Katedros

 • Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra

  LSMU Farmacijos fakultetas
  Analizinės ir toksikologinės chemijos katedra
  Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas

  Kontaktai

   

  Apie katedrą

  Katedros istorija prasideda 1922 m. įsteigtame Kauno valstybiniame universitete. Universiteto medicinos fakulteto farmacijos skyriaus studentai chemijos disciplinų (neorganinės, organinės, analizinės, fizikinės) paskaitas klausė atitinkamose katedrose gamtos ir matematikos fakultetuose. Fiziologinės ir koloidų chemijos kursą skaitė profesorius V. Lašas jo vadovaujamoje fiziologijos ir fiziologinės chemijos katedroje. 1944 m. universitete organizuojama chemijos katedra, kuri dėl padidėjusio studentų skaičiaus 1953 m. pertvarkoma į dvi atskiras katedras: bendrosios chemijos bei biologinės ir organinės chemijos katedras. 1987 m. bendrosios chemijos katedra reorganizuota į analizinės ir toksikologinės chemijos katedrą.

  Analizinės ir toksikologinės chemijos katedroje dėstoma visa eilė bazinių chemijos dalykų farmacijos fakultete dėstomose studijų programose: „Farmacija“, „Farmacija užsieniečiams“ ir „Farmakotechnikai“. Katedra dalyvauja ir Medicinos fakulteto studijų programose: „Medicininė ir veterinarinė biochemija”, „Medicininė ir veterinarinė genetika”.                    

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis. Kai kurias mokslines tiriamojo darbo problemas katedra sprendžia kartu su Montpeljė (Prancūzija) universiteto mokslininkais, plėtojamas bendradarbiavimas su Charkovo (Ukraina) Valstybinio farmacijos universiteto mokslininkais.

  Vykdant mokslinį tiriamąjį darbą katedra glaudžiai bendradarbiauja su LSMU Farmakognozijos katedra, taip pat dalyvauja LSMU Mokslo fondo remiamame projekte "Flavanoidų turinčių augalinių žaliavų cheminės sudėties ir antioksidacinio poveikio tyrimas".

   

   

   

   

 • Farmakognozijos katedra

  LSMU  Farmacijos fakultetas
  Farmakognozijos katedra
  Adresas: Sukilėlių pr. 13 Kaunas
  Kontaktai

  Istorija

  Farmakognozijos katedros istorija prasideda 1922 m. atidarytame Lietuvos (Kauno) universitete. Medicinos fakultetete buvo farmacijos skyrius, kuriam priklausė bendra farmacijos ir farmakognozijos katedra. Naujai pastatytuose Medicinos fakulteto rūmuose (Mickevičiaus gatvė Nr. 9), Farmacijos ir farmakognozijos katedra įsikūrė 1932 m.  Vykdant fakulteto katedrų perskirstymą 1978 m buvo sukurta farmacinės chemijos ir farmakognozijos katedra, kuri  2008 m. perorganizuota į farmakognozijos katedrą. Katedroje dirba 4 profesoriai, 2 docentai, 3 lektoriai.

  Mokslas

  Farmakognozijos katedros mokslinio tiriamojo darbo kryptis „Vaistinių augalinių žaliavų ir augalinių preparatų cheminės sudėties tyrimai“.Atliekamų tyrimų kryptis yra efektyviosios skysčių chromatografijos metodikų kūrimas, tobulinimas, naujų metodikų pritaikymas. Vystomos ir įteisinamos naujos, šiuolaikinės, pasižyminčios dideliu atrankumu ir informatyvumu, cheminio vaistinių augalinių žaliavų ir preparatų tyrimo metodikos, biologiškai aktyvių junginių grupių įvertinimui vaistinėse augalinėse žaliavose.

  Katedroje atliekamas šermukšnių (Sorbus L.) augalinių žaliavų biologiškai aktyvių junginių sudėties įvairavimo tyrimas. Kuriamos, optimizuojamos ir taikomos analitinės efektyviosios skysčių chromatografijos metodikos Lietuvoje natūraliai augančių ir kolekcijose auginamų šermukšnių ėminių fitocheminės sudėties tyrimui.

  Vykdomi Lietuvoje auginamų obelų veislių obuolių ėminių sudėties ir antioksidantinio poveikio tyrimai. Kuriamos ir taikomos efektyviosios skysčių chromatografijos metodikos obuolių ėminių fitocheminės sudėties (fenolinių rūgščių, flavonoidų, katechinų) tyrimams.

  Kuriami ir vystomi ESC pokolonėliniai metodai. Pokolonėlinės reakcijos metodas yra perspektyvus ir taikomuoju požiūriu, nes turi plačias pritaikymo galimybės tiek analitiniam, tiek chemometriniam bioaktyvumo įvertinimui ir farmacijos, ir maisto, ir kosmetikos pramonėje.

  Atliekami moksliniai tyrimai optimizuojant aparatūros komplektaciją bei sistemos komponentus įvairių augalinių antioksidantų atrankai, vaistinių augalinių žaliavų antioksidantų pasiskirstymo tarp atskirų augalo organų įvertinimui ir kokybės kontrolei pagal antioksidantinį aktyvumą. Optimizuojamos pokolonėlinės reakcijos metodikos taikant DPPH ir ABTS reagentus greitam antioksidantų identifikavimui ir aktyvumo nustatymui sudėtiniuose mišiniuose po chromatografinio analičių išskirstymo. Atliekami darbai vertinant vaistinių augalinių žaliavų ekstraktų fenolinių junginių antioksidantinį aktyvumą.

  Vykdomi moksliniai darbai tiriant flavonoidų ir fenolkarboksirūgščių poveikio ląstelės energetikai tyrimas išeminio/reperfuzino pažeidimo metu. Tyrimai bus atliekami in vitro ir in vivo. Tiriamas išemijos/reperfuzijos poveikio inkstų mitochondrijoms mechanizmas. Vertinamas biologiškai aktyvių junginių (flavonoidų, fenolkarboksirūgščių ir kt.) poveikį mitochondrijų oksidaciniam fosforilinimui, antioksidacinės savybės ir ieškoma būdų apsaugoti mitochondrijas nuo oksidacinio streso sukeltos pažaidos.

  Bendradarbiavimas

  Katedros mokslininkai bendradarbiauja su Lietuvos mokslinėmis ir aukštojo mokslo institucijomis:

  • VDU Botanikos sodo vaistinių augalų skyriaus mokslo darbuotojais tiriant Lietuvoje introdukuotų ir auginamų augalų auginimo sąlygas.
  • Bendradarbiaujama su Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės  instituto mokslininkais vykdant vaistinių augalinių žaliavų tyrimus.
  • Bendradarbiaujama su KTU maisto katedros mokslininkais tiriant vaistinių augalinių žaliavų eterinių aliejų kokybinę ir kiekinę sudėtį.
  • Kartu su Neuromokslų instituo Biochemijos laboratorijos mokslinkais tiriamas vaistinių augalinių žaliavų sausųjų ekstraktų poveikis žiurkės širdies mitochondrijų funkcijai.

  Studijos

  Katedra dalyvauja farmacijos fakultete dėstomose studijų programose: „Farmacija“, „Farmacija užsieniečiams“ ir „ Farmakotechnikai“. Farmakognozijos katedroje dėstoma bazinė farmacinės botanikos disciplina farmacijos fakulteto 1 kurso studentams, profilinės disciplinos farmakognozija farmacijos fakulteto 3 kurso studentams ir fitopreparatų cheminis tyrimas farmacijos fakulteto 5 kurso studentams; pasirenkamos disciplinos farmacijos fakulteto 4 studentams  augalinės kilmės vaistai, augaliniai maisto papildai.

  Katedroje vykdomos doktorantūros studijos. Pastaruoju metu studijuoja 2 doktorantai.

   

 • Klinikinės farmacijos katedra

  LSMU Farmacijos fakultetas
  Klinikinės farmacijos katedra
  Adresas:
  Sukilėlių pr. 13 Kaunas
  Kontaktai

  Apie katedrą

  Klinikinės farmacijos katedra įkurta 2011 m., dėl vis didėjančio poreikio, kad farmacijos specialistai dalyvautų ir prisiimtų atsakomybę užtikrinant saugų ir veiksmingą vaistų naudojimą. Išsamios klinikinės farmacijos studijos suteiks galimybę gydytojams ir farmacininkams glaudžiau bendradarbiauti siekiant bene svarbiausio tikslo – piliečių sveikatos.

  Klinikinės farmacijos katedroje dėstomos Farmacijos studijų programos disciplinos - biofarmacija, klinikinė farmacija. Pasirenkamieji dalykai: biotechnologiniai vaistai, farmacinių preparatų kūrimas.

  Klinikinės farmacijos katedra plėtoja bendradarbiavimą su Gdansko (Lenkija) medicinos universiteto, Rygos (Latvija) Stradinio universiteto, Tartu (Estija) universiteto, Montpeljė ir Lilio (Prancūzija) universitetų, Brno (Čekijos Respublika) veterinarijos ir farmacijos universiteto, Kaljario (Italija) universiteto mokslininkais.

   

  Kontaktai:

  Vitalis Briedis prof., dr.
  Katedros vedėjas
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El. paštas: vitalis.briedis@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 209

   

  Ineta Bieliauskienė
  Studijų administratorė
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El. paštas: ineta.bieliauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 210

   

  Kristina Ramanauskienė prof., dr. 
  Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
  El.paštas: kristina.ramanauskiene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 213

   

  Asta Marija Inkėnienė doc., dr. 
  Tel. (8 37) 327290 (vietinis – 5603)
  El.paštas: asta.inkeniene@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 212

   

  Ada Stelmakienė asistentė
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas. ada.stelmakiene@yahoo.com
  Kabineto Nr. 214

   

  Rima Minkutė lekt. dr.,
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: rima.minkute@gmail.com
  Kabineto Nr. 211

   

  Kristina Kandrataitė asistentė
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: kristinakandrataite@vvkt.lt
  Kabineto Nr. 211

   

  Vaida Juškaitė asistentė
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: vaida.juskaite@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 215 kab.

   

  Modestas Žilius lekt. dr.
  Tel. (8 37) 327291 (vietinis – 5619)
  El.paštas: modestas.zilius@lsmuni.lt
  Kabineto Nr. 215 kab.

   

   

 • Vaistų chemijos katedra

  LSMU  Farmacijos fakultetas
  Vaistų chemijos katedra
  Adresas: Sukilėlių pr. 13, Kaunas
  Kontaktai

  Apie katedrą

  Vaistų chemijos katedroje dėstomos profilinės disciplinos farmacijos fakulteto studentams: II ir III kurso - farmacinė chemija, III ir IV kursų - vaistų chemija, V kurso – ksenobiotikų metabolizmas. Vadovaujant katedros dėstytojams, farmacijos fakulteto studentai mokomąją farmacinės analizės praktiką atlieka Lietuvos vaistinėse.

  Katedroje vykdomas mokslinis darbas tema „Biologiškai aktyvių junginių sintezė, analizė ir poveikio gyviesiems organizmams tyrimas“. Vykdant mokslinį tiriamąjį darbą atliekama biologiškai aktyvių junginių sintezė, analizė, tiriamas ryšis tarp junginių cheminės sandaros ir biologinio aktyvumo, tiriama vaistingųjų medžiagų apykaita, išskiriami ir identifikuojami susidarantys metabolitai, atliekami vaistų cheminės struktūros ryšio su farmakologiniu veikimu tyrimai bei atrenkamos efektyviausios medžiagos ikiklinikiniams tyrimams. Atliekama naujų biologiškai aktyvių priešgrybelinių junginių sintezė, derinant vienoje molekulėje keleto farmakoforų fragmentus, nustatoma jų cheminės struktūros sąryšis su farmakologiniu veikimu, kuriamos prielaidos efektyviausių medžiagų atrankai ikiklinikiniams tyrimams. Tiriamas augalinių preparatų, Zn ir Se galimas apsauginis poveikis gyvūnų, veikiamų sunkiųjų metalų (Pb, Cd, Al)  jonais, audinių baltymų sintezės sistemai. Nagrinėjamas augalinių preparatų poveikis sunkiųjų metalų kiekio dinamikai in vivo bei biologiškai veiklių junginių sąveika su sunkiaisiais metalais in vivo.

   

 • Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra

  LSMU Farmacijos fakultetas
  Vaistų technologijos ir socialinės farmacijos katedra
  Adresas:
  Sukilėlių pr. 13, Kaunas
  Kontaktai

  Katedroje yra vykdomi įvairių farmacinių formų technologinio funkcionalizavimo tyrimai, naudojant inovatyvias technologijas ir modernią aparatūrą. Laukiamas vykdomų darbų rezultatas – kokybiškų farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių, aktualių verslui ir draugiškų aplinkai, kūrimas. Katedros dėstytojai, atlikdami sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje tyrimus, dalyvauja LRS, SAM ir VVKT diegiant naujus vaistininkų profesinės veiklos aspektus.

  Pagrindinės veiklos kryptys:

  • Technologinių veiksnių įtakos kietų, skystų ir puskiečių farmacinių formų kokybei tyrimai.
  • Farmacijos produktų ir kosmetikos gaminių technologinis funkcionalizavimas.
  • Vaistinių veikliųjų medžiagų, pasižyminčių antioksidaciniu / prooksidaciniu aktyvumu,  paieška ir naujų produktų poreikio prognostiniai tyrimai.
  • Natūralios kilmės ir sintetinių medžiagų, pasižyminčių antikancerogeniniu aktyvumu, sudėtinių preparatų sinerginio  poveikio tyrimai ir siekiamų rezultatų naudingumo prognostinė analizė.
  • Sveikatos politikos gairių įgyvendinimo farmacijos sektoriuje galimybių tyrimas.
  • Profesionaliosios farmacijos bei etnofarmacijos raidos Lietuvoje tyrimas