Spausdinti

Vaistų chemijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Vaistų chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Kontaktai

Apie katedrą

Vaistų chemijos katedroje dėstomos profilinės disciplinos farmacijos fakulteto studentams: II ir III kurso - farmacinė chemija, III ir IV kursų - vaistų chemija, V kurso – ksenobiotikų metabolizmas. Vadovaujant katedros dėstytojams, farmacijos fakulteto studentai mokomąją farmacinės analizės praktiką atlieka Lietuvos vaistinėse.

Katedroje vykdomas mokslinis darbas tema „Biologiškai aktyvių junginių sintezė, analizė ir poveikio gyviesiems organizmams tyrimas“. Vykdant mokslinį tiriamąjį darbą atliekama biologiškai aktyvių junginių sintezė, analizė, tiriamas ryšis tarp junginių cheminės sandaros ir biologinio aktyvumo, tiriama vaistingųjų medžiagų apykaita, išskiriami ir identifikuojami susidarantys metabolitai, atliekami vaistų cheminės struktūros ryšio su farmakologiniu veikimu tyrimai bei atrenkamos efektyviausios medžiagos ikiklinikiniams tyrimams. Atliekama naujų biologiškai aktyvių priešgrybelinių junginių sintezė, derinant vienoje molekulėje keleto farmakoforų fragmentus, nustatoma jų cheminės struktūros sąryšis su farmakologiniu veikimu, kuriamos prielaidos efektyviausių medžiagų atrankai ikiklinikiniams tyrimams. Tiriamas augalinių preparatų, Zn ir Se galimas apsauginis poveikis gyvūnų, veikiamų sunkiųjų metalų (Pb, Cd, Al)  jonais, audinių baltymų sintezės sistemai. Nagrinėjamas augalinių preparatų poveikis sunkiųjų metalų kiekio dinamikai in vivo bei biologiškai veiklių junginių sąveika su sunkiaisiais metalais in vivo.