Spausdinti

Ekstremaliosios medicinos katedra

LSMU Medicinos fakultetas
Ekstremaliosios medicinos katedra

Apie katedrą

Ekstremaliosios medicinos katedra įkurta 1991m. Iki 1996m. katedrai vadovavo Juozas Vytautas Šveikauskas, nuo 1996 iki 2002 m. doc. Algimantas Vaitkaitis.

Ekstremaliosios medicinos katedroje dirba du profesoriai, du lektoriai, penki asistentai. Didžioji studijų personalo dalis turi klinikinę praktiką skubiosios medicinos, anesteziologijos-reanimatologijos, traumatologijos srityse.

Dėstytojai yra sertifikuoti Europos gaivinimo tarybos (ERC – www.erc.edu), Amerikos širdies asociacijos (AHA – www.americanheart.org), Amerikos chirurgų kolegijos (ACS) ir kitų pasaulyje pripažįstamų skubiosios medicinos pagalbos specializuotų mokymo kursų instruktoriai, aktyviai dirbantys Lietuvoje ir užsienyje, yra tarptautinių skubiosios medicinos draugijų nariai.

Studijų procesas aprūpintas šiuolaikinėmis skubiosios medicinos mokymo priemonėmis: kompiuterizuotais gaivinimo manekenais, modeliais skubios pagalbos procedūrų mokymui, imitacinių situacijų simuliatoriais.

Ekstremalioji medicina dėstoma medicinos, slaugos, farmacijos ir visuomenės sveikatos fakultetų studentams. Slaugos ir farmacijos fakultetų studentams dėstoma pirmoji medicinos pagalba. Studentai, išklausę pagrindinį kursą, gali rinktis elektyvus: Skubioji medicinos pagalba kritinėse aplinkos sąlygose, Medicininė ir aeromedicininė evakuacija, Medicinos pagalbos organizavimas masinių nelaimių ir terorizmo atvejais ir kt.

Katedra koordinuoja Universiteto Skubiosios medicinos mokslo tyrimo programą, bendradarbiauja su Karolinska (Švedija), Maryland (JAV) mokslininkais, kartu su Lietuvos skubiosios medicinos draugija organizuoja metines mokslines praktines konferencijas.

Ekstremaliosios medicinos katedra aktyviai dalyvauja tobulinant asmens sveikatos priežiūros specialistus, teikiančius skubią medicinos pagalbą. Tobulinimo programoms skirti leidiniai: Skubioji medicinos pagalba (2005, 2007, 2011), Gaivinimo vadovas (2005), Ikistacionarinė medicinos pagalba traumos atveju (2008, 2011). Dešimtmetį Lietuvoje oficialiai galiojo 2006 m. išleistos metodinės rekomendacijos Pirmoji medicinos pagalba. 2008 m. išleistas to paties pavadinimo bendrasis vadovėlis visoms aukštosioms mokykloms ir universitetams.

Katedros darbuotojai yra nuolatiniai Sveikatos apsaugos ministerijos ekspertai ikistacionarinės skubiosios, greitosios medicinos pagalbos, sužalojimų prevencijos, traumos sistemos diegimo, skubiosios pagalbos valdymo srityse.

Katedros darbuotojai aktyviai bendradarbiauja su studentų organizacijomis, pristato Universitetą mokslo dienose ir šventėse, kartu su Lietuvos skubiosios medicinos, Lietuvos kardiologų ir kitomis draugijomis dalyvauja sveikatinimo renginiuose.

Kontaktai

Prof. dr. Dinas Vaitkaitis
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327331, Viet. 5766

El.paštas: dinas.vaitkaitis@lsmuni.lt

Laima Martusevičienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327331, 327330, Viet. 5767

El.paštas: dimed@lsmuni.ltlaimute.martuseviciene@lsmuni.lt