Spausdinti

Vaistų chemijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Kontaktai

Apie katedrą

Studijos

Vaistų chemijos katedroje dėstomos profilinės disciplinos farmacijos fakulteto studentams: II ir III kurso – Farmacinė chemija, III kurso – Mokslinių tyrimų praktika, IV kurso – Vaistų chemija, Vaistinių medžiagų kūrimas, V kurso – Vaistų kokybė, Vaistų metabolizmas. Vadovaujant katedros dėstytojams, farmacijos fakulteto studentai atlieka mokomąją vaistų analizės praktiką Lietuvos vaistinėse. Be to, katedroje dėstoma Medicinos fakulteto “Medicininės ir veterinarinės biochemijos” programos studentams studijų dalykas Farmacinė biochemija, KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” studijų dalykas Farmacinė chemija.

Mokslas

Katedroje vykdomas mokslinis darbas tema „Biologiškai aktyvių junginių sintezė, analizė ir poveikio gyviesiems organizmams tyrimas“. Vykdant mokslinį tiriamąjį darbą atliekama biologiškai aktyvių junginių sintezė, tiriama vaistinių medžiagų apykaita, išskiriami ir identifikuojami susidarantys metabolitai, atliekami vaistų cheminės struktūros ryšio su farmakologiniu veikimu tyrimai, analizuojamas biologinis aktyvumas, skvarba ląstelių kultūrose bei atrenkamos efektyviausios medžiagos ikiklinikiniams tyrimams.

Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys:

Naujų biologiškai aktyvių medžiagų sintezė ir analizė. Atliekama naujų biologiškai aktyvių junginių sintezė, nustatoma jų cheminės struktūros sąryšis su farmakologiniu veikimu.

Augalinių preparatų, Zn ir Se galimas apsauginis poveikis gyvūnų, veikiamų sunkiųjų metalų (Pb, Cd, Al)  jonais, audinių baltymų sintezės sistemai. Nagrinėjamas augalinių preparatų poveikis sunkiųjų metalų kiekio dinamikai in vivo bei biologiškai veiklių junginių sąveika su sunkiaisiais metalais in vivo.

Augalinių preparatų antioksidacinio, priešmikrobinio ir priešvėžinio aktyvumo tyrimai. Parenkamos sąlygos optimaliai veikliųjų medžiagų ekstrakcijai iš augalinės žaliavos, nustatomas ekstraktų antioksidacinis aktyvumas, poveikis bakterijoms ir grybeliams, atliekami tyrimai vėžinių ląstelių kultūrose.

Vaistinių medžiagų aktyvumo ir skvarbos tyrimai vėžio ląstelių 2D ir 3D kultūrose. Tiriamas augalinių preparatų bei cheminių junginių poveikis vėžio ląstelių gyvybingumui ir jų skvarba monosluoknsiu augančiose ląstelių kultūrose bei jų sferoiduose (3D kultūrose), nustatomas poveikis ląstelių kamieniškumui, migracijai ir invazijai.

Funkcionalizuotų nanoformuluočių kūrimas tikslinei vėžio terapijai. Modeliuojamos vaistinių medžiagų nanoformuluotės, kurios selektyviai atakuotų vėžio ląsteles, tiriamas jų stabilumas, veikliosios medžiagos atpalaidavimas bei aktyvumo tyrimai 2D ir 3D modelinėse sistemose.

 Bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su kitomis Farmacijos fakulteto katedromis bei Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijomis:

Dr. Kristina Rysevaitė, Prof. Dainius Pauža, LSMU Anatomijos institutas

Dr. Julius Liobikas, Dr. Aistė Jekabsonė, LSMU Neuromokslų institutas

Prof. Dalė Vieželienė, LSMU Biochemijos katedra

Prof. Renaldas Raišutis, Dr. Kristina Andrėkutė, KTU Prof. K. Baršausko Ultragarso mokslo institutas

Dr. Daumantas Matulis, GMC Biotechnologijos instituto Biotermodinamikos ir vaistų tyrimo laboratorija

Dr. Linas Mažutis, GMC Biotechnologijos instituto Mikroskysčių technologijų skyrius

Dr. Rūta Aldonytė, UAB Ferentis

Prof. Helder A. Santos, Helsinkio universiteto Farmacinių nanotechnologijų ir cheminių mikrosistemų padalinys (Suomija)

Dr. Artūras Žiemys, Hjustono Metodistų tyrimo instituto Nanomedicinos padalinys (JAV)

Prof. Rytis Prekeris, Kolorado universiteto Ląstelės ir vystymosi biologijos padalinys (JAV)

Prof. Eugene Jansen, Institute of Public Health and Environment (Nyderlandai)

Kontaktai

Hiliaras Rodovičius, prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5610)
El. paštas: hiliaras.rodovicius@lsmuni.lt

Daiva Juodžiukynienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: daiva.juodziukyniene@lsmuni.lt

Vilma Petrikaitė, prof., dr.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: vilma.petrikaite@lsmuni.lt
Interneto svetainė: https://www.researchgate.net/profile/Vilma_Petrikaite

Raimondas Benetis, doc., dr.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: raimondas.benetis@lsmuni.lt
 
Audronė Dagilytė, lekt., dr.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: audrone.dagilyte@lsmuni.lt
 
Indrė Januškevičienė, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: indre.januskeviciene@lsmuni.lt
 
Eligijus Kupriūnas, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: eligijus.kupriunas@fc.lsmuni.lt
 
Miglė Paškevičiūtė, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: migle.paskeviciute@lsmuni.lt
 
Liudas Šlepikas, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: liudas. slepikas@fc.lsmuni.lt
 
Virgilijus Žitkevičius, asist.
Tel. (8 37) 327316 (vietinis - 5611)
El. paštas: virgilijus.zitkevicius@lsmuni.lt