Spausdinti

Kardiologijos klinika

LSMU Kardiologijos klinika
Tel. (8 37) 326449
Faksas: (8 37) 331395

Istorija

Kardiologijos klinikos ištakomis dera laikyti 1957 m. Kauno medicinos instituto rektoriaus prof. Zigmo Januškevičiaus iniciatyva Respublikinės Kauno klinikinės ligoninės centrinio korpuso III-me aukšte įsteigtą 40 lovų terapinės kardiologijos profilio skyrių (pirmoji skyriaus vedėja prof. A. Lukoševičiūtė). 1977 m. skyrius buvo perkeltas į naują kardiologinį korpusą, kurį projektuojant ir vykdant statybą daug iniciatyvos bei išradingumo parodė prof. Juozas Blužas. Vykdant vidaus ligų katedrų specializacijos programą, 1989 m. įsteigta kardiologijos katedra, į kurią iš Vidaus ligų antrosios katedros (vadovaujamos prof. P. Šnipo) atėjo dirbti doc. R. Jonkaitienė ir asist. V. Ruzovas, o iš Vidaus ligų pirmosios (vadovaujamos prof. A. Baubinienės) – doc. A. G. Januškevičiūtė, doc. D. Satkienė, asist. A. Kavoliūnienė, doc. A. Eviltis bei prof. P. Zabiela. 1991 m. pradėjus vykdyti klinikų profilizacijos programą, buvo įkurta kardiologijos klinika. Jos vadovu išrinktas prof. Petras Zabiela, kuris vadovavo iki 2000 m. Nuo 2001 m. Kardiologijos klinikos vadovas prof. Remigijus Žaliūnas.  

 

Studijos

Kardiologijos klinikoje nuo 2010 m. yra įdiegtas probleminis mokymas. Širdies ir kraujagyslių bei endokrinologijos ligų modulis trunka 15 savaičių, 400 val. Medicinos fakulteto  IV kurso studentai įgyja naujų žinių apie dažniausių širdies ir kraujagyslių bei endokrininių ligų paplitimą, priežastis, patogenezę, diagnostiką  ir gydymo metodus, profilaktiką bei praktinius savarankiško pacientų ištyrimo įgūdžius kardiologijoje, širdies chirurgijoje, klinikinėje laboratorinėje diagnostikoje, klinikinėje biochemijoje, radiologijoje, reabilitacijoje ir endokrinologijoje. IV ir VI kursų studentai turi galimybę tobulinti kardiologijos žinias 2 savaičių  trukmės elektyviniame cikle (2 kreditai). Studentai mokslinio darbo įgūdžių gali  įgyti dalyvaudami studentų mokslinės draugijos kardiologijos būrelio veikloje. Vidaus ligų specialybės rezidentai kardiologijos  klinikinio darbo įgūdžių  įgyja 4 mėnesių trukmės kardiologijos cikle. Jų teorinės žinios tobulinamos 18 –je seminarų. Praktinės ir teorinės rezidentų  žinios įvertinamos pagal testo rezultatus po ciklo ir vėliau, laikant bendrą vidaus ligų egzaminą. Nuo 1993 m. kardiologijos rezidentų mokymas trunka 4 m. Programa yra sudaryta pagal U.E.M.S ir Europos kardiologų draugijos rekomenduotą kardiologijos Core Curiculum. Kardiologijos klinikoje kasmet  podiplominio tobulinimosi kursuose tobulinasi 3-5 kardiologai. Kardiologijos klinika bendradarbiauja su Kardiologijos instituto klinikine, invazinės kardiologijos, klinikinės biochemijos, kardiologijos tyrimų automatizavimo laboratorijomis, reabilitacijos ir kitomis LSMU  klinikomis.

Nuo 1993 m. rudens semestro Kardiologijos klinikoje vyksta tęstinės vidaus ligų gydytojų, o nuo pavasario semestro ir kardiologų studijos. Kasmet nuo 1994 m. apie 150 vidaus ligų gydytojų ir kardiologų įgyja sertifikatus, patvirtinančius kardiologijos kursų baigimą. Kardiologijos teoriniai ir praktiniai klausimai  per metus nagrinėjami 4-6 Kauno krašto kardiologų  draugijos  ir 4 Lietuvos kardiologų draugijos organizuojamose konferencijose. Organizuojant šias konferencijas, aktyviai dalyvauja Kardiologijos klinikos profesoriai, docentai, gydytojai, mokslininkai.

Kardiologijos  klinikos mokslinė veikla nukreipta išeminės ligos, aritmijų, įgytų širdies ydų, infekcinio endokardito, širdies nepakankamumo  naujų diagnostikos ir gydymo metodų įdiegimui, naujų priešišeminių, antiaritminių, trombolizinių vaistų įdiegimui. Svarbiausi darbai skelbiami Lietuvos, Baltijos šalių, Italijos, Švedijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kitų šalių konferencijose.Pagal geros klinikinės praktikos taisykles Kardiologijos klinikoje  atlikti ar atliekami įvairūs vaistų  klinikiniai tyrimai: amlodipino, azimilido, dofetilido, d-sotalolio, karvedilolio, lanoteplazės, peghirudino, losartano, lorafibano, perindoprilio, simvastatino, tedisamilo, telmisartano ir kt.

LSMU Kauno klinikų kardiologijos klinika bendradarbiauja su Vilniaus Universiteto Kardiologijos klinika. Bendri straipsniai skelbiami Lietuvos Medicinos žurnale. LSMU Kardiologijos klinikos specialistai tobulinosi  Austrijos, Šveicarijos, Švedijos, Vokietijos, Prancūzijos ir JAV geriausiose kardiologijos klinikose.

Mokslinė veikla

Kardiologijos klinikoje vykdoma mokslinė tema „Sergančiųjų išemine širdies liga – ūminiais išeminiais sindromais rizikos veiksnių, klinikinių ir biocheminių žymenų, širdies  funkcijos parametrų ir miokardo morfologinių (molekulinių, ląstelinių) pokyčių bei genų variantų sąsajų ir jų vertės ligos eigos ir baigties prognozavimui nustatymas“.

Kardiologijos klinikos dėstytojai, mokslininkai vykdo šiuos  mokslinius projektus kartu su LSMU Kardiologijos instituto, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinikos ir kitų klinikų mokslininkais:

2004–2006 m projektas „Šiuolaikinių mokymo priemonių širdies ultragarsinio tyrimo studijoms sukūrimas ir įdiegimas“, įgyvendinamas pagal BPD 2 prioriteto 2.5 priemonę (sutarties nr. ESF/ 2004/2.5.0-03-412), kuriame sukurtos mokymo priemonės paruoštos skaitmeninių technologijų pagrindu: mokymo knyga „Echokardiografijos pagrindai“, vadovėlis „Echokardiografija klinikinėje praktikoje“ ir kompaktiniai diskai - echokardiografinių vaizdų atlasai, echokardiografinių vaizdų mokomoji skaitmeninė duomenų bazė.

20022005 m. VMSF finansuojamas projektas  „Miokardo remodeliavimosi determinantai“.

2007 m. VMSF finansuojamas projektas „Kraujagyslių standumo tyrimai ankstyvosios patologijos diagnostikai“.

2009 m. VMSF finansuojamas projektas „Krūtinės aortos dilatacinės patologijos morfogenezė: renino-angiotenzino sistemos ir TGF-beta raiškos tyrimas“.

2009–2010 m. KMU mokslo fondo finansuojamas projektas „Širdies rotacinio judesio ir sienelių įtampos vertinimas vaikams po radiodažnuminės abliacijos procedūros“.

2010 092011 m. LMT finansuojamas projektas „Naujų miokardo disfunkcijos diagnostikos ir prognozavimo žymenų paieška: deformavimosi rodiklių vertė“.

20122014 m. LMT finansuojamas projektas „Kylančiosios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų paieška“.

20132015 06 m. LMT finansuojamas projektas „Miokardo deformavimosi diagnostinė vertė nustatant vainikinių arterijų stenozių hemodinaminę reikšmę“.

Kardiologijos klinikoje kasmet studijas pradeda 1-2 doktorantai, be to, klinikos bazę moksliniams  tyrimams naudoja LSMU Kardiologijos instituto, Palangos Elgesio medicinos instituto, Širdies, krūtinės ir kraujagyslių klinikos doktorantai. Prie doktorantų vykdomų mokslinių darbų prisijungia klinikos rezidentai ir studentai. Privalomuosius mokslinius darbus kasmet vykdo po 10-12 V-VI kurso studentų.

Mokslinis bendradarbiavimas

1.  Bendras Lietuvos, Latvijos ir Lenkijos projektas tiriant retas širdies ligas „European Network for Orphan Heart Diseases” finansuojamas Regional Operational Programme for Malopolska 2007-2013, Priority 8. Interregional cooperation.

2. Europos  nėščiųjų sergančiųjų širdies ligomis registras „EUROobservational research programme registry Pregnancy in patients with structural heart disease", finansuojamas Europos kardiologų draugijos,  vykdomas  nuo 2011 balandžio mėn.

3. Europos Širdies nepakankamumo registras „Heart failute Registry of the EUROobservation Research programmme“, finansuojamas Europos kardiologų draugijos, vykdomas  nuo 2011 gegužės mėn.

4. Tarptautinis  ūminių išeminių sindromų registras (International Survey on Acute Coronary Syndromes in Transitional Countries (ISACS-TC),  2010 m.

 

Kontaktai