Elgesio medicinos institutasMisija – kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias elgesio medicinos srityje, integruojantis į Europos ir pasaulinę tyrimų erdvę.

 

 

 

 

 

Veiklos tikslai:

  1. Vykdyti mokslui ir sveikatos apsaugai reikšmingus aukšto lygio biomedicinos srities fundamentinius, klinikinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus pagrindinėse kryptyse: psichofiziologijos, medicininės ir socialinės reabilitacijos bei profilaktikos, psichikos ir elgesio sutrikimų, informacinių technologijų ir kitose.
  2. Suteikti mokslinę ir klinikinę bazę Universiteto studentų studijoms, mokslininkų rengimui doktorantūroje, mokslininkų, dėstytojų ir sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimui.
  3. Organizuoti ir vykdyti studijų programas elgesio medicinos, psichoterapijos ir kitose Universiteto deleguotose srityse.