Spausdinti

Struktūra

LSMU EMI yra dvi mokslo laboratorijos: Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorija bei Psichosomatinių tyrimų laboratorija.

LSMU EMI sudėtyje numatyta įsteigti Elgesio medicinos kliniką (EMK), kuri organizuos ir vykdys ikidiplomines ir podiplomines studijas elgesio medicinos, psichoterapijos, klinikinės psichologijos ir kitose srityse.

Instituto kliniką (ligoninę) numatyta reorganizuoti į VšĮ Universitetinę sveikatos kliniką, teiksiančią aukščiausios kvalifikacijos paslaugas psichiatrijos, elgesio medicinos, psichoterapijos, reabilitacijos ir kitose srityse.

EMI struktūra 

 

LSMU Elgesio medicinos instituto Taryba

Pirmininkė: habil. dr. Julija Brožaitiene, LSMU EMI Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, laboratorijos  vadovė

Pavaduotoja: dr. Violeta Žaliūnaitė,  LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

Sekretorė: dr. Dalia Stroputė, LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja

Nariai: 

dr. Narseta Mickuvienė, dr., LSMU EMI direktorė

Julius Burkauskas, LSMU doktorantas

doc. dr. Vytenis Pranas Deltuva, LSMU Neuromokslų institutas

dr. Inga Duonėlienė, LSMU EMI Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos jaunesnioji mokslo darbuotoja

prof. habil. dr. Giedrius Varoneckas, LSMU EMI Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

LSMU EMI Mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisija

Pirmininkė: habil. dr. Julija Brožaitiene, LSMU EMI Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė

Pavaduotojas: prof. dr. Rimantas Didžiokas, Klapėdos universitetas

Sekretorė: dr. Aurelija Podlipskytė, LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

Nariai:

dr. Narseta Mickuvienė, LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

Julius Burkauskas,LSMU doktorantas

doc. dr. Aušra Saudargienė,  Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetas

prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetas