Laboratorijos

 • Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorija (vad. habil. dr. Julija Brožaitienė)

  LSMU Senato nutarimu (2012-03-29 Nr. 19-13) 2012 m. gegužės 1 d. sujungus Klinikines fiziologijos departamentą su Kardiovaskulines reabilitacijos ir profilaktikos departamentu įsteigta Klinikines fiziologijos ir reabilitacijos laboratorija.

   

  Laboratorijoje kuriami sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis reabilitacijos optimizavimo metodai ir atliekami informatyvių kardiovaskulinę funkcinę būklę apibudinančių rodiklių paieškos tyrimai ligos eigai ir baigtims prognozuoti. Tiriamos sergančiųjų po ūminių koronarinių sindromų kardiologinės būklės sunkumo, biožymenų ir genetinių rodiklių sąsajos, jų įtaka į pacientą orientuotas išeitis, ligos eigą ir baigtis. Kuriami nauji kardiovaskulinės reabilitacijos metodai, kurie remsis informatyviais funkcinės būklės rodiklias, širdies ir kraujotakos sistemos reakcijomis fizinio ir/ar psichoemocinio stresų, nakties miego metu bei grįžtamojo ryšio taikymu.

  Laboratorijoje dirba 2 habilituoti daktarai, 4 mokslo daktarai ir 3 doktorantai.

   

 • Psichosomatinių tyrimų laboratorija ( vad. dr. Narseta Mickuvienė)

  LSMU Senato nutarimu (2012-03-29 Nr. 19-13) 2012 m. gegužės 1 d. sujungus Psichosomatinių tyrimų bei Informacinių technologijų ir visuomenės sveikatos departamentus, įsteigta Psichosomatinių tyrimų laboratorija.

   

  Laboratorijoje atliekami moksliniai tyrimai susiję su sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis naujų psichosocialinės reabilitacijos metodų kūrimu, biologinių, psichosocialinių ir streso rizikos veiksnių paieška, psichofiziologinių, endokrininių ir kitų biomolekulinių žymenų ypatumais susijusiais su sergančiųjų gyvenimo kokybe ir išgyvenamumu. Genetiniais tyrimais siekiama giliau suprasti molekulinius emocijų sutrikimų mechanizmus, prognozuoti su streso poveikiu susijusių genų polimorfizmo įtaką kardiovaskulinės sistemos ligomis sergančiųjų ir psichikos sutrikimų eigai ir gydymo rezultatams. Atliekami tyrimai kardiovaskulinės sistemos reakcijos į fizinį ir emocinį stresą. Atliekami Lietuvos pajūrio meteorologinių ir heliogeofizinių veiksnių panaudojimo rekreacijai ir asmens sveikatos priežiūrai tyrimai. Tiriama klimato ir meteofaktorių įtaka žmonių fizinei ir psichinei sveikatai. Nagrinėjami medicininiu požiūriu neišspręsti objektyvios orų medicininės-meteorologinės klasifikacijos ir poveikio sveikatai prognozavimo klausimai. Įvertinama Lietuvos pajūrio kurortinių veiksnių (ultravioletinės radiacijos, jodo, anijonų, katijonų koncentracijų, dinamikos ir jų poveikio zonų nustatymo ir kt.) įtaka žmonių sveikatai ir rekreacijai.

  Laboratorijoje dirba 13 mokslo darbuotojų, iš kurių  7 mokslo daktarai ir 4 doktorantai.