Kardiologijos institutas- kardiologijosinstitutas.jpg (376x240, 360x240)

LSMU Kardiologijos institutas
Adresas:
Sukilėlių pr. 17, Kaunas
Tel.
(8 37) 302871
El.paštas: rasa.ciubrinskiene@lsmuni.lt
Kontaktai

 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas yra Medicinos akademijos padalinys, kuriame atliekami ilgalaikiai kardiologijos ir su ja susijusių gretutinių krypčių fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai bei eksperimentinės (socialinės) plėtros darbai, sudaromos sąlygos studentų studijoms, dėstytojų ir kitų specialistų kvalifikacijai kelti, rengia mokslininkus ir padeda rengti specialistus.

2014 metais institute buvo septynios mokslo laboratorijos, administracija, bendrųjų reikalų skyrius.

2014 metais buvo siekiama integruotai spręsti profilaktinės, klinikinės ir fundamentinės kardiologijos problemas ir vykdant tyrimus pagal šias kryptis:

  1. Širdies ir kraujagyslių sistemos fiziologinių funkcijų bei jų reguliavimo mechanizmų tyrimas.
  2. Lietuvos gyventojų sveikatos būklės, širdies ir kraujagyslių ligų bei jų rizikos veiksnių paplitimo, raidos dėsningumų ir mirtingumo nuo jų tyrimas.
  3. Širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos, diagnostikos bei reabilitacijos metodų kūrimas ir jų efektyvumo įvertinimas.

LSMU Kardiologijos institute 2014 m. vykdytos mokslo temos

Iš LRV biudžeto finansuojami projektai
1.    Ląstelės tūrio įtaka kardiomiocitų metabolizmui ir išgyvenamumui išemijos pažeistame miokarde (2012-2014 metai). Temos vadovas: Jonas Jurevičius, KI Membranų biofizikos laboratorija

2.    Širdies procesų kompleksiškumo tyrimas siekiant vertinti širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės būklės dinamiką (2011-2014 metai). Temos vadovas: Liudas Gargasas, KI Kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorija.

3.    Biologinių, psichosocialinių rodiklių, ir gyvensenos veiksnių reikšmė prognozuojant vidutinio ir pagyvenusio amžiaus žmonių sergamumą ir mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų (2012- 2016 metai).
Temos vadovas: prof. habil. dr. A. Tamošiūnas, KI Populiacinių tyrimų laboratorija

4.    Arterinio kraujo spaudimo kitimo dėsningumai nuo vaikystės iki paauglystės Kauno mieste (2014-2018 metai). Temos vadovė: doc. dr. Virginija Dulskienė, vyr. mokslo darbuotoja, KI Populiacinių tyrimų laboratorija

5.    Širdies ir kraujagyslių ligomis sergančiųjų perioperacinio laikotarpio prognozinių veiksnių, lemiančių gydymo baigtis, įvertinimas. (2014 -2018  metai). Temos vadovas: prof. habil.dr. Edmundas Širvinskas, vyresn. m. d., KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.

6.    Ląstelių kultūrų miogeninių savybių bei širdies miocitų viduląstelinio ir tarpląstelinio signalų perdavimo tyrimai (pratęsimas 2011-2015 metai.) Temos vadovas: vyriaus.m.d. dr. V.Arvydas Skeberdis, KI Ląstelių kultūrų laboratorija.

7.    Širdies ir kraujagyslių ligų rizikos ir klinikinės eigos prognozavimas: molekulinių žymenų paieška (2012-2016 metai). Temos vadovė: prof.habil.dr. V.Lesauskaitė, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.

8.    Išeminė kairio skilvelio disfunkcija: miokardo struktūros pokyčių molekulinių mechanizmų tyrimas (2011-2014 metai). Temos vadovė: prof. habil.dr. D.Pangonytė, KI Kardialinės patologijos laboratorija.

9.    DITI taikymas įvertinant destrukcinio poveikio ypatumus miokardo audiniuose (2013-2015) Temos vadovas: prof. V.Veikutis, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.

LMT remiami projektai

1.    Nacionalinės mokslo programos „Lėtinės neinfekcinės ligos“ projektas „Tarpląstelinių tunelinių nanovamzdelių formavimosi ir savybių tyrimai. (2012-2014 metai)
Vadovas: V.A.Skeberdis, vyriausiasis mokslo darbuotojas, KI Ląstelių kultūrų laboratorija.

2.    Kylančios aortos patologija: dilatacijos molekulinių ir biomechanikos žymenų paieška. (2012-2014 metai).
Vadovė: prof. habil.dr. Vaiva Lesauskaitė, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.


3.    Personalizuotas gydymas klopidogreliu atsižvelgiant į ligonio genotipą. (2013-2015 metai).
Vadovas: dr.Vacis Tatarūnas, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.


4.    Miokardo deformavimosi diagnostinė vertė nustatant vainikinių arterijų stenozių hemodinaminę reikšmę, (2013-03-01-2015-06-30).
Vadovas: pro.habil.dr. Jolanta Vaškelytė, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.


5.    Žmogaus smegenų kraujotakos autoreguliacijos stebėsenos metodo taikymas širdies operacijų su dirbtine kraujo apytaka metu. (2014-04-01 – 2016-12-31).
Vadovas: prof.habil.dr. Edmundas Širvinskas, KI Klinikinės kardiologijos laboratorija.


6.    T-bangos alternavimo mechanizmai išeminiuose širdies modeliuose. (2011-03-24 – 2015-05-31).
Vadovas: habil.dr. Jonas Jurevičius, KI Membranų biofizikos laboratorija.

Tarptautinės mokslo programos


CHANSES – konsorciumas sveikatos ir senėjimo problemoms tirti: Europos ir JAV kohortų tinklas (Consortium on health and aging: network of cohorts in Europe and United States). (2010-2015 metai).
Šalis koordinatorė – Anglija, dalyvės – Lenkija, Čekija, Lietuva (KI Populiacinių tyrimų laboratorija), Anglija ir kt.

SOR – Mitybos įpročių, maisto papildų vartojimo ir rūkymo reikšmė biologiniams rodikliams vidutinio ir pagyvenusio amžiaus asmenų grupėse (Are supplements good for healthy ageing) (2011-2014 metai).
Šalis koordinatorė – Olandija, dalyvės Lietuva (KI Populiacinių tyrimų laboratorija), Olandija.

Kitos sutartys:

 

  • Medicinos mokslų NKP MTEP veiklos vykdymas fundamentinės kardiologijos tematikoje “Išeminės kilmės širdies nepakankamumo patogenezės molekulinių mechanizmų tyrimas” (Europos Sąjungos finansavimo skyrimas (paraiškos kodas VP1-3.1-ŠMM-08-K.) pagal  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1-3.1-ŠMM-08-K priemonę „Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklų vykdymas pagal nacionalinių kompleksinių programų tematikas“.( 2012.09.10–2014.09.10).

Projekto vadovė: vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Regina Mačianskienė

 

  • Biotechnologijos ir biofarmacijos NKP MTEP veiklos vykdymas medicininės diagnostikos. Transkriptomikos bei RNR-omikos tematikose. (2012-08-14 – 2014-08-13.

Vadovas: dr. Vacis Tatarūnas, KI Molekulinės kardiologijos laboratorija.

Instituto bazėje 2014 m. organizuoti 5 Intraląstelinės signalizacijos seminarai, kuriuose pranešimus skaitė specialistai iš užsienio ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (seminarų organizatorius dr. A. Skeberdis).