Spausdinti

Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

LSMU Farmacijos fakultetas
Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra
Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas
Kabineto Nr.309,  III a.
Kontaktai

 

Apie katedrą

Analizinės ir  toksikologinės chemijos katedroje dėstoma visa eilė bazinių chemijos dalykų – bendroji ir neorganinė chemija, analizinė chemija, organinė chemija, organinė sintezė, fizikinė chemija, toksikologinė chemija, instrumentinė (fiziko-cheminė) analizė, kurias dėsto pakankamą mokslinį ir pedagoginį potencialą turintis katedros personalas.

Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis. Kai kurias mokslines tiriamamojo darbo problemas katedra sprendžia kartu su Prancūzijos Montpellier universitetu, kuriame studijuoja katedros doktorantai, gilindami žinias fiziko cheminės analizės srityje. Vykdant mokslinį tiriamąjį darbą katedra glaudžiai bendradarbiauja su LSMU Farmakognozijos katedra, taip pat dalyvauja LSMU Mokslo fondo remiamame projekte "Flavanoidų turinčių augalinių žaliavų cheminės sudėties ir antioksidacinio poveikio tyrimas".

Prof.dr.Liudas Ivanauskas
Katedros vedėjas 

Tel.  (vietinis – 5608)
El. paštas: Liudas.Ivanauskas@lsmuni.lt

Vilma Smetanina
Studijų administratorė 

Tel. (vietinis – 5607)
El. paštas: vilma.smetanina@lsmuni.lt

Doc. dr.Rūta Marksienė
El.paštas:  ruta.marksiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 311, III a.

Doc. dr. Daiva Kazlauskienė
El.paštas: daiva.kazlauskiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 312, III a.

Doc. dr. Palma Nenortienė 
El. paštas:palma.nenortiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.312, III a.

Doc. dr. Konradas Vitkevičius
Kabineto Nr. 314, III a.

Doc. dr. Andrejus Ževžikovas
El. paštas: andrejuszevzikovas@gmail.com
Kabineto Nr. 313, III a.

Lekt. dr. Augusta Ževžikovienė
El. paštas: augustazev@gmail.com 
Kabineto Nr. 313, III a.

Lekt. dr. Rimgailė Degutytė
Kabineto Nr.316, III a.

Lekt. dr. Guoda Kiliuvienė 
El. paštas: guod.kiliuviene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 316, III a.

Lekt. dr. Vidmantas Dirsė 
Kabineto Nr. 316, III a.

Asist. dr. Asta Kubilienė
El. paštas: asta.kubiliene@lsmuni.lt
Kabineto Nr. 311, III a.

Asist. Laura Rimkienė
El. paštas: laura.rimkiene@lsmuni.lt
Kabineto Nr.315, III a.

Asist.Vilma Armoškaitė 
El. paštas:varmoskaite@yahoo.com
Kabineto Nr. 314, III a.

Asist. lab. Mindaugas Marksa 
El. paštas: minzedas@gmail.com
Kabineto Nr.315, III a.

Lab. Milda Aleksienė 
Tel.  (vietinis – 5609)
Kabineto Nr.318/332,III a. 

Lab. Gunda Puišienė 
Tel. (vietinis – 5609)
Kabineto Nr.318, III a. 

Lab. Justė Baranauskaitė
Tel. (vietinis – 5609)
Kabineto Nr. 318/332, III a. 

Lab. Irena Gervienė 
Kabineto Nr. 330, III a.