Spausdinti

Histologijos ir embriologijos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Histologijos ir embrionologijos katedra
Kontaktai

Apie mus

Histologijos ir embriologijos katedra buvo įkurta 1923 metais Lietuvos Universiteto Kaune Medicinos fakultete. Pirmuoju katedros vedėju buvo Ėberis Landau, Berno Universiteto Šveicarijoje profesorius. Profesorius Ė.Landau dirbo katedroje iki 1932 metų. 1934 metais kita profesorė iš užsienio, Vera Dančakova, buvo pakviesta vadovauti katedrai. Profesorė V.Dančakova atvyko iš Kolumbijos universiteto (JAV, Niujorko valstija) ir vadovavo katedrai iki 1937 metų. Nuo 1939 iki 1971 metų katedrai vadovavo profesorius Blažiejus Abraitis, nuo 1971 iki 1994 – profesorius Albertas Vitkus, nuo 1994 iki 2003 – docentas Kęstutis Baltrušaitis, o 2003 metais katedros vedėja buvo išrinkta profesorė Angelija Valančiūtė.

Histologijos ir embriologijos katedroje yra dvi mikroskopijos laboratorijos studentams. Šiose mokomosiose laboratorijose yra sumontuota moderni demonstravimo įranga. Praktikos darbų metu kiekvienas studentas yra aprūpintas binokuliariniu mikroskopu Olympus. Mokymo tikslais kiekvienoje laboratorijoje yra sumontuota vaizdų demonstravimo įranga, susidedanti iš dėstytojo mikroskopo, interaktyviosios lentos bei vieno ar dviejų monitorių. Šį įranga leidžia demonstruoti histologinių preparatų „gyvus“ vaizdus ir labai padeda mokymo procese. Histologijos ir embriologijos katedroje taip pat yra Embriologijos muziejus su daugiau nei 100 eksponatų. Muziejaus kolekcijoje yra įvairių vystymosi laikotarpių abortavę embrionai taip pat embrionai su įvairiais apsigimimais. Katedra saugoja senų mikroskopų, kurie skirtingais laikotarpiais priklausė katedrai, kolekciją. Katedra turi įrangą, būtiną histologinių preparatų gamybai, viščiukų embrionų inkubacijai bei imunohistocheminėms reakcijoms atlikti.

Katedroje yra 9 dėstytojai, iš jų du – profesoriai, keturi – docentai, du lektoriai ir du asistentai. Septyni dėstytojai dirba pirmaeilėse pareigose, du – antraeilėse. Katedroje taip pat dirba studijų administratorė ir trys laborantai.

 

Studijos

Histologijos ir embriologijos katedra yra atsakinga už Histologijos ir embriologijos dalyko dėstymą Medicinos fakulteto pirmo kurso studentams bei Odontologijos fakulteto pirmo ir antro kurso studentams. Mūsų katedra dėsto antro ir trečio kurso studentams integruotuose medicinos studijų moduliuose. Moduliai, kurių dėstyme dalyvauja katedra, yra šie: „Preklinikinių studijų pagrindai ir judėjimas“, Medžiagų apykaita ir homeostazė“, „Kvėpavimas ir kraujotaka“, „Neuromokslų pagrindai“, „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai“, „Imuninis atsakas ir infekcija“. Histologijos ir embriologijos katedra yra atsakinga už  modulio „Žmogaus reprodukcinė sveikata ir klinikinių studijų pagrindai „ dalį – „Reprodukcija ir paveldėjimas“. Mūsų katedra taip pat dėsto Histologijos ir embriologijos dalyką Medicininės ir veterinarinės genetikos bei Medicininės ir veterinarinės biochemijos  specialybių studentams.2012/13 mokslo metais mes pradėjome dėstyti naują dalyką – „Embriologija ir raidos genetika“ Medicininės ir veterinarinės genetikos studentams. Taip pat 2012/2013 mokslo metais katedra pradėjo dėstyti Akušerijos bei Medicininės psichologijos studentams. Katedros dėstytojai dėsto pasirenkamuosiuose kursuose, vadovauja studentų moksliniam darbui bei dalyvauja doktorantūros studijose.

 

Moksliniai tyrimai

Histologijos ir embriologijos katedros darbuotojai vykdo mokslinį darbą dvejose kryptyse: 1. Su amžiumi susiję pokyčiai vyrų ir moterų reprodukcinėje sistemoje, 2. Viščiuko embriono chorioalantojinės membranos ir paties embriono  pokyčių tyrimas po piktybinių ląstelių transplantacijos ant membranos. Dėstytojai reguliariai dalyvauja tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

 

Kontaktai