Spausdinti

Psichiatrijos klinika

LSMU Psichiatrijos klinika
Adresas:
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (8 37) 326981
Faksas: (8 37) 326918
El. paštas: psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Kontaktai
Klinikos vadovė prof. dr. Virginija Adomaitienė

Tel. (8 37) 326981, Faksas (8 37) 326918
El. paštas: virginija.adomaitiene@kaunoklinikos.lt

Studijų administratorė Kristina Vosylienė
El. paštas:
kristina.vosyliene@fc.lsmuni.lt  

Administratorė Ramunė Kavaliauskienė
El. paštas:
psichiatrijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Tel. (8 37) 326870


Apie kliniką 

1924 m. Kauno universitete įkurta Nervų ir Psichikos ligų katedra, kuri 1965-1985 m. vadinosi Neurologijos ir Psichiatrijos katedra, 1988-1991 m. Nervų, Psichikos ligų ir Neurochirurgijos katedra, nuo 1991 m. Psichiatrijos klinika. Tikslu vykdyti pedagoginę, mokslinę - tiriamąją bei švietėjišką veiklas. Visais istoriniais laikotarpiais klinikos mokslo darbuotojai aktyviai integravosi ne tik į universiteto, bet ir į Lietuvos Respublikai reikšmingas veiklas. Į klinikos veiklą dinamiškai integruojasi geriausi klinikos absolventai.

Už universiteto ribų klinikai atstovauja:

  1. prof. V. Adomaitienė - LR vyriausia specialistė psichiatrijai, Europos komisijos darbo grupės narė (RAN Health), Pasaulio sveikatos organizacijos kviestinis ekspertas.
  2. Prof. B. Burba - LR SAM konsultantas psichiatrijos klausimais.
  3. Doc. D. Leskauskas – LR SAM konsultantas vaikų - paauglių psichikos sveikatos klausimais.
  4. Gyd. D. Klimavičius – Kauno krašto vyriausias vaikų-paauglių psichiatras. Dauguma klinikos gydytojų Lietuvos gydytojų sąjungos, psichiatrų asociacijos nariai.

Psichikos sveikata – natūrali žmogaus asmenybės būsena, kuri turi būti saugoma arba grąžinama sutrikimų bei ligų atvejais. Pagal PSO apibrėžimą psichikos sveikata yra emocinis ir dvasinis atsparumas, leidžiantis patirti džiaugsmą ir ištverti skausmą, nusivylimą, liūdesį, tai teigiamas gėrio jausmas, kuriuo remiasi tikėjimas savo bei kitų žmonių orumu ir verte.

Psichikos sveikatos priežiūra – specializuota sveikatos priežiūra, kurios tikslas – teikti psichiatrinę pagalbą (diagnozuoti, gydyti sutrikusias žmogaus psichikos funkcijas, laiku perspėti psichikos ligų paūmėjimus), padėti žmogui prisitaikyti prie visuomenės gyvenimo ir į jį grįžti.

Klinikinės veiklos kryptys:

Teikti asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas ambulatorinėje bei stacionarinėje grandyse, konsultuoti besigydančius kitose profilinėse klinikose bei skubios pagalbos skyriuose. Klinikos gydytojai teikia paslaugas ambulatoriškai,  stacionare, konsultuodami kitose profilinėse klinikose.

1. Nervų sistemos ligų ambutalorinis konsultacinis skyrius (koordinatorius dr. V. Steiblienė, tel. (8-37) 326278)

Antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos.

2. Stacionarinis gydymas:

2. 1. Ūmios psichiatrijos sektorius. Sektoriaus vadovas prof. B. Burba, tel. (8-37) 326016

Visos ūmios būklės, psichozės, afektiniai sutrikimai, diagnostiškai sudėtingi atvejai, gydymui rezistentiški sutrikimai, kitų ligų sąlygoti psichikos sutrikimai.

2.2. Ribinių būsenų sektorius. Sektoriaus vadovas prof. V. Adomaitienė, tel. (8-37) 326981

Gydomi neuroziniai, stresiniai, somatoforminiai ir kiti su nerimu bei nuotaikos pokyčiais susiję sutrikimai.

2.3. Vaikų ir paauglių psichiatrijos sektorius. Sektoriaus vadovas doc. D. Leskauskas, tel. (8-37) 6042

Gydomi vaikai nuo 6 iki 18 metų amžiaus, sergantys ūmiais ar paūmėjusiais psichikos sutrikimais.

2.4. Vaikų ir paauglių dienos stacionaras (koordinatorius gyd. D. Vėlavičienė, tel. (8-37) 327185).

Diagnostikos ir gydymo priemonės: 

Specializuota psichodiagnostika bei diferencinė diagnostika pagal poreikį naudojantis LSMUL Kauno kinikuose licenzijuotais diagnostikos metodais bei visų licenzijuotų specialybių gydytojų konsultacijomis.

Gydymas: medikamentinis, individuali ir grupinė psichoterapija, šeimos konsultavimas, psichosocialinė reabilitacija, šviesos terapija, užimtumo ir meno terapija, struktūruota aplinkos terapija, kineziterapija.

Pagrindinė mokslo veiklos kryptis: Psichiatrijos integracija į bendrąją mediciną – nuo problemos atpažinimo iki situacijos valdymo. Rezultatai viešinami spaudoje, konferencijose, naudojami pedagoginiame darbe.

Projektai:

„Serotoninerginės sistemos genų kandidatų polimorfizmo bei socialinės aplinkos sąsajos su mėginimu nusižudyti ir diagnozuotais psichikos sutrikimais“, finansuojamas Lietuvos mokslų akademijos (vadovas prof. V. Adomaitienė).

 

Vykdomos studijų programos:

1. Medicinos fakultetas

1.1. Studijų kryptis – Medicina

2. Slaugos fakultetas

2.1. Studijų kryptis - Slauga

  • Pirmosios pakopos studijų programa - Akušerija, 3 k. Moters ir šeimos psichinė sveikata 20 k.
  • Pirmosios pakopos studijų programa - Akušerija (neakivaizdinis būdas), 3 k. Moters ir šeimos psichinė sveikata 5 val.
  • Pirmosios pakopos studijų programa - Slauga, 3 k. Psichikos sveikatos slauga 20 val.
  • Pirmosios pakopos studijų programa - Slauga (neakivaizdinis būdas), 3 k. Psichikos sveikatos slauga 5 val.

2.2. Studijų kryptis - Reabilitacija

3. Visuomenės sveikatos fakultetas

3.1. Studijų kryptis - Psichologija

4. Podiplominės studijos

  • Psichiatrijos rezidentūros.
  • Vaikų-paauglių psichiatrijos rezidentūros.

Rezidentūros mokomosios bazės: LMSUL Kauno klinikų Psichiatrijos klinika, Kauno apskrities priklausomybių centras, VšĮ Šiaulių apskrities psichiatrijos ligoninė, VšĮ Kauno apskrities ligoninėje, LSMU Elgesio medicinos institutas, Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie SAM.

 5. Doktorantūros studijos

5.1. Skubios medicinos pagalbos psichiatrinių krizių atvejais kokybės gerinimo kvalifikacijos kėlimo mokymais efektyvumas ir ilgalaikė išliekamoji vertė (doktorantė A. Lygnugarytė - Grikšienė)

5.2. Vyrų psichoemocinės būklės, pažintinių funkcijų, seksualinės sveikatos ir bendros gyvenimo kokybės sąsajos su priešinės liaukos vėžio diagnostika, jo gydymu ir komplikacijomis (doktorantė S. Nikulina)

5.3. Vaikystės autizmo komobidirnių sutikimų ankstyvos diagnostikos bei korekcijos sąsajos su socialinės integracijos ir  gyvenimo kokybės rodikliais. (doktorantūra D. Vėlavičienė)

6. Konferencijų organizavimas

2010 - 2014 metais įvyko 34 mokslinės praktinės konferencijos, bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio parneriais.

Kontaktai