Farmacinių technologijų institutas

 • Apie mus

   

  Farmacinių technologijų institutas – tai fakulteto mokslinės veiklos organizavimo padalinys, kuriame:

  • Atliekami aukšto lygio fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, eksperimentinės plėtros darbai,
  • Kuriamos inovacijos,
  • Teikiamos paslaugos fiziniams ir juridiniams asmenims,
  • Dalyvaujama vykdant studijų programas, rengiami mokslininkai ir specialistai

  2014 metais atidarius visapusiškai aprūpintą Farmacijos fakulteto padalinių kompleksą - „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrą, kuriame plėtojami šiuolaikiniai fundamentiniai ir taikomieji moksliniai tyrimai, vykdoma instrumentinių analitinių tyrimų plėtra, verslo užsakymai. Centras sukurtas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) kartu su partneriais įgyvendinant integruotą mokslo, studijų ir verslo plėtros programą „Santaka“. Aukšto lygio infrastruktūrinis aprūpinimas suteikia Farmacinių technologijų institutui pagrindus aukšto lygio ir į komercializavimą nukreiptiems farmaciniams tyrimams atlikti bei plėtoti inovatyvias, mokslinei ir praktikinei kompetencijai imlias, tyrimų sritis.

  LSMU Farmacijos fakultete nuolat vykdomi farmaciniai ir analitiniai tyrimai. Vykdant mokslinę-tiriamąją veiklą, iškilo poreikis sukurti integruotą mokslinėms ir taikomosioms žinioms imlų farmacijos tyrimų branduolį, skirtą vykdyti vaistų, jų gamyboje naudojamų medžiagų ir tarpinių produktų bei artimų produktų grupių (maisto papildų, kosmetinių preparatų) tyrimus, kaupti ir pritaikyti aukšto lygio kompetenciją ir praktinę patirtį (angl. know-how) farmacinių ir analitinių tyrimų srityse, teikti pridėtinę vertę kuriančias paslaugas.

  2017 m. lapkričio mėn. 23 d. Farmacijos fakulteto tarybos posėdžio metu buvo pritarta Farmacinių technologijų instituto steigimui. 2018 m. kovo mėn. 1 d. Farmacijos technologijų institutas pradėjo funkcionuoti kaip fakulteto mokslinių tyrimų padalinys.

 • Studijos

  Farmacinių technologijų institutas veikia kaip studijų mokslinė bazė, kurioje vykdomos studentų mokslinės veiklos, ruošiami magistro baigiamieji darbai ir vykdomos doktorantūros studijos.

 • Mokslinių tyrimų kryptys

  MTEP tikslai:

  • Vykdyti farmacijos mokslo krypties aukšto lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę (socialinę) plėtrą bei kurti inovacijas, rengti mokslininkus ir specialistus;
  • Teikti viešiems ir privatiems juridiniams ir fiziniams asmenims žinioms imlias biofarmacijos krypties paslaugas.

  Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius kokybės valdymo sistemos poreikius, kurie leistų siekti bandymų procedūrų akreditacijos pagal ISO 17025. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos kokybės vadybos sistemos paskirtis – suteikti socialiniams-moksliniams partneriams ir tyrimų užsakovams pasitikėjimą, kad institutas atlieka tyrimus, atitinkančius kokybės reikalavimus. Biofarmacinių tyrimų laboratorijos veiklų akreditavimo tikslas: siekis pritraukti daugiau nacionalinių ir tarptautinių užsakovų bei partnerių ir pilnavertiškai išnaudoti „Santakos“ slėnio Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centro potencialą bei plėtoti aukščiausios kokybės tyrimus ir bandymus farmacijos srityje.

  Farmacijos mokslinės laboratorijos veikla organizuojama atsižvelgiant į tokius mokslinės-eksperimentinės veiklos poreikius, kurie leistų siekti aukšto lygio ar didelės apimties MTEP darbų vykdymo.

  Instituto technologinė plėtros kryptys:

  • Nauji farmaciniai ir jiems artimi produktai;
  • Naujos biotechnologinės metodologijos (baltymai, peptidai, amino rūgštys, skaidymas ir frakcionavimas);
  • Naujos analitinės ir preparatyvinės metodologijos;
  • Ląstelių sistemų tyrimai.
 • Projektai

  Eubiotiškai daugiafunkcių nutraceutikų kūrimas (EUNUTRITECH). 01.2.2- LMT-K718-01- 0062. Bendra projekto vertė, Eur: 699.966,93. LMT pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718  „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ (SMART). Vadovas: Valdas Jakštas

 • Bendradarbiavimas ir verslo partneriai

  Bendradarbiavimas su LSMU padaliniais:

  • Veterinarijos akademija
  • Neuromokslų institutas
  • Kardiologijos institutas
  • Medicinos fakultetas
  • Plėtros tarnyba
  • Sveikatos inovacijų vystymo centras
  • LSMU vaistinė

  Trpinstitucinis bendradarbiavimas:

  VDU Informatikos fakultetas – jungtiniai tyrimai

  ASU Agronomijos fakultetas – bendri tyrimai

  KTU Chemijos technologijos fakultetas  – jungtiniai tyrimai

  Bendradarbiavimas su verslo partneriais

  UAB „Aconitum“

  UAB „Acorus calamus“

  UAB ,,Širdažolė“

  AB ,,Vilkyškių pieninė“

  UAB „Medicata Filia“

  UAB „Akvavita“

 • Nuostatai

 • Kontaktai

  Adresas
  Sukilėlių pr. 13, Kaunas LT – 50161

   

  Vadovas
  Prof. dr. Valdas Jakštas valdas.jakstas@lsmuni.lt

   

  Biofarmacinių tyrimų laboratorija

  J. m. d. Balčiūnaitė Gabrielė gabriele.balciunaite@lsmuni.lt

  J. m. d. Kupriūnas Eligijus eligijus.kupriunas@fc.lsmuni.lt

  M. d. Liaudanskas Mindaugas mindaugas.liaudanskas@fc.lsmuni.lt

  Vyresn. m. d. Lina Raudonė lina.raudone@lsmuni.lt

  J. m. d. Mazurkevičiūtė Agnė agne.mazurkeviciute@lsmuni.lt

  Vyresn. m. d. Raudonis Raimondas raimondas.raudonis@fc.lsmuni.lt

  J. m. d. Šveikauskaitė Indrė indre.sveikauskaite@lsmuni.lt

  J. m. d. Zymonė Kristina kristina.zymone@fc.lsmuni.lt

   

  Farmacijos mokslinė laboratorija

  J. m. d. Baranauskaitė Justė juste.baranauskaite@fc.lsmuni.lt

  Vyr. m. d Bernatonienė Jurga jurga.bernatoniene@lsmuni.lt

  J. m. d. Čižauskaitė Ugnė ugne.cizauskaite@lsmuni.lt

  J. m. d. Januškevičienė Indrė  indre.januskeviciene@lsmuni.lt

  M. d. Kalvėnienė Zenona zenona.kalveniene@lsmuni.lt

  M. d. Kasparavičienė Giedrė giedre.kasparaviciene@lsmuni.lt

  Vyresn. m. d. Kopustinskienė Dalia Marija daliamarija.kopustinskiene@lsmuni.lt

  Laborantė Nefienė Rosita rosita.nefiene@fc.lsmuni.lt

  J. m. d. Paškevičiūtė Miglė migle.paskeviciute@lsmuni.lt

  M. d. Pranskūnienė Živilė zivile.pranskuniene@lsmuni.lt

  J. m. d. Pudžiuvelytė Lauryna lauryna.pudziuvelyte@lsmuni.lt

  J. m. d. Žilius Modestas modestas.zilius@lsmuni.lt