Spausdinti

Molekulinės kardiologijos laboratorija

LSMU Kardiologijos institutas
Molekulinės kardiologijos laboratorija
Kontaktai
Internetinė svetainė

Laboratorijos vedėja
habil.dr. prof. Vaiva Lesauskaitė
Tel. (8 37) 302874, (vietinis – 1204)
El. paštas: vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt

 

Pagrindinės Molekulinės kardiologijos laboratorijos veiklos kryptys:

 1. Širdies ir kraujagyslių ligų genetinė epidemiologija.
 2. Genų kandidatų bei jų variantų, svarbių širdies ir kraujagyslių ligų morfogenezei, tyrimai.
 3. Širdies ir kraujagyslių ligų farmakogenetiniai tyrimai.

Laboratorija dalyvauja atliekant klinikinius ir mokslinius tyrimus bendradarbiaudama su LSMU Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika, Kardiologijos klinika ir kitomis institucijomis.

Molekulinės kardiologijos laboratorijoje veikla vykdoma remiantis šiais principais:

 • Tyrimai turi būti atliekami laiku, kokybiškai, atitinkant aukščiausius ES keliamus standartus.
 • Laboratorijos darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias keldami kvalifikaciją.
 • Atliktų mokslinių tyrimų rezultatai turi būti skelbiami Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo žurnaluose, pristatomi konferencijose.
 • Laboratorijos darbuotojai turi vykdyti akademinę veiklą, dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis.

Kokybės politika:

 • Misija – didinti diagnostinių molekulinės genetikos tyrimų prieinamumą Lietuvos gyventojams.
 • Vizija – sveikatos priežiūros kokybės gerinimas. Gydytojai, panaudodami diagnostinių molekulinės genetikos tyrimų rezultatus tiksliau diagnozuos ligas, geriau prognozuos jų eigą bei parinks tinkamiausią gydymo taktiką.
 • Strategija – laboratorinės veiklos vykdymas, integruojant klinikinės diagnostikos ir mokslinių tyrimų laboratorijos kokybės sistemą į vadybos sistemą ir veiklos akreditavimas, vadovaujantis LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimais.

 Pagrindinės publikacijos (2009-2014):

 1. Smalinskienė, Alina; Lesauskaitė, Vaiva; Žitkevičius, Virgilijus; Savickienė, Nijolė; Savickas, Arūnas; Ryselis, Stanislovas; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid. Estimation of the Combined Effect of Eleutherococcus senticosus Extract and Cadmium on Liver Cells : proceedings paper / Alina Smalinskiene, Vaiva Lesauskaite, Virgilijus Zitkevicius, Nijole Savickiene, Arunas Savickas, Stanislovas Ryselis, Ilona Sadauskiene, Leonid Ivanov // Annals of the New York Academy of Sciences. New York : New York Academy of Sciences. (Natural compounds and their role in apoptotic cell signaling pathwa. Part IV. Natural Compounds Regulating Apoptotic Cell Signaling Pathways). ISSN 0077-8923. 2009, vol. 1171, iss. 1, p. 314-320. Prieiga per internetą: <http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/122547513/PDFSTART>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Blackwell Publishing; EBSCO]. IF.: 2.67
 2. Švagždys, Saulius; Lesauskaitė, Vaiva; Pavalkis, Dainius; Nedzelskienė, Irena; Pranys, Darius; Tamelis, Algimantas. Microvessel density as new prognostic marker after radiotherapy in rectal cancer / Saulius Svagzdys, Vaiva Lesauskaite, Dainius Pavalkis, Irena Nedzelskienė, Darius Pranys, Algimantas Tamelis // BMC cancer [electronic resource]. London : BioMed Central Ltd. (Research article). ISSN 1471-2407. 2009, vol. 9, 1 skelb. Prieiga per internetą: <http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?tool=pubmed&pubmedid=19323831>. [ISI Web of Science; MEDLINE; CAS; SCOPUS; Google Scholar; EMBASE]. IF.: 2.736
 3. Liutkevičienė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Ašmonienė, Virginija; Žaliūnienė, Dalia; Jašinskas, Vytautas. Veiksniai, lemiantys amžinę geltonosios dėmės degeneraciją: dabartinis požiūris / Rasa Liutkevičienė, Vaiva Lesauskaitė, Virginija Ašmonienė, Dalia Žaliūnienė, Vytautas Jašinskas // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. (Apžvalginiai straipniai). ISSN 1010-660X. 2010, t. 46, Nr. 2, p. 89-94. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1002/1002-02e.pdf>. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ]. IF.: 0.446
 1. Stanevičienė, Inga; Ivanovienė, Laima; Smalinskienė, Alina; Sadauskienė, Ilona; Kašauskas, Artūras; Ivanov, Leonid. The protective effect of zinc ions against cadmium-induced activation of translation machinery in mouse liver / I. Staneviciene, L. Ivanoviene, A. Smalinskiene, I. Sadauskiene, A. Kasauskas, L. Ivanov // Trace elements and electrolytes. Deisenhofen-Muenchen: Dustri-Verlag Dr. Karl Feistle. ISSN 0946-2104. 2009, vol. 26, iss. 4, p. 161-166. Prieiga per internetą: <http://www.dustri.com/nc/journals-in-english/mag/trace-elements-and-electrolytes/vol/volume-26-1/issue/4th-quarter-6.html>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents; EMBASE / Excerpta Medica; Elsevier BIOBASE / Current Awareness in Biological Sciences]. IF.: 0.312.
 2. Žitkevičius, Virgilijus; Smalinskiene, Alina; Savickienė, Nijolė; Savickas, Arūnas; Ryselis, Stanislovas; Sadauskienė, Ilona; Ivanov, Leonid; Lesauskaitė, Vaiva. Assessment of effect of Echinacea purpurea extract on the accumulation of cadmium in liver and kidney, apoptotic - mitotic activity of liver cells / Virgilijus Zitkevicius, Alina Smalinskiene, Nijole Savickiene, Arunas Savickas, Stanislovas Ryselis, Ilona Sadauskiene, Leonid Ivanov, Vaiva Lesauskaite // Journal of Medicinal Plants Research. Lagos : Academic Journals. ISSN 1996-0875. 2011, vol. 5, iss. 5, p. 743-750. Prieiga per internetą: <http://www.academicjournals.org/jmpr/fulltext/2011/4Mar/Zitkevicius%20et%20al.htm>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. IF: 0.879 (2010) (M).
 3. Lukšienė, Dalia; Petkevičienė, Janina; Jurėnienė, Kristina; Klumbienė, Jūratė; Smalinskiene, Alina; Tamošiūnas, Abdonas. Association between anthropometric indexes and cardiovascular risk factors / Dalia Ieva Luksiene, Janina Petkeviciene, Kristina Jureniene, Jurate Klumbiene, Alina Smalinskiene, Abdonas Tamosiunas // Central European Journal of Medicine. Warsaw : Versita. (Research article). ISSN 1895-1058. 2011, vol. 6, no. 4, p. 411-417. Prieiga per internetą: <http://www.springerlink.com/content/78134w736523m031/fulltext.pdf>. [ISI Web of Science; Chemical Abstracts Service (CAS); EMBASE; Global Health; Index Copernicus; SCOPUS]. IF: 0,312.
 4. Ulozas, Virgilijus; Liutkevičius, Vykintas; Pangonytė, Dalia; Šaferis, Viktoras; Lesauskaitė, Vaiva. Expression of matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in recurrent respiratory papillomas and laryngeal carcinoma: clinical and morphological parallels / Virgilijus Uloza, Vykintas Liutkevičius, Dalia Pangonytė, Viktoras Šaferis, Vaiva Lesauskaitė // European archives of oto-rhino-laryngology. Heidelberg : Springer International. (Laryngology). ISSN 0937-4477. 2011, vol. 268, no. 6, p. 871-878. Prieiga per internetą: <http://www.springerlink.com/content/125g14337g7nm101/fulltext.pdf>. [ISI Web of Science; MEDLINE]. IF: 1,287.
 5. Švagždys, Saulius; Lesauskaitė, Vaiva; Pangonytė, Dalia; Saladžinskas, Žilvinas; Tamelis, Algimantas; Pavalkis, Dainius. Matrix Metalloproteinase-9 Is a Prognostic Marker to Predict Survival of Patients Who Underwent Surgery Due to Rectal Carcinoma / Saulius Svagzdys, Vaiva Lesauskaite, Dalia Pangonyte, Zilvinas Saladzinskas, Algimantas Tamelis, Dainius Pavalkis // The Tohoku Journal of Experimental Medicine. Sendai : Tohoku University Medical Library. ISSN 0040-8727. 2011, vol. 223, no. 1, p. 67-73. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21212604>. [ISI Web of Science; MEDLINE]. IF: 1,244.
 6. Lesauskaitė, Vaiva; Šinkūnaitė-Maršalkienė, Giedrė; Tamošiūnas, Abdonas; Benetis, Rimantas. Protective effects of angiotensin-converting enzyme I/I and matrix metalloproteinase-3 6A/6A polymorphisms on dilatative pathology within the ascending thoracic aorta / Vaiva Lesauskaite, Giedre Sinkunaite-Marsalkiene, Abdonas Tamosiunas, Rimantas Benetis // European journal of cardio-thoracic surgery. Kidlington, Oxford, UK : Elsevier Science. ISSN 1010-7940. 2011, vol. 40, no. 1, p. 23-27. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21111627>. [ISI Web of Science; MEDLINE; EMBASE; Scopus; Sociedad Iberoamericana de Informacion Cientifica (SIIC) Data Bases]. IF: 2,550.
 7. Smalinskiene, Alina; Savickienė, Nijolė; Lesauskaitė, Vaiva; Žitkevičius, Virgilijus; Ivanov, Leonid; Rodovičius, Hiliaras; Sadauskienė, Ilona. The Effect of Eleutherococcus Senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. Extract on Cadmium-Induced Toxicity in Mice / Alina Smalinskiene, Nijole Savickiene, Vaiva Lesauskaite, Virgilijus Zitkevicius, Leonid Ivanov, Hiliaras Rodovicius, Ilona Sadauskiene // Journal of food and drug analysis = Yao wu shi pin fen xi. Taipei : National Laboratories of Foods and Drugs. ISSN 1021-9498. 2011, vol. 19, no. 4, p. 523-527. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Chemical Abstracts; International Food Information Service (FSTA); Abstracts of Chinese Medicines; EMBASE; BIOSIS; Research Alert]. IF: 0,643.
 8. Tatarūnas, Vacis; Lesauskaitė, Vaiva; Veikutienė, Audronė; Jakuška, Povilas; Benetis, Rimantas. The Influence of CYP2C9 and VKORC1 gene polymorphisms on optimal warfarin doses after heart valve replacement / Vacis Tatarūnas, Vaiva Lesauskaitė, Audronė Veikutienė, Povilas Jakuška, Rimantas Benetis // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Klinikiniai tyrimai). ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, Nr. 1, p. 25-30. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1101/1101-04e.pdf>. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ]. IF: 0,423.
 9. Mongirdienė, Aušra. β-adrenoblokatorių, AKF slopiklių, kalcio antagonistų, diuretikų, antikoaguliantų, antiagregantų, širdį veikiančių glikozidų ir fizinio krūvio poveikis krešėjimo sistemos rodmenims sergant lėtiniu širdies nepakankamumu / Aušra Mongirdienė // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Tęstinės medicinos studijos). ISSN 1010-660X. 2011, t. 47, Nr. 4, p. 238-243. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1104/1104-08l.pdf>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ]. IF: 0,423.
 10. Petkevičienė, Janina; Smalinskiene, Alina; Lukšienė, Dalia Ieva; Jurėnienė, Kristina; Ramažauskienė, Vitalija; Klumbienė, Jūratė; Lesauskaitė, Vaiva. Associations between apolipoprotein E genotype, diet, body mass index, and serum lipids in Lithuanian adult population / Petkeviciene J, Smalinskiene A, Luksiene DI, Jureniene K, Ramazauskiene V, Klumbiene J, Lesauskaite V // PloS one [electronic resource]. San Francisco : Public Library of Science. ISSN 1932-6203. 2012, vol. 7, no. 7, p. 1 skelb. (e41525). Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22844488>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Scopus; Google Scholar; Chemical Abstracts Service (CAS); EMBASE; AGRICOLA; PyscINFO; Zoological Records; FSTA (Food Science and Technology Abstracts); GeoRef; RefAware]. IF: 3,730.
 11. Liutkevičienė, Rasa; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Žaliūnienė, Dalia; Gustienė, Olivija; Jašinskas, Vytautas; Lesauskaitė, Vaiva; Tamošiūnas, Abdonas; Žaliūnas, Remigijus. Does matrix metalloproteinase-3 polymorphism play a role in age-related macular degeneration in patients with myocardial infarction? / Rasa Liutkevičienė, Diana Žaliaduonytė-Pekšienė, Dalia Žaliūnienė, Olivija Gustienė, Vytautas Jašinskas, Vaiva Lesauskaitė, Abdonas Tamošiūnas, Remigijus Žaliūnas // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2012, t. 48, Nr. 8, p. 404-409 : lent. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ]. IF: 0,550.
 12. Liutkevičienė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Žaliūnienė, Dalia; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Cimbalas, Andrius; Jašinskas, Vytautas; Gustienė, Olivija; Šimonytė, Sandrita; Tamošiūnas, Abdonas. Early age-related macular degeneration in patients with myocardial infarction / Rasa Liutkeviciene, Vaiva Lesauskaite, Dalia Zaliuniene, Diana Zaliaduonyte-Peksiene, Andrius Cimbalas, Vytautas Jasinskas, Olivija Gustiene, Sandrita Simonytė, Abdonas Tamosiunas // Current eye research. ISSN 0271-3683. 2012, vol. 37, no. 2, p. 94-100. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22070427>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. IF: 1,710.
 13. Skipskis, Vilius; Vysockas, Vaidas; Antanavičiūtė, Ieva; Kvalkauskas, Juozas; Aniulienė, Albina. Eksperimentiškai sukeltas miokardo infarktas, komplikacijos ir troponino i koncentracijos pokyčiai triušių kraujyje / Vilius Skipskis, Vaidas Vysockas, Ieva Antanavičiūtė, Juozas Kvalkauskas, Albina Aniulienė // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2012, t. 58(80), p. 83-89 : pav, lent. Prieiga per internetą: <http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2012/58/pdf/skipskis.pdf>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Index Copernicus; Index Veterinarius; Veterinary Bulletin; Animal Breeding Abstracts; EBSCO Publishing; IFIS Publishing]. IF: 0,101.
 14. Tatarūnas, Vacis; Lesauskaitė, Vaiva; Veikutienė, Audronė; Grybauskas, Pranas; Jakuška, Povilas; Benetis, Rimantas. The Combined effects of clinical factors and CYP2C9 and VKORC1 gene polymorphisms on initiating warfarin treatment in patients after cardiac valve surgery / Vacis Tatarūnas, Vaiva Lesauskaitė, Audronė Veikutienė, Pranas Grybauskas, Povilas Jakuška, Rimantas Benetis // The Journal of heart valve disease. Northwood : ICR Publisher. ISSN 0966-8519. 2012, vol. 21, no. 5, p. 628-635 : lent. Prieiga per internetą: <http://www.icr-heart.com/?cid=2685>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Medicus; Medlar; Research Alert; Biomedical Products]. IF: 1,071.
 15. Mongirdienė, Aušra; Vieželienė, Dalė; Kuršvietienė, Lolita. Воздействие никотина и смол, находящихся в табачном дыме, на процесс атерогенеза = Effect of nicotine and tar present in cigarette smoke on the process of atherogenesis / Монгирдиене А, Виежелиене Д, Куршветене Л // Кардиология = Kardiologiia. Москва : Бионика Медиа. ISSN 0022-9040. 2012, т. 52, №. 9, p. 87-93 : pav. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. IF: 0,245.
 16. Smalinskienė, Alina; Petkevičienė, Janina; Lukšienė, Dalia Ieva; Jurėnienė, Kristina; Klumbienė, Jūratė; Lesauskaitė, Vaiva. Association between APOE, SCARB1, PPAR alpha polymorphisms and serum lipids in a population of Lithuanian adults / Smalinskiene A, Petkeviciene J, Luksiene D, Jureniene K, Klumbiene J, Lesauskaite V // Lipids in health and disease [electronic resource]. [London] : BioMed Central. ISSN 1476-511X. 2013, vol. 12, 1 skelb. (120). [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; CABI; CAS; Embase; Food Science and Technology Abstracts; Scopus]. IF: 2.015 (2012) (M).
 17. Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Šimonytė, Sandrita; Lesauskaitė, Vaiva; Vaškelytė, Jolanta Justina; Gustienė, Olivija; Mizarienė, Vaida; Jurkevičius, Renaldas; Jarienė, Giedrė; Tamošiūnas, Abdonas; Žaliūnas, Remigijus. Left ventricular remodelling after acute myocardial infarction: Impact of clinical, echocardiographic parameters and polymorphism of angiotensinogen gene / Zaliaduonyte-Peksiene D, Simonyte S, Lesauskaite V, Vaskelyte J, Gustiene O, Mizariene V, Jurkevicius R, Jariene G, Tamosiunas A, Zaliunas R // Journal of the renin-angiotensin-aldosterone system : JRAAS. London : Sage. ISSN 1470-3203. 2013, vol. 00, no. 00, p. 00-00. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23283822>. [Journal Citation Reports® (Thomson Reuters); MEDLINE]. IF: 2,439 (2011) (M).
 18. Skipskis, Vilius; Tatarūnas, Vacis; Ereminienė, Eglė; Aniulienė, Albina; Vaitkus, Valdas. Naujosios Zelandijos baltųjų triušių, anestezuotų ketamino ir ksilazino deriniu, echokardiografiniai duomenys prieš ir po miokardo infarkto / Vilius Skipskis, Vacis Tatarūnas, Eglė Ereminienė, Albina Aniulienė, Valdas Vaitkus // Veterinarija ir zootechnika. Kaunas : Lietuvos veterinarijos akademija. ISSN 1392-2130. 2013, t. 63(85), p. 55-62 : pav, lent. Prieiga per internetą: <http://vetzoo.lva.lt/data/vols/2013/63/pdf/skipskis.pdf>. [Journal Citation Reports® (Thomson Reuters); Index Copernicus; Index Veterinarius; Veterinary Bulletin; Animal Breeding Abstracts; EBSCO Publishing; IFIS Publishing]. IF: 0.101 (2012) (M).
 19. Kublickas, Rimantas Henrikas; Jarienė, Giedrė. Polyacrylamide gels with ionized functional groups in their selective recognition of trimeric molecular form of human growth hormone / Rimantas Kublickas, Giedrė Jarienė // Polymer Bulletin. Berlin ; New Yor : Springer. (Original paper). ISSN 0170-0839. 2013, vol. 70, no. 3, p. 985-992. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); SCOPUS; Chemical Abstracts Service (CAS); Google Scholar; INIS Atomindex; Materials Science Citation Index; VINITI - Russian Academy of Science]. IF: 1.532 (2011) (M).
 20. Stanislovaitienė, Daiva; Lesauskaitė, Vaiva; Žaliūnienė, Dalia; Smalinskienė, Alina; Gustienė, Olivija; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Tamošiūnas, Abdonas; Lukšienė, Dalia Ieva; Petkevičienė, Janina; Žaliūnas, Remigijus. SCARB1 single nucleotide polymorphism (rs5888) is associated with serum lipid profile and myocardial infarction in an age- and gender-dependent manner / Stanislovaitiene D, Lesauskaite V, Zaliuniene D, Smalinskiene A, Gustiene O, Zaliaduonyte-Peksiene D, Tamosiunas A, Luksiene D, Petkeviciene J, Zaliunas R // Lipids in health and disease [electronic resource]. [London] : BioMed Central. ISSN 1476-511X. 2013, vol. 12, 1 skelb. (24). Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23510561>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; CABI; CAS; Embase; Food Science and Technology Abstracts; Scopus]. IF: 2.015 (2012) (M).
 21. Tatarūnas, Vacis; Lesauskaitė, Vaiva; Veikutienė, Audronė; Grybauskas, Pranas; Jakuška, Povilas; Jankauskienė, Laima; Bartusevičiūtė, Rūta; Benetis, Rimantas. The Effect of CYP2C9, VKORC1 and CYP4F2 polymorphism and of clinical factors on warfarin dosage during initiation and long-term treatment after heart valve surgery / Tatarunas V, Lesauskaite V, Veikutiene A, Grybauskas P, Jakuska P, Jankauskiene L, Bartuseviciute R, Benetis R // Journal of thrombosis and thrombolysis. [Dordrecht ; Norwell, MA] : Kluwer Academic Publishers. ISSN 0929-5305. 2013, vol. 00, no. 00, p. : 00-00 : lent. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23677510>. [Journal Citation Reports® (Thomson Reuters); MEDLINE]. IF: 1.476 (2011) (M).
 22. Kašauskas, Artūras; Mongirdienė, Aušra. The Effect of Polyscias filicifolia Bailey biomass tincture on the protein synthesis process in the heterogeneous system from the isolated pig heart / Artūras Kašauskas, Aušra Mongirdienė // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. (Experimental investigation). ISSN 1010-660X. 2013, t. 49, Nr. 6, p. 278-283 : pav, lent. Prieiga per internetą: <http://medicina.kmu.lt/1306/1306-05e.pdf>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE; Index Copernicus; DOAJ]. IF: 0.550 (2012) (M).
 23. Liutkevičienė, Rasa; Lesauskaitė, Vaiva; Šinkūnaitė-Maršalkienė, Giedrė; Žaliūnienė, Dalia; Žaliaduonytė-Pekšienė, Diana; Mizarienė, Vaida; Gustienė, Olivija; Jašinskas, Vytautas; Jarienė, Giedrė; Tamošiūnas, Abdonas. The Role of matrix metalloproteinases polymorphisms in age-related macular degeneration / Liutkeviciene R, Lesauskaite V, Sinkunaite-Marsalkiene G, Zaliuniene D, Zaliaduonyte-Peksiene D, Mizariene V, Gustiene O, Jasinskas V, Jariene G, Tamosiunas A // Ophthalmic genetics. London : Informa Healthcare. ISSN 1381-6810. 2013, vol. 00, no. 00, p. 00-00. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24079541>. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); MEDLINE]. IF: 1.070 (2012) (M).
 24. Tatarūnas, Vacis; Jankauskienė, Laima; Kupstytė, Nora; Skipskis, Vilius; Gustienė, Olivija; Grybauskas, Pranas; Lesauskaitė, Vaiva. The Role of clinical parameters and of CYP2C19 G681 and CYP4F2 G1347A polymorphisms on platelet reactivity during dual antiplatelet therapy / Tatarunas V, Jankauskiene L, Kupstyte N, Skipskis V, Gustiene O, Grybauskas P, Lesauskaite V // Blood coagulation & fibrinolysis. London : Lippincott Williams And Wilkins. ISSN 0957-5235. 2014, vol. 00, no. 00, p. 00-00. Prieiga per internetą: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24418943>. [ISI Web of Science; MEDLINE]. IF: 1.25 (2012) (M).

 

Darbuotojai:

Vaiva Lesauskaitė prof. habil. dr.          
Vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.: 302874, vietinis 1204; KI 333 kab.,
el. paštas: vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt

Giedrė Jarienė dr.             
Mokslo darbuotojas, tel.302889, vietinis 1244, KI 318 kab.,
el. paštas: giedregel@lycos.com

Aušra Mongirdienė dr.     
Mokslo darbuotojas, tel.327339, viet.1139, Biochemijos katedra 205 kab.,
el. paštas: ausra.mongirdiene@mail.com

Alina Smalinskienė dr.     
Mokslo darbuotojas, tel.302887, viet.1240, KI 319 kab.,
el. paštas: alina.smalinskiene@gmail.com

Sankrita Šimonytė dr.      
Mokslo darbuotojas, tel.302889, viet.1244, 1110, KI 318 kab., Mikrobiologijos katedra,
el. paštas: sandrita.simonyte@lsmuni.lt

Ramunė Šepetienė           
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel.302873, viet.1203, KI 220,
el. paštas: sepetiene@yahoo.com

Vacis Tatarūnas dr.          
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel.302887, viet.1240, KI 321 kab.,
el. paštas: vaciss@yahoo.fr

Audronė Veikutienė dr.   
Mokslo darbuotojas, tel. 326149, viet. 6149,
el. paštas: aveikutiene@gmail.com

Vilius Skipskis                 
Vyresnysis laborantas, tel.326620, viet.6620, Kardiologijos klinika 269 kab., KI 321 kab.,
el. paštas: skipskis@gmail.com

Ona Rūta Šereivienė        
Vyresnysis laborantas, tel.302889, viet.1244, KI 321 kab.,
el. paštas: rutaserv@gmail.com

Meilutė Makštutienė        
Laborantas, tel.326620, viet.6620, Kardiologijos klinika 269 kab., KI 321 kab.

Edita Juškaitė                   
Laborantas, tel.302889, viet.1244, KI 321 kab.,
el. paštas: editta@gmail.com

 

Molekulinės kardiologijos laboratorijoje 2015 metų balandį įkurta habil. dr. prof. Felikso Bukausko mokslininkų grupė, kurios darbo tematika yra koneksinų ir jų formuojamų plyšinių jungčių kanalų savybės fiziologinėmis ir patologinėmis sąlygomis bei jų įtaka širdies ir nervinės sistemos veiklai.

 

Pagrindinės šios mokslininkų grupės veiklos kryptys:

 1. Koneksinų formuojamų plyšinių jungčių struktūriniai-funkciniai tyrimai.
 2. Plyšinių jungčių kanalų vartinės savybės.
 3. Širdies ir nervinių ląstelių tinklų modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai.

Vykdomi projektai:

Nuo 2015 m. balandžio mėnesio vykdomas Lietuvos mokslų tarybos finansuojamas Mokslininkų grupių projektas Nr. MIP-76/2015 ,,Plyšinių jungčių (PJ'ių) jautrumo pH struktūriniai-funkciniai tyrimai; PJ'ių kanalų vartinių savybių modeliavimas“.

Projekto tikslas nustatyti struktūrinius baltymo koneksino domenus, atsakingus už plyšinių jungčių kanalų jautrumą viduląsteliniam pH (pHi) bei patobulinti modelį, aprašantį laidumo (gj) priklausomybę ne tik nuo jungties įtampos (Vj), bet ir nuo pHi.

Grupės narių publikacijos:

 

 • Snipas M, Kraujalis T, Paulauskas N, Maciunas K, Bukauskas FF. Stochastic Model of Gap Junctions Exhibiting Rectification and Multiple Closed States of Slow Gates. Biophysical J. 2016 Mar 29;110(6):1322-33.*
 • Maciunas K, Snipas M, Paulauskas N, Bukauskas FF. Reverberation of excitation in neuronal networks interconnected through voltage-gated gap junction channels. J General Physiol. 2016 Mar;147(3):273-88.*
 • Garre JM, Yang G, Bukauskas FF, Bennett MVL. FGF-1 Triggers Pannexin-1 Hemichannel Opening in Spinal Astrocytes of Rodents and Promotes Inflammatory Responses in Acute Spinal Cord Slices. J of Neuroscience. 2016; 36:4785–01.*
 • Bukauskas FF. Molecular organization, gating and function of connexin-based gap junction channels and hemichannels. Chapter in ‘Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside. 7-th ed. Zipes DP, Jalife J, editors. Philadelphia: ELSEVIER, SAUNDERS; 2016. In press.*
 • Rimkutė L, Jotautis V, Marandykina A, Sveikatienė R, Antanavičiūtė I, Skeberdis VA. The role of neural connexins in HeLa cell mobility and intercellular communication through tunneling tubes. BMC Cell Biology. 2016, 17(1):3.*
 • Treinys R, Bogdelis A, Rimkutė L, Jurevičius J, Skeberdis VA. Differences in the control of basal L-type Ca2+ current by the cyclic AMP signaling cascade in frog, rat, and human cardiac myocytes. Journal of Physiological Sciences. 2016, 66(4):327-36*
 • Snipas M, Pranevicius H, Pranevicius M, Pranevicius O, Paulauskas N, Bukauskas FF. Application of stochastic automata networks for creation of continuous time Markov chain models of voltage gating of gap junction channels. Biomed Res Int. 2015, 290(26):15909-20.*
 • Antanavičiūtė I, Rysevaitė K, Liutkevičius V, Marandykina A, Rimkutė L, Sveikatienė R, Uloza V, Skeberdis VA. Long-distance communication between laryngeal carcinoma cells. PLoS One. 2014, 9(6).*
 • Pranevičius H, Pranevičius M, Pranevičius O, Šnipas M, Paulauskas N, Bukauskas F. Continuous time Markov chain models of voltage gating of gap junction channels. Information technology and control. 2014, T. 43, no. 2, p. 133-142.*
 • Marandykina A, Palacios-Prado N, Rimkutė L, Skeberdis VA, Bukauskas FF. Regulation of connexin36 gap junction channels by n-alkanols and arachidonic acid. J Physiol. 2013, 591:2087-101.*
 • Palacios-Prado N, Hoge G, Marandykina A, Rimkute L, Chapuis S, Paulauskas N, Skeberdis VA, O'Brien J, Pereda AE, Bennett MV, Bukauskas FF. Intracellular magnesium-dependent modulation of gap junction channels formed by neuronal connexin36. J of Neuroscience. 2013, 33:4741-53.*
 • Paulauskas N, Pranevicius H, Mockus J, Bukauskas FF. A stochastic 16-state model of voltage-gating of gap junction channels enclosing fast and slow gates. Biophysical J. 2012, 102:2471-80.*
 • Skeberdis VA, Rimkute L, Skeberdyte A, Paulauskas N, Bukauskas FF. pH-dependent modulation of connexin-based gap junctional uncouplers. J. Physiology (London). 2011, 15:3495-506.*
 • Valakevičius E, Šnipas M, Radziukynas V. Markov chain reliability model of cogeneration power plant substation. Electronics and Electrical Engineering. 2013, Vol. 19, no. 5, p. 61-66.
 • Pranevičius, H. Kraujalis, T. Piece Linear-Aggregate Approach for Modelling and Analysis of Fuzzy Systems. Electronics and Electrical Engineering, 2013, 19(1), 73-76.
 • Pranevičius H, Valakevičius E, Šnipas M. Complexity of embedded chain algorithm for computing steady state probabilities of Markov chain. Information technology and control. 2011, T. 40, no. 2, p. 110-117.

 * - Publikacijos, kuriose LSMU nurodyta kaip organizacija, kurioje buvo atlikti tyrimai. Dr. Bukausko publikaciju sąrašas PubMed’e: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bukauskas+F

Darbuotojai:

Feliksas Bukauskas, Prof. Habil. Dr.          
Vyriausiasis mokslo darbuotojas, vietinis 1205; KI 217 kab.,
el. paštas: feliksas.bukauskas@lsmuni.lt; feliksas.bukauskas@einstein.yu.edu

 

Lina Rimkutė, Dr.             
Mokslo darbuotojas, vietinis 1214, KI 215 kab.,Mobil. tel. 8 673 73660
el. paštas: lina.rimkute@lsmuni.lt

 

Tadas Kraujalis, Dr.             
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, vietinis 1214, KI 216 kab.,
el. paštas: tadas.kraujalis@lsmuni.lt

 

Mindaugas Šnipas, Dr.             
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, vietinis 1205, KI 217 kab.,
el. paštas: mindaugas.snipas@lsmuni.lt; mindaugas.snipas@ktu.lt

 

Kęstutis Maciūnas, Dokt.             
Jaunesnysis mokslo darbuotojas, vietinis 1214, KI 216 kab.,
el. paštas: kestutis.maciunas@lsmuni.lt

 

Lukas Gudaitis, Dokt.
Vietinis 1244, KI 318 kab.,
el. paštas: lukas.gudaitis@lsmuni.lt