Spausdinti

Kalbų ir edukacijos katedra

Kalbų ir edukacijos katedros misija – ugdyti medikų humanitarinę kompetenciją. Katedra yra viena iš Universiteto katedrų, realizuojančių universitetines humanitarines ir socialines studijas.

Nuo 1999 m. Kalbų katedroje  dėstomi edukologijos dalykai.  2002 m. Kauno medicinos universiteto Senatas pritarė siūlymui katedrą vadinti Kalbų ir edukacijos katedra. 2003 m. katedros bazėje įsteigtas LSMU Dėstytojų edukacinės kompetencijos centras (DEKC). 

Katedroje visų fakultetų studentams dėstomi  privalomi dalykai: „Studijų įvadas“ ir  modulis „Profesinė kalba”, susidedantis iš profesinės terminijos lotynų k. pagrindai, profesinės užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų) kalbos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos dalykų. Taip pat dėstomi pasirenkamieji dalykai: „Antra užsienio (anglų, prancūzų, vokiečių, italų, rusų, švedų, danų) kalba”, „Medicininės literatūros vertimas” (anglų k.), „Rusiškos medicininės terminijos pagrindai“, „Mokslinis stilius“, „Įvadas į ugdymo mokslą”. Užsienio studentams anglų kalba dėstomos lotynų ir lietuvių kalbos.

Katedros mokslinė tema - „Liberaliojo ugdymo dimensija specializuoto biomedicinos  mokslų srities universiteto studijų socialinimo aspektu“. Darbo vykdymo terminai: 2012-01-01 – 2016-12-31.

Tyrimo metu, integruojant filologijos ir edukologijos mokslo teorijas, bus siekiama tobulinti studijų LSMU kokybę.

 

Temoje numatytos dvi potemės:

  • Biomedicinos studijų socialinimas taikant  ugdymo mokslo metodologiją
  • Biomedicinos studijų socialinimas taikant   lingvistikos mokslo  metodologiją                                                 

Tyrimo tikslas: taikant filologines ir edukacines metodologijas,  ištirti liberaliojo ugdymo dimensijos raišką specializuoto biomedicinos  mokslų srities universiteto studijų socialinimo aspektu.

 

Katedros dėstytojai yra EERA (European Educational Research Association), Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos (LKPA), Taikomosios kalbotyros asociacijos nariai.

Katedra bendradarbiauja su Čekijos Prahos Karlo universiteto Medicinos fakulteto Hradec Kralovės Kalbų katedra, Ankaros universiteto Kalbų centru ir Vilniaus kolegijos užsienio ir lietuvių kalbų katedromis.

Kontaktai