Kardiologijos institutas

 • Kontaktai

  Prof. dr.,Rimantas Benetis
  Direktorius

  Tel. (8 37) 302870
  El. paštas: rimantas.benetis@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 222

   

  Rasa Čiubrinskienė
  Administratorė

  Tel. (8 37) 302871, (vietinis – 5495)
  Mobil. tel. (8 672) 49172
  El. paštas: rasa.ciubrinskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 222

   

  Kardialinės patologijos laboratorija

  Laboratorijos vedėja:

  Dalia Pangonytė prof. habil..dr.             

  Vyriausioji mokslo darbuotoja, tel.302890, viet.1245, KI 332 kab.,

  el.paštas: dalia.pangonyte@lsmuni.lt

    Darbuotojai:

  Vitalija Bunevičienė, jaunesnyioji mokslo darbuotoja, viet.1237, KI 326 kab.,

  el.paštas: vitalija.buneviciene@lsmuni.lt

   Lina Utkienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, tel. 432580, viet.1242, KI 330 kab.

  el.paštas: lina.utkiene@lsmuni.lt

   Zita Stanionienė, vyresnioji inžinierė programuotoja, tel. viet.1211, KI 334 kab.,

  el.paštas: zita.stanioniene@lsmuni.lt

   Jūratė Virginija Šmitaitė, preparatorė, tel. viet.1246,  228772 KI 329 kab.,

  Renata Valevičienė, vyresnioji laborantė, tel. viet.1237, KI 326 kab.,

  el.paštas: renata.valeviciene@lsmuni.lt

   Jūratė Dedelienė, laborantė tel. viet.1324, KI 329 kab.

   Meilutė Marija Navickienė, laborantė, tel. 1242, KI 334 kab.

   

   Kardiologinių tyrimų automatizacijos laboratorija

  Laboratorijos vedėjas

  Gediminas Jaruševičius dr. 
  Tel.( 8 37) 326094, (vietinis- 6094)  
  El.paštas: gediminas.jaruševičius@lsmuni.lt

  Darbuotojai:

   Alfonsas Vainoras, habil.dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel. 302881, viet.1225.

  el. paštas: alfonsas.vainoras@lsmuni.lt

   Vidmantas Jurkonis dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, tel.302882, viet.1227, KI 107 kab.,

  el.paštas: vidmantas.jurkonis@lsmuni.lt

   Vytautas Zabiela dr. mokslo darbuotojas, tel.326709, viet.6709, Kardiol.klinika 0103 kab.,

  el.paštas: vytautas.zabiela@lsmuni.lt

   Rimtautas Ruseckas, vyresn.. inžinierius programuotojas, tel. 792515

  el.paštas: rimtautas.ruseckas@lsmuni.lt

   Rūta Jurkonienė, vyresnioji inžinierė programuotoja, tel. 792515,  viet.1227, KI 108 kab.,

  el.paštas: ruta.jurkoniene@lsmuni.lt

   Vytenis Miškinis, vyresnysis inžinierius programuotojas, tel.viet.1229, KI 109 kab.,

  el.paštas: vytenis.miskinis@lsmuni.lt

   Nijolė Rakauskienė, laborantė, tel. 561595,  KI 104 kab.

   

  Klinikinės kardiologijos laboratorija 

  Laboratorijos vedėjas:

  Šarūnas Kinduris dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, tel.326335, viet.6335, Širdies, krūtinės ir  kraujag. chirurgijos klinika 179 kab.

  el. paštas: kinsar@gmail.com

   Darbuotojai:

   Jolanta Justina  Vaškelytė prof. habil..dr, vyriausiji mokslo darbuotoja, tel.326398, viet.4557, Širdies, krūtinės ir  kraujag. chirurgijos klinika 557, 030 kab.

  el.paštas: jolanta.vaskelyte@lsmuni.lt

   Ramūnas Navickas prof. habil..dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.390362.

  el.paštas: ramunas.navickas@lsmuni.lt

   Rimantas Benetis prof. dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.326369, viet.1200, KI 222 kab.

  el.paštas: rimantas.benetis@lsmuni.lt

   Jonė Venclovienė dr., vyresnioji mokslo darbuotoja

  el.paštas: jone.vencloviene@lsmuni.lt

   Margarita Beresnevaitė dr., mokslo darbuotoja, tel viet.4331, Širdies, krūtinės ir  kraujag. chirurgijos klinika 031 kab.,

  el.paštas: margarita.beresnevaite@lsmuni.lt

   Vytautas Grižas dr., mokslo darbuotojas, tel. viet.7082,7083, Kardiol. klinika 126 kab.

  el.paštas: vytautas.grizas@lsmuni.lt

   Jūratė Janėnaitė dr., mokslo darbuotoja, tel. viet.6400. Kardiol. klinika 245 kab.

  el.paštas: jurate.janenaite@lsmuni.lt

   Vida Tumynienė , laborantė, tel.388269.  Kardiol. klinika 126 kab.

  el.paštas: vida.tumyniene@lsmuni.lt

  Edmundas Širvinskas prof. habil..dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.326171, viet.6171, Širdies, krūtinės ir  kraujag. chirurgijos klinika 240 kab., el.paštas: edmundas.sirvinskas@lsmuni.lt

   Judita Andrejaitienė dr. mokslo darbuotoja, tel.356572, viet.6447, Širdies, krūtinės ir kraujag. chir. klinika 247 kab.

  el.paštas: judita.andrejaitiene@lsmuni.lt

   Laima Ralienė dr., mokslo darbuotoja, tel.302963, viet.1342, Širdies, krūtinės ir kraujag. chirurgijos klinika 116 kab.

  el.paštas: laima.raliene@lsmuni.lt

   Milda Švagždienė dr., mokslo darbuotojas, tel.356572, viet.6447, Širdies, krūtinės ir kraujag. chirurgijos klinika 247 kab.

  el.paštas: milda.svagzdiene@lsmuni.lt

   Vincentas Veikutis dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.302962, viet.1316, MLK 508 kab.,

  el.pštas: vincentas.veikutis@lsmuni.lt

   Stefanija Bartusevičienė, vyresnysis technikas, tel.326704, viet.6704.  Kardiol. klinika 266, 108 kab.

  el.paštas: stefanija.bartuseviciene@lsmuni.lt

   Nijolė Augustinavičienė, laborantė, tel. 302896, viet.1208, KI 210 kab.

   Henrikas Matusevičius, laborantas, tel. 302896, viet.1208, KI 210 kab.

   Neringa Eimutienė, laborantė

   Čiuželis Tomas, vyresnysis technikas

  el.paštas: tomas.ciuzelis@lsmuni.lt

   

   

  Ląstelių kultūrų laboratorija

  Laboratorijos vedėjas:

  Vytenis Arvydas Skeberdis habil.dr., vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.: 302880, viet.-1218; KI 123 kab.,

  el.paštas: arvydas.skeberdis@lsmuni.lt

  Darbuotojai:

   Ieva Antanavičiūtė dr., vyresnioji mokslo darbuotojas, tel.: 302880, viet.1260,  1217. KI 127 kab.,

  el.paštas: ieva.antanaviciute@fc.lsmuni.lt

   Velasco Sergio Bordel dr.,  vyresnysis mokslo darbuotojas

   Renata Sveikatienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, tel.: 302880, viet.1259, KI 125 kab.

  el.paštas: renata.sveikatiene@lsmuni.lt

  Vaidas Jotautis, jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel.: 302880, viet.1259, KI 126 kab.

  el.paštas vaidas.jotautis@fc.lsmuni.lt 

   Vytautas Raškevičius, jaunesnysis mokslo darbuotojas

  el.paštas: vytautas raskevicius@.lsmuni.lt 

   Gintarė Milašiūtė, laborantė,

  el.paštas: gintare.milasiute@lsmuni.lt

   Lukas Barštaitis, laborantas

  el.paštas: lukas.barstaitis@lsmuni.lt

   

   Membranų biofizikos laboratorija

  Laboratorijos vadovas:

  Jonas Jurevičius habil..dr. , vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel. 302877, viet. 1224, KI 101 kab.,

  el.paštas: jonas.jurevicius@lsmuni.lt.

   Darbuotojai:

  Regina Mačianskienė dr., vyriausioji mokslo darbuotoja, tel.302878, viet.1219, KI 025 kab.,

  el.paštas: regina.macianskiene@lsmuni.lt

   Irma Martišienė dr. , mokslo darbuotoja, tel.302878, viet.1219, KI 025 kab.,

  el.paštas: irma.martisiene@lsmuni.lt

   Rimantas Treinys dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, tel.302878, viet.1265, KI 206 kab.,

  el.paštas: rimantas.treinys@lsmuni.lt

   Mantė Almanaitytė, jaunesnioji mokslo darbuotoja,  tel: 302878, viet.1219, KI 024 kab.,

  el.paštas: mante.almanaityte@lsmuni.lt

   Inga Andriulė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, tel. 327352, viet. 5748.

  el.paštas: inga.andriule@lsmuni.lt

   Antanas Navalinskas, vyresnysis inžinierius, tel. 302878, viet. 1221, KI 002 kab.,

  el.paštas: antanas.navalinskas@lsmuni.lt

   Vanda Burbulytė, inžinierė, tel. 302878, viet. 1220, KI 024 kab.,

  el.paštas: vanda.burbulyte@lsmuni.lt

   Kęstutis Runkevičius, inžinierius,  tel.302878, viet. 1256, KI 008 kab.,

  el.paštas: kestutis.runkevicius@lsmuni.lt

   Virginija Luckienė, preparatorė, tel. 30287, viet. 1220, KI 024 kab.,

  el.paštas: Virginija.luckiene@lsmuni.lt

   

   Molekulinės kardiologijos laboratorija

  Laboratorijos vadovė:

  Vaiva Lesauskaitė prof. habil. dr.           

  Vyriausiasis mokslo darbuotojas, tel.: 302874, vietinis 1204; KI 333 kab.,
  el. paštas: vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt

  Darbuotojai:

  Giedrė Jarienė dr. , mokslo darbuotoja, tel.302889, vietinis 1244, KI 318 kab.,
  el. paštas: giedre.jariene@lsmuni.lt

  Alina Smalinskienė dr., mokslo darbuotoja, tel.302887, viet.1240, KI 319 kab.,

  el. paštas: alina.smalinskiene@lsmuni.lt

  Sandrita Šimonytė dr., mokslo darbuotoja, tel.302889, viet.1244, 1110, KI 318 kab.
  el. paštas: sandrita.simonyte@lsmuni.lt

  Ramunė Šepetienė, jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel.302873, viet.1203, KI 220,

  el. paštas: ramune.sepetiene@lsmuni.lt

  Vaiva Patamsytė,  jaunesnioji mokslo darbuotoja, tel. 1240

  el. paštas: vaiva.patamsyte@lsmuni.lt

  Lukas Gudaitis, jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel.

  el.paštas: lukas.gudaitis@lsmuni.lt

  Vacis Tatarūnas dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, tel. viet.1207, KI 321 kab.,

  el. paštas: vacis.tatarunas@lsmuni.lt

  Audronė Veikutienė dr. , mokslo darbuotojas, tel. 326149, viet. 6149,
  el. paštas: audrone.veikutiene@lsmuni.lt

  Vilius Skipskis, mokslo darbuotojas, tel.326620, viet.6620, Kardiologijos klinika 269 kab., KI 321 kab.,
  el. paštas: vilius.skipskis@lsmuni.lt

  Ona Rūta Šereivienė , vyresnioji laborantė, tel.302889, viet.1244, KI 321 kab.,
  el. paštas: ruta.sereiviene@lsmuni.lt

  Edita Kuncevičienė, laborantė, tel. 363664.

  el.paštas: edita.kunceviciene@lsmuni.lt

  Dovydas Gečys, laborantas, tel.

  el.paštas: dovydas.gecys@lsmuni.lt

   

  Habil. dr. prof. Felikso Bukausko mokslininkų grupės darbuotojai:

   

    Lina Rimkutė, Dr., mokslo darbuotoja,  vietinis tel. 1205, KI 217 kab.,

  el. paštas: lina.rimkute@lsmuni.lt

  Tadas Kraujalis, Dr., jaunesnysis mokslo darbuotojas, vietinis tel. 1205, KI 218 kab.,

  el. paštas: tadas.kraujalis@lsmuni.lt

   Mindaugas Šnipas, Dr. , mokslo darbuotojas, vietinis tel. 1205, KI 223 kab.,

  el. paštas: mindaugas.snipas@lsmuni.lt;

  Kęstutis Maciūnas, Dokt., vietinis tel. 1214, KI 216 kab.,

  el. paštas: kestutis.maciunas@lsmuni.lt

   Lukas Gudaitis, Dokt., vietinis tel. 1205, KI 216 kab.,

  el. paštas: lukas.gudaitis@lsmuni.lt

   

  Populiacinių tyrimų laboratorija

    Laboratorijos vedėjas:

  prof. habil.dr. Abdonas Tamošiūnas
  Tel. ( 8 37) 302885, (vietinis– 1231) 
  El.paštas: abdonas.tamosiunas@lsmuni.lt

  Darbuotojai:

  Gailutė Bernotienė dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, tel.302879, viet.1257, KI 302 kab., el.paštas: gailute.bernotiene@lsmuni.lt

  Vilija Malinauskienė dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, tel.302888, viet. 1263, el.paštas: vilija.malinauskiene@lsmuni.lt

  Eglė Milinavičienė dr., mokslo darbuotoja, tel. 536696, el.paštas: egle.milinaviciene@lsmuni.lt

  Irena Milvidaitė dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, tel 326385, el.paštas: irena.milvidaite@lsmuni.lt

  Agnė Brazienė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, tel. 337907,el.paštas: agne.braziene@lsmuni.lt

  Virginija Dulskienė dr.,vyresnioji mokslo darbuotoja, tel.302895, viet.1233, KI 209 kab., el.paštas: virginija.dulskiene@lsmuni.lt

  Dalia Lukšienė dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, tel.302892, viet.1249, KI 322 kab, el.paštas: dalia.luksiene@lsmuni.lt

  Ričardas Radišauskas dr., vyresnysis mokslo darbuotojas, tel.302886, viet.1235, KI 306 kab.,

  el.paštas: ricardas. radisauskas@lsmuni.lt

  Daina Krančiukaitė-Butylkinienė dr., mokslo darbuotojas, tel.302885, viet.1232, KI 309 kab., el.paštas: daina.kranciukaite@lsmuni.lt

  Renata Kučienė dr., vyresnioji mokslo darbuotoja, tel. viet.1261, KI 207 kab., el.paštas: renata.kuciene@lsmuni.lt

  Jūratė Medžionienė, vr. inžinierė programuotoja, tel.302888, viet.1262, KI 208 kab., el.paštas: jurate.medzioniene@lsmuni.lt

  Domininka Šidlauskienė, vr. inžinierius programuotojas, tel.302885, viet.1233, KI 307 kab., el. paštas: domininka.sidlauskiene@lsmuni.lt

  Dalia Virvičiūtė, inžinier4, tel.302886, viet.1238, KI 310 kab., el.paštas: dalia.virviciute@lsmuni.lt

  Kristina Jurėnienė, inžinierė programuotoja, tel.302886, viet.1234, KI 305 kab., el.paštas: kristina.jureniene@lsmuni.lt

  Violeta Kapustinskienė, vyresnioji laborantė, KI 205 kab., el.paštas: violeta.kapustinskiene@lsmuni.lt

  Zofija Ramašauskienė, vyresnioji laborantė, tel.302892, viet.1249, KI 322 kab., el.paštas: zofija.ramasauskiene@lsmuni.lt

  Diana Skarupskienė, vyresnioji laborantė, KI 205 kab., el.paštas: diana.skarupskiene@lsmuni.lt

  Anastazija Kižienė, laborantė, tel.302886, viet.1233, KI 307 kab., el.paštas: anastazija.kiziene@lsmuni.lt

  Loreta Paškevičienė, laborantė, tel.302885, viet.1232, KI 309 kab., el.paštas: loreta.paskeviciene@yahoo.com

  Vita Plieskienė, laborantė, tel.302886, viet.1235, KI 306 kab., el.paštas: vita.plieskiene@lsmuni.lt

  Vida Sabeckienė, laborantė, tel.302886, viet.1238, KI 310 kab., el.paštas: vida.sabeckiene@lsmuni.lt

  Lilija Lubienė, operatorė, tel.302879, viet.1258, KI 303 kab., el.paštas: lilija.lubiene@lsmuni.lt

  Jolanta Siaurusevičiūtė, operatorė, tel.302888, viet.1262, KI 208 kab., el.paštas: jolanta.siauruseviciute@lsmuni.lt

   

  Vaistinių medžiagų ikiklinikinių tyrimų laboratorija

    

  Darbuotojai:

   Paulius Gibieža, jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel. viet. 1260, el.paštas: paulius.gibieza@lsmuni.lt

   Valeryia Mikalayeva, dr., mokslo darbuotoja, tel. 302880, viet. 1260,  el.paštas: valeryia.mikalayeva@lsmuni.lt

   

  Vaistų taikinių histopatologijos  laboratorija

   Darbuotojai:

   Lina Jusienė, jaunesnioji mokslo darbuotojas, tel. viet. 1237, el.paštas: lina.jusiene@lsmuni.lt

   Lukas Žemaitis, jaunesnysis mokslo darbuotojas, tel. 326741, viet. 6741,  el.paštas: lukas.zemaitis@lsmuni.lt

   

  MA Kardiologijos instituto Tarybos nariai:

   

  1. Abdonas Tamošiūnas, prof.,  LSMU KI Populiacinių tyrimų laboratorijos vyr.m.d., el.paštas: abdonas.tamosiunas@lsmuni.lt
  2. Algimantas Blažys, dr., UAB „ Berlin Chemie Menarini Baltic“ gen. direktorius.
  3. Dalia Pangonytė, prof., LSMU KI Kardialinės patologijos lab. vyr.m.d., 

   el.paštas: dalia.pangonyte@lsmuni.lt

  4. Edmundas Širvinskas, prof., LSMU KI Klinikinės kardfiologijos lab. vyr. m.d., el.paštas: edmundas.sirvinskas@lsmuni.lt
  5. Gediminas Jaruševičius, LSMU KI Kardiologinių tyrimų automatizacijos lab. m.d., el.paštas: gediminas.jaruševičius@lsmuni.lt
  6. Gintarė Milašiūtė, LSMU doktorantė, el.paštas: gintare.milasiute@lsmuni.lt
  7. Janina Petkevičienė, prof., el. paštas: janina.petkeviciene@lsmuni.lt
  8. Laima Ivanovienė, prof., LSMU MF Biochemijos katedros vedėja, el. paštas: laima.ivanoviene@lsmuni.lt
  9. Lukas Žemaitis, LSMU doktorantas, el.paštas: lukas.zemaitis@lsmuni.lt
  10. Ramūnas Navickas, prof., LSMU KI Klinikinės kardiologijos lab. vyr.m.d., el. paštas: ramunas.navickas@lsmuni.lt
  11. Regina Mačianskienė, dr., LSMU KI Membranų biofizikos lab. vyr.m.d., el.paštas: regina.macianskiene@lsmuni.lt
  12. Renaldas Jurkevičius, prof., LSMU ligoninės Kauno klinikos gen. direktorius.
  13. Rimantas Benetis, prof., LSMU Kardiologijos instituto direktorius, el.paštas: rimantas.benetis@lsmuni.lt
  14. Vaiva Lesauskaitė, prof., LSMU KI Molekulinės kardiologijos lab. vyr.m.d., el.paštas: vaiva.lesauskaite@lsmuni.lt
  15. Vytenis Arvydas Skeberdis, dr., LSMU KI Ląstelių kultūrų lab. vyr.m.d., el.paštas: arvydas.skeberdis@lsmuni.lt

   

  MA KI Bendrųjų reikalų skyrius

   

  Šimoliūnienė Milda           
  Vr. specialistė informaciniam darbui

  tel. vietinis -5494
  El. paštas: milda.simoliuniene@lsmuni.lt

  Kabineto Nr. 219

   

  Pugžlys Antanas               
  Inžinierius energetikas

  Tel. (8 37) 302883 (vietinis-1210)
  Kabineto Nr. 210

   

  Ivanavičius Vytautas        
  Vairuotojas

  Tel. (8 37) 302883 (vietinis-1210)
  Mobil. tel. (8 673) 51723
  Kabineto Nr.210

 • Dokumentai

  PATVIRTINTA

   

  LSMU Kardiologijos instituto tarybos

  2012 m. birželio 5 d. nutarimu Nr.IT-3

   

   

  LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO KARDIOLOGIJOS INSTITUTO MOKSLO LABORATORIJOS VADOVO RINIKMŲ REGLAMENTAS

   

  I BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mokslo laboratorijos vadovą (toliau Vadovas) renka Kardiologijos  instituto taryba (toliau Taryba)  Kardiologijos instituto direktoriaus (toliau Direktoriaus) teikimu 5 metų kadencijai.

   

  II REIKALAVIMAI KANDIDATUI EITI VADOVO PAREIGAS

   

  2. Kandidatai eiti Vadovo pareigas turi būti

  2.1 mokslininkai

  2.2. turintys mokslo laboratorijos profilio arba gretimą specialybę

  3. Direktoriaus teikiamas kandidatas privalo pateikti mokslo instituto tarybos sekretoriui šiuos dokumentus popierine ir e-forma:

  3.1 sutikimą eiti Vadovo pareigas

  3.2 gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymą

  3.3 paskutinių 5-erių metų publikacijų sąrašą iš LSMU Bibliografijos skyriaus

   

  III RINKIMŲ TVARKA

   

  4. Mokslo laboratorija teikia išvadą Direktoriui apie kandidatą per vieną savaitę nuo Mokslo instituto tarybos sekretoriaus kandidato dokumentų perdavimo mokslo laboratorijai.

   

  5. Per vieną mėnesį nuo Mokslo laboratorijos išvados apie kandidatą pateikimo Direktoriui kviečiamas Tarybos posedis, kurio metu Direktorius pristato kandidatą ir supažindina Tarybos narius su mokslo laboratorijos išvadą.

   

  6. Jei kandidatas eina pakartotinai Vadovo kadencijai, jis Tarybai pristato ataskaitą ir mokslo laboratorijos veiklos planą, jei pirmai kadencijai – tik mokslo laboratorijos veiklos planą. 

   

  7. Tarybos nariai balsuoja slaptai. Vadovas išrenkamas pusės posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma. Tarybai neišrinkus Vadovo Direktorius teikia naują kandidatūrą Vadovo pareigoms užimti.

   

  IV. BAIGIAMOS NUOSTATOS

  8. Mokslo laboratorijos vadovo  pareigos vykdomos iki kadencijos pabaigos, atsisakymo eiti šias pareigas, pavedimo eiti šias pareigas atšaukimo ar darbo santykių, kuriems esant pavesta eiti vadovo pareigas,  pabaigos. Mokslo laboratorijos vadovą gali atšaukti instituto taryba 2/3 visų narių balsų dauguma.