Laboratorijos

 • Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorija (vad. habil. dr. Julija Brožaitienė)

  LSMU Senato nutarimu (2012-03-29 Nr. 19-13) 2012 m. gegužės 1 d. sujungus Klinikines fiziologijos departamentą su Kardiovaskulines reabilitacijos ir profilaktikos departamentu įsteigta Klinikines fiziologijos ir reabilitacijos laboratorija.

   

  Laboratorijoje atliekama sergančių širdies ir kraujagyslių ligomis diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos optimizavimas ir naujų metodų paieška. Kuriami nauji sergančiųjų širdies ir kraujagyslių ligomis būklės įvertinimo metodai, padėsiantys objektyvizuoti gydymą, prognozuoti ligos eigą bei taikyti optimalius reabilitacijos metodus, kurie remsis baziniu būklės vertinimu, širdies ir kraujotakos sistemos elgesiu fizinio ir/ar psichoemocinio stresų ir nakties miego metu bei grįžtamojo ryšio taikymu. Taip pat atliekami Lietuvos pajūrio meteorologinių ir heliogeofizinių veiksnių panaudojimo rekreacijai ir asmens sveikatos priežiūrai tyrimai. Tiriama klimato ir meteofaktorių įtaka žmonių fizinei ir psichinei sveikatai. Nagrinėjami medicininiu požiūriu neišspręsti objektyvios orų medicininės-meteorologinės klasifikacijos ir poveikio sveikatai prognozavimo klausimai. Įvertinama Lietuvos pajūrio kurortinių veiksnių (ultravioletinės radiacijos, jodo, anijonų, katijonų koncentracijų, dinamikos ir jų poveikio zonų nustatymo ir kt.) įtaka žmonių sveikatai ir rekreacijai.

  Laboratorijoje dirba 2 habilituoti daktarai, 6 mokslo daktarai.

 • Psichosomatinių tyrimų laboratorija ( vad. dr. Narseta Mickuvienė)

  LSMU Senato nutarimu (2012-03-29 Nr. 19-13) 2012 m. gegužės 1 d. sujungus Psichosomatinių tyrimų bei Informacinių technologijų ir visuomenės sveikatos departamentus, įsteigta Psichosomatinių tyrimų laboratorija.

   

  Laboratorijoje atliekami sergančiųjų psichikos sutrikimais moksliniai tyrimai, diagnostika, gydymo ir reabilitacijos optimizavimas bei naujų metodų paieška. Tiriami genetiniai markeriai, galintys įtakoti psichikos sutrikimų gydymo metodų pasirinkimą. Genetiniais tyrimais siekiama giliau suprasti molekulinius psichikos sutrikimų mechanizmus, prognozuoti su psichikos sutrikimais susijusių genų polimorfizmo įtaką įvairių psichikos sutrikimų eigai ir gydymo rezultatams. Tiriama streso ir kito aplinkos poveikio įtaka ligonių, sergančių psichikos sutrikimais, neuroendokrininei būklei, psichikos sutrikimų buvimui, eigai ir gydymui.

  Laboratorijoje dirba 13 mokslo darbuotojų, iš kurių  8 mokslo daktarai ir 3 doktorantai.