Spausdinti

Medicinos akademijos leidybos skyrius

Struktūra

LSMU Leidybos namų Medicinos akademijos Leidybos skyrius susideda iš šių padalinių:

  • Leidyklos, kurioje leidiniai parengiami spaudai, sandėlio, iš kurio atliekamas leidinių platinimas;
  • Greitojo dauginimo ir kopijavimo padalinio.

Skyrius finansuojamas iš leidyklos uždirbtų specialiųjų lėšų, Universiteto lėšų, skiriamų mokomosios literatūros ir informacinių leidinių leidybai, knygų prekybos lėšų, rėmėjų ir autorių (užsakovų) lėšų.

 

Uždaviniai

LSMU Leidybos namų Medicinos akademijos leidybos skyriaus uždaviniai:

  • Tenkinti LSMU studijų ir mokslo leidybos poreikius.
  • Rengti spaudai ir spausdinti mokomąją literatūrą, vadovėlius, monografijas, disertacijas ir jų santraukas, konferencijų pažymėjimus, reklaminę ir kitą informacinę medžiagą;
  • Atlikti dizaino ir maketavimo darbus;
  • Teikti redagavimo, korektūros, kopijavimo paslaugas;
  • Prižiūrėti ir administruoti LSMU atributikos leidybą;
  • Kaupti mokomąją Universiteto literatūrą;
  • Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje;
  • Prisidėti prie Universiteto įvaizdžio kūrimo.