Spausdinti

Infekcinių ligų klinika

LSMU Infekcinių ligų klinika
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė, Infekcinių ligų klinika, V a.
Auksė MICKIENĖ, prof., dr.
Klinikos vadovė
El paštas: amickiene@gmail.com
Tel. (8 37) 362350
Klinikos vadovė prof. dr. Auksė Mickienė

 

Infekcinių ligų klinikos pedagoginį personalą sudaro 1 profesorė, 1 docentė, 1 lektorė ir 7 asistentai. Studijuoja 3 doktorantai, 9 rezidentai.

Infekcinių ligų klinikos mokymo ir klinikinė bazė yra VšĮ Kauno klinikinė ligoninė. Kliniką sudaro du Infekcinių ligų skyriai (viso 50 lovų) ir infekcinių ligų poliklinika. Vidutiniškai per metus stacionare gydoma apie 2500 ligonių, ambulatoriškai konsultuojama per 10000 pacientų.

 

Istorija

Infekcinių ligų katedra įkurta 1950 m. Jos pirmuoju vadovu buvo doc. A. Žiugžda. 1952-1956 m. katedrai vadovavo doc. S. Šimanskaja, 1956-1972 m. - prof. S. Gruodytė, 1973-1991 m. - prof. J. Dievaitienė. 1991 m. buvo įsteigta Kauno medicinos akademijos Infekcinių ligų klinika. 1991-2007 m. jai vadovavo prof. A. Laiškonis, nuo 2008 m. – prof. A. Mickienė.

Įvairiais laikotarpiais klinikoje dirbo visoje Lietuvoje žinomi pedagogai-mokslininkai –  prof. S.Gruodytė, prof. V. Bagdonienė, prof. J. Dievaitienė, doc. J. Gimžauskas, doc. V. Stankaitytė, asistentai D. Gradauskienė, A. Vasiliauskas, S. Tumosienė, E. Čepulis ir kiti. Jie formavo žarnyno infekcinių ligų, virusinių hepatitų epidemiologijos, diagnostikos bei gydymo mokslinio darbo kryptis, pradėjo tirti infekcinių ligų patogenezę.

 

Mokslinė veikla

Pagrindinės klinikos mokslinio darbo kryptys – neuroinfekcijų etiologiniai, epidemiologiniai, patogenetiniai, klinikiniai ir diagnostiniai aspektai bei ŽIV/AIDS epidemiologija ir profilaktika. Mokslinio darbo rezultatai buvo pristatyti  įvairiose šalyse vykusiose tarptautinėse konferencijose, pasauliniuose kongresuose. 2002-2007 m. apgintos penkios daktaro disertacijos.

Klinikos darbuotojai yra Baltijos-Šiaurės šalių bei Europos erkių pernešamų ligų darbo grupių ekspertai, tarptautinių recenzuojamų infektologijos krypties žurnalų recenzentai bei Europos infektologų ir klinikinių mikrobiologų, Baltijos-Šiaurės šalių bei Prancūzijos infektologų asociacijų nariai.

2000-2011 m. klinikos bendradarbiai publikavo 20 straipsnių ISI Web of Science duomenų bazėje, 28 straipsnius žurnaluose, referuojamuose tarptautinėse duomenų bazėse.

 

Studijos

Klinikoje dėstomas infekcinių ligų kursas medicinos fakulteto III, IV, V ir VI kurso, slaugos fakulteto III kurso, odontologijos fakulteto II ir IV kurso ir visuomenės sveikatos fakulteto II kurso studentams bei šio fakulteto magistrantams.  Nuo 2010 m. klinikoje veikia Infekcinių ligų būrelis. Infektologijos kursą podiplominių studijų metu klinikoje tęsia neurologijos, dermatovenerologijos, vidaus ligų ir šeimos medicinos rezidentai. Infekcinių ligų klinika yra pagrindinė infektologijos rezidentų bei doktorantų rengimo bazė. Klinikoje dėstomas infektologijos kursas įvairių sričių LSMU doktorantams, sistemingai organizuojami tobulinimosi kursai gydytojams infektologams, terapeutams, šeimos gydytojams, karo medicinos specialistams, odontologams bei nuotolinės podiplominės studijos infektologams, epidemiologams ir visuomenės sveikatos specialistams.

 

Tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas

Klinika glaudžiai bendradarbiauja su Stokholmo Karolinska Universiteto Infekcinių ligų klinika (Švedija), Švedijos Infekcinių ligų kontrolės institutu, Upsalos Universiteto Infekcinių ligų klinika (Švedija), Lilio universiteto Infekcinių ir keliautojų ligų klinika (Prancūzija), Bialystoko medicinos akademijos Infekcinių ligų klinika (Lenkija), Rygos Infekcinių ligų centru ir Infekcinių ligų, tuberkuliozės ir ŽIV/AIDS klinika (Latvija).

Bendradarbiaujant su minėtomis klinikomis vykdomi moksliniai tyrimai, rezidentų, doktorantų, gydytojų ir slaugytojų stažuotės, organizuojamos tarptautinės konferencijos, kviečiami lektoriai, klinika remiama diagnostine aparatūra, gydymo priemonėmis, naujausia moksline literatūra, informacinėmis technologijomis.

 

Vykdomi projektai

Neuroinfekcijos: epidemiologiniai, klinikiniai, diagnostiniai, patogenetiniai aspektai (su Švedijos, Stokholmo, Karolinska instituto Huddinge universitetinės ligoninės infekcinių ligų klinika ir Švedijos ligų kontrolės institutu).

 

Kontaktai