Apie institutą

 • Misija

  Elgesio medicinos institutasMisija – kurti, kaupti ir skleisti mokslo žinias elgesio medicinos srityje, integruojantis į Europos ir pasaulinę tyrimų erdvę.

   

   

   

   

   

  Veiklos tikslai:

  1. Vykdyti mokslui ir sveikatos apsaugai reikšmingus aukšto lygio biomedicinos srities fundamentinius, klinikinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus bei eksperimentinės plėtros darbus pagrindinėse kryptyse: psichofiziologijos, medicininės ir socialinės reabilitacijos bei profilaktikos, psichikos ir elgesio sutrikimų, informacinių technologijų ir kitose.
  2. Suteikti mokslinę ir klinikinę bazę Universiteto studentų studijoms, mokslininkų rengimui doktorantūroje, mokslininkų, dėstytojų ir sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimui.
  3. Organizuoti ir vykdyti studijų programas elgesio medicinos, psichoterapijos ir kitose Universiteto deleguotose srityse.

   

 • Struktūra

  LSMU EMI yra dvi mokslo laboratorijos: Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorija bei Psichosomatinių tyrimų laboratorija.

  LSMU EMI sudėtyje numatyta įsteigti Elgesio medicinos kliniką (EMK), kuri organizuos ir vykdys ikidiplomines ir podiplomines studijas elgesio medicinos, psichoterapijos, klinikinės psichologijos ir kitose srityse.

  Instituto kliniką (ligoninę) numatyta reorganizuoti į VšĮ Universitetinę sveikatos kliniką, teiksiančią aukščiausios kvalifikacijos paslaugas psichiatrijos, elgesio medicinos, psichoterapijos, reabilitacijos ir kitose srityse.

  EMI struktūra 

   

  LSMU Elgesio medicinos instituto Taryba

  Pirmininkė: dr. Aurelija Podlipskytė, LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

  Pavaduotoja: dr. Inga Duonėlienė, LSMU EMI Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos jaunesnioji mokslo darbuotoja

  Sekretorė: Vilma Liaugaudaitė, LSMU doktorantė

  Nariai: 

  dr. Narseta Mickuvienė, LSMU EMI direktorė

  dr. Jonas Sąlyga, Klaipėdos jūrininkų ligoninės direktorius

  dr. Violeta Žaliūnaitė,  LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

  prof. Birutė Žilaitienė, LSMU MA MF Endokrinologijos klinikos profesorė, LSMU Endokrinologijos institutas vyresnioji mokslo darbuotoja

   

  LSMU EMI Mokslo darbuotojų priėmimo ir atestacijos komisija

  Pirmininkė: habil. dr. Julija Brožaitiene, LSMU EMI Klinikinės fiziologijos ir reabilitacijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, laboratorijos vadovė

  Pavaduotojas: prof. dr. Rimantas Didžiokas, Klapėdos universitetas

  Sekretorė: dr. Aurelija Podlipskytė, LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

  Nariai:

  dr. Narseta Mickuvienė, LSMU EMI Psichosomatinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja

  Julius Burkauskas,LSMU doktorantas

  doc. dr. Aušra Saudargienė,  Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultetas

  prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, Klaipėdos universitetas

 • Dokumentai

 • Istorija

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Elgesio medicinos institutas (toliau Institutas arba EMI) įsteigtas 2012 m. gegužės 1 d. reorganizavus LSMU MA Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutą, kurio ištakos siekia 1969 m. 1969 m. birželio mėn. 20 d., kada VMTK prie SSSR MT patvirtino mokslinę temą „Naujo lipotropinio preparato „Atromid“ poveikio tyrimas ligoniams, sergantiems galvos smegenų kraujagyslių ateroskleroze Palangos kurorto sąlygomis“ (1969–1971) ir „Meteorologinių ir balneologinių Palangos kurorto faktorių poveikio tyrimas ligoniams su sutrikusia galvos smegenų kraujotaka“ (1969–1972) (nutarimas Nr.268, 1969-06-20), o kiek vėliau temą „Pravesti tyrimus, siekiant išaiškinti moksliškai pagrįstus reabilitacijos metodus su smegenų kraujotakos sutrikimais Palangos kurorto sąlygomis“ (nutarimas Nr.38, 1969-07-17).

    LSMU Elgesio medicinos instituto raida
     Klimatinių faktorių poveikio žmogaus organizmui tyrimai nuo 1967 m.