Spausdinti

Genetikos ir molekulinės medicinos klinika

Adresas: Eivenių g. 2, LT 50009 Kaunas

Tel. (8 37) 70 34 06, (8 37) 32 67 71

El. paštas: GMMklinika@kaunoklinikos.lt

 

Kontaktai

2015 m. liepos 1 d. įkurta Genetikos ir molekulinės medicinos klinika. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto senato 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu nr.: 68-05 „Dėl Lietuvos sveikatos mokslų universiteto padalinių vadovų išrinkimo“ dr. Virginija Ašmonienė išrinkta Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadove.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos tikslas – užtikrinti universitetinio lygio akademinę, mokslinę ir klinikinę veiklą bei jų progresą.

Klinikos funkcijos:

 • organizuoti studijas, mokslinius tyrimus ir sveikatos priežiūros darbą;
 • rengti specialybių ir specializacijų studijų planus, dėstomų dalykų programas;
 • organizuoti specialistų tobulinimą ir perkvalifikavimą;
 • efektyviai naudoti mokslui, studijoms ir sveikatos priežiūrai reikalingą aparatūrą ir įrangą;
 • rengti mokslinius straipsnius, vadovėlius, mokymo knygas ir kitas mokslo ir studijų priemones;

Visus Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos nuostatus galite rasti čia: http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/7153/lsmugmmknuostatai.pdf

Klinikinė veikla:

 • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno Klinikose gydytojai genetikai teikia  genetikos paslaugas: konsultuojami vaikai ir suaugusieji visų rūšių įvairių genetinių ligų klausimais.
 • Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos laboratorijoje atliekami genetiniai tyrimai: citogenetiniai, molekuliniai citogenetiniai, molekuliniai genetiniai.

Akademinė veikla:

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai dalyvauja šiose studijų programose:

 • Genetikos rezidentūros studijų programa;
 • Medicinos fakultetas, Medicininė ir veterinarinė genetika III kursas, dėstomas dalykas – Medicininė genetika I;
 • Medicinos fakultetas, Medicininė ir veterinarinė genetika III kursas, dėstomas dalykas – Psichogenetika;
 • Medicinos fakultetas, Medicina V kursas – Vaikų ligų modulis, dėstomas dalykas – Klinikinė genetika.

Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos dėstytojai vadovauja:

 • Medicinos fakulteto, Medicininės ir veterinarinės genetikos studijų programos studentų bakalauro baigiamiesiems darbams;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos studentų magistro baigiamiesiems darbams;
 • Medicinos fakulteto, Medicinos studijų programos užsienio studentų magistro baigiamiesiems darbams;
 • Medicinos fakulteto, Laboratorinės medicinos biologijos studijų programos studentų magistro baigiamiesiems darbams.