Spausdinti

Apie fakultetą

LSMU Farmacijos fakultetas
Naujausių farmacijos ir sveikatos technologijų centrasLSMU Farmacijos fakultetas
Adresas: 
Sukilėlių pr. 13, Kaunas
Faksas: (8 37) 220733
Tel. (8 37) 327248
El. paštas:  farmdek@med.kmu.lt  farmacijos.dekanatas@lsmuni.lt
Kontaktai

Farmacijos fakultete aktyviai puoselėjamos europietiškos vaistininkystės vertybės ir tradicijos. Fakultetą baigę farmacininkai garsėja atidumu pacientams, kompetencija bei geranoriškumu kasdieniniame darbe, kuo užtikrina saugų ir efektyvų gydymą, įtvirtina aukštą humaniškos vaistininko profesijos prestižą. Nenuostabu, kad domėjimasis universitetinių farmacijos studijų programa neblėsta. Farmacijos studijų programa pilnai tenkina Europos Sąjungos direktyvinių dokumentų reikalavimus, todėl jos yra pripažįstamos ES bei kitose šalyse.

Puikiu farmacijos specialistu tapti padės aukštos kvalifikacijos dėstytojai. Siekiantys universitetinio farmacinio išsilavinimo, Farmacijos fakultete ras tinkamas sąlygas mokytis, tobulėti, galės aktyviai dalyvauti studentų mokslinėje, visuomeninėje ir kultūrinėje veikloje. Aktyviai dirba Lietuvos studentų farmacininkų draugija, kurios nariais gali tapti kiekvienas fakulteto studentas. Baigus aukštąsias farmacijos studijas išduodami diplomai, suteikiantys farmacijos magistro kvalifikacinį laipsnį ir vaistininko profesinę kvalifikaciją. Norintys dirbti farmacijos praktikoje gauna licencijas verstis farmacine veikla ir jai vadovauti.

Farmacijos fakulteto absolventai sėkmingai įsidarbina vaistinėse, vaistų didmeninės prekybos įmonėse, farmacijos pramonės įmonėse, tarptautinių farmacijos kompanijų atstovybėse, farmacijos mokslinius tyrimus vykdančiose laboratorijose. Įgiję farmacijos magistro laipsnį, absolventai gali tęsti studijas farmacijos krypties doktorantūroje. Per pastaruosius 85 metus, kai Kaune rengiami vaistininkaiuntitled-13.jpg (regular, 402x500), Farmacijos universitetines studijas baigė apie 4000 asmenų. Per šį laikotarpį susiformavo gražios ir unikalios Farmacijos fakulteto tradicijos, kurios ir toliau sėkmingai puoselėjamos.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakultetas yra unikali ir vienintelė institucija Lietuvoje, vykdanti universitetines farmacijos studijas, integruotas su kitomis biomedicinos krypties studijų programomis ir moksliniais tyrimais. Farmacijos fakultetas, pasitelkdamas naujas technologijas bei efektyvius mokymo metodus, rengia naujos kartos farmacijos specialistus.

Pagrindinis Farmacijos fakulteto tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos farmacijos specialistus vykdant šiuolaikines universitetines farmacijos studijas, aktualius mokslinius tyrimus ir veiksmingą praktinę farmacinę veiklą.

Pagrindiniai Farmacijos fakulteto uždaviniai:

 • Rengti ir tobulinti farmacijos specialistus, suteikianti jiems aktualias ir reikalingas farmacijos mokslų žinias ir profesinius įgūdžius;
 • Vykdyti aktualius vaistinių medžiagų paieškos ir farmacinių technologijų kūrimo mokslinius tyrimus, farmacinių kokybės užtikrinimo sistemų bei socialinių farmacijos aspektų plėtotę ir praktinį taikymą, integruotis į farmacijos mokslinių tyrimų tarptautines programas;
 • Užtikrinti nuolatinį akademinio ir mokslinio fakulteto personalo kvalifikacijos atitikimą šiuolaikiniams universitetiniams reikalavimams;
 • Garantuoti farmacijos specialistų rengimo programų kokybę, užtikrinant jos atitikimą Europos Sąjungos ir nacionaliniams kokybės kriterijams, lygiuotis į pažangiausius farmacijos studijas vykdančius universitetus;
 • Siekti farmacijos studijų prieinamumo jaunimui ir įvairių farmacijos sričių specialistams;
 • Rengti farmacijos specialistus, gebančius dirbti nuolat besivystančioje visuomenės sveikatą užtikrinančioje sistemoje bei konkuruoti Europos Sąjungos farmacijos specialistų darbo rinkoje;
 • Dalyvauti formuojant ir įgyvendinant vaistų politiką bei strategiją, aktyviai bendradarbiauti su organizacijomis ir institucijomis, lemiančiomis farmacijos mokslo ir studijų raidą.

 

Mokslinė veikla

Fakultete tiriama biologiškai aktyvių heterociklinių junginių sintezė, naujos vaistų formų technologijos, atliekami įvairios kilmės junginių, pasižyminčių biologinių aktyvumu, ir vaistinių medžiagų bei vaistų kokybės tyrimai. Mokslinių darbų rezultatai publikuojami Lietuvos ir užsienio spaudoje. Vis daugiau bendrų mokslinių publikacijų paruošiama kartu su kitų Lietuvos mokslo įstaigų bei užsienio šalių universitetų mokslininkais.

Fakulteto mokslininkai dalyvauja įgyvendinant bendrus mokslinių tyrimų projektus su Lietuvos farmacijos ir kosmetikos produktus, maisto papildus gaminančiomis įmonėmis.

Farmacijos fakultete nuolat vykdomos doktorantūros studijos, kurios renkasi vis daugiau farmacijos magistro laipsnį įgijusių absolventų.

 

Studijų programos tikslai:

 • Suteikti farmacijos mokslo žinių ir ugdyti gebėjimus, reikalingus farmacinei veiklai ir darbui su vaistiniais preparatais įvairiose sveikatinimo srityse taikant šiuolaikines technologijas profesinės rinkos sąlygomis;
 • Išugdyti poreikį domėtis vaistinių medžiagų gavybos, apdorojimo, vaistinių preparatų gamybos, tyrimo, laikymo, pardavimo ar išdavimo, kokybės užtikrinimo ir kontrolės klausimais, farmacijos mokslo ir praktikos naujovėmis;
 • Išugdyti kūrybinį, mokslinį ir kritinį mąstymą, intelektualaus pasitenkinimo jausmą studijuojant ir dirbant;
 • Išugdyti gebėjimą išlaikyti pakankamą profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.  

 

Farmacijos studijų programa suteikia žinias apie:

 • Vaistinius preparatus ir jiems gaminti naudojamas medžiagas;
 • Vaistinių preparatų gamybos technologijas ir fizinius, cheminius, biologinius bei mikrobiologinius vaistinių preparatų tyrimus;
 • Metabolizmą, vaistinių preparatų ir toksinių medžiagų poveikį organizmui bei vaistinių preparatų vartojimą;
 • Mokslinius duomenis, reikalingus teikti teisingą informaciją apie vaistinius preparatus;
 • Teisinius ir profesinės etikos reikalavimus, susijusius su farmacine veikla.

Į Farmacijos fakultetą skaityti paskaitų, dalintis sukaupta patirtimi reguliariai atvyksta farmacijos ir artimų jai krypčių mokslininkai Prancūzijos, Danijos, Italijos, Lenkijos, Latvijos universitetų. Farmacijos fakulteto studentai dalyvauja Socrates Erasmus programoje ir kiekvienais metais vyksta studijuoti į Europos Sąjungos šalių universitetų farmacijos fakultetus Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Pagal individualias mokslinių tyrimų programas studentai buvo išvykę į mokslines ir gamybines laboratorijas Prancūzijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Jungtinėse Valstijose.

Pažymėtinas aktyvus Lietuvos studentų farmacininkų draugijos mokslinis ir praktinis bendradarbiavimas su užsienio šalių studentais, dalyvaujant tarptautinėse konferencijose, organizuojant tarptautines mainų programas.

Farmacijos studijų programos lankstinukas: https://goo.gl/Pih6d5.