Spausdinti

Studentų atstovybė

LSMU Studentų atstovybė
Adresas: Mickevičiaus g. 9, Kaunas, LT-44307
(Medicinos akademijos centrinių rūmų kiemelyje esančiame stikliniame pastate)
Tel.: 8 (37) 327214
El.paštas: info@lsmusa.lt arba president@lsmusa.lt
Tinkle: www.lsmusa.lt
Facebook paskyra: LSMU Studentų atstovybė

Savarankiška, ne pelno siekianti, nepolitinė, visų universiteto
studentų interesams atstovaujanti organizacija.

Mūsų užduotis – išklausyti studentų problemas ir padėti jas spręsti. Mes visada laukiame aktyvių ir visuomeniškų studentų.

Mūsų moto: „Studentas atstovybėje yra visada laukiamas, o jo balsas bus išgirstas”

Mes atstovaujame LSMU Studentų interesams LSMU struktūrose, Lietuvos studentų sąjungoje, Švietimo ir mokslo ministerijoje, Sveikatos apsaugos ministerijoje bei kitose valstybinėse institucijose Kaune, Lietuvoje bei tarptautiniu mastu veikiančiose organizacijose.

Rūpinamės jūsų studijų kokybe, akademiniu sąžiningumu, studijų prieinamumu, stipendijomis, LSMU bendrabučiais bei juose gyvenančiais studentais, Lietuvos studento pažymėjimo išdavimu. Nuolatos stengiamės, kad svarbiausia ir aktuali informacija apie Atstovybės ir Universiteto veiklą pasiektų kiekvieną studentą. Kasmet organizuojame įvairiausius renginius: švietėjiškus, kultūrinius, pramoginius, tam, kad metai, praleisti Universitete, būtų nepamirštami.

Organizuojame seminarus, diskusijas įvairiomis temomis LSMU Studentų atstovybės nariams bei visiems LSMU studentams. Padedame studentams integruotis į universiteto bendruomenę bei visapusiškai tobulėti.