Spausdinti

Farmakognozijos katedra

LSMU  Farmacijos fakultetas
Farmakognozijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Kontaktai

Istorija

Farmakognozijos katedros istorija prasideda 1922 m. atidarytame Lietuvos (Kauno) universitete. Medicinos fakultetete buvo farmacijos skyrius, kuriam priklausė bendra farmacijos ir farmakognozijos katedra. Naujai pastatytuose Medicinos fakulteto rūmuose (Mickevičiaus gatvė Nr. 9), Farmacijos ir farmakognozijos katedra įsikūrė 1932 m.  Vykdant fakulteto katedrų perskirstymą 1978 m buvo sukurta farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra, kuri  2008 m. perorganizuota į farmakognozijos katedrą. Katedroje dirba 4 profesoriai, 2 docentai, 3 lektoriai.

Mokslas

Farmakognozijos katedros mokslinio tiriamojo darbo kryptis „Vaistinių augalinių žaliavų ir augalinių preparatų cheminės sudėties tyrimai“.Atliekamų tyrimų kryptis yra efektyviosios skysčių chromatografijos metodikų kūrimas, tobulinimas, naujų metodikų pritaikymas. Vystomos ir įteisinamos naujos, šiuolaikinės, pasižyminčios dideliu atrankumu ir informatyvumu, cheminio vaistinių augalinių žaliavų ir preparatų tyrimo metodikos, biologiškai aktyvių junginių grupių įvertinimui vaistinėse augalinėse žaliavose.

Katedroje atliekamas šermukšnių (Sorbus L.) augalinių žaliavų biologiškai aktyvių junginių sudėties įvairavimo tyrimas. Kuriamos, optimizuojamos ir taikomos analitinės efektyviosios skysčių chromatografijos metodikos Lietuvoje natūraliai augančių ir kolekcijose auginamų šermukšnių ėminių fitocheminės sudėties tyrimui.

Vykdomi Lietuvoje auginamų obelų veislių obuolių ėminių sudėties ir antioksidantinio poveikio tyrimai. Kuriamos ir taikomos efektyviosios skysčių chromatografijos metodikos obuolių ėminių fitocheminės sudėties (fenolinių rūgščių, flavonoidų, katechinų) tyrimams.

Kuriami ir vystomi ESC pokolonėliniai metodai. Pokolonėlinės reakcijos metodas yra perspektyvus ir taikomuoju požiūriu, nes turi plačias pritaikymo galimybės tiek analitiniam, tiek chemometriniam bioaktyvumo įvertinimui ir farmacijos, ir maisto, ir kosmetikos pramonėje.

Atliekami moksliniai tyrimai optimizuojant aparatūros komplektaciją bei sistemos komponentus įvairių augalinių antioksidantų atrankai, vaistinių augalinių žaliavų antioksidantų pasiskirstymo tarp atskirų augalo organų įvertinimui ir kokybės kontrolei pagal antioksidantinį aktyvumą. Optimizuojamos pokolonėlinės reakcijos metodikos taikant DPPH ir ABTS reagentus greitam antioksidantų identifikavimui ir aktyvumo nustatymui sudėtiniuose mišiniuose po chromatografinio analičių išskirstymo. Atliekami darbai vertinant vaistinių augalinių žaliavų ekstraktų fenolinių junginių antioksidantinį aktyvumą.

Vykdomi moksliniai darbai tiriant flavonoidų ir fenolkarboksirūgščių poveikio ląstelės energetikai tyrimas išeminio/reperfuzino pažeidimo metu. Tyrimai bus atliekami in vitro ir in vivo. Tiriamas išemijos/reperfuzijos poveikio inkstų mitochondrijoms mechanizmas. Vertinamas biologiškai aktyvių junginių (flavonoidų, fenolkarboksirūgščių ir kt.) poveikį mitochondrijų oksidaciniam fosforilinimui, antioksidacinės savybės ir ieškoma būdų apsaugoti mitochondrijas nuo oksidacinio streso sukeltos pažaidos.

Bendradarbiavimas

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis:

  • VDU Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus mokslo darbuotojais tiriant Lietuvoje introdukuotų ir auginamų augalų auginimo sąlygas.
  • Bendradarbiaujama su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės  instituto mokslininkais vykdant vaistinių augalinių žaliavų tyrimus.
  • Bendradarbiaujama su KTU maisto katedros mokslininkais tiriant vaistinių augalinių žaliavų eterinių aliejų kokybinę ir kiekinę sudėtį.
  • Kartu su Neuromokslų instituo Biochemijos laboratorijos mokslinkais tiriamas vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijų funkcijai.

Studijos

Katedra dalyvauja farmacijos fakultete dėstomose studijų programose: „Farmacija“, „Farmacija užsieniečiams“ ir „ Farmakotechnikai“. Farmakognozijos katedroje dėstoma bazinė farmacinės botanikos disciplina farmacijos fakulteto 1 kurso studentams, profilinės disciplinos farmakognozija farmacijos fakulteto 3 kurso studentams ir fitopreparatų cheminis tyrimas farmacijos fakulteto 5 kurso studentams; pasirenkamos disciplinos farmacijos fakulteto 4 studentams  augalinės kilmės vaistai, augaliniai maisto papildai.

Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Pastaruoju metu studijuoja 2 doktorantai.