Spausdinti

Nefrologijos klinika

LSMU Nefrologijos klinika
Adresas:
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel.
(8 37) 326189
Faksas: (8 37) 326189
El.paštas: nefrologijos.klinika@kaunoklinikos.lt
Kontaktai
Klinikos vadovė prof. Inga Arūnė Bumbulytė

 Pagrindinės mokslo veiklos kryptys

Nefrologijos klinikoje pagrindine mokslo kryptimi buvo ūminio ir lėtinio inkstų nepakankamumo diagnostika, prevencijos galimybės ir gydymo optimizavimas.

Nefrologijos srityje jau apgintos 8 daktaro disertacijos:

 • Hemodializės kokybės raidos Lietuvoje 1996-2000 metais analizė. Dr. Edita Žiginskienė, 2002.
 • Dažniausių glomerulopatijų klinikinės, morfologinės ypatybės ir lėtinio inkstų nepakankamumo raidos prognozavimas. Dr. L.Razukevičienė, 2002.
 • Metalų jonų kitimai lėtiniu inkstų nepakankamumu sergančių ligonių kraujyje. Dr. I.Skarupskienė, 2003.
 • Lietuvos hemodialize gydomų ligonių išgyvenimo ir su juo susijusių veiksnių nustatymas. Dr. A. Stankuvienė 2010.
 • Veiksnių, sąlygojančių hemodializuojamų ligonių stacionarizavimą, įvertinimas. Dr. R. Vaičiūnienė 2010.
 • Pacientų, sergančių lėtiniu inkstų nepakankamumu, gyvenimo kokybė, su ja susiję veiksniai ir išgyvenamumo prognozė. Dr. N. Kušleikaitė, 2012.
 • Arterioveninių jungčių dializuojamiems pacientams funkcionavimo pailginimo galimybių tyrimas. Dr. S. Kybartienė, 2012.
 • Lėtinės inkstų ligos ir jos rizikos veiksnių paplitimo tyrimas pirminės priežiūros centrų pacientų tarpe. Dr. A. Žilinskienė, 2015

Pastaruoju metu Nefrologijos klinikoje vykdomi 8 moksliniai tyrimai, taip pat ruošiamos 4 naujos daktaro disertacijos:

 • Ligonių po inksto transplantacijos ir transplantuoto inksto išgyvenimą sąlygojančių veiksnių, komplikacijų dažnio ir priežasčių tyrimas(daktaro disertacija).Gyd. E. Dalinkevičienė
 • Inkstinės anemijos kontrolė Lietuvos ligonių, sergančių galutiniu inkstų nepakankamumu ir gydomų hemodialize bei peritonine dialize, tarpe(daktaro disertacija).Gyd. K. Petrulienė
 • Sunkus ūminis inkstų nepakankamumas – išeitis lemiančių veiksnių prognozavimo ir terapijos optimizavimo galimybių tyrimas(daktaro disertacija).Gyd. V. Balčiuvienė
 • Kadaverinio donoro ypatybių įtaka inkstų transplantacijų rezultatams (daktaro disertacija). Gyd. R. Auglienė
 • Hemodializuojamų ligonių sauso svorio patikslinimo bioimpedansinės spektroskopijos metodu galimybių tyrimas.
 • Ligonių po inksto transplantacijos hidratacijos būklė ūmiame pooperaciniame periode ir jos korekcijos galimybės.
 • Gydymo pelynu (Artemisia absinthium) galimybės sergant glomerulonefritais. Gyd. L. Santockienė.
 • Metų laiko ir geografinės platumos įtaka vitamino D sistemos reguliavimui sveikiems asmenims. Gyd. V. Petrauskienė

Klinikos gydytojai ruošia ir skaito pranešimus Lietuvos ir užsienio šalių konferencijose, nuolat rengiami ir publikuojami straipsniai citavimo indeksus turinčiuose žurnaluose, kasmet yra organizuojamos mokslinės praktinės konferencijos įvairiomis aktualiomis nefrologijos temomis, neretai lektoriais pakviečiami pasaulinio garso nefrologai.

Pedagoginį darbą nefrologijos klinikoje dirba 12 nefrologų ir 3 klinikiniai toksikologai. Dėstytojai skaito paskaitas ir veda praktikos darbus Lietuvos ir užsienio šalių MF V kurso studentams modulyje „Virškinimo sistemos, inkstų ir šlapimo takų patologija, klinikinė toksikologija“. Inkstų ligas ir toksikologiją kasmetstudijuoja daugiau kaip 300 studentų (30-34 studentų grupės).

Nefrologijos klinikoje taip pat vykdomos pasirenkamųjų ciklų programos MF VI kurso studentams: „Grėsmingos būklės nefrologijoje ir klinikinėje toksikologijoje“, ir „Jatrogeniniai inkstų pažeidimai“,kuriose studijuoja MF VI kurso studentai, besidomintys nefrologijair toksikologija bei pageidaujantys gilinti savo žinias šiose srityse.

Podiplominės studijos klinikoje vykdomos dviejose rezidentūrų programose: nefrologijos ir klinikinės toksikologijos. Nefrologijos rezidentūros trukmė yra 4, klinikinės toksikologijos – 3metai. Nuo 1996 m. nefrologijos rezidentūros studijas baigė 49, klinikinės toksikologijos – 6 gydytojai. Šiuo metu nefrologijos rezidentūroje studijuoja 13 gydytojų rezidentų.

Klinikos dėstytojai taip pat dalyvaujair kitų klinikų rezidentūros studijų programose -vidaus ligų,urologijos- ir yra atsakingi už nefrologijos studijoms skirtus ciklus. Planuojamas nefrologijos ir klinikinės toksikologijos ciklas Skubios pagalbos gydytojo rezidentūros studijų programoje.

Klinikos pedagogai:

Prof. Inga Arūnė Bumblytė

Prof. Vytautas Kuzminskis

Prof. Edita Žiginskienė

Doc. Inga Skarupskienė

doc. Rūta Vaičiūnienė

 

Lekt.dr. Neda Kušleikaitė

Lekt. dr. Asta Stankuvienė

lekt. Sondra Kybartienė

lekt. Rūta Lekšienė

lekt. Algirdas Stonys

lekt. Jonas Šurkus

Asist. Rūta Žiužnytė

Asist. Birutė Sribikienė

Asist. Asta Burčiuvienė

Dalyvavimas tarptautinėse studijose, projektuose ir programose:

Nefrologijos klinika bendradarbiauja su kolegomis nefrologais iš įvairių pasaulio šalių, klinikos gydytojai yra daugelio tarptautinių nefrologijos organizacijų nariai.

Nefrologijos klinika dalyvauja Tarptautinės nefrologų asociacijos „Inkstų seserųcentrų“ programoje (Renal Sisters Program). Mūsų klinikos nefrologai patirties sėmėsi Gento (Belgija) Universitetinės ligoninės Nefrologijos klinikoje.Po LSMU ir Gento universiteto Nefrologijos klinikų bendradarbiavimo dešimtmečio 2007 m. Pasauliniame Nefrologijos kongrese Rio de Žaneire LSMU Nefrologijos klinika buvo apdovanota Tarptautinės nefrologų asociacijos (ISN)pagrindiniu prizu už sėkmingiausiai vykdytą „Inkstų seserų centrų“ programą.

Nuo 2009 m. pagal tą pačią tarptautinę „Inkstų seserų centrų“ programą Nefrologijos klinika tapo „mokytoja“, bendradarbiaujant su kolegomis nefrologais iš Bresto (Baltarusija) srities ligoninės.LSMU Nefrologijos klinikoje kasmet du kartus per metus vyksta kolegų iš Bresto stažuotės, o mūsų klinikos nefrologai du kartus per metus vyksta skaityti pranešimų nefrologijos, dializės ir transplantacijos temomis į Baltarusijoje rengiamas konferencijas, taip pat gelbsti kolegoms Breste vykdant mokslinį darbą.

Nefrologijos klinikoje neseniai pradėtas naujas tarptautinis biomedicininis tyrimas, vykdomas kartu su Kauno klinikų endokrinologais: „Klinikinių, genetinių ir aplinkos rizikos veiksnių įtaka sergančiųjų I tipo cukriniu diabetu vėlyvųjų diabetinių komplikacijų raidos patogenezei“.

2013 m. LSMU Kauno klinikose pradėta diegti Elektroninė pacientų informavimo sistema (EPIS), kurios informacijos kūrime ir sklaidoje aktyviai dalyvauja nefrologijos klinikos gydytojai.

Klinikinės veiklos kryptys:

Klinikinis darbas nefrologijos klinikoje vykdomas trijuose LSMU ligoninės Vš.Į. Kauno klinikos padaliniuose: Nefrologijos, Detoksikacijos skyriuose bei ambulatoriniame sektoriuje Konsultacinėje poliklinikoje.

Stacionarines nefrologijos bei klinikinės toksikologijos paslaugas teikia nefrologijos skyrius, kuriame yra 25 stacionarinės lovos, čia vykdoma visapusiška inkstųligų diagnostika, atliekamos inkstų biopsijos, gydomi inkstų ir šlapimo takų ligomis, arterine hipertenzija sergantys, taip pat įvairiomis toksinėmis medžiagomis apsinuodiję pacientai. Šiame skyriuje pacientai ruošiami pakaitinei inkstų terapijai (hemodializei, peritoninei dializei, inksto transplantacijai), stebimi ir gydomi po inksto transplantacijos operacijos.

Detoksikacijos skyrius su dializių ir klinikinės toksikologijos poskyriais turi moderniausias pakaitinės inkstų terapijos bei gydomųjų aferezių galimybes ir užtikrina kvalifikuotą nefrologinę pagalbą visą parą. Detoksikacijos skyriui priklauso didžiausias Lietuvoje dializių poskyris, kuriame vienu metu galima gydyti iki 50 pacientų, sergančių ūminiu ir lėtiniu inkstų nepakankamumu, atlikti skubias detoksikacines procedūras apsinuodijusiems pacientams.

Nefrologinė ambulatorinė pagalba teikiama Kauno klinikų konsultacinėje poliklinikoje. Gydytojai nefrologai poliklinikoje dirba rotacijos principu pagal iš anksto sudarytus darbo grafikus.Čia dirbantys gydytojai nefrologai teikia visapusišką ambulatorinę pagalbą pacientams, sergantiems įvairiomis inkstų ir šlapimo takų ligomis, arterine hipertenzija, bei po inksto transplantacijos operacijos.

 

Klinikos gydytojai:

Nefrologai:

Prof. Inga Arūnė Bumblytė, Nefrologijos klinikos vadovė

Dr. Asta Stankuvienė ,Nefrologijos skyriaus vadovė

prof. Edita Žiginskienė, Detoksikacijos skyriaus vadovė

Prof. VytautasKuzminskis

Prof. Romaldas Mačiulaitis

Doc. Inga Skarupskienė

Doc. Rūta Vaičiūnienė

Dr. Sondra Kybartienė

Dr. NedaKušleikaitė

Dr. Loreta Razukevičienė

Dr. Alanta Žilinskienė

 

Loreta Aleknienė

Vilma Balčiuvienė

Asta Burčiuvienė

Eglė Dalinkevičienė

Saulius Gražulis

Rima Maslauskienė

Viktoras Pakalnis

Vaida Petrauskienė

Kristina Petrulienė

Lina Santockienė

Žydrūnė Tautkienė

Birutė Sribikienė

 

Klinikiniai toksikologai:

RūtaLekšienė

AlgirdasStonys

Jonas Šurkus

 

Kiti klinikos pasiekimai:

LSMU Nefrologijos klinika užima lyderio poziciją Lietuvos ir Baltijos šalių nefrologijoje. Nuo 2003 m. tuometis klinikos vadovas prof. Vytautas Kuzminskis tapo Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijos (LNDTA) prezidentu ir šiai organizacijai vadovauja iki dabar.

Klinikoje sėkmingai vykdoma mokslinė tiriamoji veikla, kurios pasiekimai taikomi praktinėje nefrologijoje.

Nefrologijos klinikoje suburta progresyvi ir iniciatyvi gydytojų specialistų komanda, įdiegti naujausi pakaitinės inkstų terapijos ir gydomųjų aferezių metodai.