Spausdinti

Lietuvos mokslo tarybos finansuojami projektai

„Psichoemocinių ir miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis bei poveikio gyvenimo kokybei tyrimai“ (sut. LIG-03/2012). 2012-2014 m. Projekto vadovas prof. habil. dr. G. Varoneckas (CV).

Darbo tikslas – ištirti psichoemocinių, miego sutrikimų sąryšio su širdies ligomis dinamiką bei jų poveikį su sveikata susijusiai gyvenimo kokybei ir paruošti rekomendacijas širdies ligų rizikos faktorių korekcijai.

Bus atliktas kartotinis epidemiologinis tyrimas tarp Palangos miesto gyventojų, nustatant  nemigos ir depresijos paplitimo sąsajas su socialiniais, biologiniais bei gyvensenos veiksniais, išeminės širdies ligos (IŠL) ir jos rizikos veiksnių pasireiškimu bei su sveikata susijusia gyvenimo kokybe. 2003 m. balandžo mėn. buvo ištirti 1602 asmenys. Kartotino tyrimo metu numatoma ištirti 1100 asmenų (69 proc. kviestųjų). Tam pačiam kontingentui atlikus kartotinus tyrimus po 10 metų būtų galima nustatyti rizikos faktorių poveikio laipsnį širdies ligų išsivystymui, sukurti prognostinį matematinį modelį širdies ligų vystymosi rizikos tikimybei įvertinti.

Bus atliktas ir klinikinis tyrimas, nagrinėjantis psichinės būklės, miego kokybės ir kardiovaskulinės funkcinės būklės sąryšį sergantiems IŠL. Klinikinio tyrimo duomenų banką numatoma sudaryti iš 2000 sergančiųjų IŠL.

Klinikinis tyrimas sergantiems IŠL ne tik išaiškins širdies ligų rizikos veiksnius ir jų paplitimą, kartu bus nustatyti ryšiai tarp psichoemocinės būklės, miego kokybės ir kardiovaskulinės sistemos funkcinės būklės, išaiškinta nuovargio, depresijos ir miego sutrikimų įtaka širdies ligų vystymuisi tarp sergančiųjų.

Projekto rezultatai ir parengtos rekomendacijos bus mokslinis pagrindas ilgalaikės širdies ir kraujagyslių ligų profilaktikos ir kontrolės strategijos formavimui, siekiant efektyviai sumažinti sergamumo ir mirtingumo dėl širdies ir kraujagyslių ligų ir išorinių priežasčių, rodiklius.

Rekomendacijos širdies ir kraujagyslių ligų rizikos veiksnių ankstyvajai ir pirminei profilaktikai Palangos miesto gyventojams

Rekomendacijos ankstyvajai nemigos diagnostikai

Rekomendacijos nemedikamentiniam miego sutrikimų gydymui sergantiems IŠL

Rekomendacijos nuovargio diagnostikai ir korekcijai

 

Psichikos sutrikimai pirminėje sveikatos priežiūros grandyje: sąsajos su metaboliniu sindromu ir mirtingumu“ (sut. Nr. LIG-03/2011). 2011-2013 m. Projekto vadovas habil. dr.  R.  Bunevičius.

Psichikos sutrikimai, tokie kaip depresija, yra tiesiogiai susiję su sergamumu ir mirtingumu nuo įvairių ligų, ypač nuo širdies kraujagyslių ligų. Metablinis sindromas, platų sutrikimų spektrą apjungiantis rizikos veiksnys, ženkliai padidina sergamumą širdies kraujagyslių ligomis ir ankstyvų mirčių dažnį. Įvairūs biologiniai, elgsenos veiksniai sieja metabolinį sindromą su psichikos sutrikimas. Jų sąveika gali įtakoti somatinių ligų eigą, mirtingumą, įskaitant mirtingumą nuo išorinių priežasčių. Projekto tikslas:  pirminės sveikatos priežiūros grandyje ištirti psichikos sutrikimų paplitimą ir jų sąsajas su polinkiu į savižudybę, alkoholio vartojimu, metaboliniu sindromu ir mirtingumu. Tyrimas vykdomas dviem etapais. Pirmajame etape vienmomentiškai tiriami pacientai besikreipiantys į šeimos gydytoją. Antrajame etape - prospektyviai tiriami gyventojai, pasirašę pirminės sveikatos prižiūros centruose, naudojantis 2004 metais viename iš Lietuvos rajonų atlikto momentinio tyrimo baziniais duomenimis, vertinant išeitis pagal medicininę dokumentaciją ir statistinius duomenis. Projekto rezultatai padės nustatyti ir įvertinti problemas su kuriomis susiduria šeimos gydydtojai diagnozuodami psichikos sutrikimus, suicidines tendencijas ir rizikingą alkoholio vartojimą; suteiks naujų žinių apie psichikos sutrikimų sąsajas su rezistencija insulinui, metaboliniu sindromu, kardiovaskuliniais įvykiais, apie somatinių veiksnių įtaką psichikos sutrikimų, jų komplikacijų pasireiškimui. Gauti duomenys leis pagrįsti psichikos, somatinių ligų profilaktikos strategijas atsižvelgiant į gyvensenos, biologinius veiksnius, parengti jų rizikos vertinimo metodiką.

 

„Sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybę ir ligos baigtis sąlygojantys veiksniai“ (sut. Nr.  LIG-04/2011). Projekto vadovė dr. N. Mickuvienė.

Moksliniuose tyrimuose prioritetas suteikiamas naujai širdies-kraujagyslių ligų tyrimų krypčiai – kompleksinių uždegiminių, hormoninių ir genetinių žymenų paieškai išęminės širdies ligos (IŠL) baigtims prognozuoti. Paskutiniu metu didelis dėmesys skiriamas uždegiminių žymenų, hormoninų ir prohormoninių veiksnių įtakai širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinei būklei, sergančiųjų IŠL gyvenimo kokybei bei baigtims. Todėl svarbu kompleksiškai įvertinti uždegiminių, hormoninių žymenų ir elgesio veiksnių (depresijos, nerimo, asmenybės D tipo, nuovargio) sąveikos įtaką sergančiųjų IŠL ilgalaikei gyvenimo kokybei, ligos eigai ir baigtims. Šiuo projektu bus siekiama nustatyti ilgalaikę gyvenimo kokybę pažeidžiančius veiksnius – psichikos sutrikimus, psichosocialinius veiksnius ir jų sąsajas su uždegiminiais ir hormoniniais žymenimis, tikslu išskirti pažeidžiamiausias grupes. Iškeltiems uždaviniams nagrinėti bus naudojami skerspjūvio tyrimo ilgalaikio klinikinės kohortos stebėjimo duomenys. Bus tiriama sergančiųjų IŠL ilgalaikė gyvenimo kokybė, psichikos sutrikimai, psichosocialiniai veksniai, uždegiminiai (interleukinas-6 ir didelio jautrumo CRB) bei hormoniniai (prohormonas N-galinio smegenų natriuretinis peptidas (NT-pro-BNP), TSH, FT4, FT3, rT3) žymenys, ligos eiga ir baigtys. Uždaviniams nagrinėti bus naudojami kaupiamos klinikinės kohortos ilgalaikio stebėjimo ir kraujo serumų duomenys.
Šiuo projektu bus nustatomos ilgalaikę gyvenimo kokybę pažeidžiančių veiksnių (psichikos sutrikimų (depresijos, nerimo, asmenybės D tipo, nuovargio) bei psichosocialinių faktorių (socialinės paramos, stresinių įvykių), ir uždegiminių (didelio jautrumo CRB, interleukino-6) bei hormoninių žymenų (NT-pro-BNP, TSH, FT4, FT3, rT3)) sąsajos - tikslu nustatyti sergančiųjų IŠL pažeidžiamiausias grupes.