Spausdinti

Psichosomatinių tyrimų laboratorija ( vad. dr. Narseta Mickuvienė)

LSMU Senato nutarimu (2012-03-29 Nr. 19-13) 2012 m. gegužės 1 d. sujungus Psichosomatinių tyrimų bei Informacinių technologijų ir visuomenės sveikatos departamentus, įsteigta Psichosomatinių tyrimų laboratorija.

 

Laboratorijoje atliekami sergančiųjų psichikos sutrikimais moksliniai tyrimai, diagnostika, gydymo ir reabilitacijos optimizavimas bei naujų metodų paieška. Tiriami genetiniai markeriai, galintys įtakoti psichikos sutrikimų gydymo metodų pasirinkimą. Genetiniais tyrimais siekiama giliau suprasti molekulinius psichikos sutrikimų mechanizmus, prognozuoti su psichikos sutrikimais susijusių genų polimorfizmo įtaką įvairių psichikos sutrikimų eigai ir gydymo rezultatams. Tiriama streso ir kito aplinkos poveikio įtaka ligonių, sergančių psichikos sutrikimais, neuroendokrininei būklei, psichikos sutrikimų buvimui, eigai ir gydymui.

Laboratorijoje dirba 13 mokslo darbuotojų, iš kurių  8 mokslo daktarai ir 3 doktorantai.