Spausdinti

Biudžetinės mokslo programos 2012-2016 (patvirtinta LSMU EMI Taryboje 2012)

Elgesio ir biomolekulinių veiksnių įtaka kardiovaskulinių ligų eigai, reabilitacijai ir baigtims (2007-04-13 Nr.BE-2-21;2009-01-15 Nr.P1-38/2007;2009-09-12 Nr.P2-38/2007;2010-04-20 Nr.P3-38/2007; 2012-10-24 Nr.P1-110/2012). Programos vadovas habil. dr. Julija Brožaitienė

 

Programos tikslasnustatyti informatyvius funkcinės būklės rodiklius ir biomolekulinius žymenis, sąlygojančius reabilitacijos ir ligos eigą bei turinčius  įtakos subjektyviai paciento sveikatai ir prognozei.

Uždaviniai:

1. Išanalizuoti sergančiųjų išemine širdies liga informatyvius funkcinės būklės  ir biomolekulinius žymenis (uždegiminius, genetinius, hormoninius), vertinti jų sąsajas su reabilitacijos ir ligos eiga bei baigtimis.

2. Išanalizuoti sergančių galvos smegenų insultu informatyvius funkcinės būklės ir biomolekulinius žymenis ligos eigai ir baigtims prognozuot.

3. Ištirti ligonių po kardiochirurginių operacijų klinikinės, neuroendokrininės ir genetinės raiškos įtaką reabilitacijai, ligos eigai ir baigtims.

4. Ištirti sergančiųjų išemine širdies liga gyvenimo kokybės sąsajas su klinikine, psichoemocine būkle, socialiniais ir stresiniais gyvenimo įvykiai bei jų įtaką ligos eigai ir baigtims.

5. Ištirti emocinių, kognityvinių, miego sutrikimų ir neuroendokrininių bei genetinių veiksnių įtaką išeminės širdies ligos eigai ir baigtims.

6 Ištirti depresinių sutrikimų svarbą širdies ir kraujagyslių sistemos reaktyvumui ir kortizolio sekrecijai, reaguojant į standartinį fizinį ir emocinį stresą, sveikiems ir sergantiesiems išemine širdies liga.

 

Meteorologinių, heliofizinių ir kurortinių veiksnių įtaka žmonių sveikatai (2008-05-12 Nr.BE-2-26; 2009-03-04 Nr.P1-82/2008). Programos vadovas dr. Dalia Stroputė

Pastaruoju metu skiriamas didelis dėmesys kurortologinių tyrimų atgaivinimui, pabrėžiama, kad būtina atnaujinti meteorologinių, heliofizinių veiksnių tyrimus, įvertinti jų daromą poveikį žmogui, nustatyti vietovės tinkamumą poilsiui, atskirų ligų gydymui ar reabilitacijai, reikalinga gyventojų, turinčių skirtingų sveikatos problemų, reagavimo į orų kaitą stebėsena.

Tikslas: Ištirti meteorologinių ir heliofizinių ir kurortinių veiksnių įtaką žmonių sveikatai.

Uždaviniai:

1. Atlikti Lietuvos pajūrio Palangos kurorto meteorologinių ir heliofizinių veiksnių analizę. 2.Išanalizuoti Palangos kurorto meteorologinių ir heliofizinių veiksnių, orų meteorologinių medicininių klasių poveikį sergantiesiems širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis.

3.Išanalizuoti Palangos kurorto meteorologinių ir heliofizinių veiksnių, orų meteorologinių medicininių klasių poveikį sergantiesiems elgesio ir psichikos sutrikimais.

4. Palyginti sergančiųjų širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis, elgesio ir psichikos sutrikimais meteotropines reakcijas.

5. Patikslinti orų meteorologinių-medicininių klasių vertinimą.

6. Sudaryti klimatinių faktorių prognozės modelį bei paruošti rekomendacijas meteotropinių reakcijų profilaktikai.

 

Genetinių veiksnių ir aplinkos sąveikos įtaka psichikos sutrikimų eigai ir gydymui. (leidimo atlikti biomedicininį tyrimą leidimas 2009-10-12 Nr.BE-2-17, pritarimai papildymams: 2010-09-30 Nr.P1-72/2009; 2010-12-08  Nr. P2-72/2009; 2013-10-15 Nr. P3-102/2013).
Programos vadovas dr. Narseta Mickuvienė

 

Pagrindinis tyrimo tikslas – ištirti genetinių, neuroendokrininių, imuninių, uždegiminių ir infekcinių veiksnių ir aplinkos sąveikos įtaką psichikos sutrikimų eigai ir gydymui bei jų įtaką somatinių ligų atsiradimui.

Šis tyrimas leis giliau suprasti molekulinius psichikos sutrikimų mechanizmus, prognozuoti psichikos sutrikimų eigą, gydymo rezultatus bei jų įtaką somatinių ligų atsiradimui. Kai kuriais atvejais genetiniai žymenys ar specifiniai aplinko faktoriai gali įtakoti psichikos sutrikimų gydymo metodo pasirinkimą. Moksliniuose darbuose dažniausiai atskirai nagrinėjama psichikos sutrikimų įtaka fiziniam pajėgumui, gyvenimo kokybei, kardiovaskulinės sistemos reaktyvumui, pažintinėms funkcijoms, biocheminiams rodikliams, miegui. Trūksta darbų nagrinėjančių kompleksines psichikos sutrikimų ir jų rizikos veiksnių sąsajas su specifinėmis somatinėmis ligomis.

Šio tyrimo metu planuojama ištirti apie 500 ligonių turinčių psichikos sutrikimus ir gydomų LSMU EMI Streso ligų skyriuje. Visi įtraukti į tyrimą ligoniai bus ištirti standartizuotomis ir validžiomis psichikos sutrikimų diagnostikos anketomis, simptomų stiprumas bus matuojamas atitinkamomis klinikinėmis skalėmis ir klausimynais. Biocheminiams, hormoniniams ir imuniniams/serologiniams ir genetiniams tyrimams bus paimamas ligonių kraujas ir seilės. Taip pat bus vertinamas ligonių kardiovaskulinės sistemos reaktyvumas, miego rodikliai.

Gauti mokslinio tyrimo duomenys bus svarbūs ne tik parenkant gydymą ar priemones atkryčio prevencijai, pacientams, turintiems psichikos sutrikimų, bet ir mažinant somatinių ligų riziką.

 

Informacinės technologijos biomedicininiuose tyrimuose. Programos vadovas: dr. Aurelija Podlipskytė

 

Dalyvaujama projektuose:

7 BP BIO ASQ: „BIOASQ atsiliepia į biomedicininio semantinio indeksavimo ir klausimų formulavimo iššūkius ir sprendžia šiuos uždavinius (ICT Call 8:FP7-ICT-2011-8)“.

Open Science Link: ” Open Semantically-enabled, Social-aware Access to Scientific Data (CIP-ICT PSP-2012-6)”.

7BP PONTE:”Efektyvi pacientų atranka inovatyviems klinikiniams tyrimams, egzistuojantys vaistai - naujoms indikacijoms”.