LSMU profesinė sąjunga

 • Prašymai
 • Dokumentai
 • Kontaktai

   

  Bendri kontaktai

  Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinė sąjunga

  A. Mickevičiaus g. 9, LT 44307 Kaunas

  Profesinės sąjungos pirmininkė Daiva Majienė
   
   

   

  LSMU profesinės sąjungos komitetas 

   

  Veterinarijos akademijos padalinio komiteto nariai

   

  Artūras Stimbirys (pirmininkas)              Tel. 861549093   Arturas.Stimbirys@lsmuni.lt

  Vida Babrauskienė (pavaduotoja)                Tel. 861398286   Vida.Babrauskiene@lsmuni.lt

  Saulius Alijošius                                          Tel. 866272895    Saulius.Alijosius@lsmuni.lt

  Alius Pockevičius                                        Tel. 868796376    Alius.Pockevicius@lsmuni.lt

  Gintaras Daunoras                                       Tel. 861547202    Gintaras.Daunoras@lsmuni.lt

   

  Medicinos akademijos padalinio komiteto nariai

   

  Daiva Majienė (pirmininkė)                  Tel. 861523993      Daiva.Majiene@lsmuni.lt

  Loreta Strumilaitė (pavaduotoja)             Tel. 867637426      Loreta.Strumylaite@lsmuni.lt

  Linas Šumskas                                          Tel. 868654536      Linas.Sumskas@lsmuni.lt

  Genuvaitė Civinskienė                             Tel. 868717087      Genuvaite.Civinskiene@lsmuni.lt

  Aldona Gružienė                                      Tel. 865372138      Aldona.Gruziene@lsmuni.lt

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Naujienos

  Mieli profesinės sąjungos nariai!

  Sveikindama visus jus su naujais metais ir linkėdama jums džiaugsmo ir pasisekimo visuose gyvenimo darbuose ir iššūkiuose kviečiu į tradicinį šventinį susirinkimą, kuris įvyks sausio 6 d (penktadienį) 15 val VA Žalčio salėje (kvietimas prikabintas).

  Susirinkimo darbotvarkėje:

  1. Profesinės sąjungos veikla 2016 metais (L.Šernienė)

  2. Finansinės ataskaitos svarstymas (iždininkė M.Vaitkevičienė).

  3. Profesinės sąjungos tolesnės veiklos kryptys (D. Majienė).

  4. Pašalpų narių sportinei-kultūrinei veiklai išmokėjimas; narių ir svečių pasisakymai, diskusijos, skambant muzikai.

  Po susirinkimo diskusijos bus pratęstos prie vaišių stalo. Nesivaržykite ateiti ir vėluodami, nepamirškite pakviesti kitų narių, nepastebėjusių kvietimo, o taip pat ketinančių tapti nariais bendradarbių!

  Pagarbiai LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  GERBIAMI LSMU DARBUOTOJAI!

   

   Š.m. lapkričio mėn 17 d. (ketvirtadienį)  14.00 val. vyks ataskaitiniai- rinkiminiai LSMU profesinės sąjungos padalinių susirinkimai.

  LSMU profsąjungos MA padalinio susirinkimas vyks Farmacijos f-to 205 auditorijoje, VA padalinio – didžiosios salės priesalyje (Žalčio salėje).

  Susirinkimų darbotvarkėse:

  1.    LSMU profesinės sąjungos padalinių pirmininkų ataskaitos (MA – R. Kaminskas, VA – L.Šernienė)

  2.    LSMU profesinės sąjungos valdybos dalių (MA ir VA profesinės sąjungos komitetų) rinkimai.

  3.    Nario mokesčio grąžinimas LSMU profsąjungos komitetų nariams.

  Kviečiame aktyviai dalyvauti, nes reikės balsuoti. Negalinčius dalyvauti susirinkime, dėl išankstinio balsavimo kviečiame kreiptis į padalinio pirmininkus.

  Po susirinkimo diskusijos bus pratęstos prie vaišių stalo.

  LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  2016-06-18/17 Birštone vyko kvalifikacijos kėlimo seminaras "Naujojo darbo kodekso ypatumai bei mokslo ir studijų įstatymo priėmimas ir pakeitimai", kurį organizavo LAMPSS. Nuotraukos iš renginio.

  l1820339.jpg (zoomed, 900x521)

  l1820340.jpg (zoomed, 900x506)

   

  l1820348.jpg (zoomed, 900x550)

  l1820353.jpg (zoomed, 900x529)

  l1820360.jpg (zoomed, 900x609)

  l1820371.jpg (zoomed, 900x506)

   l1820370.jpg (zoomed, 900x716)

   

   

  Gerbiami profesinės sąjungos nariai,

  LSMU profesinė sąjunga prašo Jūsų skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio.

  Informaciją kaip skirti 2% gyventojų pajamų mokesčio rasite:

  www.lsmuni.lt - Struktūra-Kiti padaliniai ir organizacijos-LSMU profesinė sąjunga-parama profesinei sąjungai.

  Arba paspaudę šią nuorodą: http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/9135/instrukcijapervesti2proc.gyventojpajammokesio.pdf

   LSMU profesinės sąjungos komitetas

   

  Gerbiami kolegos,


  Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas - LAMPSS - kviečia visus visų Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslininkus ir dėstytojus dalyvauti mokslininkų ir dėstytojų anoniminėje apklausoje.

  Surinkti  atsakymai į šios apklausos klausimus padės geriau vykdyti pagrindinę profsąjungų misiją – ginti Jūsų ir Jūsų kolegų mokslininkų bei dėstytojų kaip aukštojo mokslo darbuotojų interesus, sudarant pilną vaizdą apie darbo sąlygas ir gaunamus atlyginimus.

  Šiuo metu LAMPSS derasi su Švietimo ir mokslo ministerija dėl šakinės kolektyvinės sutarties, dėl mokslininko rentos, pailgintų atostogų išsaugojimo ir kt. Šakinė kolektyvinė sutartis turės įstatymo galią ir faktiškai veiks kaip darbo kodekso plėtinys, numatantis papildomas lengvatas ir garantijas Jums ir Jūsų bendradarbiams.

  Mes tikimės, kad Jūs palaikysite šią iniciatyvą ir pasidalinsite žemiau pateikta nuoroda į klausimyną su visais Jums pažįstamais mokslininkais ir dėstytojais.

   

  https://www.surveymonkey.com/r/6YLDKVL

   

  Siekdami visiško objektyvumo, niekaip nekontroliuojame užpildžiusiųjų. Be to, tai pilietinė akcija, kuri grįsta laisvanorišku įsitraukimu ir informacijos pasidalijimu su pažįstamais mokslininkų ir dėstytojų bendruomenės nariais. Todėl iš anksto atsiprašome jeigu Jūs būsite kelių savo kolegų paprašyti užpildyti šį klausimyną ir kelis kartus gausite nuorodą į klausimyną. Tad, jeigu jau kartą atsakėte į šios apklausos klausimus, antrą kartą nebeatsakinėkite.

  Ačiū už Jūsų įsitraukimą

  LAMPSS vardu, 

  Pirmininkė doc.dr. Asta Lapinskienė

   

   

  LSMU MA padalinio narių susirinkimas

   

  2016 m. kovo 1 d. LSMU profesinės sąjungos Medicinos akademijos padalinio komiteto nare išrinkta prof. Daiva Majienė.

   

  Ačiū Jums, kad dalyvavote LSMU profesinės sąjungos MA padalinio rinkimuose. 

  Taip pat laukiu iš Jūsų pasiūlymų dėl   LSMU profesinės sąjungos Medicinos akademijos padalinio veiklos. 

   

  Pagarbiai,

  LSMU profesinės sąjungos  Medicinos akademijos  padalinio vardu

  doc. dr. Raimundas Kaminskas

   

   

   

   ma1.jpg (1224x1368)

  ma3.jpg (1460x1095)

  ma2.jpg (1531x1368)

  ma5.jpg (1169x1008)

   

  ma4.jpg (890x866)

   

   

  Visuotinis ataskaitinis-rinkiminis LAMSS susirinkimas

   

  Vieta: Kauno kolegija, Pramonės pr. 22, Kaunas, 112 aud.
  Laikas: 2016 m. sausio mėn. 28 d. 15.00 val.

   

  Darbotvarkė: 

   

  1. Informacija apie susirinkimo dalyvius, siūlomas pradėti susirinkimo darbą (A. Zuoza, balsavimas)
  2. Kauno kolegijos direktoriaus dr. M. Misiūno sveikinimo žodis (A. Zuoza)
  3. Susirinkimo pirmininko rinkimai
  4. Susirinkimo  pirmininkas imasi pareigų (nustato ataskaitų ir pasisakymų trukmes, paskelbia planuojamą susirinkimo trukmę).– Pirmininko ataskaitai – iki 20 min, revizinės komisijos – 10 min., pasisakymams  po 3 min.
  5. Balsavimo komisijos rinkimai  (3 žmones),
  6. Sekretoriato rinkimai (A. Pagodinienė).
  7. Ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkės ir darbo reglamento tvirtinimas.
  8. LAMPSS laikinai einančios pirmininko pareigas R. Žurauskienės pristatyta  ataskaita už nuveiktus darbus (R. Žurauskienė).(10 min)
  9. Pirmininko pavaduotojo pasisakymai (A. Lapinskienė (iki 7 min.)
  10. Pirmininko pavaduotojo pasisakymai (V. Skėruvienė (iki 7 min.)
  11. Revizinės komisijos ataskaita  (R. Dundulienė iki 5 min).
  12. Klausimai pranešėjams, dalyvių pasisakymas. (pasisakymas iki 3 min)
  13. LAMPSS Tarybos  darbo įvertinimas (3 min).
  14. Revizinės komisijos ataskaitos tvirtinimas (3 min).
  15. PERTRAUKA (20 min).
  16. Įstatų svarstymas ir naujos redakcijos aptarimas ir balsavimas (V. Juodagalvis (25 min).
  17. Revizijos komisijos kandidatūrų pritarimas (siūlomi kandidatai į komisiją) (3 min).
  18. Naujų LAMPSS tarybos narių kandidatūrų pristatymas (iki 10 min.).
  19. LAMPSS naujos tarybos narių rinkimų komisijos balsavimo biuletenio tvirtinimas (3 min).
  20. LAMPSS naujos tarybos narių susirinkimas: pirmininko, jo pavaduotojų  rinkimas (25 min)
  21. Perspektyvinio plano svarstymas (R. Žurauskienė, A. Lapinskienė).(5 min)
  22. LAMPSS naujos tarybos pirmininko, jo pavaduotojų  rinkimų komisijos balsavimo biuletenio tvirtinimas (3 min).
  23. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo nutarimų (rezoliucijų) pateikimas ir tvirtinimas (G. Merkys) (15 min).
  24. Visuotinio ataskaitinio susirinkimo užbaigimas. 

  LAMPSS informacija

   Nuotraukos iš renginio (nuot. R. Kaminsko)

   lampssl1750630.jpg (zoomed, 900x506)

   lampssl1750656.jpg (zoomed, 900x506)

   

   lampssl1750664.jpg (zoomed, 900x506)

   lampssl1750674.jpg (zoomed, 900x591)

   lampssl1750682.jpg (zoomed, 900x560)

   lampssl1750697.jpg (zoomed, 900x606)

   lampssl1750725.jpg (zoomed, 900x600)

   lampssl1750739.jpg (zoomed, 900x600)

   lampssl1750729.jpg (zoomed, 900x658)

   lampssl1750719.jpg (zoomed, 892x821)

   lampssl1750713.jpg (zoomed, 900x506)

  thumb_2019_default.jpeg (regular, 80x80) 

  Pirmininkės ataskaita

   

  LSMU profesinės sąjungos narių susirinkimas

  2016 m. sausio 6 d. LSMU VA Žalčio salėje vyko šventinis (ataskaitinis) LSMU profesinės sąjungos narių susirinkimas. Susirinkimo metu LSMU profesinės sąjungos pirmininkė Loreta Šernienė pristatė metinę ataskaitą. Milda Bulevičienė pristatė finansinę 2015 metų ataskaitą. Kalbėjo Medicijos akademijos padalinio profesinės sąjungos pirmininkas Raimundas Kaminskas ir KTU profesinės sąjungos pirmininkas Gediminas Merkys. Po pasisakymų klausėmės koncerto.

  Nuotraukos iš renginio (nuot. R. Kaminsko)

   

   

  12.jpg (zoomed, 900x635)11.jpg (zoomed, 900x834)10.jpg (zoomed, 900x744)9.jpg (zoomed, 787x704)8.jpg (zoomed, 900x506)7.jpg (zoomed, 900x532)6.jpg (zoomed, 900x506)5.jpg (zoomed, 900x422)4.jpg (zoomed, 900x674)3.jpg (zoomed, 900x531) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kas yra profesinė sąjunga?

  Profesinės sąjungos yra savarankiškos, savanoriškos ir savaveiksmės organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus.

  Profesinės sąjungos Lietuvos Respublikoje veikia laisvai ir savarankiškai. Visos profesinės sąjungos turi lygias teises . Jos turi teisę parengti savo veiklos įstatus ir reglamentus, laisvai rinkti savo atstovus, organizuoti bei formuoti savo veiklos programą.

  Profesinės sąjungos gali steigtis: profesiniu, pareiginiu, gamybiniu, teritoriniu ar kitais pačių profesinių sąjungų nustatytais principais.

  Profesinė sąjunga, kaip ir bet kuri kita teisėta organizacija, jos struktūra ir veikla yra reglamentuojama tam tikrų bendrų ir specialių įstatymų.

  • Darbo kodeksas (nustato profesinės sąjungos teises ir pareigas darbo teisiniuose santykiuose).
  • Civilinio kodekso II knyga (bendras įstatymas, taikomas visoms organizacijoms, taip pat ir profesinėms sąjungoms).
  • Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymas (specialus įstatymas, nustatantis specifinį profesinių sąjungų statusą, palyginti su kitomis organizacijomis).

  Labai svarbus profesinių sąjungų veiklai yra demokratijos ir aktyvaus dalyvavimo principas. Profesinės sąjungos nariai turi suprasti, kad profesinė sąjunga tarnauja jiems ir tik jie sprendžia, kokia yra profesinės sąjungos veiklos kryptis.

 • Darbuotojų teisės

  Ar visi darbuotojai žino savo teises?

  • Asmenys, teisėtai dirbantys pagal darbo sutartį ir kitais įstatymų nustatytais pagrindais teritorijoje, įstatymo nustatyta tvarka turi teisę steigti profesines sąjungas ar stoti į jas savo interesams ginti. Profesinės sąjungos yra savanoriškos, savarankiškos ir savaveiksmiškos organizacijos, atstovaujančios ir ginančios darbuotojų profesines, darbo, ekonomines, socialines teises bei interesus (LR Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018, 1991-11-21).
  • Darbuotojai turi teisę į informavimą ir konsultavimą (DK 47 str.). Darbuotojų atstovai turi teisę gauti informaciją iš darbdavių apie jų socialinę ir ekonominę padėtį bei numatomas permainas, kurios gali paveikti darbuotojų padėtį (DK 22 str.).
  • Darbuotojai turi teisę saugiai dirbti: kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos (DK 260 str.). Darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jų saugai ir sveikatai (DK 275 str.).
  • Darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartimi. (DK 119 str).
  • Už darbą poilsio arba švenčių dienomis, jei jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba (darbuotojo pageidavimu) kompensuojama, suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų (DK 194 str.).
  • Darbuotojai, išrinkti į darbuotojų atstovaujamuosius organus (DK 19 str.) laikotarpiu, kuriam jie išrinkti, negali būti atleisti iš darbo pagal DK 129 str. be išankstinio to organo sutikimo (DK 134 str.).
  • Su darbuotojais, auginančiais vaiką (vaikus) iki trejų metų, darbo sutartis negali būti nutraukta, jei nėra darbuotojo kaltės (DK 132 str.).
 • Parama profesinei sąjungai

  Visi akademijos darbuotojai gali paremti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesinę sąjungą, pervesdami 2 procentus nuo 2015 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

  Paremti galima pateikus paraišką Elektroninio deklaravimo sistemoje (https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx)

  Instrukcija paramos formos pildymui elektroniniu būdu:  http://www.lsmuni.lt/media/dynamic/files/9135/instrukcijapervesti2proc.gyventojpajammokesio.pdf

  Taip pat galima pildyti paramos forma FR0512 kompiuteriu (užpildyti trūkstamus laukelius, atspausdinti ir pasirašyti) arba ranka (atspausdinti, užpildyti ir pasirašyti) ir siųsti arba pristatyti ją Kauno apskrities Valstybinei mokesčių inspekcijai adresu Europos pr. 105, LT-44500 Kaunas. (Darbo laikas: I-IV 8.00-17.00 val., V 8.00-15.45 val., pietų pertrauka 12.00-12.45 val.).

 • Naudingos nuorodos
 • Nuotraukų galerija

   LSMU profesinės sąjungos logotipas

   LSMU profesinė sąjunga

   

   

   

   

   

   

   

   

  LSMU profesinės sąjungos komitetas (2013-2016)

   LSMU profesinės sąjungos komitetas

  Pirmoje eilėje iš kairės: Vida Babrauskienė, Milda Vaitkevičienė, Loreta Šernienė, Genuvaitė Civinskienė,                  Loreta Strumylaitė; antroje eilėje iš kairės: Saulius Alijošius, Aleksandras Vitkus, Julius Liobikas;                               trečioje eilėje iš kairės: Linas Šumskas, Artūras Stimbirys

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Profesinės sąjungos informacija LSMU darbuotojams

  DĖL BENDRAAUTORIŲ INDĖLIO PROPORCIJŲ NUSTATYMO

  Dėl bendraautorių indėlio proporcijų nustatymo 

   

   

   

  DĖL DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS PAKEITIMO

    Darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos pakeitimas 2013-12-20_Nr_39-20 

   

  2013 m. balandžio 15 d. LSMU profesinės sąjungos pirmininkė gerb. L.Šernienė LSMU Senato kolegijos bei dėstytojų ir mokslininkų atestacijos komisijos nariams el.paštu pateikė LSMU profesinės sąjungos komiteto pasiūlymus dėl ruošiamų „LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarkos“ pakeitimų. Profesinės sąjungos komiteto pasiūlymai dokumente pažymeti žalia spalva.

   

  Tuo pačiu buvo pateiktas projektas, kaip būtų galima nešališkai susieti LSMU mokslo darbuotojų kvalifikacinius pasiekimus per kadenciją su atlyginimų koeficientais.

    LSMU dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms eiti konkursų organizavimo ir atestavimo tvarka 
    Mokslo darbuotojų tarnybinio atlyginimo koeficiento nustatymo kvalifikaciniai reikalavimai per kadenciją