Spausdinti

Studentų vykdomi moksliniai darbai

Matricos su augimo faktoriais skirtos kaulo regeneracijai tyrimai

Šiuo metu ortopedijoje - traumatologijoje norint sustiprinti ar stimuliuoti kaulo formavimąsi po lūžių bei pagerinti kaulinio audinio regeneraciją apie chirurgiškai implantuotus sraigtus ar plokšteles skirtas fiksuoti kaulą, kliniškai yra taikomi kaulo transplantai. Pasaulyje kiekvienais metais panaudojama 2.2 mln kaulinių transplantų. Dažniausiai klinikoje naudojamų autologinių ir alogeninių kaulinių transplantų trūkumai yra skausmas, randėjimas, kraujo praradimas ir donorinės vietos pažaida naudojant autotransplantą, o osteogeninių ląstelių stoka, atmetimo galimybė ir sąlyginai didesnė mikrobinio užteršimo rizika naudojant kaulinius alotransplantus, didina poreikį ieškoti alternatyvų, tokių kaip audinių inžinerijos principu sukuriamų kaulinių pakaitalų. Kauliniai pakaitalai leidžia pagerinti implanto savybes inkorporuojant osteogenines ląsteles ir kaulinius augimo faktorius į natūralią arba cheminės sintezės būdu pagamintą matricą siekiant atkartoti kaulo mikroaplinką.

Šio projekto metu bus atliekami tyrimai su sintetiniu būdu pagamintu kauliniu pakaitalu ir ištirtos šio pakaitalo osteogeninės ir osteoindukcinės savybės. Pirmame tyrimo etape bus siekiama nustatyti augimo faktoriaus atsipalaidavimą iš skirtingais cheminės sintezės metodais pagamintos matricos; antrame etape bus įvertintas matricos osteogeninės diferenciacijos potencialas, kultivuojant kamienines ląsteles ant matricos su augimo faktoriais. Atliekamų tyrimų metu bus keliama studento mokslinė kompetencija ir kvalifikacija taip siekiant laisvu nuo studijų metu rengti tyrėjus ir mokslininkus.

Studentas: Augustinas Rimkūnas

Darbo vadovas: doc. dr. Arvydas Ūsas

Projekto pradžia 2017 metai 10 mėnuo - Projekto pabaiga 2018 metai 05 mėnuo

Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.