjų naktis", kuris vyko 2016 m. rugsėjo 30 d.  LSMU Neuromokslų instituto Klinikinių tyrimų laboratorijos doktorantas, LSMUL KK Neurochirurgijos klinikos neurochirurgas Andrius Radžiūnas Kavinėje “Vero Cafe@VDU“ S. Daukanto g. 28 (Kaunas) 18.00 val. skaitė paskaitą tema „Neuromoduliacijos (re)evoliucija Lietuvoje“. Daugiau informacijos rasite čia  http://tyrejunaktis.lt/listings/human-brain-projektas/  ir http://tyrejunaktis.lt/

    

  LSMU Neuromokslų institutas,  Lietuvos aferezių ir klinikinės toksikologijos asociacija, Lietuvos neuromokslų asociacija ir SAM ESSC Apsinuodijimų informacijos biuras 2016 m. kovo 14-20 dienomis organizavo apsinuodijimų prevencijos savaitės ir smegenų pažinimo savaitės renginius įvairiuose Lietuvos miestuose. Daugiau informacijos rasite čia http://www.apsinuodijau.lt/

    

  Nacionalinė dailės galerija, Vilniaus kolegija bei VŠĮ "Mokslas ir menas", bendradarbiaujant su Neuromokslų institutu, organizavo renginį "Tyrėjų naktis", kuris vyko 2015 m. rugsėjo 25 d. Nacionalinės dailės galerijos Edukacijos centre (Konstitucijos pr. 22, Vilnius). LSMU Neuromokslų instituto atstovai prof. Algimantas Kriščiukaitis, dr. Andrius Kaselis, dokt. Silvija Jankevičiūtė 17,30 val. vedė paskaitą  „Pamatyk nematomą” – (ne)paprastas mokslo pasaulis”. Daugiau informacijos rasite čia http://tyrėjųnaktis.lt/renginiai/vilniuje.html ir http://tyrėjųnaktis.lt/renginiai.html

    

  Institutas kartu su Lietuvos neuromokslų asociacija LNA organizavo Smegenų pažinimo savaitės renginius (Brain awareness week), kurie vyko 2015 m. kovo 16-22 d. Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos rasite čia http://www.neuromokslai.lt/lt/smegenu-pazinimo-savaite/2015/ ir Smegenų pažinimo savaitė 2015

    

  Institutas kartu su LSMU Neurologijos klinika, LSMU Neurochirurgijos klinika, Neurologų draugija, Kauno krašto neurologų draugija Nacionaline neurochirurgų draugija organizavo mokslinę praktinę konferenciją „Neuromokslai pacientų gerovei“, kuri vyko 2014 m. gegužės 23 d. Europa Royale viešbutyje, Kaune.

  Institutas kartu su Lietuvos neuromokslų asociacija LNA organizavo Smegenų pažinimo savaitės renginius (Brain awareness week), kurie vyko 2014 m. kovo 12-15 d. Vilniuje ir Kaune. Daugiau informacijos rasite čia  http://www.neuromokslai.lt/lt/smegenu-pazinimo-savaite/2014

   

  Institutas kartu su Tamperės technologijos universitetu (Suomija) ir Vytauto Didžiojo universitetu (Lietuva) organizavo vasaros mokyklą 1st BalticNordic Summer School on Neuroinformatics (BNNI2013): Computations in the Brain and Translational Neuroscience, kuri vyko 2013 m. gegužės 29-31 d. Kaune. Daugiau informacijos rasite čia http://www.cs.tut.fi/sgn/neuroinfo/index_files/Page500.htm

   

  Tarptautinė konferencija International Translational Neuroscience Conference, kuri vyko 2011 m. birželio 16-17 d. Kaune. Konferencija buvo skirta paminėti Lietuvos Neurochirurgijos 60-metį ir LSMU Neuromokslų instituto įkūrimą (nuo 2011 m. liepos 1 d.). Daugiau informacijos rasite čia http://www.neuroscience.lt

   

  Institutas dalyvavo organizuojant tarptautinę Mitochondrijų fiziologijos draugijos vasaros mokyklą MiP summer school 2010, kuri vyko 2010 m. birželio 10-16 d. Druskininkuose. Daugiau informacijos rasite čia http://www.mitophysiology.org/index.php?id=mipsummer2010
   

 • Kontaktai

   


   Informacija atnaujinta 2017-02-01

  LSMU Neuromokslų institutas
  Adresas:
  Eivenių g. 4, LT-50161 Kaunas
  Tel.
  (8 37) 302951
  Faks.
  (8 37) 302959
  Kontaktai

   

  Prof. habil.dr. Arimantas Tamašauskas
  Direktorius
  242 kabinetas, tel. (8 37) 302951, vietinis tel. 5700
  El.paštas: arimantas.tamasauskas@lsmuni.lt

   

  Prof. dr. Vilmantė Borutaitė
  Direktoriaus pavaduotoja
  El.paštas: vilmante.borutaite@lsmuni.lt

   

  Dr. Gytis Svirskis
  Direktoriaus pavaduotojas
  214 kabinetas, tel: (8 37) 302958, vietinis tel. 5716
  El.paštas:gytis.svirskis@lsmuni.lt

   

  Dr. Rima Naginienė
  Administratorė
  239 kabinetas, tel. (8 37) 302953, vietinis tel. 5703
  El.paštas: neuro@lsmuni.lt

   

  Milda Ablingė
  Sekretorė-referentė
  241 kabinetas, tel. (8 37) 302951, vietinis tel. 5700
  El.paštas: referente.neuro@lsmuni.lt

   

  Gintautas Antanas Milukas
  Technikas
  240 kabinetas, tel. (8 37) 302954, vietinis tel. 5702
  El.paštas: gintautas.milukas@lsmuni.lt

   

  Lina Piličiauskienė
  Technikė
  Tel. (8 37) 326694, vietinis tel. 6694
  El.paštas: lina.piliciauskiene@lsmuni.lt

   
   
  Laboratorijų ir mokslo darbuotojų kontaktus rasite skiltyje "Laboratorijos"