Spausdinti

Europos Komisijos Projektai

CIP. Atvira, semantiškai įgalinanti, socialiai sąmoninga prieiga prie mokslinių duomenų (angl. Open Semantically-enabled, Social-aware Access to Scientific Data, toliau OpenScienceLink). Lietuvos atstovas projekte habil. dr. Robertas Bunevičius (2013.02.01-2014.04).

 Partneriai: Drezdeno technikos universitetas (Vokietija), Kembridžo universiteto ligoninės (Didžioji Britanija), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Nacionalinis ir Kapoditrian Atėnų universitetas (Graikija), Katalikiškasis universitetas Liuvene (Belgija), Consiglio Nazionale Delle Ricerche (Italija), PROCON OOD  (Bulgarija), TRANSINSIGHT GMBH (Vokietija).

Projekto OpenScienceLink trukmė: 2013-02-01 iki 2016-01-31

Pagrindiniai tikslai:

Sukurti, pristatyti ir valdyti holistinį požiūrį į tyrimų rezultatų publikavimą sklaidą, sąsajų kūrimą, recenzavimą ir vertinimą remiantis atvira mokslinės informacijos prieiga;
Įgalinti mokslinės informacijos atvirai prieigai sankirtą naują eco-sistemą, kuri suteiktų eilę aukštos kokybės paslaugų visoms suinteresuotoms šalims.

Bendrieji projekto uždaviniai:

GO1: Sukurti, įgyvendinti, vadovauti, vertinti, plėsti ir stiprinti ecosistemą skirtą daugeliui suinteresuotų šalių (įskaitant leidėjus, mokslininkus, akademikus, mokslines organizacijas, universitetus, mokslinių tyrimų fondus, valdžios fondus ir įstatymų leidėjus) vertinti, tirti, apdoroti, kurti sąsajas ir analizuoti atvirai prieinamą mokslinę informaciją;

GO2: Pristatyti aukštos kokybės procesus, kuriant ir valdant duomenų žurnalus, identifikuojant ir naudojant mokslinių tyrimų kryptis, kuriant mokslininkų grupių ir bendradarbiavimo tinklus, mokslinės infoirmacijos recenzavimą, kuriant ir skaičiuojant mokslinio atlikimo metrikas;
GO3: Dokumentuoti ir skleisti gerosios patirties ir projektų rinkinius kaip optimaliai naudotis ir plėsti atviros prieigos mokslinę informaciją.

OpenScienceLink valdomos paslaugos:

1. Mokslinių duomenų žurnalų sukūrimas remiantis semantiškai įgalinančių tyrimų dinamikos aptikimu;
2. Naujas, atviras, semantiškai asistuojamas kolegų recenzavimo procesas;
3. Moklsinių tyrimų tendencijų aptikimas ir analizė;
4. Dinamiškas mokslininkų bendradarbiavimas paremtas nedeklaruojamais, semantiškai numanomais santykiais;
5. Mokslinių tyrimų vertinimo paslaugos. 

 

7 BP BIOASQ atsiliepia į biomedicininio semantinio indeksavimo ir klausimų formulavimo iššūkius ir sprendžia šiuos uždavinius: (angl. A challenge on large-scale biomedical sematic indexing and question answering). Projektas vykdomas 2010-2013 m. Lietuvos atstovas projekte habil. dr. Robertas Bunevičius.

  1. Didelės apimties biomedicininės informacijos klasifikavimas pagal ontologines koncepcijas (semantinis indeksavimas),
  2. Biomedicininių klausimų klasifikavimas pagal atitinkamas koncepcijas,
  3. Dokumentų paieška pagal atitinkamus fragmentus, koncepcijas ir žiniomis pagrįstus duomenis,
  4. Surinktos informacijos pateikimas glausta ir vartotojui suprantama forma.

 

7BP PONTE:”Efektyvi pacientų atranka inovatyviems klinikiniams tyrimams, egzistuojantys vaistai - naujoms indikacijoms” (sut. Nr. 247945). Projektas vykdomas 2010-2013 m. Lietuvos atstovas projekte habil. dr. Robertas Bunevičius.

 

PONTE idėja – panaudoti senus cheminius junginius naujoms medicininėms indikacijoms.

PONTE tikslas yra sukurti kompiuterinę sistemą (platformą), kuri palengvintų ligonių atranką ir supaprastintų repozicinių klinikinių tyrimų vykdymą.