Spausdinti

Klinikinės farmacijos katedra

LSMU Farmacijos fakultetas
Klinikinės farmacijos katedra
Adresas:
Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Kontaktai

 

Apie mus
Klinikinės farmacijos katedra įkurta 2011 m., vertinant vis didėjantį poreikį farmacijos specialistams dalyvauti ir prisiimti atsakomybę užtikrinant saugų ir veiksmingą vaistų naudojimą. Išsamios klinikinės farmacijos studijos suteikia galimybę gydytojams ir farmacininkams glaudžiau bendradarbiauti vykdant pacientų priežiūrą ir optimizuojant farmakoterapiją, siekiant bene svarbiausio tikslo – piliečių sveikatos, gyvenimo kokybės ir ligų prevencijos.
Nuo 2011 m. iki šiol katedrai vadovauja Prof. Vitalis Briedis. Katedroje šiuo metu dirba 11 darbuotojų: 2 profesoriai, 1 docentas, 3 lektoriai, 4 asistentai ir 1 studijų administratorius.


Studijos
Klinikinės farmacijos katedroje dėstomi studijų dalykai Farmacijos fakulteto studentams: III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“. KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” dėstomi šie studijų dalykai: I kurse ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Mokslinių tyrimų praktika“.
Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Šiuo metu studijuoja 5 doktorantai.


Privalomi dalykai:
III kurse ,,Biofarmacija“, IV kurse ,,Farmacinė biotechnologija“, Modulio ,,Ligų valdymas“ studijų dalykas ,,Klinikinė farmacija“, V kurse Modulio ,,Farmacinių preparatų kūrimas“ studijų dalykas ,,Biologiniai vaistai“, ,,Vaistų kūrimas“ ir ,,Mokslinių tyrimų praktika“.


Pasirenkami dalykai
KTU-LSMU jungtinės magistrantūros programos “Medicininė chemija” pasirenkamieji dalykai: I kurse ,,Tiriamasis projektas 1“,  II kurse  ,,Tiriamasis projektas 2“.


Mokslinių tyrimų kryptys
Klinikiniai farmaciniai vaistų vartojimo aspektai. Vaistų biofarmacija - farmacinių ir fiziologinių veiksnių įtaka vaistinių medžiagų biologiniam prieinamumui.


Projektai nuo 2010
1. Lietuvos mokslo tarybos mokslininkų grupių projektas ,,Vėžį slopinančių gauromečių ekstraktų frakcijų išskyrimas ir jų molekuliniai ir biologiniai tyrimai“ Nr. MIP-084/2012.2012-2014. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo . 2012-2014;

2. Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D). 2012-2014;

3. Lietuvos mokslo tarybos, Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Grikių veislių ir auginimo sąlygų atranka, technologijos funkcionaliųjų komponentų didinimui kūrimas“. Projektas remiamas valstybinio mokslo ir studijų fondo. 2014-2015;

4. Dermatologinės kosmetikos linijos „Mama ir kūdikis“ komercializavimas (Derma).UAB "Cordata LT" (KTU-LSMU). MITA. 2015-2016;

5. Projektas „Funkcinių nano-mikro tekstilės medžiagų  su biologiškai aktyviais junginiais gamyba ir tyrimas (TEXTILBAC)“ – (KTU-LSMU) – Projekto įgyvendinimo trukmė: 2014–2016 m.;

6. Projektas „ Propolio flavonoidų skvarbos į odą ex vivo tyrimas“. Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017–2018 m.


Bendradarbiavimas ir verslo partneriai
Klinikinės farmacijos katedra plėtoja bendradarbiavimą su Gdansko (Lenkija) medicinos universiteto, Rygos (Latvija) Stradinio universiteto, Tartu (Estija) universiteto, Montpeljė ir Lilio (Prancūzija) universitetų, Brno (Čekijos Respublika) veterinarijos ir farmacijos universiteto, Kaljario (Italija) universiteto mokslininkais, UAB ,,Dermedika“.


Nuostatai

http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/6254/ma_ff_kfk_nuostatai.pdf

 

Adresas
LSMU MA FF Klinikinės farmacijos katedra, Sukilėlių pr. 13, 50162 Kaunas


Kontaktas
LSMU Medicinos akademija, Farmacijos fakulteto Klinikinės farmacijos katedra, tel. (+370)327291, el.  paštas: klinikinefarmacija@lsmuni.lt

 

 

Kontaktai:

Vitalis Briedis prof., dr.
Katedros vedėjas
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El. paštas: vitalis.briedis@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 209

 

Ineta Bieliauskienė
Studijų administratorė
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El. paštas: ineta.bieliauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 210

 

Kristina Ramanauskienė prof., dr. 
Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
El.paštas: kristina.ramanauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 213

 

Asta Marija Inkėnienė doc., dr. 
Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
El.paštas: asta.inkeniene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 212

 

Rima Minkutė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: rima.minkute@gmail.com
Kabineto Nr. 211

 

Kristina Kandrataitė asistentė
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: kristinakandrataite@vvkt.lt
Kabineto Nr. 211

 

Vaida Juškaitė lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: vaida.juskaite@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 215 kab.

 

Modestas Žilius lekt. dr.
Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
El.paštas: modestas.zilius@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 215 kab.