Spausdinti

Intensyviosios terapijos klinika

LSMU Intensyviosios terapijos klinika
Adresas:
Eivenių g. 2, LT-50009 Kaunas
Tel.
(8 37) 327165, 326492
Kontaktai
Klinikos vadovas prof. dr. Vidas Pilvinis

 

Intensyviosios terapijos klinika yra LSMU mokomoji bazė, kurioje: 

  • Medicinos fakulteto V kurso studentai studijuoja Intensyviosios ir urgentinės medicinos modulio Gyvybei pavojingų būklių diagnostikos ir valdymo, Intensyviosios terapijos ir Homeostazės sutrikimų gyvybei grėsmingų būklių metu problemas; 
  • Farmacijos fakulteto III k. – Pasirenkamuosius specialiosios medicinos dalykus;
  • Slaugos fakulteto IV kurso studentai – Intensyviąją terapinę slaugą;
  • Medicinos, Odontologijos ir Visuomenės sveikatos  fakulteto I kurso studentai – pirmąją medicinos pagalbą.
  • Intensyviosios terapijos klinika kartu su Anesteziologijos klinika 4 metų trukmės rezidentūros studijų metu rengia gydytojus anesteziologus-reanimatologus.

 

Intensyviosios terapijos klinikoje vykdomi šie tobulinimosi kursai įvairių specialybių gydytojams:

ir slaugytojams :

Klinikos mokslinio darbo kryptys – įvairūs su gyvybei grėsmingomis būklėmis bei gyvybinių funkcijų sutrikimais susiję klausimai: mikrocirkuliacijos sutrikimai įvairių šokų metu, kritinių būklių polineuropatija, žmogaus plautinių venų inervacijos įtaka širdies aritmijoms ir kt. 

Įgyvendintas projektas „Mokslinės kompetencijos apie žmogaus kritines būkles ugdymas bei kėlimas“ ženkliai prisidėjo prie mokslinio ir klinikinio personalo žinių gilinimo, ryšių su užsienio klinikomis užmezgimo bei teikiamos pagalbos tobulėjimo.

 

Mokslinis personalas
Klinikos vadovas prof. dr. Vidas Pilvinis

Prof. dr. Dalia Adukauskienė

Lekt., dr. Raimundas Vaitkevičius 

Lekt., dr. Neringa Balčiūnienė 

Lekt., dr. Linas Nasvytis 

Lekt., dr. Andrius Pranskūnas 

Lekt., dr. Edvin Šneider 

Asist. Gabija Akelaitytė 

Asist. Rūta Bagajevaitė 

Asist. Rolandas Damulevičius 

Asist. Ričardas Jurevičius 

Asist. Donatas Masaitis 

Asist. Liana Mitkienė 

Asist. Asta Senavaitytė 

Asist. Tomas Tamošuitis 

Asist. Rimantas Tarasevičius 

Asist. Jolita Vilčinskaitė

 

Kontaktai