Spausdinti

Neonatologijos klinika

LSMU Neonatologijos klinika
Adresas: Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel. (8 37) 326507
Faksas: (8 37) 326507
El.paštas: neonatologijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Kontaktai
Klinikos vadovė lekt. dr. Rasa Tamelienė

 

Tel.(8 37) 326194,
El. paštas: rasa.tameliene@kaunoklinikos.lt

Apie kliniką

Neonatologijos klinikos raida glaudžiai susijusi su Akušerijos ir ginekologijos bei Vaikų klinikos įkūrimu bei plėtra, o kaip svarankiškas padalinys pradėjo funkcionuoti 1992 metais, kai  KMA Rektoriaus įsakymu įsteigta Neonatologijos klinika. Nuo tada klinikoje įsigalėjo klinikinio darbo, studijų ir mokslo vienovė. Pirmuoju klinikos vadovu dirbo gyd. Antanas Pužas, nuo 2001 metų – doc. Dalia Daugėlienė, nuo 2004 metų – doc. Eglė Markūnienė, nuo 2011 metų – dr. Rasa Tamelienė.

1992 m. Lietuvoje pradėjus vykdyti perinatologijos programą, įkurtas Kauno perinatologijos centras. Neonatologijos klinika buvo  reorganizuota. Po eilės pertvarkų nuo 2005 metų joje yra Naujagimių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, Naujagimių ligų skyrius, Kūdikių vystymosi stebėjimo kabinetas. Neonatologijos klinikoje gydomi Kauno, Klaipėdos, Šiaulių kraštų naujagimiai, gimę iš rizikingų nėštumų, t.y.: neišnešioti, labai ir ypatingai mažo svorio, gimę iš Rh sensibilizuotų ir cukriniu diabetu sergančių motinų, sergantys įgimta ar įgyta infekcija, operuojami naujagimystės laikotarpio chirurginėmis bei neurochirurginėmis ligomis sergantys pacientai, atliekamos kardiochirurginės atviro arterinio latako uždarymo operacijos. Per metus klinikoje gydoma apie 3500 naujagimių, iš jų apie 500 gydoma Naujagimių reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. Didelis dėmesys yra skiriamas gimusiems sveikiems naujagimiams. Klinikoje propaguojama Į šeimą orientuota slauga, 2005 m. Neonatologijos klinikai suteiktas Naujagimiui palankios ligoninės vardas.

 

Studijos ir mokslas

Neonatologijos klinikoje kasmet studijuoja apie 400 LSMU studentų, iš jų apie 40 užsienio studentų: Medicinos fakulteto penkto kurso studentai akušerijos ir ginekologijos modulyje, šešto kurso studentai pasirenkamuosiuose cikluose „Neišnešiotas naujagimis ir jo adaptacija“ bei „Sveikas naujagimis ir žindymas“, Slaugos fakulteto trečio - ketvirto  kurso akušerijos modulyje, ketvirto kurso studentai pasirenkamąjame cikle „Natūralaus maitinimo skatinimas bei laktacijos valdymas“. Studentai klinikoje atlieka vasaros praktiką bei ruošia mokslinius darbus SMD konferencijoms. Studentams žinias ir patirtį perteikia klinikoje dirbantis 11 pedagogų kolektyvas, kuriame yra 5 mokslų daktarai, iš jų trys lektoriai bei du turintys docento vardą. Kolektyve taip pat dirba 1 psichologijos magistras, 2 edukologijos ir 1 vadybos ir administravimo magistrai. Studentams skaitomos paskaitos, vedami seminarai, tutoriniai užsiėmimai, praktikos darbai. Patys pedagogai nuolat kelia savo kvalifikaciją tiek klinikinėse, tiek edukologinėse mokslinėse konferencijose Portugalijoje, Argentinoje, Australijoje, Didžiojoje Britanijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Vokietijoje ir stažuotėse  Švedijos Lundo ir Karolinskos, JAV Čikagos Ilinojaus, Ispanijos Madrido Gregorio Maranon universitetinėse ligoninėse,  bei savo patirtimi dalinasi patys su Lietuvos ir užsienio gydytojais bei slaugytojomis, organizuodami mokslines – praktines konferencijas, seminarus, tobulinimosi kusus, stažuotes. Didžioji klinikos darbuotojų dalis yra Neonatologijos asociacijos nariai taip pat Pediatrų draugijos nariai.

Nuo 1994 metų klinika dalyvauja rezidentų ruošime: Vaikų ligų ir neonatologijos, Šeimos medicinos, Akušerijos ir ginekologijos, Vaikų ligų ir vaikų intensyviosios terapijos rezidentūros programose. Neonatologijos klinikoje vykdomi klinikiniai tyrimai naujagimių infekcijų, asfiksijos, maitinimo, atokiųjų išeičių stebėjimo bei slaugos kryptyse, studijuoja doktorantai. Jau apgintos 8 daktaro disertacijos. Klinika dalyvauja penkiose doktorantūros studijų programose: „Anestezija ir intensyvioji terapija nėštumo ir gimdymo metu“, „Naujagimio adaptacijos ir raidos ypatumai“, „Reprodukcinė sveikata: biologiniai, medicininiai ir bioetiniai aspektai“, „Perinatalinė infekcija“, „Molekulinių metodų taikymas moksliniams tyrimams“.

2011 metais išleistas pirmasis Lietuvoje vadovėlis „Neonatologija“. Savo darbo rezultatus klinikos mokslininkai skelbia Lietuvos bei tarptautiniuose žurnaluose.

 2009 m. įkurtas Neonatologijos būrelis, kurio nariai užsiima ne tik moksline veikla, bet ir dalyvauja Paramos naujagimiui programoje bei socialinėse akcijose, prisidėdami prie mažųjų klinikos pacientų gerovės.

   

Kontaktai